ΚΕ.Π.ΚΑ

Διοικητικός απολογισμός 2005

Κατά τη διάρκεια του 2005, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνέχισε τη δράση του σε 7 επίπεδα:

 • Παρέμβαση για δημιουργία, αναμόρφωση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την προστασία των Καταναλωτών
 • Εκπροσώπηση Καταναλωτών,
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις,
 • Ειδικές δράσεις,
 • Ενημέρωση & εκπαίδευση Καταναλωτών,
 • Διαμεσολάβηση για επίλυση διαφορών Καταναλωτών - Προμηθευτών και
 • Μαζικοποίηση του ΚΕ.Π.ΚΑ.

 

Η παρουσία της Οργάνωσής μας, σε όλους τους παραπάνω τομείς, ήταν σχεδόν καθημερινή. Δεχτήκαμε 786 επιστολές, τις οποίες επεξεργαστήκαμε, σχολιάσαμε και απαντήσαμε. Αποστείλαμε 1650 επιστολές-παρεμβάσεις, με προτάσεις μας, για επίλυση προβλημάτων της αγοράς, σε διάφορους φορείς, όπως: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπουργεία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωβουλευτές, Βουλευτές, Επιτροπές, Οργανισμούς, κ.λπ.


Παρεμβάσεις

Αναμόρφωση του 2251/94
Κριτήρια Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών στην Ε.Ε.

Εδώ και τρία τουλάχιστον χρόνια, το ΚΕ.Π.ΚΑ. αγωνίζεται, για την αναμόρφωση του Ν. 2251/94 και τη θεσμοθέτηση κριτηρίων πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών.

Παρακολουθώντας την πορεία του Καταναλωτικού Κινήματος, στη χώρα μας, τα τελευταία 24 χρόνια και δρώντας, καθημερινά, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Καταναλωτή, οι προβληματισμοί μας γίνονται ιδιαίτερα έντονοι, λόγω των σοβαρών προβλημάτων, που έχουν παρουσιαστεί, στο χώρο του Καταναλωτικού Κινήματος και τα οποία είναι:

 

 • Ο κατακερματισμός του Ελληνικού Καταναλωτικού Κινήματος. Υπάρχουν, στη χώρα μας, 69 αναγνωρισμένες Οργανώσεις, αρκετές από αυτές σφραγίδες και φαντάσματα και αρκετές μη αναγνωρισμένες.
 • Η μη αναγνώριση, από το νόμο, Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Οργανώσεων (Ομοσπονδίες - Συνομοσπονδίες).
 • Η "πατερναλιστική" λειτουργία Ενώσεων, η οποία στρεβλώνει κάθε έννοια προστασίας των Καταναλωτών, θέτει σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία όλου του Καταναλωτικού Κινήματος, δημιουργεί πανικό και αδιαφορία, στους Καταναλωτές και στρεβλώνει την αγορά.
 • Οι διορισμοί ανίκανων και αναποτελεσματικών, για να προστατέψουν τα συμφέροντα των Καταναλωτών, εκπροσώπων, σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και επιτροπές.
 • Η δημοσίευση, από κάποιες Ενώσεις Καταναλωτών, δήθεν ερευνών και δήθεν στοιχείων, οι οποίες παραπληροφορούν και παραπλανούν τους Καταναλωτές.
 • Η ανήθικη και, πολλές φορές, παράνομη "εξαργύρωση" των δράσεων και της δύναμης του Καταναλωτικού Κινήματος. Κάποιοι ζουν, για τις ιδέες, αλλά κάποιοι άλλοι ζουν, από τις ιδέες.
 • Ο εκμαυλισμός συνειδήσεων, με υποσχέσεις και παροχές, που είναι πέρα και έξω από τις αρχές του Καταναλωτικού Κινήματος.
 • Η λειτουργία κάποιων Οργανώσεων, με μοναδικό στόχο και σκοπό τα διάφορα προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά και το βιοπορισμό των οργάνων, που αποφασίζουν τις πολιτικές τους.
 • Η αδυναμία συντονισμού, για κοινές δράσεις, απέναντι στα μεγάλα προβλήματα.

 

Πιστεύουμε ότι ένα υγιές, ενεργό, δημοκρατικό, εθελοντικό και υπαρκτό Καταναλωτικό Κίνημα διασφαλίζει όχι μόνον τα συμφέροντα των Καταναλωτών αλλά και αυτά των παραγωγών και εμπόρων. Αντίθετα αναξιόπιστες, ιδιοτελείς, μη δημοκρατικά ελεγχόμενες Ενώσεις Καταναλωτών αποτελούν κίνδυνο, για στρέβλωση της αγοράς και του ανταγωνισμού, με ολέθρια αποτελέσματα, για όλους. Οι παραπάνω λόγοι καθώς και η συμμετοχή των Ενώσεων Καταναλωτών, ως θεσμικών συνομιλητών και εκπροσώπων της μεγάλης κοινωνικής ομάδας των Καταναλωτών, επιβάλλουν την αναμόρφωση του Ν. 2251/1994 και τη θεσμοθέτηση κριτηρίων πιστοποίησης.

Τα παρακάτω αποτελούν τις προτάσεις μας, που αγωνιζόμαστε, να συμπεριληφθούν, στην αναμόρφωση του Ν. 2251/94:

Κριτήρια Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών

 

 • Εθελοντισμός: Η λειτουργία των Ενώσεων Καταναλωτών βασίζεται στον Εθελοντισμό, γι' αυτό κανένα μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, ή εκπρόσωπος δεν επιτρέπεται να έχει οικονομικές απολαβές, από την Ένωση. Οι Ενώσεις μπορούν να χρησιμοποιούν επαγγελματικά στελέχη, επιστημονικούς συνεργάτες (αμειβόμενους ή εθελοντές). Η ανάγκη, όμως, διασφάλισης του βιοπορισμού μπορεί να οδηγήσει το Καταναλωτικό Κίνημα, σε επικίνδυνα μονοπάτια και να στρεβλώσει τις αρχές και τη λειτουργία του. Τα μέλη των αιρετών οργάνων όλων των βαθμίδων του Καταναλωτικού Κινήματος πρέπει να αποδεικνύουν τις πηγές του βιοπορισμού τους, με επίσημα έγγραφα, π.χ. βεβαίωση εργασίας και φορολογική δήλωση.
 • Δημοκρατική Νομιμοποίηση:
  • Απολογιστικές, Προγραμματικές, Εκλογικές Διαδικασίες: Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (μέγιστο διάστημα τριετία), οι Ενώσεις διενεργούν εκλογο-απολογιστικές γενικές συνελεύσεις. Όλες οι συνελεύσεις ανακοινώνονται, σε μια τουλάχιστον εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας (αν η Ένωση λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο) ή τοπικής κυκλοφορίας (αν η Ένωση λειτουργεί μόνον, σε επίπεδο νομού). Οι εκλογές διεξάγονται, από την εφορευτική επιτροπή, όπως ορίζεται από τα καταστατικά, παρουσία, απαραιτήτως, δικαστικού αντιπροσώπου. Όποια Ένωση Καταναλωτών δεν πραγματοποιεί εκλογικές διαδικασίες, με τη συμμετοχή δικαστικού αντιπροσώπου, θα διαγράφεται, από τα βιβλία Ενώσεων της Νομαρχίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης και δε θα έχει τα δικαιώματα, που προκύπτουν από το νόμο. Έτσι, θα αποβληθούν, από τον χώρο, οι ενώσεις "σφραγίδες".
 • Ανεξαρτησία - Διαφάνεια:
  • Μέλη: Μέλη των Ενώσεων Καταναλωτών είναι μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποδέχονται τις καταστατικές διατάξεις της Ένωσης, υποβάλλουν ενυπόγραφη αίτηση εγγραφής και καταβάλλουν συνδρομή, η οποία καταγράφεται, στο βιβλίο ταμείου.
  • Λειτουργία: Δεν αναγνωρίζεται, ως "Ένωση Καταναλωτών", Οργάνωση, η οποία δημιουργείται και λειτουργεί, στα πλαίσια άλλων οργανώσεων, φορέων ή υπηρεσιών, π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εργοδοτικές Οργανώσεις, Συνδικάτα Εργαζομένων κ.λπ., διότι εμπεριέχει συγκρουόμενα συμφέροντα.
  • Οικονομικοί Πόροι: Οι συνδρομές των μελών των Ενώσεων Καταναλωτών πρέπει να αποτελούν το βασικό οικονομικό πόρο, για τη λειτουργία της Ένωσης. Η πώληση εκδόσεων, η διεξαγωγή σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και άλλων παρόμοιων δράσεων μπορεί να αποτελεί πηγή εσόδων, μόνον εφόσον αποδεικνύεται η δράση, με ανάλογα παραστατικά (τιμολόγια, παρουσιολόγια, φωτογραφικό υλικό κ.λπ.). Απαγορεύεται η χρηματοδότηση, άμεση ή/ και έμμεση, από κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Θεσμοθετούνται συγκεκριμένα, αυστηρά κριτήρια, για την υπαγωγή των Ενώσεων, σε χρηματοδότηση, από την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συλλογικούς, αντιπροσωπευτικούς φορείς της αγοράς. Τέτοια κριτήρια είναι οι υποδομές τους, το προσωπικό, που απασχολούν, η δράση τους σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, η εμπέδωση της δημοκρατικής λειτουργίας, ο εθελοντισμός, η διαφάνεια, στη διαχείριση των οικονομικών, κ.λπ. Η Πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενισχύει, με σημαντικούς πόρους, τη λειτουργία των Ενώσεων, που πληρούν τους όρους και τις αρχές, που αναφέρονται, παραπάνω. Οι Ενώσεις, που οι οικονομικοί τους πόροι τους δεν επιτρέπουν την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων (ενοίκια, τηλέφωνα, γραμματειακή υποστήριξη), πρέπει να ενισχύονται, ιδιαίτερα. Στη λήξη της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων, τα οικονομικά των Ενώσεων, που χρηματοδοτούνται, από την Πολιτεία ή φορείς, θα ελέγχονται, από επίσημους ελεγκτές.
  • Βιβλία Ενώσεων: Οι Ενώσεις Καταναλωτών τηρούν τα ακόλουθα Βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται, από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου ή την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Έδρας της Ένωσης:
   • Μητρώο μελών
   • Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
   • Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
   • Βιβλίο Ταμείου
   • Βιβλίο Περιουσίας
  • Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών καθώς και τα στελέχη των Ενώσεων Καταναλωτών είναι υποχρεωμένα να καταθέτουν, κάθε χρόνο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τη σύσταση Ανεξάρτητης Επιτροπής Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών και Μ.Κ.Ο., πιστοποιητικά Ποινικού Μητρώου, Φυγοποινίας και Φυγοδικίας καθώς και "πόθεν έσχες". Είναι γνωστά, σε όλους μας, τα προβλήματα, που δημιούργησαν κάποιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες διαχειρίστηκαν, στο παρελθόν, μεγάλα κονδύλια, εθνικά ή ευρωπαϊκά. Τα παραπάνω έγγραφα διασφαλίζουν, σε σημαντικό βαθμό, τη διαφάνεια και την "καθαρότητα" των οργάνων των Ενώσεων Καταναλωτών.
  • Ελεγκτικοί Μηχανισμοί: Τα μέλη της Οργάνωσης καθώς και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται και να ελέγχουν τα παραπάνω στοιχεία. Στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, μπορούν να συμμετέχουν, με δικαίωμα λόγου, όσα μέλη της Ένωσης το επιθυμούν. Τα οικονομικά στοιχεία είναι προσβάσιμα σε όλα τα μέλη της Ένωσης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων των Ενώσεων και διαγράφει, από το Μητρώο των αναγνωρισμένων Ενώσεων, αυτές που δεν ανταποκρίνονται, στις παραπάνω υποχρεώσεις, μέχρι τη θεσμοθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών και Μ.Κ.Ο.
 • Σκοποί - Δράσεις: Οι σκοποί και οι δράσεις του Καταναλωτικού Κινήματος υπηρετούν, αποκλειστικά και μόνον, την προστασία όλων και χωρίς εξαιρέσεις, των θεσμοθετημένων και αναγνωρισμένων, από τον Ο.Η.Ε. Δικαιωμάτων των Καταναλωτών. Οργάνωση, η οποία δεν υπηρετεί το σύνολο αυτών των δικαιωμάτων, δεν αποτελεί Ένωση Καταναλωτών.

Άλλες προτάσεις για την Αναμόρφωση του Ν. 2251/94

 • Αναγνώριση Δευτεροβάθμιων - Τριτοβάθμιων Οργανώσεων: Εφόσον υλοποιηθούν οι παραπάνω άξονες, πρέπει να προχωρήσουμε, στην αναγνώριση των Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Ενώσεων. Η ενοποίηση των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων, σε Δευτεροβάθμιες και μία Τριτοβάθμια, διευρύνει τη δυνατότητά τους, για κοινές δράσεις.
 • Προτείνουμε τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών. Η πιστοποίηση δεν μπορεί να γίνεται, από όργανα κυβερνητικά, τα οποία πιστοποιούν, κατά το δοκούν "φίλους". Η επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος μας επιτρέπει να ζητήσουμε να προβλεφθεί μια ακόμα Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία θα αντικαταστήσει τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, σε θέματα πιστοποίησης, ελέγχου, αξιολόγησης και διαγραφής των Ενώσεων Καταναλωτών. Έτσι, δε θα υπάρχει καμία κρατική ή κυβερνητική παρέμβαση, στη λειτουργία των Ενώσεων. Στο άμεσο μέλλον, το ΚΕ.Π.ΚΑ. θα καταθέσει τις προτάσεις του, για την αναμόρφωση του Ελληνικού Συντάγματος, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
 • Το ΚΕ.Π.ΚΑ. προτείνει τη μετονομασία του Ε.Σ.Κ. σε "Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής, για τον Καταναλωτή". Στη σύνθεσή του, θα πρέπει να προβλέπεται ότι οι Ενώσεις Καταναλωτών συμμετέχουν, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%+1 του συνολικού αριθμού των μελών του. Η επιλογή των Ενώσεων Καταναλωτών, οι οποίες θα συμμετέχουν στο όργανο αυτό, θα γίνεται, με βάση τα κριτήρια του εθελοντισμού, της δημοκρατικής νομιμοποίησης, της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας, της μαζικότητας, των δράσεων και της περιφερειακής εκπροσώπησης, μέσα από τις προτάσεις των δευτεροβάθμιων (άτυπα προς το παρόν) οργάνων του Καταναλωτικού Κινήματος. Πρέπει να αποφευχθεί η πλειοψηφική παρουσία οποιασδήποτε Ομοσπονδίας, μέχρι την εφαρμογή των κριτηρίων πιστοποίησης.
 • Το ΚΕ.Π.ΚΑ. υποστηρίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας Καταναλωτών. Θεωρούμε απαραίτητη τη θέσπιση ενός αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα συνοδεύεται, από ένα πλέγμα μηχανισμών ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής και επιβολής ποινών, σε περίπτωση παραβίασής της. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η θεματική νομοθεσία (π.χ. νόμος για τη διαφήμιση, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, για την καταναλωτική πίστη, για τα χημικά κ.λπ.), η οποία αντιμετωπίζει τα επί μέρους προβλήματα, είναι ανεπαρκής. Εξ άλλου, η αγορά αλλάζει, με ταχύτατους ρυθμούς και, διαρκώς, υπάρχει ανάγκη είτε νέων νόμων, είτε αναμόρφωσης ήδη υφιστάμενων. Για τους λόγους αυτούς, υποστηρίζουμε την ενσωμάτωση της πολιτικής της προστασίας του Καταναλωτή, σε όλες τις πολιτικές, τις δράσεις, και τα μέτρα, που υιοθετούνται (mainstreaming).
 • Για την επίτευξη των ανωτέρω αναφερόμενων, ζητούμε τη θεσμοθέτηση της εκπροσώπησης των Καταναλωτών, σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Για τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας των Καταναλωτών, πρέπει να επανεξεταστούν οι τρόποι ανάδειξής τους (π.χ. μέσα από τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανα του Καταναλωτικού Κινήματος), στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στις επιτροπές και στις αρχές, που ασχολούνται, με θέματα Καταναλωτών. Μέχρι τη δημιουργία αναγνωρισμένων δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργάνων, η εκπροσώπηση, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, θα αποφασίζεται, από τα μέλη των Ενώσεων, που συμμετέχουν, στο Ε.Σ.Κ., εφόσον αυτό λειτουργεί, με τους όρους, που περιγράφουμε, παραπάνω. Η λειτουργία Ενώσεων Καταναλωτών, σε νομαρχιακό επίπεδο κρίνεται απαραίτητη, για τη διασφάλιση της εκπροσώπησης των Καταναλωτών, στους θεσμούς, που λειτουργούν, σε τοπικό επίπεδο.
 • Το ΚΕ.Π.ΚΑ. πιστεύει ότι οι Καταναλωτές δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα, που τους προσφέρει η αγορά, εάν δε γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Άρα τα ζητήματα της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης του Καταναλωτή έχουν μείζονα σημασία. Στην Ελλάδα, η πληροφόρηση των Καταναλωτών κρίνεται ανεπαρκής και αποτελεί, εδώ και χρόνια, κυριολεκτικά την αχίλλειο πτέρνα της πολιτικής Καταναλωτή. Πρέπει να θεσπιστεί η αγωγή Καταναλωτή, στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με ευθύνη, αποκλειστικά, της Πολιτείας.

 

Οι προτάσεις του ΚΕ.Π.ΚΑ. απεστάλησαν στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Σιούφα. Επίσης, απεστάλησαν στους αρχηγούς όλων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε όλους τους Έλληνες Βουλευτές και στα κόμματα. Ζητήσαμε, από όλους, να στηρίξουν τις προτάσεις μας, για να απαλλαγεί το Καταναλωτικό Κίνημα, από παθογένειες και να αποκτήσει νέα προοπτική και δυναμική. Παράλληλα, η Ο.Κ.Ε. εξέδωσε γνώμη πρωτοβουλίας, στην οποία προβλέπονται τα κριτήρια πιστοποίησης.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. υπήρξε πρωτεργάτης, στην προώθηση, των παραπάνω κριτηρίων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ολομέλεια των Ενώσεων Καταναλωτών, που συγκάλεσε η Γ.Δ. Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες, στις 5-6 Δεκεμβρίου 2005, άνοιξε, πλέον δημόσια, η συζήτηση, για τα κριτήρια πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών. Υπήρξε σφοδρή αντίδραση, από αρκετές οργανώσεις, που αυτοαποκαλούνται "Ενώσεις Καταναλωτών". Όμως, έχει γίνει, πλέον, συνείδηση, σε όλους, ότι αυτή η κατάσταση δεν "πάει άλλο". Τα συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας, για τα κριτήρια, περιλαμβάνουν τις θέσεις του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ζήτησε τον οικονομικό έλεγχο όλων των Μ.Κ.Ο., που χρηματοδοτούνται από την Πολιτεία. Η διαφάνεια, στη διαχείριση των χρημάτων του Ελληνικού λαού, είναι πρωταρχικής σημασίας, για εμάς.

Τοπικό επίπεδο

Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις, προς:

Τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, με θέματα: Ένσταση του ΚΕ.Π.ΚΑ. για τη βράβευση εταιρειών, που καταπατούν τα δικαιώματα των Καταναλωτών, Λειτουργία υπηρεσιών ελέγχου της αγοράς, τα Σάββατα, Λειτουργία λαϊκών αγορών, Εντατικοποίηση ελέγχων τροφίμων κ.λπ.
Τη Νομαρχία Πειραιά, με θέμα: Διατροφικοί ισχυρισμοί
Τη Νομαρχία Χαλκιδικής, με θέματα: Χαράτσι Β' Κατοικίας Ν. Χαλκιδικής, Νοθευμένη βενζίνη σε πρατήρια κ.λπ.
Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με θέματα: Προστασία του Καταναλωτή, στην ελεύθερη αγορά, Λαϊκή Αγορά Ροτόντας, Λειτουργία λαϊκών αγορών κ.λπ.
Τον Δήμο Επανωμής, με θέμα: Καθαρισμός Σκουπιδότοπου Επανωμής
Τον Δήμο Κασσανδρείας, με θέμα: Ηχορύπανση, από καταστήματα εστίασης
Τους Δήμους Εχεδώρου, Νεάπολης, Πανοράματος, Σταυρούπολης, με θέμα: Προστασία του Καταναλωτή, στην ελεύθερη αγορά
Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με θέμα: Εκπροσώπηση Καταναλωτών, στην επιτροπή ΧΥΤΑ
Τη Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: Ταξιδιωτικά πρακτορεία, που εξαπατούσαν τους Καταναλωτές
Τη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, με θέματα: Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των supermarket, Παραποιημένες ετικέτες σε τρόφιμα κ.λπ.
Τη Διεύθυνση Υγείας και Υγιεινής της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, με θέμα: Καθαριστήρια, σε Supermarket
Τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, με θέματα: Κακή παροχή υπηρεσιών ΤΑΧΙ, Ανάρμοστη συμπεριφορά οδηγών ΤΑΧΙ κ.λπ.
Τον Περιφερειακό Διευθυντή Ι.Κ.Α. Θεσσαλονίκης, με θέμα: Πλημμελής παροχή υπηρεσιών Ι.Κ.Α.
Το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, με θέμα: Παραβίαση προσωπικών δεδομένων, από δικηγορικό γραφείο
Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Θεσσαλονίκης, με θέμα: Απομάκρυνση ξυλείας, από οικόπεδο, που δημιουργούσε κίνδυνο, για τους περιοίκους
Τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης - Ο.Α.Σ.Θ., με θέματα: Εξάντληση των εισιτηρίων, που είχαν πωληθεί, πριν την αύξηση, Αυτόματοι πωλητές εισιτηρίων, που δε δίνουν ρέστα κ.λπ.
Το Α' Αστυνομικό Τμήμα Θεσσαλονίκης, με θέμα: Απομάκρυνση ξυλείας, από οικόπεδο, που δημιουργούσε κίνδυνο, για τους περιοίκους

Εθνικό επίπεδο

Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις προς:
Τον Πρωθυπουργό, με θέματα: Εναντίωση, στην υποψηφιότητα της τ. Υπουργού Γεωργίας των Η.Π.Α., κ. Veneman, για τη θέση της Διευθύντριας της Unicef, Χρηματοδότηση της πολιτικής Καταναλωτών, για το 2007, Καταπολέμηση της φτώχειας, Επιβολή Φόρου, για τη Β' Κατοικία από τη Νομαρχία Χαλκιδικής, Αναθεώρηση του Κ.Ο.Κ., Αύξηση του Φ.Π.Α., Διαφάνεια στη λειτουργία της Ε.Ε., Σήμανση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, Φόρος πετρελαίου θέρμανσης, Επαναλειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Ε.Χ.Δ. Οχημάτων, Κανονισμός Reach για τα χημικά, Έλεγχος Οικονομικών των Μ.Κ.Ο., Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής, Προστασία προσωπικών δεδομένων, Παραπλανητική διαφήμιση προϊόντων αδυνατίσματος κ.λπ.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέματα: Σήμανση κρεάτων, Τεχνολογία εξολοθρευτής (GURTS) για τους Γ.Τ.Ο., Διορισμός εκπροσώπου Καταναλωτών στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας - Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε., Διατροφικοί ισχυρισμοί και ισχυρισμοί υγείας, Σήμανση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, Προώθηση σκουπιδοτροφίμων σε παιδιά, Εντατικοποίηση ελέγχων τροφίμων κ.λπ.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, με θέματα: Αναμόρφωση του Ν. 2251/94 και κριτήρια πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών, Χαράτσι Χαλκιδικής, Ανελκυστήρες, Βιομηχανίες τροφίμων και πολιτική προστασίας Καταναλωτών, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, Εργαλεία καταπολέμησης της ανεπιθύμητης διαφημιστικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (spam), Παραπλανητική διαφήμιση ("υποτιθέμενων" χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, βουτύρου, τουριστικών υπηρεσιών, προϊόντων αδυνατίσματος), Αντιδεοντολογική διαφήμιση, Χρονομεριστική Μίσθωση, Ωράριο Καταστημάτων, Εναντίωση, στην υποψηφιότητα της τ. Υπουργού Γεωργίας των Η.Π.Α., κ. Veneman, για τη θέση της Διευθύντριας της Unicef, Ακατάλληλα τρόφιμα, Γυαλιά ηλίου, Διατροφικοί ισχυρισμοί και ισχυρισμοί υγείας, Ενισχυμένα τρόφιμα, Μαϊμού προϊόντα για ενίσχυση κοινωφελών σκοπών, Τόκοι υπερημερίας λόγω απεργιών τραπεζοϋπαλλήλων, Υπερχρέωση προϊόντων και υπηρεσιών, Επικίνδυνα προϊόντα, Ταξιδιωτικά πρακτορεία, Τραπεζικές χρεώσεις, Φυσικό Αέριο, Χ.Υ.Κ. Δ.Ε.Η., Φόρος πετρελαίου, Οικονομικός έλεγχος Μ.Κ.Ο., Κανονισμός Reach, Τροποποίηση αγορανομικών διατάξεων, Σ.Ε.Π.Π.Ε., Απόσυρση συσκευασμένου ροφήματος, το όνομα του οποίου παρέπεμπε σε ναρκωτική ουσία, Πώληση προϊόντων μέσω δικτύων dealer, Επισήμανση αλλεργιογόνων ουσιών, στα τρόφιμα, Λειτουργία Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Προβληματική λειτουργία εναλλακτικών πάροχων σταθερής τηλεφωνίας, Λειτουργία λαϊκών αγορών, Αλλαγή όρων χρήσης πιστωτικών καρτών, Τηλεόραση χωρίς σύνορα, Ασφάλεια αναπτήρων, Σήμανση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, Εντατικοποίηση ελέγχων τροφίμων, Έλεγχος Οικονομικών των Μ.Κ.Ο., Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής, Προστασία προσωπικών δεδομένων κ.λπ.
Το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, με θέματα: Πλημμελής παροχή υπηρεσιών Ι.Κ.Α., Ύποπτη εταιρεία ευρέσεως εργασίας κ.λπ.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με θέματα: Παραβίαση προσωπικών δεδομένων, από δικηγορικό γραφείο, Κακή παροχή υπηρεσιών, στο Υποθηκοφυλάκειο Θεσσαλονίκης κ.λπ.
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, με θέματα: Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σχολικών κυλικείων, Αναμόρφωση Κ.Υ.Α., για τα σχολικά κυλικεία κ.λπ.
Το Υπουργείο Εξωτερικών, με θέμα: Εναντίωση, στην υποψηφιότητα της τ. Υπουργού Γεωργίας των Η.Π.Α., κ.Veneman, για τη θέση της Διευθύντριας της Unicef
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με θέματα: Υπέρογκες αυξήσεις, στα δημοτικά τέλη και στις χρεώσεις των δημοτικών επιχειρήσεων, Δημοτικά Τέλη, Χαράτσι Χαλκιδικής, Λειτουργία λαϊκών αγορών κ.λπ.
Τον Υπουργό Επικρατείας, με θέματα: Παραπλανητική διαφήμιση εταιρείας πληροφορίων τηλεφωνικού καταλόγου, Τηλεόραση χωρίς σύνορα κ.λπ.
Το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, με θέματα: Ανάρμοστη συμπεριφορά οδηγών ΤΑΞΙ, Τροποποίηση του Κ.Ο.Κ., Προβληματική λειτουργία εναλλακτικών πάροχων σταθερής τηλεφωνίας, Τηλεόραση χωρίς σύνορα κ.λπ.
Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, με θέματα: Οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης, Φ.Π.Α. σε λογαριασμούς Δ.Ε.Κ.Ο., Χαράτσι Χαλκιδικής, Φόρος πετρελαίου θέρμανσης, Κανονισμός Reach για τα χημικά, Υπέρογκες αυξήσεις, στις χρεώσεις τραπεζικών συναλλαγών, Αλλαγή όρων χρήσης πιστωτικών καρτών, Παραπλανητική διαφήμιση "υποτιθέμενων" χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κ.λπ.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, με θέματα: Κανονισμός Reach για τα χημικά, Έκδοση γνωμοδοτικής εγκυκλίου, για τα Κτηματολόγια Καλαμαριάς και Βασιλικών, Τεχνολογία Εξολοθρευτής (GURTS) για τους Γ.Τ.Ο. κ.λπ.
Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, με θέμα: Παραπλανητική διαφήμιση τουριστικών υπηρεσιών
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέματα: Πλημμελής παροχή υπηρεσιών Ι.Κ.Α., Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σχολικών κυλικείων, Διαφημίσεις φαρμάκων μέσω internet, Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής, Ακατάλληλα προϊόντα, Κανονισμός Reach για τα χημικά, Αναμόρφωση Κ.Υ.Α., για τα σχολικά κυλικεία, Σήμανση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, Προώθηση σκουπιδοτροφίμων σε παιδιά, Εντατικοποίηση ελέγχων τροφίμων, Παραπλανητική διαφήμιση βουτύρου κ.λπ.
Τον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με θέματα: Εναντίωση, στην υποψηφιότητα της τ. Υπουργού Γεωργίας των Η.Π.Α., κ.Veneman, για τη θέση της Διευθύντριας της Unicef, Κανονισμός Reach για τα χημικά, Αναμόρφωση του Ν. 2251/94 και κριτήρια πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών, Επισήμανση αλλεργιογόνων ουσιών, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, Χαράτσι Χαλκιδικής, Διαφάνεια στη λειτουργία της Ε.Ε., Φόρος πετρελαίου θέρμανσης, Έλεγχος Οικονομικών των Μ.Κ.Ο., Λειτουργία υπηρεσιών ελέγχου της αγοράς, τα Σάββατα, Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής, Προστασία προσωπικών δεδομένων κ.λπ.
Την Γενική Γραμματέα του Κ.Κ.Ε., με θέμα: Εναντίωση, στην υποψηφιότητα της τ. Υπουργού Γεωργίας των Η.Π.Α., κ.Veneman, για τη θέση της Διευθύντριας της Unicef
Τον Πρόεδρο του Συνασπισμού, με θέμα: Εναντίωση, στην υποψηφιότητα της τ. Υπουργού Γεωργίας των Η.Π.Α., κ.Veneman, για τη θέση της Διευθύντριας της Unicef
Τα μέλη του Κοινοβουλίου, με θέμα: Αναμόρφωση του Ν. 2251/94 και κριτήρια πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών
Την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος - Ε.Ν.Α.Ε., με θέματα: Ασφάλεια τροφίμων, Λειτουργία υπηρεσιών ελέγχου αγοράς, Λειτουργία υπηρεσιών ελέγχου της αγοράς, τα Σάββατα κ.λπ.
Το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με θέματα: Απαίτηση τραπεζών, για σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων, κατά τη χορήγηση καταναλωτικών δανείων, Παραπλανητικό φυλλάδιο για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Παραπλανητική διαφήμιση "υποτιθέμενων" χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Χρεώσεις τραπεζικών συναλλαγων κ.λπ.
Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Ε.Ε.Τ.Τ., με θέματα: Δείκτες ποιότητας υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, στην ελληνική αγορά, Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές εταιρειών τηλεπικοινωνίας, Κινητή τηλεφωνία, Αυθαίρετη λειτουργία εναλλακτικών πάροχων κ.λπ.
Τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων - Ε.Ο.Φ. , με θέματα: Προϊόντα αδυνατίσματος, Καλλυντικά, Προϊόντα με παραπλανητική σήμανση, Χημικά κ.λπ.
Τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων - Ε.Φ.Ε.Τ., με θέμα: Ακατάλληλα τρόφιμα, Παραποιημένες ετικέτες σε τρόφιμα, Παραπλανητική σήμανση τροφίμων, Έκδοση οδηγών υγιεινής τυποποίησης και διάθεσης τροφίμων, Διατροφικοί ισχυρισμοί και ισχυρισμοί υγείας, Επισήμανση αλλεργιογόνων ουσιών, Σήμανση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, Εντατικοποίηση ελέγχων τροφίμων, Λειτουργία υπηρεσιών ελέγχου της αγοράς, τα Σάββατα κ.λπ.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης - Ε.Σ.Ρ., με θέμα: Παραπλανητικές διαφημίσεις
Τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης - ΕΛ.Ο.Τ., με θέμα: Ασφάλεια αναπτήρων
Την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με θέματα: Παραβίαση προσωπικών δεδομένων, από δικηγορικό γραφείο, Εταιρείες, που εμπορεύονται πελατολόγια, με προσωπικά δεδομένα κ.λπ.
Το Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών, με θέματα: Σ.Ε.Π.Π.Ε., Αλλαγή όρων χρήσης πιστωτικών καρτών, Παραπλανητική διαφήμιση "υποτιθέμενων" χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κ.λπ.
Το Συνήγορο του Καταναλωτή, με θέμα: Διατροφικοί ισχυρισμοί
Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας - Σ.Ε.Ε., με θέματα: Ορισμός εκπροσώπων, στις επιτροπές, Εκπαίδευση Καταναλωτών, Νομοθεσία παιδικών διαφημίσεων, Τηλεμάρκετινγκ κ.λπ.
Την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών - Ε.Ε.Τ. , με θέματα: Αλλαγή όρων χρήσης πιστωτικών καρτών, Παραπλανητική διαφήμιση "υποτιθέμενων" χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κ.λπ.
Το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων - Σ.Ε.Β.Τ. , με θέματα: Διατροφή και φυσική δραστηριότητα, Έρευνα σε βιομηχανίες τροφίμων κ.λπ.
Το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος - Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. , με θέμα: Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μελών του Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.
Τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού - Δ.Ε.Η. , με θέμα: Κλοφέν
Την Κεντρική Διοίκηση Unicef Ελλάδας, με θέμα: Εναντίωση, στην υποψηφιότητα της τ. Υπουργού Γεωργίας των Η.Π.Α., κ.Veneman, για τη θέση της Διευθύντριας της Unicef
Την Μ.Κ.Ο. ΑΡΣΙΣ, με θέμα: Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, στο πλαίσιο της διευρυμένης Ευρώπης

Επιπλέον, το ΚΕ.Π.ΚΑ., παρενέβη, υπέρ των Καταναλωτών, σε γνωστούς καλλιτέχνες, για την συμμετοχή τους, σε διαφημίσεις προϊόντων, που είτε βλάπτουν τη δημόσια υγεία, είτε προάγουν λανθασμένα πρότυπα. Σε κάποιες περιπτώσεις, επιβράβευσε ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, για τα ορθά καταναλωτικά πρότυπα, που προάγουν.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρενέβη, πολλές φορές, υπέρ των Καταναλωτών, στη λειτουργία Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, όπως:

 

 • Σε διάφορες Τράπεζες, οι οποίες υιοθέτησαν πολιτικές, που έθιγαν τα δικαιώματα των Καταναλωτών όπως: υποχρεωτική ασφάλιση ζωής, για τη σύναψη καταναλωτικού δανείου, ελλιπής εξυπηρέτηση, σε περίπτωση κλοπής πιστωτικής κάρτας, αυθαίρετες χρεώσεις, σε πιστωτικές κάρτες, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, υπέρογκες τραπεζικές χρεώσεις, ρήτρες προεξόφλησης, όροι πιστωτικών καρτών, ελλιπής ενημέρωση Καταναλωτών, επιθετική προώθηση τραπεζικών προϊόντων κ.λπ.
 • Σε μεγάλες αλυσίδες supermarket, επειδή, εσκεμμένα, παραπλανούσαν τους Καταναλωτές, πουλώντας προϊόντα προσφορών, μεμονωμένα, είχαν άλλη τιμή στο ράφι και άλλη στο ταμείο, δεν ανέγραφαν τιμή μονάδας κ.λπ.
 • Σε αεροπορικές εταιρίες, που διαφημίζονταν, με παραπλανητικό τρόπο.
 • Σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, γιατί παρείχαν πλημμελείς υπηρεσίες, μετά την πώληση.
 • Σε εταιρίες, που αρνήθηκαν να εφαρμόσουν αποφάσεις Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.
 • Σε βιομηχανίες τροφίμων, που προωθούσαν ακατάλληλα τρόφιμα.
 • Σε ταξιδιωτικά πρακτορεία, που εξαπατούσαν τους Καταναλωτές ή που αρνούνταν να συμμορφωθούν, με το Ν. 2251/94.
 • Σε παραγωγούς και εμπόρους παιχνιδιών, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών.
 • Σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, για να προστατευτούν οι πελάτες τους, από υποκλοπή των στοιχείων των καρτών sim, από "επιτήδειους".

Ευρωπαϊκό επίπεδο

 

Παρεμβήκαμε προς:
Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, με θέματα: Κανονισμός Reach για τα χημικά, Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, Δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρόμων, Διατροφικοί ισχυρισμοί, Ενδυνάμωση τροφίμων, Εφαρμοσμένο δίκαιο στις μη συμβατικές υποχρεώσεις, Πνευματικά δικαιώματα στις νέες τεχνολογίες, Ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Δικαιώματα των επιβατών αερομεταφορών, Ενιαία αγορά, Νομική προστασία ευρεσιτεχνιών, Τηλεόραση χωρίς όρια κ.λπ.
Τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέματα: Διαφάνεια στην λειτουργία της Ε.Ε., Ενιαία αγορά κ.λπ.
Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέματα: Πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και τηλεπικοινωνίες, Διαφάνεια στη λειτουργία της Ε.Ε., Διαφήμιση και επιχορήγηση καπνού, Ενιαία αγορά κ.λπ.
Τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας Καταναλωτών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέματα: Αποτελέσματα Ευρωβαρόμετρου, για το Ευρώ και την ακρίβεια, Εναντίωση, στην υποψηφιότητα της τ. Υπουργού Γεωργίας των Η.Π.Α., κ. Veneman, για τη θέση της Διευθύντριας της Unicef, Επιχορηγήσεις Ενώσεων Καταναλωτών, Φορολογία στην Ε.Ε., Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, Συλλογικές δράσεις, για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών, Κριτήρια Ενώσεων Καταναλωτών κ.λπ.
Τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέματα: Προσυσκευασμένα τρόφιμα, Σήμανση CE της Ε.Ε. κ.λπ.
Τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα: Κώδικας Δεοντολογίας, για τις Μ.Κ.Ο.
Την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτή - E.C.C.G. , με θέματα: Συμμετοχή των Ενώσεων Καταναλωτών, στην Τυποποίηση, Πολιτική των Καταναλωτών κ.λπ.
Το Κέντρο Manheim για την Έρευνα σε Κοινωνικά Θέματα της Ε.Ε. , με θέμα: Πολιτική εμπορίου της Ε.Ε.
Το Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Ευρώπης, με θέμα: Διαφάνεια, στη λειτουργία της Ε.Ε.
Την Ένωση Καταναλωτών Which, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, με θέμα: Διατροφή.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνδιαμόρφωσε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), με σκοπό την αλλαγή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα όπως: Κοινωνία της πληροφορίας, Τυποποιημένα τρόφιμα, Λιπαρά οξέα, Διατροφή, Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, Ανταγωνισμός, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, Σήμανση τροφίμων, Τιμή μονάδας, Εναντίωση, στην υποψηφιότητα της τ. Υπουργού Γεωργίας των Η.Π.Α., κ.Veneman, για τη θέση της Διευθύντριας της Unicef, Δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρόμων, Διατροφικοί ισχυρισμοί και ισχυρισμοί υγείας, Ενισχυμένα τρόφιμα, Προσωπικά δεδομένα, Πρόσθετα τροφίμων, Μοσχαρίσιο κρέας, Ετικέτα CE, Εισαγωγή κινέζικων υφασμάτων, Οικονομική ενίσχυση Ενώσεων Καταναλωτών της Ε.Ε., Τηλεπικοινωνίες, Χρηματοδότηση της πολιτικής Καταναλωτών για το 2007, Εφαρμοσμένο δίκαιο στις μη συμβατικές υποχρεώσεις, Ενέργεια, Νιτρικό λίπασμα σε καλλιέργειες λαχανικών, Πνευματικά δικαιώματα στις νέες τεχνολογίες, Ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Επικίνδυνα προϊόντα, Οικονομικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, Καλλυντικά, Τηλεόραση χωρίς σύνορα, Προσωπικά δεδομένα, Πράσινη Βίβλος της Ε.Ε. για τις υποθήκες, Χαρτονομίσματα του 1 και 2 ευρώ, Ασφάλεια παιχνιδιών, Σήμανση κρεάτων, Δικαιώματα επιβατών αερομεταφορών, Κανονισμός Reach για τα χημικά, Ενιαία αγορά, Διαφήμιση και μηχανισμοί ελέγχου, Διαφήμιση και νέες τεχνολογίες, Κριτήρια πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών, Διαφάνεια στην Ε.Ε., Νομική προστασία ευρεσιτεχνιών, Διασυνοριακές συναλλαγές, Καταναλωτική Πίστη, Φυσικό Αέριο, Βάση δεδομένων της Ε.Ε., για τους καταχρηστικούς όρους, στα συμβόλαια κ.λπ.

Διεθνές επίπεδο

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνδιαμόρφωσε τις θέσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Καταναλωτών (CI), για θέματα όπως: Ανεπιθύμητη διαφημιστική ηλεκτρονική αλληλογραφία (spam), Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, Διεθνής Συμφωνία, για την τεχνολογία στειρότητας των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, Κινητή τηλεφωνία και υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, Δημοτικά τέλη, Λιπαρά Οξέα, Εναντίωση, στην υποψηφιότητα της τ. Υπουργού Γεωργίας των Η.Π.Α., κ. Veneman, για τη θέση της Διευθύντριας της Unicef, Διατροφικοί ισχυρισμοί, Συμφωνία AMBER, Χορήγηση Visa στον Αφρικανό Εντεταλμένο, για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την βιοασφάλεια, Δικαίωμα των Καταναλωτών, στην ικανοποίηση βασικών αναγκών, Διαφημιστικά μηνύματα σε κινητά, Γεωργία, Κοινωνική Ευρώπη, Οικονομικό Σύμφωνο Η.Π.Α. - Καναδά - Μεξικού (NAMA), Κοινή Αγροτική Πολιτική, Κινητή τηλεφωνία, Τεχνολογία εξολοθρευτής (GURTS) για τους Γ.Τ.Ο., Κοστολόγηση τροφίμων κ.λπ.

Παρεμβήκαμε προς:
Τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) , με θέμα: Δημιουργία Συμφώνου, για την πνευματική ιδιοκτησία, στην υγεία
Το Διατλαντικό Διάλογο των Καταναλωτών (TACD) , με θέματα: Πολιτική βιομηχανιών τροφίμων, Παχυσαρκία, Σχολικά κυλικεία κ.λπ.
Τη Διεθνή Οργάνωση Υγείας (HAI), με θέματα: Ιατρικές σχολές, Δημιουργία Συμφώνου από τον Π.Ο.Υ., για την πνευματική ιδιοκτησία, στην υγεία κ.λπ.
Το Παγκόσμιο Δίκτυο των Γυναικών για το Δικαίωμα στην αναπαραγωγή (Women's Global Network for reproductive rights) , με θέμα: Κακοποίηση γυναικών
Τον Πρωθυπουργό του Καναδά, το Υπουργείο Γεωργίας του Καναδά και τον Εκπρόσωπο της Καναδικής Αντιπροσωπείας, με θέμα: Διεθνής Συμφωνία, για την τεχνολογία στειρότητας των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
Τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, με θέμα: Δημιουργία Συμφώνου, από τον Π.Ο.Υ. για την πνευματική ιδιοκτησία, στην υγεία
Την Οργάνωση Καταναλωτών της Tai Pei, της Ταϊβάν, με θέμα: Έρευνα, για το κόστος των εισιτηρίων του θεάτρου
Το Βραζιλιανό Ινστιτούτο για την Προστασία των Καταναλωτών, με θέμα: Αδειοδότηση φαρμάκων για το AIDS, στη Βραζιλία

Εκπροσώπηση Καταναλωτών

Η εκπροσώπηση των Καταναλωτών, σε διάφορα όργανα, επιτροπές και φορείς απορροφά ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπινων πόρων του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών

Κατά την διάρκεια του 2005, ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης συντόνισε τις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Κ.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2005, με θέματα: Καταναλωτική Αγωγή (μαθητών και ενηλίκων), Θεσμικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης (ωράριο καταστημάτων, εκπτώσεις, λαϊκές αγορές, παραεμπόριο, κ.α.), Οδηγία Ε.Ε., για πωλήσεις από απόσταση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, Κανονισμός Ε.Ε, για τη διοικητική συνεργασία των κρατών - μελών, Ομάδα εργασίας, για τη μελέτη όρων τραπεζικών συναλλαγών, Εκλογή εκπροσώπου, για την επιτροπή τυποποίησης του Ε.Λ.Ο.Τ., Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Καταναλωτή (Ε.Σ.Ο.Κ), της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, της Επιτροπής αξιολόγησης του Ε.Φ.Ε.Τ. "Οδηγού Υγιεινής για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας/μεταποίησης γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα".

Στις 30 Μαΐου 2005, με θέματα: Παρουσίαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ιωάννη Αδαμόπουλου, Τροποποίηση του Ν.2251/94, Διατροφικοί ισχυρισμοί, Ισχυρισμοί υγείας, Εκπροσώπηση Καταναλωτών, Εκλογή εκπροσώπων Καταναλωτών (τακτικών-αναπληρωματικών) για την επιτροπή Δ.Ε.Κ.Ο., για την Οριζόντια Τεχνική Επιτροπή Φορέων του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) και την Οριζόντια Τεχνική Επιτροπή Εργαστηρίων του ιδίου φορέα (Ε.ΣΥ.Δ.), Διαχείριση καταγγελιών - παραπόνων.

Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών (Ε.Σ.Κ.) συνεδρίασε, στα Τρίκαλα, στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2005, με τη νέα του σύνθεση. Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. -Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών επανεξελέγη Συντονιστής του Ε.Σ.Κ.

Οι βασικοί στόχοι της νέας θητείας του Συντονιστή είναι:

 

 • Η δημοκρατική λειτουργία του Ε.Σ.Κ., στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας του.
 • Η διάχυση της πληροφόρησης, τόσο στις υπαρκτές και ενεργές Ενώσεις Καταναλωτών, όσο και σε όλους τους Έλληνες Πολίτες- Καταναλωτές.
 • Η πιστοποίηση των Ενώσεων Καταναλωτών, με βάση κριτήρια δημοκρατίας, διαφάνειας, ανεξαρτησίας και δράσης.
 • Η καταγραφή και η αναβάθμιση των εκπροσωπήσεων των Καταναλωτών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, παρουσιάστηκε το έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή, το οποίο ασχολείται, με διασυνοριακές διαφορές Προμηθευτών - Καταναλωτών. Επίσης, έγινε ενημέρωση των Ενώσεων Καταναλωτών, από τον Αντιπρόεδρο του Ε.Φ.Ε.Τ., κ. Ε. Λάζο, για την ασφάλεια, την τυποποίηση και τη σήμανση των τροφίμων. Οι εκπρόσωποι των Καταναλωτών έθεσαν τους προβληματισμούς τους και πρότειναν λύσεις. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρουσίασε τις έρευνές του, για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων Καταναλωτών και τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν, με τη σήμανση των τροφίμων.

 

Τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν, καθημερινά, οι Έλληνες Καταναλωτές, είναι πολλά και ποικίλα. Όλοι οι φορείς, που εμπλέκονται στη λειτουργία της αγοράς, Πολιτεία- Επιχειρήσεις- Καταναλωτές, πρέπει να ενεργοποιηθούν, να αναλάβουν τις ευθύνες, που τους αναλογούν, ώστε η αγορά να λειτουργήσει ομαλά, χωρίς στρεβλώσεις και προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών. Και αυτός είναι ένας βασικός στόχος του Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.

Στην ίδια συνεδρίαση, η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ε. Κεκελέκη, εξελέγη εκπρόσωπος των Καταναλωτών, στην Επιτροπή Δ.Ε.Κ.Ο. Η επανεργοποίηση αυτής της επιτροπής αποτέλεσε πάγιο αίτημα του ΚΕ.Π.ΚΑ., εδώ και χρόνια. Οι υπάρχοντες Χ.Υ.Κ. των Δ.Ε.Κ.Ο. πρέπει να αναμορφωθούν, ώστε να καλύψουν τα νέα δεδομένα της αγοράς, αλλά και να επεκταθούν, σε όλες τις επιχειρήσεις (ιδιωτικές και δημόσιες), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Στις 17 Μαρτίου 2005, το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, διοργάνωσαν συνάντηση των φορέων της αγοράς, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, κ. Μ. Κυπριανού, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, πάνω σε Καταναλωτικά ζητήματα και θέματα αγοράς. Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης, προήδρευσε της συζήτησης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Επίτροπος ενημερώθηκε, για πολλά από τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι Καταναλωτές, στην ελεύθερη αγορά. Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης και η κ. Ε. Κεκελέκη (Γεν. Γραμματέας) έθεσαν αρκετά ζητήματα και ζήτησαν, από τον Επίτροπο την ανάληψη πρωτοβουλιών, ώστε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά να λειτουργήσει, προς όφελος τόσο των Προμηθευτών όσο και των Καταναλωτών.

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ., συμμετείχε, ανελλιπώς, στις ολομέλειες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής - Ο.Κ.Ε., η οποία γνωμοδοτεί, για όλα τα νομοσχέδια και τις τροποποιήσεις Νόμων, που εισάγονται, προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επίσης, εκφράζει γνώμες πρωτοβουλίας, όπου εντοπίζεται κάποιο νομικό κενό. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν:

 • Στις 17/1/2005, "Ρύθμιση θεμάτων, για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
 • Στις 15/2/05, "Δια Βίου Μάθηση"
 • Στις 9/3/2005, "Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις"
 • Στις 19/4/2005, "Τροποποίηση Διατάξεων του Ν. 2323/1995, όπως ισχύει τροποποιηθείς, από το Ν. 3190/2003"
 • Στις 25/5/2005, "Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε., για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)"
 • Στις 11/7/2005, "Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, στην Ελληνική Επικράτεια, Συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα"
 • Στις 19/9/2005, "Πλαίσιο Ρυθμίσεων, για τη Σύσταση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας" και "Μη Κρατικές Οργανώσεις". Σε αυτήν την συνεδρίαση, ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ., ήταν εισηγητής, για το δεύτερο θέμα. Ομόφωνα, η Ο.Κ.Ε. ενέκρινε τις προτάσεις του ΚΕ.Π.ΚΑ., για τα κριτήρια πιστοποίησης των Μ.Κ.Ο. Εθελοντισμός, Δημοκρατική Νομιμοποίηση, Ανεξαρτησία - Διαφάνεια και Σκοποί - Δράσεις.
 • Στις 4/10/2005, "Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας" και "Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2005-2008, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας"
 • Στις 11/10/2005, "Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2005-2008, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας"
 • Στις 3/11/2005, "Επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας", "Απελευθέρωση αγοράς Φυσικού Αερίου" και "Εισαγωγή των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων, στην ελληνική αγορά"
 • Στις 16/12/2005, "Θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας (Ν. 2081/1992)", "Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στις Νέες Οικοδομές, Μεταβολές, στη Φορολογία Κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" και "Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)".

 

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 10 ετών, από την ίδρυση της Ο.Κ.Ε., στη χώρα μας, διοργανώθηκε εκδήλωση, με θέμα το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, στις 9 Φεβρουαρίου 2005, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στην εκδήλωση, παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης και η Γεν. Γραμματέας, κ. Ε. Κεκελέκη.

Στις 5 Οκτωβρίου 2005, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα "Στρατηγική της Λισσαβόνας: Αναγκαιότητα ή επιλογή", την οποία διοργάνωσε η Ο.Κ.Ε., στο Αμφιθέατρο του Μεγάρου Θ. Καρατζά. Στη ημερίδα, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης και η Γενική Γραμματέας, κ. Ευαγγελία Κεκελέκη.

Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού

Μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσώπησαν τους Καταναλωτές, στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, όπου περιφρούρησαν τα δικαιώματα των Καταναλωτών. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2005, αποστείλαμε 20 υποθέσεις στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού. Από τις υποθέσεις, που συζητήθηκαν εντός του 2005, ποσοστό 100% έληξαν, υπέρ των Καταναλωτών.

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων - Ε.Φ.Ε.Τ.

Στις 6 Οκτωβρίου 2005, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Ε.Φ.Ε.Τ., για τον Οδηγό Υγιεινής, για τις επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης αφυδατωμένων προϊόντων. Στη σύσκεψη, οι Έλληνες Καταναλωτές εκπροσωπήθηκαν, από το Μέλος του Δ.Σ., κ. Γ. Σαμούρη.

Κατά τη διάρκεια του 2005, πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις του Ε.Φ.Ε.Τ., για τις αλλεργιογόνες ουσίες στα τρόφιμα, στις παρακάτω ημερομηνίες: 16 Μαρτίου 2005, 12 Απριλίου 2005 και 11 Οκτωβρίου 2005. Στις συσκέψεις, οι Έλληνες Καταναλωτές εκπροσωπήθηκαν, από τη Γεν. Γραμματέα, κ. Ε. Κεκελέκη.

Εθνικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Το Εθνικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης συνεδρίασε, στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 18/2/2005, με θέμα "Πρόγραμμα Πολιτεία", που έχει, ως στόχο, τη δομική και θεσμική αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής Ε.Σ.Κ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης έθεσε τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες Πολίτες - Καταναλωτές, με τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2005, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, με θέμα "Εξυγίανση της λειτουργίας και ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς", η οποία διοργανώθηκε, από τη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Στη σύσκεψη, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης και η Γεν.Γραμματέας, κ. Ε. Κεκελέκη, οι οποίοι έθεσαν τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν, οι Καταναλωτές, με την αγορά, εστιάζοντας τις καταγγελίες, στις αθέμιτες και παράνομες πρακτικές των Σούπερ Μάρκετ.

Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον"

Στις 21 Νοεμβρίου 2005, πραγματοποιήθηκε η έκτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Περιβάλλον", στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Στη συνεδρίαση, συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης.

Εκπροσωπήσεις εκτός Ελλάδας

Από τις 16 Απριλίου έως τις 20 Απριλίου 2005, πραγματοποιήθηκαν, στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α., συνομιλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικανικής Κυβέρνησης, στα πλαίσια του Διατλαντικού Διαλόγου Καταναλωτών (TACD). Τους Έλληνες Καταναλωτές εκπροσώπησαν η Γεν. Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ε. Κεκελέκη και ο τ. Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Χ. Λαζαρίδης.

Στις 20 και 21 Ιουνίου 2005, διοργανώθηκε, στην Πράγα, συνάντηση υπεύθυνων διατροφής των Ενώσεων Καταναλωτών, από τη BEUC, στην οποία, οι Έλληνες Καταναλωτές εκπροσωπήθηκαν, από το μέλος του Δ.Σ., κ. Γ. Σαμούρη.

Στις 5 Οκτωβρίου 2005, πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλες, συνάντηση των ειδικών επί των χημικών, η οποία διοργανώθηκε, από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC). Στη συνάντηση, οι Έλληνες Καταναλωτές εκπροσωπήθηκαν, από τον Ταμία του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Κ. Μούτση.

Στις 29 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2005, διοργανώθηκε, στις Βρυξέλες, συνάντηση υπεύθυνων διατροφής των Ενώσεων Καταναλωτών, από τη BEUC και το Διατλαντικό Διάλογο, στην οποία, οι Έλληνες Καταναλωτές εκπροσωπήθηκαν, από το μέλος του Δ.Σ., κ. Γ. Σαμούρη.

Το μέλος του Δ.Σ., κ. Γ. Σαμούρης, επιλέχτηκε να εκπροσωπεί τους Έλληνες Καταναλωτές, στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης, για τα τρόφιμα, στο οποίο συμμετέχουν Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Βιομηχανίες και Καταναλωτές, από 21 Ευρωπαϊκές χώρες.

Συμμετοχές

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετέχει και παρεμβαίνει, σε ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια και εκδηλώσεις, που πραγματοποιούν άλλοι φορείς, όπως:

 

 • "Για μία Ελλάδα δυνατή και υπολογίσιμη. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο και ανθρώπινο", που διοργάνωσε ο "Πολιτικός Όμιλος, για τη Δημοκρατία και την Πατρίδα".
 • "Παιδί- Καταναλωτής. Θεσμικό & Νομοθετικό Πλαίσιο, για την Προστασία των Δικαιωμάτων του", που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Καταναλωτών- Νέο ΙΝ.ΚΑ.
 • "Διαφήμιση και Καταναλωτής - Ο ρόλος της Αυτοδέσμευσης", που διοργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας - Σ.Ε.Ε.
 • "Προβλήματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και επιπτώσεις, στον κοινωνικό ιστό", που διοργάνωσε ο Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας.
 • "Ιδιωτική Ασφάλιση και Προστασία του Καταναλωτή", που διοργάνωσε η Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή, σε συνεργασία, με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • "Αποτελέσματα έρευνας, σχετικά με το προφίλ του Έλληνα Καταναλωτή" και παρουσίαση της ειδικής έκδοσης "Οδηγός του Πολίτη", που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
 • "Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εμπορίου", που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Κ.Ε.Τ.Α. Κ. Μακεδονίας.
 • "Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, μέσα από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα", που διοργάνωσε το Παράρτημα Θεσσαλονίκης του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας.
 • "Οι επιπτώσεις στην Υγεία των Πολιτών- και ιδιαίτερα των παιδιών- από την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας", που διοργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή κατά της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία γονέων Ν. Θεσσαλονίκης και την πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών, για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
 • "Τι σημαίνει κοινωνικό κράτος σήμερα; Υπάρχει προοδευτική απάντηση;", που διοργανώθηκε από τις Κινήσεις: Πολίτες, Π-80 και Περίπου 30.
 • "Οι νέοι συναντούν την Ευρώπη των νέων", που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ελληνίδων Δημοσιογράφων.
 • "Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με στόχο την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής", που συνδιοργάνωσαν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • "Αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού Θεσσαλονίκης", που διοργάνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
 • "Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Έλεγχος της Αγοράς", που διοργανώθηκε, από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.
 • "Πρόληψη των ναρκωτικών", που διοργανώθηκε, από την Οργάνωση "Πυξίδα".
 • "Ασφαλή Τρόφιμα- Νέα Δεδομένα", που διοργανώθηκε, από την Ελληνική Εταιρεία Υγιεινολόγων και Τεχνολόγων Τροφίμων.
 • Συνάντηση φορέων της Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Παπαγεωργόπουλος.
 • Συνάντηση φορέων της Θεσσαλονίκης, αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
 • Γεύμα, προς τιμή των φορέων της Θεσσαλονίκης, που παρατέθηκε, από τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Γ. Παπανδρέου.
 • 93η Επέτειος της Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Παπαγεωργόπουλος.
 • Εγκαίνια, που διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
 • Εκδήλωση, για τα 80 χρόνια, από την Ίδρυσή του, που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
 • Ετήσια Συνέλευση, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων-ΣΕΒΤ.
 • Επετειακή εκδήλωση, για τον εορτασμό των 75 χρόνων λειτουργίας του Ταμείου Υγείας του Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας, που διοργανώθηκε, από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
 • Κοπή πίτας, που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Ελλάδος.
 • Εγκαίνια της 4ης Διεθνούς Έκθεσης, για την κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία, ZOOTECHNIA, που διοργανώθηκε, από τη HELEXPO.
 • Εγκαίνια του αφιερώματος: "Με αγάπη, στα παιδιά του κόσμου", που διοργανώθηκε, από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και την Ελληνοαμερικανική Ένωση.
 • Γιορτή της Αγοράς της Θεσσαλονίκης, που διοργανώθηκε, από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

 

Στις 18 Ιανουαρίου 2005, το Τμήμα Οικονομικών Σπουδών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε ημερίδα, με θέμα: "Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων - Η Άποψη των Καταναλωτών". Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ήταν βασικός ομιλητής.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2005, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργάνωσε ημερίδα, στα πλαίσια της HELECO 05, στο εκθεσιακό κέντρο της HELEXPO. Στην ημερίδα, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης και η Γεν. Γραμματέας, κ. Ε. Κεκελέκη. Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως βασικός ομιλητής, ανέλυσε το θέμα: "Βιώσιμη Κατανάλωση - Βιώσιμη Παραγωγή".

Στις 6 Φεβρουαρίου 2005, βιομηχανία τροφίμων, διοργάνωσε ημερίδα, με θέμα: "Συνθήκες Υγιεινής στους χώρους εστίασης - Εφόδιο στην ανταγωνιστικότητα", στο Kempinski Hotel. Στην ημερίδα, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ο οποίος ανέλυσε, ως βασικός ομιλητής, το θέμα: "Ασφαλή, ποιοτικά τρόφιμα και υγιεινή διατροφή για όλους - Η ευθύνη των κοινωνικών εταίρων" και η Γεν. Γραμματέας, κ. Ε. Κεκελέκη.

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. και η Ελληνική Ένωση Γεωπόνων Επιστημόνων Τροφίμων - Ε.Γ.Ε.Τ. διοργάνωσαν ημερίδα, στα πλαίσια της κλαδικής έκθεσης DETROP 2005, στις 5 Μαρτίου 2005, με θέμα "Τρόφιμα - Διατροφή - Ευζωία". Στην ημερίδα, συμμετείχε, ως βασικός ομιλητής, ο Αντιπρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Γ. Αμοιρόπουλος.

Στα πλαίσια της DETROP 2005, διοργανώθηκε ημερίδα, από την Αειφορική Α.Ε., με θέμα "Συστήματα Ποιότητας, στην Αγροτική Παραγωγή", στις 5 Μαρτίου 2005. Στην ημερίδα, συμμετείχε, ως βασικός ομιλητής, ο Αντιπρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Γ. Αμοιρόπουλος.

Στις 13 Απριλίου 2005, το περιοδικό "Customer Care", διοργάνωσε συνέδριο, με θέμα "Γνώρισε τις ανάγκες", στο εκπαιδευτικό κέντρο της Εθνικής Τράπεζας, στην Αθήνα. Στο συνέδριο, συμμετείχε, ως βασικός ομιλητής, ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης.

Στις 7 και 8 Μαΐου 2005, πραγματοποιήθηκε συμπόσιο Εθελοντικών Οργανώσεων, που διοργανώθηκε, από το Διαδικτυακό Επικοινωνιακό Σύνδεσμο Εθελοντικών Οργανώσεων. Ο στόχος του συμποσίου ήταν η διασύνδεση, η διαβούλευση και η συνεργασία των εθελοντικών οργανώσεων και των κινήσεων πολιτών, για να ενδυναμωθεί η φωνή, η θέση και ο ρόλος των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων. Στο συμπόσιο, συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ο οποίος κατέθεσε τις προτάσεις του ΚΕ.Π.ΚΑ., για τα κριτήρια πιστοποίησης των Μ.Κ.Ο.

Στις 13 Μαΐου 2005, πραγματοποιήθηκε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, εκδήλωση με θέμα "Γυναίκα Επιχειρηματίας στην Ε.Ε. - Οι Γυναίκες των Επιμελητηρίων της Ε.Ε. δικτυώνονται", που συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση, συμμετείχε η Γεν. Γραμματέας, κ. Ε. Κεκελέκη, η οποία μίλησε, για τις προϋποθέσεις ποιότητας, που πρέπει να πληρεί οποιοσδήποτε προϊόν, για να αποκτήσει μερίδιο, στην αγορά.

Στις 25 Μαΐου 2005, πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Φοίτησης, που συνδιοργάνωσαν οι Μ.Κ.Ο.: Γνώμονας, Εθελοντική Κίνηση Νέων, Σύλλογος Μαρκετινγκ, Γενιά 2004 UNESCO, AIESEC, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, στο ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ, στη Θεσσαλονίκη. Στην ημερίδα, συμμετείχε, ως βασικός ομιλητής, ο Ειδικός Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Μ. Κουμιώτης.

Στα πλαίσια του προγράμματος "Κοινωνία της πληροφορίας και προσαρμοστικότητα των μικρομεσαίων γυναικείων γεωργοσυνεταιριστικών επιχειρήσεων" της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, του οποίου Συντονιστής είναι το Α.Π.Θ., πραγματοποιήθηκε το "Γυναικείο Συνεταιριστικό Πανόραμα", στις 27,28 και 29 Μαίου, στο χώρο της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής. Στην εκδήλωση, η Γεν. Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ε. Κεκελέκη απεύθυνε χαιρετισμό, στις 27 Μαΐου και στις 28 Μαΐου συμμετείχε, ως βασική ομιλήτρια, στις εργασίες του συνεδρίου, αναπτύσσοντας το θέμα: "Ασφαλή, Ποιοτικά και Υγιεινά Τρόφιμα, για όλους".

Στις 11 Οκτωβρίου 2005, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης, για τους δείκτες eEurope, στο ξενοδοχείο Hilton. Στην εκδήλωση, συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ο οποίος εξέθεσε τις απόψεις και τα προβλήματα των Ελλήνων Καταναλωτών, στον τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και κατέθεσε προτάσεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στην Εθνική Στρατηγική, για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στις 9 Νοεμβρίου 2005, πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου, για τη Βαλκανική Συνδιάσκεψη, ενάντια στους Γενετικά Τροποιημένους Οργανισμούς, που πραγματοποιήθηκε από 25 έως 27 Νοεμβρίου 2005, στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέντευξη, συμμετείχε ο Ειδικός Γραμματέας, κ. Μ. Κουμιώτης, ο οποίος ανέλυσε την άποψη των Καταναλωτών, για τους Γ.Τ.Ο.

Στις 21 Νοεμβρίου 2005, πραγματοποιήθηκε συνάντηση διαβούλευσης και ανταλλαγή απόψεων, για το σχέδιο Έκθεσης, σχετικά με την Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις Υπηρεσίες, στην Εσωτερική Αγορά. Η συνάντηση διοργανώθηκε, από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στην συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης, κατέθεσε τις απόψεις και τα αιτήματα των Καταναλωτών, εξηγώντας τι ζητούμε εμείς οι Καταναλωτές, από τους Ευρωβουλευτές, να ψηφίσουν στο Ευρωκοινοβούλιο.

Στις 25-27 Νοεμβρίου 2005, πραγματοποιήθηκε, στο αμφιθέατρο του Πολυτεχνείου του Α.Π.Θ., η Πανβαλκανική Συνδιάσκεψη, για τη Διατροφική Ασφάλεια, τη Βιοποικιλότητα και τη Βιώσιμη Γεωργία. Τη Συνδιάσκεψη, χαιρέτησε ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών (Ε.Σ.Κ.), κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ο οποίος ανέλυσε τους φόβους, τις επιφυλάξεις και τις απόψεις των Καταναλωτών, για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (Γ.Τ.Ο.). Η Γενική Γραμματέας, κ. Ε. Κεκελέκη, στην ομιλία της, ανέλυσε τα νέα δεδομένα, για τους Γ.Τ.Ο., σε διεθνές επίπεδο.

Στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε, από την ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ., στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με θέμα "Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση του Καταναλωτή", ο Ειδικός Γραμματέας, κ. Μ. Κουμιώτης, εκπροσώπησε τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Δ. Σιούφα και χαιρέτησε την εκδήλωση, εκ μέρους του Υπουργού και εκ μέρους του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. αποδέχτηκε πρόσκληση του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Γεωργίου Παπανδρέου, να συμμετάσχει, ως Μη Κυβερνητική και Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, στο 7ο Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που διεξήχθη στην Αθήνα, από τις 2/3/2005 έως τις 6/3/2005. Σύνεδροι και πολιτικοί επισκέφτηκαν το περίπτερο του ΚΕ.Π.ΚΑ. και ενημερώθηκαν, για τα δικαιώματά τους, ως Καταναλωτές και για τη δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν μια από τις δέκα Μ.Κ.Ο., που συμμετείχαν, στο συνέδριο και διένειμε περίπου 6500 ενημερωτικά φυλλάδια, στους συνέδρους. Ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Γεώργιος Παπανδρέου, συνοδευόμενος από τον Paul Nyrup Rasmussen, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, την κ. Βάσω Παπανδρέου, τ. Υπουργό Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τον κ. Νίκο Σιφουνάκη, Ευρωβουλευτή, επισκέφτηκε το περίπτερο του ΚΕ.Π.ΚΑ., και συζήτησε, με τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ., τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι Καταναλωτές και τις προτάσεις του ΚΕ.Π.ΚΑ., για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Επίσης, ενημερώθηκε, για τη δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ. Ευχόμαστε όλα τα Ελληνικά Κόμματα να αναλάβουν, στο μέλλον, παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του γενικού συντονισμού της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα Ατυχήματα και τις Κακώσεις, ανέλαβε την πρωτοβουλία, για τη δημιουργία ενός νέου δυναμικού δικτύου μελών - συμμάχων, με κοινή δράση, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, για την πρόληψη των Ατυχημάτων. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έλαβε την πρόσκληση συμμετοχής, σε αυτό το δίκτυο και ανταποκρίθηκε, άμεσα.

Τέλος, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετέχει σε εκθέσεις, οι οποίες μας δίνουν την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή, με επισκέπτες και εκθέτες, να ενημερώσουμε όλους, για τις θέσεις μας και να διανείμουμε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Έτσι, συμμετείχαμε, στην Ανθοέκθεση Καλαμαριάς, στην Πλαζ Αρετσούς, την Βαλκανική Πλατεία, που διοργάνωσε ο Δήμος Νεάπολης κ.λπ.

Ειδικές Δράσεις

Χαράτσι Β' Κατοικίας της Νομαρχίας Χαλκιδικής Το έτος 2005 χαρακτηρίστηκε, από την έντονη δραστηριότητα του ΚΕ.Π.ΚΑ., για την προστασία των Καταναλωτών, κατόχων Β' κατοικίας, στο Νομό της Χαλκιδικής, απέναντι στις παράνομες, αυθαίρετες και αντισυνταγματικές αποφάσεις της Νομαρχίας Χαλκιδικής.

Η συζήτηση της συλλογικής προσφυγής του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο Συμβούλιο Επικρατείας, αναβλήθηκε από τις 15 Μαΐου 2005, για τις 8 Φεβρουαρίου 2006. Αυτή η αναβολή έδωσε την ευκαιρία, στη Νομαρχία Χαλκιδικής, να στείλει, στις Δ.Ο.Υ., χρηματικούς καταλόγους, για να βεβαιώσουν το παράνομο χαράτσι. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι εφορίες δεν έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν τη νομιμότητα των χρηματικών καταλόγων. Οι Δ.Ο.Υ., λοιπόν, βεβαίωσαν τις οφειλές.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ανέλαβε να συντάξει προσωπικές προσφυγές, κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής, για όλα τα μέλη του, που λάμβαναν ειδοποιητήριο, από τις Δ.Ο.Υ., ώστε να αντιμετωπιστεί η λογική του "ότι προλάβουμε και αρπάξουμε".

Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα, στους πολίτες, οι οποίοι χρειαζόντουσαν φορολογική ενημερότητα, είτε για να εκταμιεύσουν κάποιο τραπεζικό δάνειο, είτε για να ολοκληρώσουν, κάποια συναλλαγή τους, με το Δημόσιο. Ο κίνδυνος, για την οικονομική κατάσταση των πολιτών ήταν πλέον, ορατός. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ζήτησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έτσι, την 1η Σεπτεμβρίου 2005, το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μας ενημέρωσε ότι "για την χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, από τη Δ.Ο.Υ., λαμβάνονται υπόψη οι βεβαιωμένες κύριες οφειλές (και όχι οι επ΄αυτών προσαυξήσεις) που είναι ληξηπρόθεσμες και υπερβαίνουν το ποσό των 293,47 ευρώ". Το ΚΕ.Π.ΚΑ. κοινοποίησε το έγγραφο αυτό, στις Δ.Ο.Υ., λύνοντας το πρόβλημα των Καταναλωτών.

Η συζήτηση στο Συμβούλιο Επικρατείας αναβλήθηκε για τις 3 Μαΐου 2006.

Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτών

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. και η Νομαρχία Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν ημερίδα, με θέμα "Προστασία της Υγείας του Καταναλωτή, στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - Έλεγχος Τροφίμων", στις 23/3/2005, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Βασικοί ομιλητές ήταν οι κ.κ.:

 • Μιχάλης Τζόλλας, Αντινομάρχης Υγείας
 • Νικόλαος Κατσαρός, Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)
 • Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή (Ε.Σ.Κ.)
 • Σοφοκλής Κουρτίδης, Επόπτης Δημόσιας Υγείας

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της ημερίδας. Τη συζήτηση συντόνισαν η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ. και ο κ. Αριστοτέλης Διαπούλης, Νομίατρος. Στην ημερίδα, συμμετείχαν παράγοντες της αγοράς καθώς και Καταναλωτές. Την ημερίδα χαιρέτησαν, με επιστολές τους οι κ.κ.: Γιώργος Ορφανός, Υφυπουργός Πολιτισμού, Θεόδωρος Καραόγλου, Βουλευτής Ν.Δ. Β' Θεσσαλονίκης και Στέλιος Παπαθεμελής, Ανεξάρτητος Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης.

 

Ακρίβεια - Ποιότητα Μύθος και Πραγματικότητα

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης, διοργάνωσε διημερίδα, με θέμα: "Ακρίβεια - Ποιότητα: Μύθος και Πραγματικότητα", το διήμερο 3-4 Ιουνίου 2005, στο Μουσείο Αθλητισμού, στη Θεσσαλονίκη. Για πρώτη φορά, Ένωση Καταναλωτών τόλμησε να καλέσει, σε δημόσιο διάλογο, όλους σχεδόν τους φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται, στη λειτουργία της αγοράς. Στη διημερίδα, συμμετείχαν, ως βασικοί ομιλητές, 36 φορείς, οι οποίοι αποτελούν τις κορυφαίες εκπροσωπήσεις, των μερών της αγοράς. Οι ομιλητές, Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Σιούφας, Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, κ. Νικόλαος Τσιαρτσιώνης, Βουλευτής Κοζάνης Ν.Δ., κ. Γεώργιος Κασαπίδης, Βουλευτής Β' Αθήνας ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Αναπληρωτής Συντονιστής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον τομέα παραγωγής και εμπορίου, κ. Χρήστος Πρωτόπαπας, Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας, κ. Ασημίνα Αικατερινάρη - Ξηροτύρη, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, Αντινομάρχης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Θεσσαλονίκης, κ. Μιχάλης Τζόλλας, Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κ. Αθανάσιος Σκορδάς, Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ιωάννης Αδαμόπουλος, Τραπεζικός Μεσολαβητής, κ. Φώτης Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), κ. Ιωάννης Βλέμμας, Διευθυντής Εργαστηρίων του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), κ. Γεώργιος Μπαμόπουλος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ.), κ. Τζανέτος Καραμίχας, Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΓΕ.ΣΑ.ΣΕ.), κ. Γιώργος Γωνιωτάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.), κ. Απόστολος Αλεξάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Β.Ε. κ. Ευάγγελος Μαντουλίδης, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.), κ. Θεμιστοκλής Νικολαϊδης, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), κ. Χαράλαμπος Κεφάλας, Β' Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), κ. Δημήτρης Κίτσιος, Μέλος Δ.Σ. Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.), κ. Λάζαρος Γιουρτσίδης, Μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.), κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.), κ. Ιωάννης Σαρακάκης, Μέλος του Δ.Σ. Ένωσης Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Δ.Ε.Ε.), κ. Ζένια Γεωργιάδου, Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.), κ. Στυλιανός Ιωαννίδης, Λέκτορας του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κ. Γεώργιος Μπόσκου, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Μηχανικής Τροφίμων, κ. Χαράλαμπος Λαζαρίδης, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Τμήμα Μάρκετινγκ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Marketing και Διοίκησης Λειτουργιών, κ. Μάρω Βλαχοπούλου, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.), κ. Βασίλης Ζαφείρης, Τμηματάρχης Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, κ. Ιωάννης Κωτσέλης, Διευθύντρια Τεχνικού Ελέγχου Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, κ. Αικατερίνη Τσώνη, Μαθήτρια 17ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, Δισ. Αρίστη Ζαφειράκογλου, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών (Ε.Σ.Κ.), κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ευαγγελία Κεκελέκη, Ειδικός Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Μιλτιάδης Κουμιώτης, Μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ., Κτηνίατρος, Εντεταλμένος Ερευνητής στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, κ. Γιώργος Σαμούρης, κατέθεσαν τις απόψεις τους και άκουσαν τα προβλήματα και τα αιτήματα των Καταναλωτών. Όλοι μαζί, προσπαθήσαμε να "φωτίσουμε" όσο το δυνατό περισσότερο, το ρόλο και τα προβλήματα κάθε φορέα, που εμπλέκεται, στη λειτουργία της αγοράς και να συνδιαμορφώσουμε λύσεις - προτάσεις. Στη διημερίδα, συμμετείχαν, επίσης, πολλοί εκπρόσωποι άλλων συνδέσμων, ομοσπονδιών και σωματείων επιχειρηματιών και πολλοί Καταναλωτές, στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα, στους αρμοδίους και να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις. Πιστεύουμε ότι έγινε ένας εποικοδομητικός και πλούσιος διάλογος.

Επίσκεψη Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Σιούφα, στο ΚΕ.Π.ΚΑ.

Την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2005, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Δημήτρης Σιούφας, συνοδευόμενος, από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γιώργο Σαλαγκούδη και το Νομάρχη Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, επισκέφτηκε τα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Τους υποδέχτηκαν σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Π.ΚΑ., μέλη της Επιτροπής Νεολαίας και εθελοντές - μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Οι Υπουργοί άκουσαν τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς όλων των παριστάμενων, έδωσαν απαντήσεις και ανέλαβαν δεσμεύσεις. Η συζήτηση περιέλαβε την ακρίβεια, την επιστροφή φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης, τα σχολικά κυλικεία, την εισαγωγή της αγωγής Καταναλωτή στην εκπαίδευση, τη λειτουργία του Ε.Φ.Ε.Τ., τη λειτουργία του Συνηγόρου του Καταναλωτή, τη διαφορά τιμής Παραγωγού - Καταναλωτή, στα αγροτικά προϊόντα κ.λπ.

Η επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Σιούφα, ο οποίος αναγνώρισε το ΚΕ.Π.ΚΑ., ως την κορυφαία Ένωση Καταναλωτών της χώρας μας, αποτέλεσε τιμή, για το ΚΕ.Π.ΚΑ. και αναγνώριση του έργου, της δράσης και της καθημερινής παρουσίας και προσφοράς του, στους Έλληνες Πολίτες - Καταναλωτές.

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, διοργάνωσε, στις 13 Οκτωβρίου 2005, κοινή, με τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Συνέντευξη Τύπου, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής, με θέμα: Τι πρέπει να γνωρίζουμε, όταν "τρώμε έξω", για να μη μας "πιάνουν κορόιδα".

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ., κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, παρουσίασε τις Αγορανομικές διατάξεις, που ισχύουν, για τους χώρους εστίασης και τα παρόμοια καταστήματα: Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα του ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών οι Έλληνες Καταναλωτές έχουμε αυξήσει τη συχνότητα των γευμάτων, που λαμβάνουμε, εκτός σπιτιού. Τα ερωτήματα και οι καταγγελίες, που κατατίθενται, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., αποδεικνύουν ότι δε γνωρίζουμε, σε συντριπτικά ποσοστά, τα βασικά στοιχεία, για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, απέναντί μας.

Επίσης, έλλειμμα γνώσης παρουσιάζεται, στους Καταναλωτές, όσον αφορά τα βάρη των διαφόρων συσκευασιών τροφίμων, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε το χαρτί περιτυλίγματος, ως ζαμπόν, το χαρτόκουτο, ως τούρτα σοκολατίνα και ούτω καθεξής. Όλα τα παραπάνω καλύπτονται, από αγορανομικές διατάξεις.

Η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ευαγγελία Κεκελέκη, ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα καταγγελιών, τα οποία επιβεβαιώθηκαν, από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Πολιτείας.

Ο Αντινομάρχης Θεσσαλονίκης Ανάπτυξης, Εμπορίου και Ανταγωνιστικότητας, κ. Γιώργος Τσαμασλής αναφέρθηκε, στους ελέγχους, που διενεργούνται, στα καταστήματα εστίασης.

Καταναλωτής και Αγορά Ακινήτων

Στις 17 Δεκεμβρίου 2005, στα πλαίσια του Money Show, το ΚΕ.Π.ΚΑ. διοργάνωσε ημερίδα, με θέμα: "Καταναλωτής και αγορά ακινήτων", στο Hyatt Regency, με ομιλητές: τον κ. Κωνσταντίνο Μαυρίδη, Β' Αντιπρόεδρο του Ε.Ε.Θ., τον κ. Τσεμπερλίδη Νικόλαο, Πρόεδρο ΚΕ.Π.ΚΑ. και Συντονιστή του Ε.Σ.Κ., τον κ. Φίλιππο Παναγιωτίδη, Πρόεδρο Συνδέσμου Οικοδομικών Επιχειρήσεων, τον κ. Κωνσταντίνο Χαϊδούτη, Γενικό Γραμματέα Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης και τον κ. Νικόλαο Μανομενίδη, Πρόεδρο Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων. Την εκδήλωση χαιρέτησε, ο Αντινομάρχης Υγείας και Πρόνοιας, κ. Μιχάλης Τζόλλας. Τη συζήτηση συντόνισε, η Γεν. Γραμματέας, κ. Ε. Κεκελέκη.

Ενημέρωση Καταναλωτών και Φορέων

Μ.Μ.Ε.

Μέσα στο 2005, τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχαν σε 189 τηλεοπτικές εκπομπές και έδωσαν 188 ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Το ίδιο χρονικό διάστημα, πετύχαμε 321 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας και 122 συνεντεύξεις, σε εφημερίδες και περιοδικά. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία, για τις ηλεκτρονικές εφημερίδες και τα ενημερωτικά site, που χρησιμοποίησαν υλικό του ΚΕ.Π.ΚΑ., για την ενημέρωση των χρηστών τους.

Μέσα στο 2005, αναπτύξαμε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη καθιέρωσε εβδομαδιαία εκπομπή, κάθε Σάββατο, στις 10:30, όπου το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι προσκεκλημένο. Στην εκπομπή, αναλύονται όλα τα θέματα της επικαιρότητας, που αφορούν τους Καταναλωτές. Η νέα συνεργασία είχε εξαιρετική επιτυχία.

Καθιερώθηκε η συχνή συμμετοχή μας, σε τηλεοπτικές εκπομπές τοπικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, με θέματα, που αφορούν τους Καταναλωτές. Τα μεγάλα πανελλαδικά τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικοί σταθμοί μας απηύθυναν επανειλημμένες προσκλήσεις, για συνεντεύξεις.

Δελτία Τύπου

Εκδώσαμε 64 Δελτία Τύπου, με σκοπό να ενημερώσουμε τους Καταναλωτές, στα ακόλουθα θέματα: Ασφαλιστικές εταιρείες, Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, Χριστουγεννιάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικο δέντρο, 13ος μισθός, Παιδικά παιχνίδια, Τραπεζικά προϊόντα, Ινστιτούτα αδυνατίσματος, Γυμναστήρια, Αυξήσεις τιμολογίων ΔΕΚΟ, Συμβουλές για καλή υγεία, Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, Χαράτσι Νομαρχίας Χαλκιδικής, Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, Θέρμανση, με λιγότερο κόστος, Παράπονα - Καταγγελίες, Ο.Α.Σ.Θ., Σχολικά κυλικεία, Εταιρίες χρονομεριστικής μίσθωσης, Σχολικά προϊόντα, Επικίνδυνα φάρμακα, Προστασία από διαρρήκτες, Δικαιώματα επιβατών τρένου, αεροπλάνου και πλοίου, Εκπτώσεις, Πακέτα διακοπών, Καλοκαιρινές διακοπές, Τόκοι υπερημερίας, Αυθαίρετοι ισχυρισμοί στα τρόφιμα, Παγωτά, Αναδρομική επιβολή αυξημένου Φ.Π.Α., Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, Πασχαλινό τραπέζι, Διατροφικοί κίνδυνοι, Σούπερ μάρκετ, UNICEF, Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, Σαρακοστιανά, Αυξήσεις στα δημοτικά τέλη και στις χρεώσεις των δημοτικών επιχειρήσεων κ.λπ.

Εκδόσεις

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκδίδει, σε μηνιαία βάση, το περιοδικό "Καταναλωτικά Βήματα", ένα πραγματικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προστασία των Καταναλωτών. 7.500 αντίτυπα διανέμονται, κάθε μήνα, στα μέλη των Οργανώσεων της Ο.Ε.Κ.Ε. (Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος), σε Καταναλωτές, που επισκέπτονται τα γραφεία των παραπάνω Οργανώσεων καθώς και σε φορείς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η έκδοση του περιοδικού γίνεται, με ιδίους πόρους και εθελοντική δημοσιογραφία, διότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. δε δέχτηκε ποτέ και δε δέχεται διαφημίσεις, οι οποίες δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης της Οργάνωσής μας, από τους διαφημιζόμενους.

Προσπαθήσαμε, μέσα από τα κείμενα του περιοδικού, να αγγίξουμε όλα τα ενδιαφέροντα των Καταναλωτών, να ενημερώσουμε και να προτείνουμε τρόπους, για να αποφύγουν οι Καταναλωτές τις διάφορες παγίδες της αγοράς, να εκφράσουμε ανησυχίες, για τα όσα συμβαίνουν, όχι μόνο στη χώρα μας ή στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με τα άρθρα του περιοδικού μας, ενημερώσαμε, για: το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, τους Γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, το Περιβάλλον, τα Χημικά στην καθημερινή μας ζωή, το Ευρώ, τα Τρόφιμα, τη Διατροφή, την Ευζωία, την Αγωγή νεαρού Καταναλωτή σε θέματα διατροφής, την Ασφάλεια των παιδιών, τα Σχολικά κυλικεία, την Πρόταση της Ε.Ε. για τους διατροφικούς ισχυρισμούς, τα Πακέτα διακοπών, τις Αγορανομικές διατάξεις κ.λπ.

Ασχοληθήκαμε και με φλέγοντα ζητήματα, τεράστιας βαρύτητας, τα οποία, ίσως, να μην εμπίπτουν, άμεσα, στις δράσεις του Καταναλωτικού Κινήματος, όπως: Προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικής στήριξης και ιατρικής συνεργασίας, Πρόσβαση των Γυναικών στην Υγεία, Παγκόσμιο Δίκτυο Γυναικών για τα Αναπαραγωγικά Δικαιώματα κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια του 2005, μπορούμε να υπερηφανευτούμε ότι το περιοδικό μας φιλοξένησε, άρθρα Ευρωβουλευτών, Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έγκριτων Επιστημόνων, Εκπροσώπων Φορέων, οι οποίοι έχουν επιδείξει ευαισθησία, για την υγεία και την προστασία των Καταναλωτών, όπως των κ.κ.:

 

 • Δημήτρη Σιούφα, Υπουργού Ανάπτυξης
 • Γιάννη Παπαθανασίου, Υφυπουργού Ανάπτυξης
 • Ευαγγελίας Τζαμπάζη, Βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου / Μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων / Μέλους της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • Αθανάσιου Σκορδά, Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή
 • Τάσου Κουράκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. - Εργαστήριο Γενετικής, Δημοτικού Σύμβουλου Θεσσαλονίκης
 • Rasmus Kjeldahl, Προέδρου της BEUC, Διευθυντή του Δανικού Συμβουλίου Καταναλωτών
 • Δρ. Μιχάλη Μοδινού, Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού, τ. Προέδρου Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Δρ. Αθηνάς Μουρμούρη, Μηχανικού Περιβάλλοντος - Χωροτάκτη.

 

Ιστοσελίδα

Χρήσιμο εργαλείο, για την ενημέρωση των Καταναλωτών, είναι η ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. Κατά τη διάρκεια του 2005, συνεχίσαμε την εβδομαδιαία ανανέωση των δεδομένων, εμπλουτίσαμε όλες τις κατηγορίες, με νέες πληροφορίες και συνεχίσαμε τη λειτουργία της δωρεάν αποστολής Δελτίων Τύπου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι παραπάνω αλλαγές καθώς και το πλούσιο περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, διπλασίασαν την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας, κατά μέσο όρο, τις 15.800 επισκέψεις, μηνιαίως και με τάσεις διαρκώς αυξανόμενες. Σήμερα, η ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. αποτελείται, από 6771 σελίδες, στην ελληνική γλώσσα και 598 περίπου σελίδες, στην αγγλική γλώσσα. Αναλυτικά, παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα του ιστοχώρου, από τον Ιανουάριο του 2001 έως το Δεκέμβριο του 2004. Συνολικά, έχουμε αύξηση της επισκεψιμότητας, κατά 67%, από τον Ιανουάριο του 2004 και κατά 2855%, από τον Ιανουάριο του 2001.

Πρέπει να τονιστεί ότι πολλοί φορείς και Μ.Μ.Ε. συμπεριέλαβαν, στην ιστοσελίδα τους σύνδεσμο, ο οποίος οδηγεί, στη δική μας ιστοσελίδα. Επίσης, πολλοί φορείς ζήτησαν να συμπεριλάβουμε το δικό τους σύνδεσμο, στη δική μας ιστοσελίδα.

Εκπαίδευση

Βασική προτεραιότητα του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των Καταναλωτών. Αποδεχτήκαμε αρκετές προσκλήσεις, από σχολεία, για την ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Έγινε παρουσίαση θεμάτων, όπως: Προστασία του Καταναλωτή, Καταναλωτική αγωγή, Σωστή διατροφή, Δικαιώματα Καταναλωτών, Διαφήμιση, αλλά και άλλων θεμάτων, που προβληματίζουν τους νέους Καταναλωτές. Μέσα στο 2005, εκπαιδεύσαμε περίπου 760 μαθητές, από 8 σχολεία. Επιπλέον, διοργανώθηκαν 3 διαλέξεις, σε Δημοτικές Βιβλιοθήκες. Επίσης, ενημερωτικό υλικό εστάλη, σε αρκετά σχολεία όλης της Ελλάδας, σε Δήμους, σε διάφορους φορείς και σε οποιονδήποτε το ζήτησε. Η εκπαίδευση έγινε με την ευθύνη του Αντιπροέδρου του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Γ. Αμοιρόπουλου.

Έρευνες

Το 2005, συνεχίσαμε τη μηνιαία καταγραφή τιμών, για τα προϊόντα, που περιλαμβάνονται, στο καλάθι της νοικοκυράς. Συνεχίσαμε τη βάση δεδομένων, όπου καταγράφονται οι τιμές και παρακολουθείται οι εξέλιξή τους. Έρευνες τιμών έγιναν και για ειδικές περιπτώσεις, όπως: Τιμές σαρακοστιανών, Κόστος πασχαλινού τραπεζιού, Αγορά σχολικών ειδών, Κόστος χριστουγεννιάτικου δέντρου, Κόστος χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, κ.λπ. Τις ημέρες των Χριστουγέννων, πραγματοποιήσαμε έρευνα, για τη διάθεση του 13ου μισθού, όπως και το 2004. Τα αποτελέσματα των δύο ερευνών συγκρίθηκαν, προκειμένου να διαπιστώσουμε, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο, αλλάζουν οι συνήθειες των Ελλήνων Καταναλωτών.

Υποδομές

Το ΚΕ.Π.ΚΑ., προκειμένου να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των μελών του και τις ανάγκες του μεγαλόπνοου σχεδίου διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του, συνέχισε τη συνεργασία με το Α.Π.Θ. και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ως αποτέλεσμα, το ΚΕ.Π.ΚΑ. υποδέχτηκε φοιτητές των πανεπιστημίων, για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, κατά την διάρκεια όλου του έτους. Συνολικά, συνεργαστήκαμε με μια φοιτήτρια του τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. και 6 φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η προσφορά των αξιόλογων και πολύ καταρτισμένων νέων, διευκόλυνε τη γραμματειακή υποστήριξη του ΚΕ.Π.ΚΑ., τη διεξαγωγή ερευνών, την αρθρογραφία του περιοδικού και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, για μελλοντικές δράσεις και διορθωτικές ενέργειες στην λειτουργία μας.

Εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύσαμε την υλικοτεχνική υποδομή του ΚΕ.Π.ΚΑ., με αναβάθμιση του συστήματος αποστολής Δελτίων Τύπου. Αντικαταστήσαμε τον υπολογιστή, στον οποίο γινόταν η αποστολή Δελτίων Τύπου, με έναν νεότερης τεχνολογίας, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε προβλήματα και καθυστερήσεις και να βελτιωθεί η ενημέρωση των μελών και των Μ.Μ.Ε. Αντικαταστήσαμε το πρόγραμμα καταγραφής μελών, με νεότερη και βελτιωμένη έκδοση, για να ελαχιστοποιήσουμε προβλήματα, όπως απώλειες δεδομένων, που είχαν συμβεί σε προηγούμενα χρόνια.

Διάλογος με τους Φορείς

Προκειμένου να έχει μια σφαιρική γνώση των προβλημάτων, που απασχολούν τους Καταναλωτές και να παρεμβαίνει, αποτελεσματικά, για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, το ΚΕ.Π.ΚΑ. προσκάλεσε, σε διάλογο, φορείς, που ενέχονται στη λειτουργία της αγοράς. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, έγιναν συναντήσεις με τους κ.κ.:

 • Σιούφα Δημήτρη, Υπουργό Ανάπτυξης
 • Παυλόπουλο Προκόπιο, Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
 • Παπαθανασίου Γιάννη, Υφυπουργό Ανάπτυξης
 • Ματσούκα Μαρία, Ευρωβουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ.
 • Τζαμπάζη Ευαγγελία, Ευρωβουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ.
 • Αράπογλου Χρύσα, Βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ., Α' Θεσσαλονίκης
 • Μαγκριώτη Γιάννη, Βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ., Α' Θεσσαλονίκης
 • Μανιάτη Ιωάννη, Βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ., Αργολίδας
 • Γεννηματά Φώφη, Πρόεδρο Ε.Ν.Α.Ε. - Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας
 • Μίχα Γιάννη, Νομάρχη Πειραιά
 • Τσαμασλή Γιώργο, Αντινομάρχη Θεσσαλονίκης Ανάπτυξης, Εμπορίου και Ανταγωνιστικότητας
 • Τζόλλα Μιχάλη, Αντινομάρχη Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Θεσσαλονίκης
 • Rasmus Kjeldahl, Πρόεδρο BEUC, Διευθυντή του Δανικού Συμβουλίου Καταναλωτών
 • Νικολαϊδη Θεμιστοκλή, Πρόεδρο του Ε.Ε.Θ. - Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης
 • Μαγόπουλο Σωτήρη, Πρόεδρο του Β.Ε.Θ. - Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης
 • Μανομενίδη Νίκο, Πρόεδρο Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων
 • Γκόφα Παναγιώτη, Πρόεδρο Εστιατόρων
 • Νικολόπουλο Χρήστο, Πρόεδρο Συλλόγου Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου
 • Χαντζαρίδη Κωνσταντίνο, Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
 • Σχοινά Μαργαρίτη, Διευθυντή Γραφείου του κ. Μάρκου Κυπριανού, Επιτρόπου της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας Καταναλωτών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Σκορδά Αθανάσιο, Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή
 • Βλέμμα Ιωάννη, Πρόεδρο του Ε.Φ.Ε.Τ. - Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
 • Φώσκολο Αντώνη, Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών

Στις συναντήσεις αυτές, συζητήθηκαν τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τόσο οι Προμηθευτές όσο και οι Καταναλωτές, η λειτουργία του Καταναλωτικού Κινήματος καθώς και του ΚΕ.Π.ΚΑ. και πιθανές κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις, που μπορούν να αναληφθούν, με στόχο τη διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών.

 

Δραστηριοποίηση Βουλευτών

Κατά τη διάρκεια του 2005, ευρωβουλευτές και βουλευτές, κατόπιν ενημέρωσης και διαλόγου με το ΚΕ.Π.ΚΑ. δραστηριοποιήθηκαν, με στόχο να εισακουστούν οι ανησυχίες και τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι Καταναλωτές και το Καταναλωτικό Κίνημα.

Ερωτήσεις Ευρωβουλευτών

 

 • Τηλεοπτικές διαφημίσεις, που αφορούν ανθυγιεινές τροφές
  Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Ευρωβουλευτής Ν.Δ.
 • Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών ειδών, από την Κίνα
 • Προστασία του ενάλιου πλούτου και του εισοδήματος των Ελλήνων ψαράδων, στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης
  Παναγιώτης Μπεγλίτης, Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ.

 

Ερωτήσεις Βουλευτών

 

 • Χώροι αναψυχής, για παιδιά
  Δημήτρης Γαλαμάτης, Ν.Δ., Β' Θεσσαλονίκης
 • Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης
 • Μόλυνση Θερμαϊκού
 • Ενισχυτική Διδασκαλία, στα Γυμνάσια
 • Ασβεστοποιίες της περιοχής του Δήμου Χορτιάτη
 • Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας
 • Πορεία προγράμματος σχολικής στέγης, στο Νομό Θεσσαλονίκης
 • Καταναλωτική Πίστη
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Αναδρομική επιβολή του αυξημένου Φ.Π.Α., στους λογαριασμούς εταιρειών Δ.Ε.Κ.Ο.
 • Έλλειψη αντιγριπικών εμβολίων - Παράνομη εξαγωγή τους
 • Καλλιέργεια και εισαγωγή μεταλλαγμένων σπόρων
  Χρύσα Αράπογλου, ΠΑ.ΣΟ.Κ., Α' Θεσσαλονίκης
 • Σήμανση αλλεργιογόνων συστατικών και ουσιών, στα τρόφιμα
  Άννα Διαμαντοπούλου, ΠΑ.ΣΟ.Κ., Επικρατείας
 • Αναδρομική επιβολή του αυξημένου Φ.Π.Α., στους λογαριασμούς εταιρειών Δ.Ε.Κ.Ο.
 • Σήμανση αλλεργιογόνων συστατικών και ουσιών, στα τρόφιμα
  Ροδούλα Ζήση, ΠΑ.ΣΟ.Κ., Μαγνησίας
 • Απαγορευμένες, από την Ε.Ε., χημικές ουσίες, που περιέχονται, σε καλλυντικά και κυκλοφορούν ελεύθερα
 • Πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης
 • Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
 • Σήμανση αλλεργιογόνων συστατικών και ουσιών, στα τρόφιμα
  Βασίλης Κεγκερόγλου, ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ηρακλείου
 • Πακέτα διακοπών
 • Παραβάσεις, σε σχολικά κυλικεία της Θεσσαλονίκης
 • Μη αναγνωρίσιμη η Θεσσαλονίκη
 • Αυξήσεις τιμών, σε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Κίνδυνος, για τη δημόσια υγεία, από την απουσία ελέγχων, στην αγορά τροφίμων
 • Τράπεζες
  Γιάννης Μαγκριώτης, ΠΑ.ΣΟ.Κ., Α' Θεσσαλονίκης
 • Σήμανση αλλεργιογόνων συστατικών και ουσιών στα τρόφιμα
  Γιάννης Μανιάτης, ΠΑ.ΣΟ.Κ., Αργολίδας
 • Απαγορευμένες, από την Ε.Ε., χημικές ουσίες, που περιέχονται σε καλλυντικά και κυκλοφορούν ελεύθερα
 • Πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης
 • Σήμανση αλλεργιογόνων συστατικών και ουσιών, στα τρόφιμα
  Δημήτρης Πιπεριάς, ΠΑ.ΣΟ.Κ., Εύβοιας
 • Αναδρομική επιβολή του αυξημένου Φ.Π.Α., στους λογαριασμούς εταιρειών Δ.Ε.Κ.Ο.
 • Σήμανση αλλεργιογόνων συστατικών και ουσιών, στα τρόφιμα
  Χρήστος Πρωτόπαπας, ΠΑ.ΣΟ.Κ., Β' Αθήνας
 • Διατροφικοί κίνδυνοι και προστασία των καταναλωτών
 • Super market
  Αθανάσιος Τσούρας, ΠΑ.ΣΟ.Κ., Α' Αθήνας
 • Αναδρομική επιβολή του αυξημένου Φ.Π.Α., στους λογαριασμούς εταιρειών Δ.Ε.Κ.Ο.
  Γιάννης Δραγασάκης, Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Β' Αθήνας
 • Αναδρομική επιβολή του αυξημένου Φ.Π.Α., στους λογαριασμούς εταιρειών Δ.Ε.Κ.Ο.
  Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη, Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Α' Θεσσαλονίκη 

Διευθέτηση καταγγελιών

Κατά τη διάρκεια του 2005, το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχτηκε 16.464 καταγγελίες - παράπονα Καταναλωτών. Σε σχέση με το 2004 (15.680 καταγγελίες - παράπονα), παρουσιάζεται μια αύξηση της τάξης του 5%. Η ποσοστιαία ανάλυση των παραπόνων - καταγγελιών είναι:

 

 • To 16,09% Φόρος Β' Κατοικίας
 • To 13,69% Πιστωτικές Κάρτες - Δάνεια
 • To 13,41% Ελαττωματικά Προϊόντα
 • To 10,11% Γυμναστήρια - Ινστιτούτα Αδυνατίσματος
 • To 9,34% Ακατάλληλα Τρόφιμα
 • To 5,55% Εγγυήσεις - Εξυπηρέτηση Μετά την Πώληση
 • To 5,48% ΔΕΚΟ
 • To 5,46% Τουριστικές Υπηρεσίες
 • To 5,21% Ενοίκια - Κοινόχρηστα
 • To 3,94% Supermarket
 • To 3,44% Αύξηση Τελών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • To 3,03% Σταθερή Τηλεφωνία (Εναλλακτικοί Πάροχοι)
 • To 3,03% Πωλήσεις Εκτός Εμπορικού Καταστήματος
 • To 1,56% Λοιπές Περιπτώσεις
 • To 0,67% Φυσικό Αέριο

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγγελιών (99,31%) επιλύθηκε, προς όφελος των Καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους προμηθευτές. Από το υπόλοιπο 0,69%, το 0,28% παραπέμφθηκε, στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, όπου κερδίσθηκαν όλες οι υποθέσεις, οι οποίες συζητήθηκαν.

Πρέπει να τονίσουμε ότι στις περιπτώσεις, στις οποίες παρενέβη το ΚΕ.Π.ΚΑ., οι Καταναλωτές, αρχικά, προσπάθησαν να επιλύσουν μόνοι τους τη διαφορά τους, με τους προμηθευτές και αφού αντιμετώπισαν την άρνηση, απευθύνθηκαν στο ΚΕ.Π.ΚΑ.

Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των καταγγελιών - παραπόνων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Για αυτό, ζητούμε, από όλους τους Καταναλωτές, όποτε συναντούν κάποιο πρόβλημα, με τις αγορές ή συναλλαγές τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι Καταναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία, στην αγορά και καταγγέλλουν "τα στραβά", στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

Εκτός από καταγγελίες, το ΚΕ.Π.ΚΑ. απάντησε, σε ένα τεράστιο αριθμό ερωτημάτων των Καταναλωτών.

Αποτελέσματα Δράσης Η όλη δράση μας έφερε σημαντικά αποτελέσματα, προς όφελος των Καταναλωτών. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποια παραδείγματα:

 

 • Επιστράφηκαν 17.300 ευρώ, σε 11 Καταναλωτές - μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., που είχαν εξαπατηθεί, από εταιρία παροχής πακέτων διακοπών.
 • Επιστράφηκαν περίπου 80.000 ευρώ, σε Καταναλωτές, από γυμναστήρια γνωστής αλυσίδας, η οποία σταμάτησε τη λειτουργία της. Οι Καταναλωτές είχαν υπογράψει τριετή συμβόλαια και συνέχιζαν να πληρώνουν, μέσω πιστωτικών καρτών, αν και δε λάμβαναν υπηρεσίες.
 • Επιστράφηκαν περίπου 232.700 ευρώ, σε Καταναλωτές, από Ινστιτούτα Αδυνατίσματος.
 • Καταβλήθηκαν 6.500 ευρώ, σε Καταναλωτές, από ασφαλιστικές εταιρίες, για αποκατάσταση ζημιών αυτοκινήτων, χωρίς να αφαιρείται η "παλαιότητα", όπως επέμεναν οι ασφαλιστικές, πριν την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ.
 • Καταναλωτές απαλλάχτηκαν, από 17.000 ευρώ, από χρεώσεις, που τους καταλογίστηκαν, για τις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Ρήτρες προεξόφλησης, για τα στεγαστικά δάνεια, κυμαινόμενου επιτοκίου.
  • Ασφαλιστήρια ζωής, που οι δικαιούχοι τους είχαν υπογράψει, ως υποχρεωτική προϋπόθεση, για να λάβουν στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο.
  • Χρεώσεις, που είχαν γίνει, σε πιστωτικές κάρτες, κατόπιν κλοπής.
 • Ακυρώθηκαν πάμπολλες πιστωτικές κάρτες, που είχαν εκδοθεί, χωρίς προηγούμενη συναίνεση των Καταναλωτών.
 • Επιβλήθηκε, σύσταση, σε μεγάλη Ελληνική Τράπεζα, από τον Τραπεζικό Μεσολαβητή, για αναγραφή παραπλανητικού ποσοστού Σ.Ε.Π.Π.Ε., στους λογαριασμούς των πιστωτικών καρτών.
 • Δεσμεύτηκε μεγάλη ελληνική τράπεζα ότι δε θα προχωρήσει, σε μονομερή τροποποίηση του όρου, που διέπει τον εκτοκισμό των οφειλών, σε περίπτωση αποπληρωμής του συνολικού ποσού.
 • Απαλλάχτηκαν Καταναλωτές, από τόκους υπερημερίας, για οφειλές, τις οποίες δεν μπορούσαν να εξοφλήσουν, λόγω απεργίας των τραπεζοϋπαλλήλων.
 • Δεσμεύτηκαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Παπαθανασίου και ο Ε.Φ.Ε.Τ., ότι η οδηγία της Ε.Ε., για τη σήμανση των αλλεργιογόνων ουσιών, στα τυποποιημένα τρόφιμα, θα επεκταθεί και στα "χύμα".
 • Σταματήσαμε αυθαίρετες ενέργειες των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για αλλαγή της Κ.Υ.Α., για τα σχολικά κυλικεία και επιβάλλαμε την έναρξη θεσμοθετημένου διαλόγου.
 • Διαμορφώσαμε τις κατάλληλες συνθήκες "συμμαχίας", με την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Ε.Φ.Ε.Τ., ώστε να στηριχθούν οι θέσεις και τα αιτήματα των Καταναλωτών, για τους διατροφικούς ισχυρισμούς.
 • Απαιτήσαμε μεγαλύτερη εντατικοποίηση των ελέγχων της αγοράς, για την περίοδο των εορτών, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των Καταναλωτών.
 • Προκλήθηκε έκδοση Δελτίου Τύπου, από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, με συμβουλές, για την αγορά γυαλιών ηλίου.
 • Αντιδράσαμε, στην αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α., κατά μια μονάδα καθώς και στην επιβολή του αυξημένου Φ.Π.Α., αναδρομικά, στους λογαριασμούς των Δ.Ε.Κ.Ο.. Με βάση τη δική μας αντίδραση, κατατέθηκαν πολλές ερωτήσεις βουλευτών, στο Κοινοβούλιο.
 • Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμεύτηκε, για την ενίσχυση των Υποθηκοφυλακείων της Θεσσαλονίκης, τόσο με προσωπικό όσο και με οικονομικούς πόρους, ώστε να λυθεί το πρόβλημα των τεράστιων καθυστερήσεων, στις μεταγραφές των ακινήτων.
 • Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αποδέχτηκε αλλαγή του Κ.Ο.Κ., όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων, για παράνομη στάθμευση. Η καταβολή τριπλάσιου χρηματικού προστίμου απάλλασσε τους παραβάτες, από την αφαίρεση των πινακίδων. Η διάταξη καταργείται, στην επόμενη αναμόρφωση του Κ.Ο.Κ.
 • Εντάθηκαν οι έλεγχοι της Τροχαίας, στην παραλιακή λεωφόρο, στην περιοχή Ανάληψης, όπου υπήρχαν διπλοπαρκαρισμένα και συχνά τριπλοπαρκαρισμένα οχήματα, τα οποία δημιουργούσαν κίνδυνο δυστυχημάτων.
 • Επανήλθαν, σε ισχύ, οι διατάξεις, για τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκδίκασης παραβάσεων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Η λειτουργία των Πειθαρχικών είχε σταματήσει, για περίπου δύο χρόνια.
 • Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε, κατόπιν παρέμβασης του ΚΕ.Π.ΚΑ., σε δύο από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της Ελλάδας και σε ένα μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, για την παραβίαση της νομοθεσίας, για τις παιδικές διαφημίσεις.
 • Προκλήθηκαν έλεγχοι του Ε.Ο.Φ. και του Σ.Δ.Ο.Ε., στη διακίνηση φαρμάκων, μέσω Internet. Ακολούθησαν κατασχέσεις φαρμάκων και παραπομπή των ενόχων, στη δικαιοσύνη.
 • Βρέθηκαν, ως εκ θαύματος, ένσημα ασφαλισμένου, στο Ι.Κ.Α., τα οποία αναζητούσε, επί χρόνια και το Ι.Κ.Α. επέμενε ότι δεν υπήρχαν.
 • Απαιτήσαμε, από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., να μας ενημερώσει, για το επικίνδυνο υλικό κλοφέν, που χρησιμοποιεί, στους πυκνωτές της. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε., έπειτα από ισχυρή πίεση, μας ενημέρωσε ότι, στο Νομό Θεσσαλονίκης, υπάρχουν εγκατεστημένοι, συνολικά 307 πυκνωτές, που περιέχουν πολύ μικρή ποσότητα PCBs και ότι, μέχρι το 2008, θα έχουν απομακρυνθεί όλοι.
 • Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. συνέδεσε ρεύμα, σε σπίτι υπερηλίκων, μέσα σε δέκα μέρες, ενώ, πριν την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., ισχυριζόταν ότι απαιτούνταν πέντε μήνες, για τη σύνδεση.
 • Ο Ο.Α.Σ.Θ., παρέτεινε την ισχύ εισιτηρίων των 0,45 ευρώ, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2005, αντί της 30ης Σεπτεμβρίου 2005, που ίσχυε, μέχρι την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., ώστε να εξαντληθούν όλα τα προαγορασμένα εισιτήρια. Επίσης, δεσμεύτηκε να αλλάξει τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης εισιτηρίων, ώστε να χορηγούν ρέστα.
 • Επιβλήθηκε η τοποθέτηση αυτοκόλλητων πινακίδων, στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων της εταιρίας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, οι οποίες διευκρινίζουν ότι το εισιτήριο των 0,70 ευρώ δεν ισχύει, για μετάβαση, στο αεροδρόμιο.
 • Επιβλήθηκε, σε πολυεθνική εταιρεία fast food, να υποβάλλει πρόγραμμα διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων καθώς και να αποδεχθεί την εποπτεία του Ε.Φ.Ε.Τ., κατά το διάστημα, που προσκαλούσε τους Καταναλωτές να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις της.
 • Επιβλήθηκε, σε δύο μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, να αλλάξουν τη σήμανση των προϊόντων τους, γιατί ήταν παραπλανητική.
 • Παρεμβήκαμε, δυναμικά, στο πρόβλημα, που παρουσιάστηκε, στα γιαούρτια γνωστής μεγάλης ελληνικής βιομηχανίας και πιέσαμε, ώστε να διενεργηθεί επανέλεγχος των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.
 • Επιβλήθηκε, σε γνωστή αλυσίδα supermarket, η οποία ισχυριζόταν ότι μείωσε τις τιμές της, σε χιλιάδες προϊόντα, να υποβάλλει, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., πλήρη κατάλογο των προϊόντων αυτών. Η ίδια αλυσίδα άρχισε, κατόπιν πιέσεων του ΚΕ.Π.ΚΑ., να αναγράφει την τιμή μονάδας, στα ράφια.
 • Απαλλάχτηκαν Καταναλωτές, από συνδέσεις και χρεώσεις, που τους επέβαλλαν εναλλακτικοί πάροχοι τηλεπικοινωνιών, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των Καταναλωτών.
 • Επιβλήθηκε, σε ιδιωτική εταιρία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, να ενημερώνει, με σαφή τρόπο, τους Καταναλωτές, για τις χρεώσεις, κατά τη διάρκεια της διαφήμισής της.
 • Μετά από καταγγελίες μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ., παραπέμφθηκαν, στη δικαιοσύνη:
  • Μεγάλη εταιρία παιδικών παιχνιδιών, γιατί χρέωνε τα ρέστα, στους λογαριασμούς των πελατών και τα παρακρατούσε, αντί να τα επιστρέφει.
  • Πολλά supermarket, γιατί εξαπατούσαν Καταναλωτές.
  • Αρτοποιείο, γιατί δεν τηρούσε τις αγορανομικές διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία των αρτοποιείων.
  • Εταιρείες, που έστειλαν διαφημιστικά μηνύματα, σε κινητά τηλέφωνα, χωρίς τη συγκατάθεση των Καταναλωτών.
  • Κυλικείο αεροδρομίου, γιατί παραβίασε τις αγορανομικές διατάξεις.
  • Εστιατόρια, καφετέριες κ.λπ., γιατί δεν τηρούσαν τις αγορανομικές διατάξεις και τους κανόνες υγιεινής. Στα συγκεκριμένα καταστήματα, επιβλήθηκαν και πρόστιμα.
  • Ιδιοκτήτες καφετεριών της πλατείας Αριστοτέλους, γιατί εφαρμόζουν την πρακτική επιλογής πελατείας.
 • Επιστράφηκαν, από μεγάλη κλινική, νοσήλια, ύψους 569,63 ευρώ, σε Καταναλωτή, γιατί είχε εισπραχθεί υπερβολικό ποσό.
 • Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων αναγκάστηκαν, να επιστρέψουν χρήματα, σε Καταναλωτές, τα οποία είχαν, παρανόμως, εισπράξει, για εργασίες, που έγιναν στα αυτοκίνητα, ενώ ίσχυε ακόμα η εγγύησή τους.
 • Μεγάλη αντιπροσωπεία αυτοκινήτων αναγκάστηκε να αλλάξει τη διαφήμισή της, γιατί τρομοκρατούσε μικρά παιδιά.
 • Εργολάβος αναγκάστηκε να απομακρύνει οικοδομικά υλικά, από οικόπεδο, στο κέντρο της πόλης, τα οποία δημιουργούσαν κίνδυνο, για τους περιοίκους, λόγω έλλειψης περίφραξης.

 

Τα παραπάνω αποτελούν ένα μέρος των θετικών αποτελεσμάτων, που έφερε η δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ. Πιστεύουμε ότι όσο περισσότερες τεκμηριωμένες καταγγελίες θα δεχόμαστε, τόσο περισσότερα και θεαματικότερα θα είναι τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων μας.

Μαζικοποίηση ΚΕ.Π.ΚΑ.

Η όλη μας δράση οδήγησε, σε σημαντικές αυξήσεις, στην τακτοποίηση των συνδρομών παλαιών μελών και στις εγγραφές νέων μελών. Το 2004, 1335 μέλη ανανέωσαν τη συνδρομή τους ή έκαναν αρχική εγγραφή. Το 2005, 1670 μέλη ανανέωσαν τη συνδρομή τους ή έκαναν αρχική εγγραφή, δηλαδή αυξήθηκαν οι ανανεώσεις και οι νέες εγγραφές κατά 25,90%.

Το ποσό, που εισέρευσε στο ταμείο του ΚΕ.Π.ΚΑ., σε σχέση με το 2004, ήταν αυξημένο κατά 37,87%. Δηλαδή, από 29.556,98 ευρώ, το 2004, οι συγκεκριμένες εισπράξεις αυξήθηκαν, στο ποσό των 40.747.79 ευρώ, το 2005.