ΚΕ.Π.ΚΑ

Απολογισμός Έτους 2001

Φίλες και φίλοι, μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Το έτος 2001, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνέχισε τη δυναμική του παρουσία στο χώρο του Ελληνικού Καταναλωτικού Κινήματος και την επιθετική του πολιτική για την ανάπτυξη της Οργάνωσης και την υποστήριξη των δικαιωμάτων των Καταναλωτών, με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα.

Σταθερός οδηγός στο έργο μας είναι το όραμα να αναδείξουμε το ΚΕ.Π.ΚΑ. σε ένα σύγχρονο Κίνημα για την προστασία των δικαιωμάτων των Καταναλωτών, το ισχυρότερο στη χώρα μας, με ρόλο στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο Καταναλωτικό Κίνημα.

Παρουσιάζουμε σήμερα τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και ζητούμε τις προτάσεις και την κριτική σας, ευελπιστώντας ότι θα συμβάλλουν στη συνέχιση και βελτίωση του έργου μας καθώς και στην παραπέρα ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Ι. Οργανωτικά
Υποδομές
Η ενίσχυση της υποδομής του ΚΕ.Π.ΚΑ., με εξοπλισμό και υπηρεσίες πληροφορικής, συνεχίστηκε και κατά το έτος 2001, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις βασικές λειτουργίες της Οργάνωσης μας: το τμήμα Υποστήριξης Καταναλωτών, το τμήμα Ηλεκτρονικών και Έντυπων Εκδόσεων, τη Γραμματεία, το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, την εκπροσώπηση των Ελλήνων Καταναλωτών σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο και τις άλλες δραστηριότητες.

Ανθρώπινοι πόροι
3 άτομα μόνιμο προσωπικό και αρκετοί εθελοντές, μέλη κυρίως του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ., προσπαθούν, καθημερινά, να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της Οργάνωσής μας.

Παρόλα αυτά, η εθελοντική εργασία είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη μη-κερδοσκοπικών Οργανώσεων, όπως είναι το ΚΕ.Π.ΚΑ. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το ΚΕ.Π.ΚΑ. χρειάζεται την εθελοντική εργασία των μελών και φίλων του, είναι δε σε θέση να την αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για το Καταναλωτικό Κίνημα.

ΙΙ. Ανάπτυξη
Ανάπτυξη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Το 2001, ο αριθμός των μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ. έφτασε στις 4500, με μία αύξηση εγγραφών 50% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Δυστυχώς, όμως, αρκετά μέλη μας δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα με αποτέλεσμα να στερούμαστε πολύτιμους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Γι' αυτό, λοιπόν, καλούμε όλα τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. να πληρώνουν τακτικά τη συνδρομή τους, γιατί ο μεγάλος αριθμός μελών και η οικονομική αυτοδυναμία είναι τα μόνα όπλα για να εισακουστεί η άποψή μας στα κέντρα λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης καταναλωτικής πολιτικής.

Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος (Ο.Ε.Κ.Ε.)
Όταν ιδρύθηκε η Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδας (Ο.Ε.Κ.Ε.), το 1999, μετά από πρωτοβουλία του ΚΕ.Π.ΚΑ., αριθμούσε οκτώ μέλη. Το 2001, προστέθηκαν άλλα έξι μέλη, με αποτέλεσμα αυτήν τη στιγμή, 14 Ενώσεις, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, να είναι μέλη της Ο.Ε.Κ.Ε. Η Ο.Ε.Κ.Ε. είναι η πρώτη Ομοσπονδία στον ελλαδικό χώρο, με Οργανώσεις που δεν είναι σφραγίδες -όπως συμβαίνει με άλλες Ομοσπονδίες. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι 4 ακόμη πυρήνες, ενώ στόχος του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι η δημιουργία Καταναλωτικών Οργανώσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

ΙΙΙ. Δράση
Ενημέρωση
'Καταναλωτικά Βήματα'

Βασικό εργαλείο για την ενημέρωση των Καταναλωτών αποτελεί, αναμφίβολα, το περιοδικό του ΚΕ.Π.ΚΑ., 'Καταναλωτικά Βήματα'.

Το 2001, με τη συμβολή της ομάδας του τμήματος Ηλεκτρονικών και Έντυπων Εκδόσεων, συνεχίστηκε η προσπάθεια για την ποιοτική αναβάθμιση του περιοδικού.

Συνολικά, εκδόθηκαν 8 τεύχη, εφτά τυπώθηκαν σε διχρωμία και ένα σε τετραχρωμία, το οποίο αποτελούσε ειδική έκδοση - αφιέρωμα στο ευρώ. Στα υπόλοιπα περιοδικά, δημοσιεύτηκαν συμβουλές για τις εκπτώσεις, για ασφαλείς αγορές, για την αγορά σχολικών ειδών, για την ασφάλεια τροφίμων, κ.τ.λ. καθώς και αφιερώματα για την Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή, την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα, τη Διατροφή και τον Καρκίνο, κ.τ.λ. Επίσης δημοσιεύτηκαν έρευνες για το Ευρώ, το κάπνισμα κ.τ.λ.

Το Δεκέμβριο του 2001, το ΚΕ.Π.ΚΑ. ξεκίνησε την έκδοση ενός ενημερωτικού δελτίου, το οποίο αποστέλλεται σε όλα τα μη τακτοποιημένα μέλη. Πρόκειται για ένα τετρασέλιδο δελτίο, το οποίο ουσιαστικά περιέχει τα περιεχόμενα του περιοδικού (το οποίο διανέμεται μόνο στα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη) και κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ΚΕ.Π.ΚΑ. και τη διαχείριση των καταγγελιών. Σε περίπτωση εκδηλώσεων, υπάρχει πάντα συγκεκριμένη σημείωση και επιπλέον, μια πρόσκληση επανενεργοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο ακόμη και τα μέλη, που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα διατηρούν μία επαφή με τα τεκταινόμενα στο ΚΕ.Π.ΚΑ.

Οι ιστοσελίδες του ΚΕ.Π.ΚΑ. στο internet (www.kepka.org)
Ένα, επίσης, χρήσιμο εργαλείο για την ενημέρωση των Καταναλωτών είναι ο ιστοχώρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. Οι ιστοσελίδες ενημερώνονται δύο φορές το μήνα. Ενώ το Νοέμβρη του 2000, ο ιστοχώρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν 35Mb και αποτελούνταν από 693 σελίδες, τώρα καταλαμβάνει χώρο 150Mb, αποτελείται από 2959 σελίδες στην ελληνική γλώσσα και 500 περίπου σελίδες στην αγγλική γλώσσα. Η πρόσβαση αυτή τη στιγμή είναι δωρεάν. Μελλοντικός μας στόχος είναι η ελεγχόμενη πρόσβαση σε αυτόν ή σε τμήμα αυτού μόνο από τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η επισκεψιμότητα αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη. 7000 άτομα επισκέπτονται, κάθε μήνα, τις σελίδες του ΚΕ.Π.ΚΑ., από την Ελλάδα (33%), την Ευρώπη (26%) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (41%).

Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού
Στο πλαίσιο του προγράμματος "Η πρόκληση του Ευρώ και οι Έλληνες Καταναλωτές", το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρήγαγε μία σειρά εντύπων και ενός CD-ROM, με έγκυρες και περιεκτικές πληροφορίες για το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ.

Επικοινωνιακή πολιτική - Σχέσεις με τα ΜΜΕ
Στη διάρκεια του έτους που πέρασε, είχαμε μία αξιόλογη παρουσία τόσο στον έντυπο ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο όσο και στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση και ραδιόφωνο), με δεκάδες δελτία τύπου.

Συνεργάτες και στελέχη του ΚΕ.Π.ΚΑ. έδωσαν περισσότερες από 220 ραδιοφωνικές συνεντεύξεις πάνω σε θέματα της επικαιρότητας, που αφορούσαν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και των δικαιωμάτων του Καταναλωτή.

Επίσης, σημαντική ήταν η παρουσία μας στην τηλεόραση, κυρίως σε κανάλια της Θεσσαλονίκης και της επαρχίας. Από το καλοκαίρι του 2001 υπήρχε μόνιμη εκπροσώπηση του ΚΕ.Π.ΚΑ. σε εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή, τοπικού καναλιού.

Αυτό οφείλεται, αφενός, στην αύξηση των δραστηριοτήτων του ΚΕ.Π.ΚΑ. και αφετέρου, στις φιλότιμες προσπάθειες, που κατέβαλλε το επιτελείο των συνεργατών και στελεχών του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες
Στις 2/3/2001, το ΚΕ.Π.ΚΑ. διοργάνωσε ημερίδα μαζί με το Α.Π.Θ. και την Ε.Γ.Ε.Τ., με θέμα "Νέοι Διατροφικοί Κίνδυνοι και Μέτρα Προστασίας του Καταναλωτή". Εισηγητές ήταν οι καθηγητές κ.κ. Θ. Σκλαβιάδης και Στ. Μπαλογιάννης για το θέμα της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας, ο καθηγητής κ. Κ. Παπαστεφάνου για το θέμα των ραδιενεργών ουσιών στα τρόφιμα, ο καθηγητής κ. Α. Σιώμος και ο Διευθυντής της Checmate Int. Hellas Ltd, κ. Φ. Σιώης για το θέμα των φυτοφαρμάκων και των ορμονών και ο καθηγητής κ. Χ. Λαζαρίδης, τ. Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. για το θέμα της νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων.

Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Καταναλωτή, το ΚΕ.Π.ΚΑ. διοργάνωσε, στις 13 Μαρτίου 2001, στην αίθουσα Μακεδονικών Σπουδών, ημερίδα με θέμα "Παιδεία και Προστασία του Καταναλωτή". Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, μέλος του Προεδρείου του ΚΕ.Π.ΚΑ., η κ. Α. Μιχαηλίδου, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Β'θμιας Εκπαίδευσης Θεσ/νίκης και η κ. Ο. Απανωμεριτάκη, υπεύθυνη Περιβάλλοντος της Α'θμιας Εκπαίδευσης Θεσ/νίκης. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, βραβεύτηκαν από το ΚΕ.Π.ΚΑ. προϊστάμενοι και υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας της Β'θμιας Εκπαίδευσης διαφόρων νομών καθώς και η ομάδα των μαθητών του 6ου Γυμνασίου Καλαμαριάς, που ανέβασαν το θεατρικό έργο "Καταν...άλωση αγάπη μου".

Σημαντική ήταν, επίσης, η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε, στις 10 Μαρτίου 2001, στην αίθουσα Μακεδονικών Σπουδών, με θέμα: "Ευρώ και Καταναλωτές". Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο διευθυντής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Μάριος Καμχής, ο οποίος ήταν ένας από τους κεντρικούς ομιλητές.

Επιπλέον, συνεργάτες και στελέχη εκπροσώπησαν το ΚΕ.Π.ΚΑ. σε ημερίδες με θέμα "Ευρώ και Καταναλωτές", στην Κομοτηνή (2 Μαρτίου 2001), στις Σέρρες (9 Μαρτίου 2001), στην Έδεσσα (23 Μαρτίου 2001) και στη Δράμα (28 Μαρτίου 2001).

Αθρόα υπήρξε η προσέλευση Καταναλωτών στην εκδήλωση με θέμα "Διατροφή και Καρκίνος", που διοργανώθηκε από το ΚΕ.Π.ΚΑ. και τον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., στις 15 Οκτωβρίου 2001, στην αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., με ομιλητές τον Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Καθηγητή Μηχανικής Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ., κ. Χ. Λαζαρίδη, τον Ομότιμο Καθηγητή Ιατρικής Α.Π.Θ. Παθολόγο - Αιματολόγο, κ. Ζ. Σινάκο και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής Α.Π.Θ. Γαστρεντερολόγο, κ. Ι. Τριαντόπουλο.

Επιπλέον, διοργανώθηκε μια σειρά εκδηλώσεων, σε κεντρικά σημεία της πόλης μας, με διανομή ενημερωτικού υλικού στους Καταναλωτές, με κορυφαία αυτήν της 15ης Μαρτίου 2001, στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου μαθητές του 6ου και 9ου Γυμνασίου Καλαμαριάς μοίρασαν λουλούδια και ενημερωτικό υλικό στους Πολίτες-Καταναλωτές.

Εκπαίδευση
Το πρόγραμμα του ΚΕ.Π.ΚΑ. για την εκπαίδευση των Καταναλωτών συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του 2001. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, έγιναν πολυάριθμες ομιλίες-παρουσιάσεις από στελέχη - συνεργάτες του ΚΕ.Π.ΚΑ. σε σχολεία, στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., σε αίθουσες εκδηλώσεων της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων πόλεων, για την ενημέρωση μαθητών, καθηγητών και γονέων πάνω στα θέματα της αγωγής του Καταναλωτή, της υγείας, της διατροφής, του ευρώ, κ.α.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό του ΚΕ.Π.ΚΑ. περιέλαβε δράσεις, όπως:

Διαλέξεις σε σχολεία
Στελέχη του ΚΕ.Π.ΚΑ. επισκέφτηκαν 22 σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων νομών με σκοπό την ενημέρωση μαθητών, καθηγητών και γονέων για όλα τα θέματα, που απασχολούν τον Έλληνα Καταναλωτή.

Διαλέξεις στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Οχτώ ομάδες μαθητών, που ασχολούνται με προγράμματα αγωγής Καταναλωτή, επισκέφτηκαν, κατά τη διάρκεια του έτους, τα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., όπου τους έγινε παρουσίαση επίκαιρων θεμάτων από στελέχη και συνεργάτες του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Διαλέξεις σε συλλόγους
Έξι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από πολιτιστικούς συλλόγους, συλλόγους γυναικών, το σύλλογο Μελετών Πολύτεκνης Μητέρας και άλλους συλλόγους, όπου το ΚΕ.Π.ΚΑ. ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα Καταναλωτικά ζητήματα.

Σεμινάρια εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Στο πλαίσιο του προγράμματος "Η πρόκληση του Ευρώ και οι Έλληνες Καταναλωτές", το ΚΕ.Π.ΚΑ. διοργάνωσε 23 σεμινάρια, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Σκοπός των σεμιναρίων ήταν η ενημέρωση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα, που αφορούσαν το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, με στόχο την παραγωγή πολλαπλασιαστικού εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Πάνω από 1000 εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν υπεύθυνα και έγκαιρα για το ευρώ.

Σεμινάρια φορέων της αγοράς
Πέντε σεμινάρια διοργανώθηκαν, επίσης, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος με σκοπό την ενημέρωση φορέων της αγοράς πάνω στα πρακτικά θέματα της μετάβασης και εισαγωγής του ευρώ.

Συμμετοχή σε ημερίδες, σεμινάρια, εκδηλώσεις, που διοργάνωσαν άλλοι φορείς
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής Τραπέζης, με θέμα "Αγροτική Παραγωγή και Ποιότητα Τροφίμων", με τους επιτρόπους κ.κ. F. Fischer (Επίτροπος Γεωργίας) και D. Burne (Επίτροπος Υγείας Προστασίας Καταναλωτή), στις 10/9/2001, στα γραφεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και σε ημερίδα, που διοργάνωσε ο Ε.Φ.Ε.Τ., με θέμα "Ο έλεγχος της ποιότητας τροφίμων και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τροφίμων" στις 9/9/2001, στο περίπτερο του Υπουργείου Ανάπτυξης, στη Δ.Ε.Θ.

Επίσης στελέχη του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, που διοργάνωσαν άλλοι φορείς, όπως στα σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το ευρώ, στα Χανιά (δύο σεμινάρια στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2001), ή στην τριήμερη πολιτιστική εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το 7ο Γυμνάσιο Αιγάλεω σχετικά με το περιβάλλον και την κοινωνία.

Εκπροσώπηση Καταναλωτών
Η εκπροσώπηση των Καταναλωτών σε διάφορα όργανα, επιτροπές και φορείς απορροφούν ένα μεγάλο μέρος των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων του ΚΕ.Π.ΚΑ. Στη διάρκεια του 2001, συμμετείχαμε σε αρκετές συναντήσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ιεραρχώντας τις προτεραιότητες, με βάση την αποτελεσματικότητα του οργάνου στην προώθηση των συμφερόντων των Καταναλωτών. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. μέσα από τις παρεμβάσεις του αποτέλεσε συνδιαμορφωτή πολιτικής, σε σημαντικούς τομείς για την προστασία των Καταναλωτών.

Σε εθνικό επίπεδο συμμετείχαμε στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), στην οποία συζητιούνται σχέδια νόμου και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών. Συμμετοχές μελών του Δ.Σ. είχαμε και στην Επιτροπή Αγοράς, στο Ευρωπαρατηρητήριο και στις Επιτροπές ΔΕΚΟ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι η μόνη Ελληνική Οργάνωση, που συμμετέχει στη BEUC (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών), στο Συμβούλιο Καταναλωτών και στην Επιτροπή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσώπησε τους Έλληνες Καταναλωτές :
1. Σε συζήτηση που διοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στις 26/11/2001, στη Θεσσαλονίκη, με θέματα τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, την κοινωνία της γνώσης, το διαδίκτυο, την Ε.Ε. στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, το περιβάλλον και την ασφάλεια τροφίμων.
2. Σε συζήτηση που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Ευρωκοινοβούλιο για το περιβάλλον, την προοπτική της πράσινης Ευρώπης και την ασφάλεια τροφίμων, στις 23/11/2001.
3. Σε συνδιάσκεψη, στις 24/9/2001, στις Βρυξέλες, με θέμα "Οι πληρωμές σε ευρώ στην εσωτερική αγορά", που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσία των κ.κ. Ρομάνο Πρόντι, Προέδρου της Επιτροπής, Solbes Mira και Frits Bolkenstein, επιτρόπων των Οικονομικών Θεμάτων και της Εσωτερικής Αγοράς, του Υπουργού Οικονομικών του Βελγίου καθώς και στελεχών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άλλων Διεθνών Οργανισμών.
4. Σε συνέδριο, που διοργάνωσε η Βελγική Προεδρία, στις 4-6/10/2001, στις Βρυξέλες με θέμα "Η εμπλοκή των Καταναλωτών στην Ενιαία Αγορά".
5. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC) στο Παρίσι, στις 2-23/11/2001.

Σε διεθνές επίπεδο, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε στις συναντήσεις της Διεθνούς των Καταναλωτών (Consumers International), στο Διατλαντικό Διάλογο Καταναλωτών (Transatlantic Consumer Dialogue - TACD), στον Ευρωλατινικό Διάλογο για την Ανάπτυξη και τη Δημοκρατία και στις εργασίες του Ο.Ο.Σ.Α. (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) με θέμα το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στον Διατλαντικό Διάλογο Καταναλωτών, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετέχει στην ομάδα εργασίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την ομάδα για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Υποστήριξη Καταναλωτών
Η υποστήριξη των Καταναλωτών είναι μία από τις βασικές λειτουργίες του ΚΕ.Π.ΚΑ., από την ίδρυσή του ακόμη, πριν από είκοσι χρόνια. Το έργο της υποστήριξης και φιλικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ Καταναλωτών και προμηθευτών συνεχίστηκε με επιτυχία και το 2001.

Συνολικά, το Γραφείο Διαχείρισης Παραπόνων - Καταγγελιών δέχτηκε 12.000 περίπου καταγγελίες, από τις οποίες οι περισσότερες επιλύθηκαν με την παρέμβαση και μόνον του ΚΕ.Π.ΚΑ. Ελάχιστες από αυτές τις περιπτώσεις στάλθηκαν στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού (108 περιπτώσεις τα τελευταία δύο χρόνια, εκ των οποίων το 90% επιλύθηκε).

Γραφείο Διαχείρισης Παραπόνων - Καταγγελιών
Μέσα στο 2001, το δίκτυο των Γραφείων Παραπόνων - Καταγγελιών του ΚΕ.Π.ΚΑ. και της Ο.Ε.Κ.Ε. ενισχύθηκε σε υποδομές, οργανώθηκε καλύτερα και διαχειρίστηκε με επιτυχία πολυάριθμες καταγγελίες Καταναλωτών. Το δίκτυο περιλαμβάνει γραφεία σε δεκατέσσερις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Σέρρες, Δράμα, Κομοτηνή, Έδεσσα, Μουδανιά, Πρέβεζα, Βέροια, Νάουσα, Φλώρινα, Γρεβενά, Κοζάνη.

Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (0801 11 17200)
Στις αρχές του 2001, ξεκίνησε η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 0801 11 17200, στην οποία μπορούν να τηλεφωνούν οι Καταναλωτές από όλη την Ελλάδα, με αστική χρέωση, για να ζητούν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν διάφορα περιστατικά.

Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού
Εκπρόσωπος του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, συμβάλλοντας, αφενός, στην επίλυση διαφορών μεταξύ Καταναλωτών και προμηθευτών και αφετέρου, στη βελτίωση της λειτουργίας της Επιτροπής με εύστοχες επισημάνσεις και υποδείξεις.

Έρευνες
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. πραγματοποίησε μία σειρά ερευνών σχετικά με τις τιμές προϊόντων, τα κυλικεία των σχολείων, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, τη διπλή αναγραφή των τιμών (λόγω ευρώ) και την εξοικείωση των Καταναλωτών με το ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα. Η τελευταία έρευνα διεξήχθη δύο φορές, μέσα σε διάστημα 5 μηνών, έτσι ώστε να γίνει και μία σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο περιόδων.

Ειδικές Κλαδικές Εκθέσεις
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συμμετείχε στις ετήσιες εκθέσεις της Helexpo: "Detrop 2001", στις 2 έως 5 Μάρτη 2001 και "Infosystem", στις 11 έως 14 Οκτωβρίου 2001.

Ετήσια Συνεστίαση
Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2001, μέλη και φίλοι του ΚΕ.Π.ΚΑ. έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα και διασκέδασαν στο κοσμικό κέντρο "Τα Τσίλικα" στα Λαδάδικα.

ΙV. Προγραμματισμός

Ο προγραμματισμός του ΚΕ.Π.ΚΑ. για τον επόμενο χρόνο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός υγιούς Καταναλωτικού Κινήματος με ανοιχτές, διαφανείς και δημοκρατικές λειτουργίες. Στο Κίνημα αυτό δεν έχουν θέση προσωπικά, οικονομικά, πολιτικά, κ.λ.π. συμφέροντα ή ενώσεις - σφραγίδες, που μόνο ζημία μπορούν να κάνουν στο μεγάλο ζήτημα της αποκλειστικά εθελοντικής δράσης για την προστασία των Καταναλωτών.

Όραμα μας είναι η δημιουργία Ενώσεων σε κάθε γωνία της χώρας μας και η αφύπνιση των Καταναλωτών, ώστε να γίνουν περισσότερο ενημερωμένοι, συνειδητοποιημένοι και ενεργοί.

Βασικός στόχος για το 2002 είναι, επίσης, η ανάπτυξη του ιστοχώρου του ΚΕ.Π.ΚΑ. Εκπρόσωπός του θα συμμετέχει, το Μάρτιο του 2002, σε συνάντηση στο Βερολίνο. Εκεί θα συζητηθεί η δημιουργία ενός portal, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες του ΚΕ.Π.ΚΑ., των ευρωπαϊκών Καταναλωτικών Οργανώσεων και άλλων αρμόδιων φορέων.

Τέλος, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συντάσσει μία λίστα εθελοντών και καλεί όλους όσους συμμερίζονται την άποψή μας ότι ο εθελοντισμός είναι ένας τρόπος να πάρουμε τη ζωή και το μέλλον στα χέρια μας, να επικοινωνήσουν μαζί μας στα γνωστά τηλέφωνα, να επισκεφθούν τα γραφεία μας, να ενημερωθούν για τη δράση μας, να γραφούν μέλη στη μεγάλη οικογένεια των συνειδητοποιημένων Καταναλωτών, να γίνουν εθελοντές.

V. Συμπεράσματα

Το 2001, το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ., το προσωπικό, οι φίλοι και τα μέλη, που συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες συνέβαλαν στην ισχυροποίηση της Οργάνωσης μας, στην ανάπτυξη του Καταναλωτικού Κινήματος, στην επίλυση διαφορών, στην παροχή πληροφοριών, στην εκπαίδευση εκπαιδευτών, στην εκπροσώπηση των Ελλήνων Καταναλωτών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Παρά τους περιορισμένους πόρους, κατάφεραν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία της Οργάνωσης, την οποία φυλάσσουν σαν "κόρη οφθαλμού".