ΚΕ.Π.ΚΑ

Διοικητικός απολογισμός 2008

Κατά τη διάρκεια του 2008, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνέχισε τη δράση του, σε 7 επίπεδα:
1. Παρέμβαση για δημιουργία, αναμόρφωση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την προστασία των καταναλωτών
2. Εκπροσώπηση καταναλωτών - Συμμετοχές
3. Ενημέρωση καταναλωτών - φορέων
4. Εκπαίδευση καταναλωτών - φορέων
5. Ειδικές δράσεις
6. Διαμεσολάβηση, για επίλυση διαφορών Καταναλωτών – Προμηθευτών
7. Μαζικοποίηση του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Η παρουσία της Οργάνωσής μας, σε όλους τους παραπάνω τομείς, ήταν σχεδόν καθημερινή.
- Δεχτήκαμε 3653 επιστολές, τις οποίες επεξεργαστήκαμε, σχολιάσαμε και απαντήσαμε.
- Αποστείλαμε 1694 επιστολές, παρεμβάσεις, καταγγελίες με προτάσεις μας, για επίλυση προβλημάτων της αγοράς, σε διάφορους φορείς, όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωβουλευτές, Βουλευτές, Επιτροπές, Οργανισμούς, κ.λπ.
- Ασχοληθήκαμε, με περισσότερα, από 130 θέματα. Πρέπει να τονίσουμε ότι, κάθε θέμα, απαίτησε μια σειρά επιστολών (εισερχομένων και εξερχόμενων)
- Εκπροσωπήσαμε τους Καταναλωτές σε 68 συνεδριάσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις επιτροπών και φορέων, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α.
- Ήμασταν βασικοί ομιλητές σε 30 ημερίδες.
- Εκδόσαμε 111 δελτία τύπου.
- Εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 3100 μικρούς και ενήλικες Καταναλωτές.
- Αναλάβαμε πρωτοβουλίες και δράση για 55 ειδικά θέματα.
- Διαχειριστήκαμε 12050 παράπονα – καταγγελίες καταναλωτών
- Με την παρέμβαση μας, τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν 234.101,30 ευρώ.
- Πετύχαμε 1263 συνεντεύξεις και καταχωρίσεις, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ραδιόφωνα, σε εφημερίδες και περιοδικά (297 τηλεοπτικές, 228 ραδιοφωνικές εκπομπές, 174 συνεντεύξεις, σε εφημερίδες και περιοδικά και 564 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας).
- Δεχτήκαμε 19.000 επισκέψεις κατά μέσο όρο ανά μήνα, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Απολογισμός Έτους 2008 σε pdf έκδοση

Οικονομικός Απολογισμός Έτους 2008 σε pdf έκδοση

1. Παρεμβάσεις
Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις, προς:
Τοπικό επίπεδο
Τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, με θέματα: Δημοσιοποίηση ονομάτων όσων θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, Καταστρατήγηση νομοθεσίας περί εκπτώσεων κ.λπ.
Τη Νομαρχία Πειραιά, με θέμα: Παιδικά στυλό χωρίς σήμανση.
Το Δήμο Θεσσαλονίκης, με θέμα: Κυκλοφοριακό πρόβλημα, στη Θεσσαλονίκη.
Την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, με θέμα: Ακατάλληλο νερό στη Χαλκιδική.
Τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με θέμα: Καταστρατήγηση νομοθεσίας περί εκπτώσεων.
Την Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης - Ε.Υ.Α.Θ. με θέμα: Έμμεση διαφήμιση από την Ε.Υ.Α.Θ.
Τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με θέμα: Χ.Υ.Κ. Ο.Α.Σ.Θ.
Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με θέμα: Χ.Υ.Κ. Ο.Α.Σ.Θ.

Εθνικό επίπεδο
Τον Πρωθυπουργό, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, με θέματα: Αγωγή καταναλωτή και βιωσιμότητα, Αναγραφή διατροφικών στοιχείων στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων από τις αλυσίδες έτοιμου φαγητού, Αναθεώρηση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρώπη, Ανακύκλωση, Απελευθέρωση αγοράς αυτοκινήτου, Απόσυρση βιβλίου βιολογίας Γ’ γυμνασίου, Ασφάλεια παιχνιδιών, Ασφάλεια τροφίμων, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, Ενέργεια, Ενεργειακή σήμανση, Ενιαία αγορά, Επέκταση συστήματος συγκέντρωσης κινδύνων, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Καταναλωτές 2007-2013, Λευκή Βίβλος για τις ασθένειες που συνδέονται με τη διατροφή το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, Μονοπωλιακή πολιτική στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία, Οικολογική σχεδίαση προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια, Πιστοποίηση ενώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, Πλακέτα προστασίας από ακτινοβολία κινητών, Προστασία αιγιαλού, Προστασία καταναλωτών στις τηλεπικοινωνίες, Σήμανση τροφίμων, Σύγκληση επιτροπής ΔΕΚΟ, Τέλη τερματισμού κλήσεων κινητών τηλεφώνων, Χ.Υ.Κ. επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές, Χ.Υ.Κ. επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.
Τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δημήτρη Σιούφα, με θέμα: Χ.Υ.Κ. επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές.
Τον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, με θέματα: Αγωγή καταναλωτή και βιωσιμότητα, Αναγραφή διατροφικών στοιχείων στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων από τις αλυσίδες έτοιμου φαγητού, Αναθεώρηση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρώπη, Ανακύκλωση, Απελευθέρωση αγοράς αυτοκινήτου, Απόσυρση βιβλίου βιολογίας Γ' γυμνασίου, Ασφάλεια παιχνιδιών, Ασφάλεια τροφίμων, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, Διεθνής οικονομική κρίση, Επισιτιστική κρίση, Ενέργεια, Ενεργειακή σήμανση, Ενιαία αγορά, Επέκταση συστήματος συγκέντρωσης κινδύνων, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Καταναλωτές 2007-2013, Λευκή Βίβλος για τις ασθένειες που συνδέονται με τη διατροφή το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, Μονοπωλιακή πολιτική στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία, Οικολογική σχεδίαση προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια, Πιστοποίηση ενώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, Πλακέτα προστασίας από ακτινοβολία κινητών, Προστασία αιγιαλού, Προστασία καταναλωτών στις τηλεπικοινωνίες, Σήμανση τροφίμων, Σύγκληση επιτροπής ΔΕΚΟ, Τέλη τερματισμού κλήσεων κινητών τηλεφώνων, Χ.Υ.Κ. επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές, Χ.Υ.Κ. επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέματα: Αναγραφή διατροφικών στοιχείων στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων από τις αλυσίδες έτοιμου φαγητού, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί κ.λπ.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, με θέματα: "Εθνικό Καλάθι Διατροφής", Αγωγή καταναλωτή και βιωσιμότητα, Αναγραφή διατροφικών στοιχείων στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων από τις αλυσίδες έτοιμου φαγητού, Αναθεώρηση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρώπη, Ανάκληση αυξήσεων τιμολογίων Δ.Ε.Η., Ανακύκλωση, Απαγόρευση κλήσεων προς καταναλωτές από επιχειρήσεις με απόκρυψη αριθμού, Απελευθέρωση αγοράς αυτοκινήτου, Αποκλίσεις τιμών ίδιων προϊόντων ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία, Απόσυρση βιβλίου βιολογίας Γ' γυμνασίου, Ασφάλεια παιχνιδιών, Ασφάλεια συσκευασιών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις πίτσας, Ασφάλεια τροφίμων, Αυτοκόλλητα τατού, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, Δημοσιοποίηση ονομάτων όσων θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, Διατροφικό προφίλ Ελλήνων καταναλωτών, Διαφορές τιμών προϊόντων ανάμεσα σε Βέλγιο και Ελλάδα, Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών εταιριών, Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης, Έλεγχοι συμπληρωμάτων διατροφής σε γυμναστήρια της Θεσσαλονίκης, Έμμεση διαφήμιση από την Ε.Υ.Α.Θ., Ενέργεια, Ενεργειακή σήμανση, Ενιαία αγορά, Επέκταση συστήματος συγκέντρωσης κινδύνων, Επικίνδυνα προϊόντα για την υγεία των Καταναλωτών, Επικινδυνότητα ενεργειακών ποτών, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Καταναλωτές 2007-2013, Εφαρμογή νέας σύστασης στα αντηλιακά, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Κανονισμός λειτουργίας Ε.Σ.Κ.Α., Καταγγελίες για τουρισμό, Καταστρατήγηση νομοθεσίας περί εκπτώσεων, Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων τραπεζών, Κατηγοριοποίηση καταγγελιών καταναλωτών, Κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους καταναλωτές, Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, Λευκή Βίβλος για τις ασθένειες που συνδέονται με τη διατροφή το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, Μείωση όλων των δημοτικών τελών, Μείωση τιμών τροφίμων και ειδών καθημερινής χρήσης, Μετάφραση του Ν.3587/2007, Αναμόρφωση του Ν. 2251/94, Μονοπωλιακή πολιτική στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία, Νανοτεχνολογία, Νομοθεσία για τα parking, Νομοθεσία για το άθλημα της χρωματοσφαίρισης, Οικολογική σήμανση απορρυπαντικών, Οικολογική σχεδίαση προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια, Ορθή ενημέρωση καταναλωτών για τις τελικές τιμές των οργανωμένων ταξιδιών, Παιδικά στυλό χωρίς σήμανση, Παραπλανητική κλήρωση, Πιστοποίηση ενώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, Πλακέτα προστασίας από ακτινοβολία κινητών, Προστασία αιγιαλού, Προστασία καταναλωτών στις τηλεπικοινωνίες, Σήμανση τροφίμων, Σύγκληση επιτροπής ΔΕΚΟ, Τέλη τερματισμού κλήσεων κινητών τηλεφώνων, Τιμές καταλυμάτων μέσω διαδικτύου, Φυσικό αέριο, Χρήση πιστωτικών καρτών από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, Χ.Υ.Κ. επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές, Χ.Υ.Κ. επιβατών Ο.Σ.Ε., Χ.Υ.Κ. επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, Χ.Υ.Κ. Ο.Α.Σ.Θ., Χ.Υ.Κ. ταχυδρομικών επιχειρήσεων κ.λπ.
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, με θέματα: Αγωγή καταναλωτή και βιωσιμότητα, Απόσυρση βιβλίου βιολογίας Γ' γυμνασίου κ.λπ.
Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, με θέμα: Χ.Υ.Κ. επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, με θέμα: Προστασία αιγιαλού.
Το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, με θέματα: Απελευθέρωση αγοράς αυτοκινήτου, Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών εταιριών, Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους καταναλωτές, Μονοπωλιακή πολιτική στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία, Πιστοποίηση ενώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, Πλακέτα προστασίας από ακτινοβολία κινητών, Προστασία καταναλωτών στις τηλεπικοινωνίες, Τέλη τερματισμού κλήσεων κινητών τηλεφώνων, Χ.Υ.Κ. επιβατών Ο.Σ.Ε., Χ.Υ.Κ. Ο.Α.Σ.Θ., Χ.Υ.Κ. ταχυδρομικών επιχειρήσεων κ.λπ.
Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, με θέματα: Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης, Επέκταση συστήματος συγκέντρωσης κινδύνων, Σύγκληση επιτροπής ΔΕΚΟ κ.λπ.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με θέματα: Αγωγή καταναλωτή και βιωσιμότητα, Ανακύκλωση, Οικολογική σχεδίαση προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια κ.λπ.
Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, με θέματα: Καταγγελίες για τουρισμό, Ορθή ενημέρωση καταναλωτών για τις τελικές τιμές των οργανωμένων ταξιδιών, Προστασία αιγιαλού, Τιμές καταλυμάτων μέσω διαδικτύου κ.λπ.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέματα: Αναγραφή διατροφικών στοιχείων στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων από τις αλυσίδες έτοιμου φαγητού, Αυτοκόλλητα τατού, Έλεγχοι συμπληρωμάτων διατροφής σε γυμναστήρια της Θεσσαλονίκης, Επικίνδυνα προϊόντα για την υγεία των Καταναλωτών, Εφαρμογή νέας σύστασης στα αντηλιακά κ.λπ.
Την Γενική Γραμματέα του Κ.Κ.Ε., κ. Αλέκα Παπαρήγα, με θέματα: Αγωγή καταναλωτή και βιωσιμότητα, Αναγραφή διατροφικών στοιχείων στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων από τις αλυσίδες έτοιμου φαγητού, Αναθεώρηση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρώπη, Ανακύκλωση, Απόσυρση βιβλίου βιολογίας Γ' γυμνασίου, Ασφάλεια παιχνιδιών, Ασφάλεια τροφίμων, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, Ενέργεια, Ενεργειακή σήμανση, Ενιαία αγορά, Λευκή Βίβλος για τις ασθένειες που συνδέονται με τη διατροφή το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, Οικολογική σχεδίαση προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια, Πιστοποίηση ενώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, Προστασία αιγιαλού, Προστασία καταναλωτών στις τηλεπικοινωνίες, Σήμανση τροφίμων, Τέλη τερματισμού κλήσεων κινητών τηλεφώνων, Χ.Υ.Κ. επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές κ.λπ.
Τον Πρόεδρο του Συνασπισμού, κ. Αλέκο Αλαβάνο, με θέματα: Αγωγή καταναλωτή και βιωσιμότητα, Αναγραφή διατροφικών στοιχείων στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων από τις αλυσίδες έτοιμου φαγητού, Αναθεώρηση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρώπη, Ανακύκλωση, Απόσυρση βιβλίου βιολογίας Γ' γυμνασίου, Ασφάλεια παιχνιδιών, Ασφάλεια τροφίμων, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, Ενέργεια, Ενεργειακή σήμανση, Ενιαία αγορά, Λευκή Βίβλος για τις ασθένειες που συνδέονται με τη διατροφή το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, Οικολογική σχεδίαση προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια, Πιστοποίηση ενώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, Προστασία αιγιαλού, Προστασία καταναλωτών στις τηλεπικοινωνίες, Σήμανση τροφίμων, Τέλη τερματισμού κλήσεων κινητών τηλεφώνων, Χ.Υ.Κ. επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές κ.λπ.
Τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ, κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη, με θέματα: Αγωγή καταναλωτή και βιωσιμότητα, Αναγραφή διατροφικών στοιχείων στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων από τις αλυσίδες έτοιμου φαγητού, Αναθεώρηση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρώπη, Ανακύκλωση, Απόσυρση βιβλίου βιολογίας Γ' γυμνασίου, Ασφάλεια παιχνιδιών, Ασφάλεια τροφίμων, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, Ενέργεια, Ενεργειακή σήμανση, Ενιαία αγορά, Λευκή Βίβλος για τις ασθένειες που συνδέονται με τη διατροφή το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, Οικολογική σχεδίαση προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια, Πιστοποίηση ενώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, Προστασία αιγιαλού, Προστασία καταναλωτών στις τηλεπικοινωνίες, Σήμανση τροφίμων, Τέλη τερματισμού κλήσεων κινητών τηλεφώνων, Χ.Υ.Κ. επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές κ.λπ.
Την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με θέμα: Ακρίβεια.
Την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, με θέμα: Μείωση δημοτικών τελών.
Την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με θέματα: Αποκλίσεις τιμών ίδιων προϊόντων ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία, Μονοπωλιακή πολιτική στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία κ.λπ.
Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – Ε.Ε.Τ.Τ., με θέματα: Πιστοποίηση ενώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, Προστασία καταναλωτών στις τηλεπικοινωνίες, Τέλη τερματισμού κλήσεων κινητών τηλεφώνων, Χ.Υ.Κ. ταχυδρομικών επιχειρήσεων, Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους καταναλωτές κ.λπ.
Την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με θέματα: Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης κ.λπ.
Το Συνήγορο του Καταναλωτή, με θέματα: Καταχρηστικοί όροι σε σύμβαση  δανείου, Ορισμός του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Χρήση πιστωτικών καρτών από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων κ.λπ.
Τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με θέματα: Ενέργεια, Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου, Φυσικό αέριο, Χ.Υ.Κ. επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.
Την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, με θέμα: Πλακέτα προστασίας από ακτινοβολία κινητών.
Τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων – Ε.Φ.Ε.Τ., με θέματα: "Εθνικό Καλάθι Διατροφής", Αναγραφή διατροφικών στοιχείων στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων από τις αλυσίδες έτοιμου φαγητού, Ασφάλεια συσκευασιών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις πίτσας, Ασφάλεια τροφίμων, Διατροφικό προφίλ ελλήνων καταναλωτών, Επικινδυνότητα ενεργειακών ποτών, Σήμανση τροφίμων κ.λπ.
Τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης – ΕΛ.Ο.Τ., με θέμα: Πλακέτα προστασίας από ακτινοβολία κινητών.
Τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων – Ε.Ο.Φ., με θέματα: Αντηλιακά, Αυτοκόλλητα τατού, Επικίνδυνα προϊόντα για την υγεία των Καταναλωτών κ.λπ.
Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με θέματα: Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών εταιριών, Μονοπωλιακή πολιτική στο Parking του αεροδρομίου Μακεδονία κ.λπ.
Την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, με θέμα: Νομοθεσία για τα parking.
Το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με θέμα: Επέκταση συστήματος συγκέντρωσης κινδύνων.
Την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών – Ε.Ε.Τ., με θέματα: Επέκταση συστήματος συγκέντρωσης κινδύνων, Χρήση πιστωτικών καρτών από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων κ.λπ.
Το Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών, με θέματα: Επέκταση συστήματος συγκέντρωσης κινδύνων, Χρήση πιστωτικών καρτών από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων κ.λπ.
Την Τειρεσίας Α.Ε., με θέμα: Επέκταση συστήματος συγκέντρωσης κινδύνων.
Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής – Διεύθυνση ΔΕΚΟ, με θέμα: Σύγκληση επιτροπής ΔΕΚΟ.
Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας – Σ.Ε.Υ.Υ.Π., με θέμα: Έλεγχοι συμπληρωμάτων διατροφής σε γυμναστήρια της Θεσσαλονίκης.
Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Ερευνάς, με θέμα: Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με θέμα: Απόσυρση βιβλίου βιολογίας Γ’ γυμνασίου.
Την Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Τμήμα Α, με θέμα: Απόσυρση βιβλίου βιολογίας Γ’ γυμνασίου.
Το Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων, με θέμα: Κώδικας Δεοντολογίας Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων.
Το Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων, με θέμα: Ορθή ενημέρωση καταναλωτών, για τις τελικές τιμές των οργανωμένων ταξιδιών.
Τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, με θέμα: Χ.Υ.Κ. επιβατών Ο.Σ.Ε.
Τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, με θέματα: Ανάκληση αυξήσεων τιμολογίων Δ.Ε.Η., Χ.Υ.Κ. επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.
Την Ανακύκλωση Α.Ε., με θέμα: Ανακύκλωση λαμπτήρων.
Το Συντονιστικό της Καμπάνιας ΜΚΟ για το Σύνταγμα, με θέμα: Πιστοποίηση ενώσεων Κοινωνίας των Πολιτών.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρενέβη, πολλές φορές, υπέρ των Καταναλωτών, στη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων, όπως:
- Σε διάφορες τράπεζες, με θέμα: Πλαστά ηλεκτρονικά μηνύματα που παραπλανούσαν τους Καταναλωτές ώστε να αποστείλουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών.
- Σε βιομηχανίες τροφίμων και ειδών καθημερινής χρήσης, με θέμα: Μείωση τιμών τροφίμων και ειδών καθημερινής χρήσης.
- Σε βιομηχανίες απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού, με θέματα: Ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση, Οικολογική σήμανση απορρυπαντικών κ.λπ.
- Σε εταιρείες μαζικής εστίασης, με θέμα: Αναγραφή διατροφικών στοιχείων στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων από τις αλυσίδες έτοιμου φαγητού.
- Σε εταιρείες, που διαθέτουν τηλεφωνική εξυπηρέτηση, με θέμα: Ελλιπής ενημέρωση καταναλωτών για χρεώσεις κλήσεων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Ευρωπαϊκό επίπεδο
Τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jose Manuel Barroso, με θέμα: Διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων της Ε.Ε.
Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, με θέματα: Ακρίβεια, Αναθεώρηση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρώπη, Ασφάλεια παιχνιδιών, Διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων της Ε.Ε., Ενέργεια, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Καταναλωτές 2007-2013, Λευκή Βίβλος για τις ασθένειες που συνδέονται με τη διατροφή το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία κ.λπ.
Την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ Meglena Kuneva, με θέματα: Αναθεώρηση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρώπη, Ανταγωνισμός ασφαλιστικών εταιριών, Ακρίβεια στα τρόφιμα, Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από αυτοκίνητα, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Κατηγοριοποίηση καταγγελιών καταναλωτών, Συλλογικές επανορθώσεις κ.λπ.
Την Επίτροπο Εξωτερικού Εμπορίου, κ Catherine Aston, με θέμα: Μέτρα προστασίας ανταγωνισμού στον τομέα της υπόδησης.
Την Επίτροπο Ανταγωνισμού, κ. Neelie Kroes, με θέμα: Ανταγωνισμός ασφαλιστικών εταιριών.
Τον Επίτροπο Μεταφορών, κ. Jacques Barrot, με θέματα: Απελευθέρωση ενέργειας, Ενεργειακή σήμανση κ.λπ.
Τον Υπουργό Υγείας του Η.Β., με θέμα: Προώθηση φαρμάκων μέσω διαδικτύου.

Την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέματα: Αναθεώρηση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρώπη, Προστασία καταναλωτών στις τηλεπικοινωνίες, Τέλη τερματισμού κλήσεων κινητών τηλεφώνων κ.λπ.
Την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC), με θέματα: "Εθνικό Καλάθι Διατροφής", Αγορά φαρμάκων, Ακρίβεια στα τρόφιμα, Αναγραφή διατροφικών στοιχείων στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων από τις αλυσίδες έτοιμου φαγητού, Αναθεώρηση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρώπη, Ανταγωνισμός ασφαλιστικών εταιριών, Αντίδραση στην ονομασία της FYROM ως Μακεδονία, Αντηλιακά, Απελευθέρωση ενέργειας, Απλουστευμένη σήμανση τροφίμων, Απόσυρση βιβλίου βιολογίας Γ' γυμνασίου, Ασφάλεια παιχνιδιών, Ασφάλεια τροφίμων, Αυτοκόλλητα τατού, Διαθέσιμες γνώσεις στο διαδίκτυο, Διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη, Διαφημίσεις σκουπιδοτροφίμων στα παιδιά, Διεθνής οικονομική κρίση, Δικαιώματα ασθενών, Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών εταιριών, Δικαιώματα καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από αυτοκίνητα, Ενεργειακή σήμανση, Ενιαία αγορά, Ενιαίο ευρωπαϊκό σήμα ασφάλειας προϊόντων, Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών, Επιμολυσμένο ηλιέλαιο με ορυκτέλαιο, Ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Καταναλωτές 2007-2013, Επιπτώσεις στον καταναλωτή της λειτουργίας της αγοράς, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ιστοσελίδες από φορείς στην Ελλάδα για τη δημιουργία οδηγού για χρήστες σε ψηφιακό περιβάλλον, Καθολικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, Καινοτόμα τρόφιμα, Καινοτόμα τρόφιμα, Καλλυντικά, Καταγγελίες καταναλωτών για ελαττωματικά προϊόντα, για εγγυήσεις και για τηλεπικοινωνίες, Κατηγοριοποίηση καταγγελιών καταναλωτών, Κλωνοποίηση ζώων, Λευκή Βίβλος για τις ασθένειες που συνδέονται με τη διατροφή το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, Μανιφέστο καταναλωτών για τις Ευρωεκλογές, Μελαμίνη σε γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα από Κίνα, Μεταφορά υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών, Νανοτεχνολογία, Νομοθεσία για το άθλημα της χρωματοσφαίρισης, Οικολογικές προδιαγραφές για boiler και θερμοσίφωνες, Οικολογική σχεδίαση προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια, Οικολογικό σήμα σε παπούτσια, Οικονομικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ορθή ενημέρωση καταναλωτών για τις τελικές τιμές των οργανωμένων ταξιδιών, Παιδικά στυλό χωρίς σήμανση, Παράταση ισχύος πνευματικών δικαιωμάτων στη μουσική, Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, Περιαγωγή κλήσεων, Πλαστά φάρμακα, Πράσινη ενέργεια, Προβλήματα διαβούλευσης με τον τραπεζικό τομέα, Σήμανση βαφών μαλλιών, Σήμανση τροφίμων, Στρατηγική BEUC 2009-2010, Συλλογικές επανορθώσεις, Σύστημα HACCP, Ταυτοποίηση προϊόντων μέσω ραδιοσυχνοτήτων, Τέλη τερματισμού κλήσεων κινητών τηλεφώνων, Τηλεπικοινωνίες, Το διαδίκτυο του μέλλοντος, Φάρμακα, Χάρτης Δικαιωμάτων των Καταναλωτών για την ενέργεια, Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κ.λπ.
Την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Διαφάνεια - ALTER – EU, με θέμα: Διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων της Ε.Ε.
Την Ευρωπαϊκή Οργάνωση, για το Περιβάλλον, Φίλοι της Γης, με θέμα: Ανακύκλωση.
Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών του Ηνωμένου Βασιλείου (N.C.C. UK), με θέμα: Παράταση ισχύος πνευματικών δικαιωμάτων στη μουσική.
Την Ένωση Καταναλωτών, Which, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, με θέμα: Πράσινη ενέργεια.
Το Κέντρο για την Επιστήμη στη διάθεση του κοινού καλού (Center for Science in the Public Interest), με θέμα: Αναγραφή διατροφικών στοιχείων στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων από τις αλυσίδες έτοιμου φαγητού.
Το European Ramazzini Foundation, με θέμα: Ασπαρτάμη
Την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτή – E.C.C.G., με θέματα: Διεθνής οικονομική κρίση, Κατηγοριοποίηση καταγγελιών καταναλωτών κ.λπ.
Την Βρετανική Εφημερίδα Independent, με θέμα: Εκστρατεία σωτηρίας 23χρονου Αφγανού φοιτητή από θάνατο γιατί κατέβασε άρθρο από διαδίκτυο για τα δικαιώματα των γυναικών

Διεθνές επίπεδο
Τη Διεθνή Οργάνωση Καταναλωτών (CI), με θέματα: Αγωγή καταναλωτή και βιωσιμότητα, Ασφάλεια τροφίμων, Διεθνής οικονομική κρίση, Δικαιώματα καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, Αναγραφή διατροφικών στοιχείων στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων, Διαφημίσεις σκουπιδοτροφίμων στα παιδιά, Κλωνοποίηση ζώων, Νανοτεχνολογία, Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, Πνευματικά δικαιώματα, Ουδετερότητα δικτύου διανομής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, Ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω κινητών τηλεφώνων, Ψηφιακά δικαιώματα καταναλωτών, Κοινωνία της πληροφορίας κ.λπ.
Το Διατλαντικό Διάλογο Καταναλωτών (TACD), με θέματα: Δικαιώματα καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, Ταυτοποίηση προϊόντων μέσω ραδιοσυχνοτήτων, Αναγραφή διατροφικών στοιχείων στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων από τις αλυσίδες έτοιμου φαγητού, Ασυμβατότητα προγραμμάτων ή περιφερειακών συσκευών, Παράταση ισχύος πνευματικών δικαιωμάτων στη μουσική, Σχολικά κυλικεία κ.λπ.
Τη Διεθνή Οργάνωση Υγείας (HAI), με θέματα: Πλαστά φάρμακα, Προώθηση φαρμάκων μέσω διαδικτύου, Συνταγογράφηση και ορθολογική χρήση των φαρμάκων κ.λπ.
Τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής, με θέμα: Περιβάλλον.
Το Κέντρο Ενημέρωσης για την προστασία στα ηλεκτρονικά μέσα, με θέμα: Δικαιώματα καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον.

2. Εκπροσώπηση Καταναλωτών
Η εκπροσώπηση των Καταναλωτών, σε διάφορα όργανα, επιτροπές και φορείς, απορροφά ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπινων πόρων του ΚΕ.Π.ΚΑ. Μέσα στο 2008, τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. εκλέχτηκαν, για να εκπροσωπούν τους καταναλωτές, σε συμβούλια, επιτροπές, φορείς κ.λπ.

- Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.):
- κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., ως τακτικό μέλος
- κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αναπληρωματικό μέλος
- Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Σ.Κ.Α.:
- κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., ως τακτικό μέλος
- κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αναπληρωματικό μέλος
- Επιτροπή Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών
- κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., ως τακτικό μέλος
- Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων:
- κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., ως τακτικό μέλος
- Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης:
- κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., ως τακτικό μέλος

Ο.Κ.Ε. – Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Η ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. συνεδρίασε, στα γραφεία της, στην Αθήνα, τις παρακάτω ημερομηνίες και με τα παρακάτω θέματα:
- Στις 11 Ιανουαρίου 2008, με θέμα: «Κατάργηση Φόρου Κληρονομιών και Γονικών Παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο Τέλος Ακινήτων - Αντιμετώπιση Λαθρεμπορίου Καυσίμων και λοιπές διατάξεις».
- Στις 25 Ιανουαρίου 2008, με θέμα: «Περιβάλλον-Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον-Προστασία της Φύσης».
- Στις 18 Μαρτίου 2008, με θέμα: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης».
- Στις 16 Μαΐου 2008, με θέμα: «Ενημέρωση για το Παρατηρητήριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» καθώς και Συζήτηση σχεδίου Γνώμης Ο.Κ.Ε. επί του Ν/Σ του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα: «Παράταση ειδικών επιδοτήσεων και άλλες ειδικές διατάξεις».
- Στις 24 Ιουνίου 2008, με θέματα: «Για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», «Προτάσεις των κοινωνικών εταίρων στο νέο κύκλο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 2007-2013».
- Στις 21 Ιουλίου 2008, με θέματα: «Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2008 – 2010», «Έκθεση Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού» και «Δείκτες Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος μεταρρυθμίσεων 2005-2008 – Αποτίμηση Εξελίξεων».
- Στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2008, με θέμα: «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού. Έλεγχος των Δημοσιών Δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
- Στις 11 Νοεμβρίου του 2008, με θέματα: «Για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης», «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης και Εισοδηματικές ενισχύσεις ανέργων:υστερήσεις, προκλήσεις, προοπτικές» και «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις».

Στις συνεδριάσεις της Ο.Κ.Ε. και των επιτροπών της, οι καταναλωτές εκπροσωπήθηκαν, από τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2008, πραγματοποιήθηκε ημερίδα, που διοργάνωσε η Ο.Κ.Ε., με θέμα: «Η Κοινωνία και το Περιβάλλον: Η Κλιματική Αλλαγή και οι επιπτώσεις της». Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., εισηγήθηκε το θέμα: «Περιβάλλον και Καταναλωτής».

Στις 16 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση, για την ολοκλήρωση των πρωτοβουλιών της Ο.Κ.Ε., για το Περιβάλλον, με ομιλητή την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο. Στην εκδήλωση, παραβρέθηκαν, ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε ημερίδα που διοργάνωσε η Ο.Κ.Ε., με θέμα: «Δανεισμός Νοικοκυριών - Ακρίβεια», στο Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Στην ημερίδα, συμμετείχαν ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ. και το Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Α. Πολίτης, οι οποίοι και κατέθεσαν τα στοιχεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., για την ακρίβεια, στη χώρα μας και απαίτησαν, από την κυβέρνηση, μέτρα, για την προστασία των καταναλωτών.

Ε.Σ.Κ. - Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών
Στις 8 Φεβρουαρίου 2008, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς - Ε.Σ.Κ.Α., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο ΚΑΡΑΒΕΛ, με θέματα: Συμβολή του Ε.Σ.Κ.Α. στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, Τρόποι καλύτερης οργάνωσης και ενίσχυσης του καταναλωτικού κινήματος, Έκδοση κανονισμού λειτουργίας Ε.Σ.Κ.Α. Στη συνεδρίαση, συμμετείχαν ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, αντίστοιχα. Κατά τη συνεδρίαση, διενεργήθηκαν ψηφοφορίες, για την ανάδειξη των εκπροσώπων των καταναλωτών σε διάφορα όργανα και επιτροπές. Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. εκλέχτηκε τακτικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Κ.Α., τακτικό μέλος της πενταμελούς Επιτροπής Πιστοποίησης Λειτουργίας των Ενώσεων Καταναλωτών και εκπρόσωπος των καταναλωτών, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ. εκλέχτηκε αναπληρωματικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Κ.Α. και εκπρόσωπος των καταναλωτών, στην Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Ανηλίκων.

Στις 22 Απριλίου 2008, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Λειτουργίας των Ενώσεων Καταναλωτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς, επίσης, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε και στις δυο συνεδριάσεις, ως μέλος και των δυο επιτροπών.

Στις 30 Ιουνίου 2008, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς, στο ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ PALACE, στην Αθήνα, με θέμα: «Δράσεις και πολιτικές για την αντιμετώπιση της ακρίβειας». Στη συνεδρίαση, συμμετείχαν ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως μέλη του Ε.Σ.Κ.Α. και έθεσαν τα προβλήματα της ακρίβειας (τα οποία το ΚΕ.Π.ΚΑ. πρώτο είχε αναδείξει), ανακοίνωσαν το μποϋκοτάζ, κατά της Ατλάντα Α.Ε. και κάλεσαν τις υπόλοιπες Ενώσεις Καταναλωτών, Αγροτών και Εργαζόμενων, καθώς και την ΚΕΔΚΕ, την ΕΝΑΕ και τους υπόλοιπους φορείς της αγοράς, να συμμετέχουν, στο σχεδιασμό αυτής της πρωτοβουλίας του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 10 Ιουλίου 2008, και στις 24 Ιουλίου 2008, στις 7 Οκτωβρίου 2008, και στις 19 Δεκεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις της Επιτροπής Πιστοποίησης Λειτουργίας των Ενώσεων Καταναλωτών, του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς, για να πιστοποιηθούν οι Ενώσεις Καταναλωτών, που είχαν αποστείλει, στην επιτροπή, τα έγγραφα, που αποδείκνυαν ότι πληρούσαν τα κριτήρια πιστοποίησης, που θέτει ο Ν. 2251/94, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3587/07. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν η πρώτη Ένωση, που πιστοποιήθηκε (περισσότερα στοιχεία, στην ενότητα ειδικές δράσεις, Πιστοποίηση Ενώσεων Καταναλωτών). Στις συνεδριάσεις, συμμετείχε, ως τακτικό μέλος της επιτροπής, ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Θεσσαλονίκη. Στη συνεδρίαση, συμμετείχαν ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ. και έθεσαν τους προβληματισμούς του ΚΕ.Π.ΚΑ., για την αναθεώρηση του «Ευρωπαϊκού Κεκτημένου των Καταναλωτών», την οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών, την ακρίβεια κλπ.

Στις θεματικές συζητήσεις, που διεξήχθησαν στα πλαίσια του Ε.Σ.Κ.Α. συμμετείχαν ο κ. Μ. Κουμιώτης, Αντιπρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και ο κ. Χ. Ιωαννίδης, Μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων
Στις 11 Ιουνίου 2008, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων, με θέματα: Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής, Καταγγελίες καταναλωτών, Προσδιορισμός δράσεων και προτεραιοτήτων, Συνεργασία με άλλους φορείς. Στη συνεδρίαση, η κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., εκπροσώπησε τους καταναλωτές της Ελλάδας.

Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
Στις 12 Μαρτίου 2008, στις 7 Μαΐου 2008, στις 11 Ιουνίου 2008, στις 25 Ιουνίου 2008, στις 23 Ιουλίου 2008, στις 29 Αυγούστου 2008, στις 11 Σεπτεμβρίου 2008, στις 19 Σεπτεμβρίου 2008, στις 10 Οκτωβρίου 2008, στις 29 Οκτωβρίου 2008, στις 5 Νοέμβριου 2008, στις 24 Νοεμβρίου 2008 και στις 22 Δεκεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκαν τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ο.Λ.Α.Θ. – Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Στις συνεδριάσεις, οι καταναλωτές, εκπροσωπήθηκαν, από τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης - Σ.Α.Σ.Θ.
Στις 19 Νοεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Προέδρου του ΚΕ.Π.ΚΑ., και μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Σ.Κ.Α. και της κ. Ε. Κεκελέκη, Γενικής Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, στα γραφεία του Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε η αναμόρφωση του «Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές του Ο.Α.Σ.Θ.».

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων - Ε.Φ.Ε.Τ.
Στις 16 Απριλίου 2008 και στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκαν, από τον Ε.Φ.Ε.Τ., συσκέψεις ενημέρωσης, για την «Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την παροχή πληροφοριών, για τα τρόφιμα, στους Καταναλωτές». Στις συσκέψεις, το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσωπήθηκε, από την κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέα, η οποία έθεσε τα αιτήματα των καταναλωτών, για την απλουστευμένη σήμανση των τροφίμων. Η σήμανση αυτή, μέσω των σημάτων του «φωτεινού σηματοδότη» (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο), στο εμπρός μέρος της συσκευασίας των τροφίμων, είναι απλή και κατανοητή, από τους καταναλωτές. Η βιομηχανία, φυσικά, αντιστέκεται, σθεναρά, αντιπροτείνοντας μια δυσνόητη σήμανση, που βασίζεται, σε ποσοστά της ημερήσιας συνιστώμενης δόσης (περισσότερα στοιχεία, στην ενότητα ειδικές δράσεις, Απλουστευμένη σήμανση τροφίμων).

Ε.Ο.Κ.Ε.- Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε η Διετής Διάσκεψη, που διοργανώθηκε, από την Ε.Ο.Κ.Ε., στην Αθήνα, με θέμα: «Επιχειρηματικότητα με ανθρώπινο πρόσωπο». Στην διάσκεψη, συμμετείχαν ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ, οι οποίοι ζήτησαν, από την Ε.Ο.Κ.Ε. να εντείνει τις προσπάθειές της, για την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, προς όφελος επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Εκπροσωπήσεις εκτός Ελλάδας
Στις 25-26 Φεβρουαρίου 2008, πραγματοποιήθηκε, από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών - BEUC, σύσκεψη των υπεύθυνων περιβάλλοντος και ασφάλειας, που είναι μέλη της BEUC, στο Βερολίνο. Η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., εκπροσώπησε το ΚΕ.Π.ΚΑ. Στη σύσκεψη, συζητήθηκαν οι κλιματικές αλλαγές, η απελευθέρωση της ενέργειας, η ασφάλεια των παιχνιδιών, τα καλλυντικά, η ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, τα χημικά, η ευρωπαϊκή οικολογική ετικέτα, η αειφόρος κατανάλωση και η αειφόρος παραγωγή.

Από τις 5 έως τις 8 Απριλίου 2008, πραγματοποιήθηκε, η 9η ετήσια συνάντηση του Διατλαντικού Διαλόγου Καταναλωτών (TACD), στην Washington. Ο Διατλαντικός Διάλογος είναι οι επίσημες συνομιλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την Κυβέρνηση των Η.Π.Α., πάνω σε θέματα καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, συζητήθηκαν τα θέματα: Κοινωνία της Πληροφορίας, Ψηφιακά δικαιώματα καταναλωτών, Ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω κινητών τηλεφώνων, Ουδετερότητα δικτύου διανομής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, Νανοτεχνολογία, Ασφάλεια τροφίμων, Κλωνοποίηση ζώων, Σήμανση τροφίμων και Διαφήμιση σκουπιδοτροφίμων στα παιδιά. Στις συνομιλίες, συμμετείχαν Ενώσεις Καταναλωτών, από την Ευρώπη και την Αμερική, οι οποίες απαίτησαν απαντήσεις και δεσμεύσεις, από τις Κυβερνήσεις, για τα προβλήματα των καταναλωτών. Το ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν η μόνη Ελληνική Ένωση Καταναλωτών, η οποία συμμετείχε, στις εργασίες του Διατλαντικού Διαλόγου. Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., εκπροσώπησαν τους καταναλωτές της Ελλάδας και, σε συνεργασία με τη BEUC, τη CI, την ANEC και τις Ενώσεις Καταναλωτών των τρίτων χωρών, έθεσαν τα προβλήματα και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Στις 21 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε, από τη Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών - BEUC και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ε.Ε., στις Βρυξέλλες, σύσκεψη, με θέμα: «Συλλογικές Αγωγές». Στη σύσκεψη συμμετείχε ο κ. Α. Αγαπίδης, Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 29 και 30 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε, η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών - BEUC, στην οποία ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Κ.Α. και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., εκπροσώπησαν το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 15 Ιουλίου 2008, πραγματοποιήθηκε, από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών - BEUC, σύσκεψη των υπεύθυνων θεμάτων ασφάλειας καταναλωτών των Ενώσεων, που είναι μέλη της BEUC, στις Βρυξέλλες. Η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., εκπροσώπησε το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε, από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών - BEUC, σύσκεψη των υπεύθυνων διαμόρφωσης πολιτικής των Ενώσεων, που είναι μέλη της BEUC, στις Βρυξέλλες. Η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., εκπροσώπησε το ΚΕ.Π.ΚΑ. Στη σύσκεψη, συζητήθηκαν τα θέματα, με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί η BEUC, τα επόμενα δύο χρόνια, τα κριτήρια, με τα οποία θα επιλεγούν αυτά τα θέματα, οι τρόποι που η BEUC θα τα προσεγγίσει και θα δραστηριοποιηθεί, σε αυτά.

Στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε, από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών - BEUC, σύσκεψη των μελών της ομάδας δράσης, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στις Βρυξέλλες. Η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., συμμετείχε, στη διάσκεψη, ως η μοναδική εκπρόσωπος των καταναλωτών από την Ελλάδα.

Στις 12 Νοεμβρίου 2008, στις Βρυξέλλες, συνεδρίασε η ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), που διαμόρφωσε το Μανιφέστο των Καταναλωτών, για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2009. Τα μέλη της ομάδας συζήτησαν και αποφάσισαν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, από τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές, στις εκλογές του 2009 (περισσότερα στοιχεία, στην ενότητα ειδικές δράσεις, Μανιφέστο καταναλωτών για τις Ευρωεκλογές).

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Καταναλωτών και Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, διοργάνωσαν συζήτηση, με θέμα: «Καταναλωτές και Ανταγωνισμός» Η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., συμμετείχε στην ομάδα δράσης της BEUC και στη συζήτηση, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στις 13 – 14 Νοεμβρίου του 2008, πραγματοποιήθηκε, η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών – BEUC, στην οποία η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσώπησε το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε, από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση των Καταναλωτών – BEUC, σύσκεψη των υπευθύνων θεμάτων διατροφής της BEUC, στις Βρυξέλλες. Ο κ. Γ. Σαμούρης, Ειδικός Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., εκπροσώπησε τους καταναλωτές.

Συμμετοχές
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετέχει και παρεμβαίνει, σε ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια και εκδηλώσεις, που πραγματοποιούν άλλοι φορείς, όπως:
- Δείπνο, από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης - ΒΕΘ, στο ξενοδοχείο Grand Hotel, Θεσσαλονίκη.
- Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος - Ο.Τ.Ο.Ε., στα γραφεία της, Βασ. Ηρακλείου 32, στη Θεσσαλονίκη.
- Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής - Ο.Κ.Ε., στη «Στοά των Αθανάτων», στην Αθήνα.
- Ετήσιος χορός του Συλλόγου Κερκυραίων και Φίλων της Κέρκυρας Βορείου Ελλάδος, «Οι Φαίακες», στην αίθουσα του κοσμικού κέντρου «Έρως», στη Θεσσαλονίκη.
- Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος– Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., από την Διαχειριστική Επιτροπή Πολυιατρείου Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Π.Ο.Θ.), στην αίθουσα συναλλαγών του Πολυιατρείου, στη Θεσσαλονίκη.
- Διεθνής Ημερίδα, με θέμα: «Το εργατικό δίκαιο στην εποχή της παγκοσμιοποίησης», προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ., κ. Ιωάννη Κουκιάδη, που συνδιοργανώθηκε από τη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή – Ο.Κ.Ε., τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας – Ο.ΜΕ.Δ. και την Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Ε.Δ.Ε.Κ.Α., στο αμφιθέατρο της φιλοσοφικής σχολής του Α.Π.Θ., στη Θεσσαλονίκη.
- Διημερίδα, που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βιομηχανία», στη Θεσσαλονίκη.
- Πανελλήνια Συνάντηση Εμπορίου, που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη.
- Εγκαίνια της 73ης Δ.Ε.Θ. και εγκαίνια του περίπτερου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
- Εκδήλωση απολογισμού και δεσμεύσεων της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη Πρωταγωνίστρια», στη Θεσσαλονίκη.
- Δείπνο, στα πλαίσια του συνεδρίου που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Επαγγελματική Κατάρτιση (CEDEFOP), με θέμα: «Κλιματικές Αλλαγές: επιπτώσεις στη μετανάστευση, τους καταναλωτές και την επαγγελματική κατάρτιση», στο ξενοδοχείο Macedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό ομιλητή τον κ. Δημήτρη Δημητριάδη, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
- Ημερίδα, που διοργάνωσαν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, με θέμα: «Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στον Καταναλωτή και η Ευρωπαϊκή Πολιτική», στη Θεσσαλονίκη.
- Εγκαίνια των νέων γραφείων του Σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης «Η Πρόοδος», στη Θεσσαλονίκη.
- Ημερίδα, στην αίθουσα του παλαιού Χρηματιστηρίου Αθηνών, με θέμα «Η κρίση του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος: Ανάγκη για μια νέα λειτουργία του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος προς όφελος της Κοινωνίας και της Ανάπτυξης», που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος.
- Δείπνο, από τη Διεύθυνση του περιοδικού «Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα», στο πλαίσιο του MONEY SHOW 2008, στο ξενοδοχείο HYATT, στη Θεσσαλονίκη.
- Παρουσίαση της νέας διαδικτυακής πύλης του ΣΕΒΕ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εξαγωγική Πύλη ΣΕΒΕ», στη Θεσσαλονίκη.

Από την 30η Απριλίου 2008, έως και την 11η Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε, από τον Δήμο Καλαμαριάς, η 21η Ανθοκομική Έκθεση Ειδών Εξοχής, Κεραμικής και Λαϊκής Τέχνης, στην πλαζ Αρετσού Καλαμαριάς. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το ΚΕ.Π.ΚΑ. διατηρούσε περίπτερο, από το οποίο, εθελοντές - μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., μοίραζαν ενημερωτικό υλικό.

Στη 1 Σεπτεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος της Ολομέλειας των Παραγωγικών και Επιστημονικών Φορέων της Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε ο κ. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Οι καταναλωτές εκπροσωπήθηκαν, από τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Κ.Α. και την κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., οι οποίοι ζήτησαν, από το Δήμαρχο να συμπεριλάβει, στο ψήφισμα της Θεσσαλονίκης, προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, τα προβλήματα των καταναλωτών, που αφορούν το αεροδρόμιο και το λιμάνι της πόλης καθώς και το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε η 5η Γιορτή Νεολαίας, στα πλαίσια των «Θέρμης Δρώμενων», που διοργάνωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Θέρμης, του Νομού Θεσσαλονίκης. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έδωσε το παρόν, στη νεανική εκδήλωση, μοίρασε έντυπο υλικό και ενημέρωσε τους επισκέπτες, για τα δικαιώματα των Καταναλωτών.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε η ομιλία προς τους Παραγωγικούς και Επιστημονικούς Φορείς της Θεσσαλονίκης, του κ. Γεωργίου Παπανδρέου, Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οι καταναλωτές εκπροσωπήθηκαν, από τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ. και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Κ.Α. και την κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ.,

Στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε, στη Θεσσαλονίκη, συνέδριο, που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Επαγγελματική Κατάρτιση (CEDEFOP), με θέμα «Κλιματικές Αλλαγές: επιπτώσεις στη μετανάστευση, τους καταναλωτές και την επαγγελματική κατάρτιση», με ομιλητές τον κ. Πάνο Καρβούνη, αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Γ.Δ. Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κ. Meglena Kuneva, Επίτροπο για την Προστασία των Καταναλωτών, την κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη, Ευρωβουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ., τον κ. Ιωάννη Οικονόμου, Γενικό Γραμματέα, τον κ. Dilip Sinha, Α.Ε. Πρέσβη της Ινδίας, τον κ. Κωστή Σταμπολή, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τον κ. Nίκο Χαραλαμπίδη, Διευθυντή της Greenpeace Hellas. Στις εργασίες του συνεδρίου, συμμετείχαν ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., που έθεσαν τους προβληματισμούς των καταναλωτών, για το σύστημα ανταλλαγής ρύπων, τις αγοραπωλησίες πράσινων πιστοποιητικών, την αδράνεια των κυβερνήσεων της Ευρώπης και κυρίως της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ελλειμματική παρουσία, οικολογικών προϊόντων, στην αγορά και ζήτησαν αλλαγές, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

3. Ενημέρωση Καταναλωτών - Φορέων
Δελτία Τύπου
Εκδώσαμε 111 δελτία τύπου, με σκοπό να ενημερώσουμε τους Καταναλωτές, στα ακόλουθα θέματα: Αγορανομική διάταξη καθορισμού ανώτατων τιμών στα κυλικεία, Χαράτσι Νομαρχίας Χαλκιδικής, Διατροφικά σκάνδαλα, Ακατάλληλα τρόφιμα, Εκπτώσεις, Ευρωπαϊκό βραβείο για το ΚΕ.Π.ΚΑ., Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Απολογισμός ΚΕ.Π.ΚΑ. 2007, Εκλογές ΚΕ.Π.ΚΑ. και νέο Δ.Σ., Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, Σαρακοστιανά, Πυροτεχνήματα, Πασχαλινό τραπέζι, Ταξιδεύοντας με ΚΤΕΛ, Ασφάλεια ειδών όρασης, Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για την UEFA, Παγωτά, Τατουάζ από μαύρη χέννα, Μποϋκοτάζ, κατά της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε., Πάγωμα τιμών σουπερμάρκετ, Δικαιώματα επιβατών σιδηροδρομικών, ακτοπλοϊκών και θαλάσσιων μεταφορών, Οργανωμένα ταξίδια, Καλοκαιρινές διακοπές, Τροφοδηλητηριάσεις, Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Περιβάλλον, Προστασία από διαρρήκτες, Ακρίβεια, Διεθνής οικονομική κρίση, Αυξήσεις σε Δ.Ε.Η., Συμβουλές προς τους φοιτητές, Απλουστευμένη σήμανση τροφίμων, Ακατάλληλο νερό σε Χαλκιδική, Σχολικά προϊόντα, Σχολικά κυλικεία, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Dolceta, Συνεργεία αυτοκινήτων, Παράπονα – καταγγελίες καταναλωτών, Κουβέρ, Παιδιά και διαφήμιση, Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, Χριστουγεννιάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικο δέντρο, 13ος μισθός, Παιδικά παιχνίδια, Τραπεζικά προϊόντα, Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, Επικίνδυνο βιβλίο βιολογίας κ.λπ.

Μ.Μ.Ε.
Μέσα στο 2008, τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχαν, σε 297 τηλεοπτικές και σε 228 ραδιοφωνικές εκπομπές. Το ίδιο χρονικό διάστημα, πετύχαμε 564 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας και 174 συνεντεύξεις, σε εφημερίδες και περιοδικά. Σύνολο: 1263. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία, για τις ηλεκτρονικές εφημερίδες και τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, που χρησιμοποίησαν υλικό του ΚΕ.Π.ΚΑ., για την ενημέρωση των χρηστών τους.

Μέσα στο 2008, αναπτύξαμε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία, με τα Μ.Μ.Ε. Σημαντική επιτυχία για το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι η δεκαπενθήμερη εκπομπή, που καθιέρωσε το TV100 και η εβδομαδιαία εκπομπή, που καθιέρωσε το TV Εγνατία, όπου το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι προσκεκλημένο. Στις εκπομπές, αναλύονται όλα τα θέματα της επικαιρότητας, που αφορούν τους Καταναλωτές.

Συνεχίστηκε η συχνή συμμετοχή μας, σε τηλεοπτικές εκπομπές τόσο τοπικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, όσο και μεγάλων πανελλαδικών.

Εκδόσεις
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκδίδει, σε διμηνιαία βάση, το περιοδικό «Καταναλωτικά Βήματα», ένα πραγματικό εργαλείο, για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την προστασία των Καταναλωτών. 7.500 αντίτυπα διανέμονται, κάθε δίμηνο, στα μέλη των Οργανώσεων της Ο.Ε.Κ.Ε. (Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος), σε Καταναλωτές, που επισκέπτονται τα γραφεία των παραπάνω Οργανώσεων καθώς και σε φορείς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η έκδοση του περιοδικού γίνεται, με ιδίους πόρους και εθελοντική δημοσιογραφία, διότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. δε δέχτηκε, ποτέ και δε δέχεται διαφημίσεις, οι οποίες δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης της Οργάνωσής μας, από τους διαφημιζόμενους.

Προσπαθήσαμε, μέσα από τα κείμενα του περιοδικού, να αγγίξουμε όλα τα ενδιαφέροντα των Καταναλωτών, να ενημερώσουμε και να προτείνουμε τρόπους, για να αποφύγουν οι Καταναλωτές τις διάφορες παγίδες της αγοράς, να εκφράσουμε ανησυχίες, για τα όσα συμβαίνουν, όχι μόνο στη χώρα μας ή στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με τα άρθρα του περιοδικού μας, ενημερώσαμε, για: την Προστασία των καταναλωτών στην Ε.Ε., την Καταναλωτική αγωγή, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, τον ορισμό του Ε.Φ.Ε.Τ. ως Εθνικού Εστιακού Σημείου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων EFSA, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Σήμανση τροφίμων, την Ανεπιθύμητη διαφημιστική ηλεκτρονική αλληλογραφία, την Ακρίβεια στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το Επιμολυσμένο ηλιέλαιο, τα Καταστήματα stock και outlet, τις Καλοκαιρινές διακοπές, τα Τατουάζ από μαύρη χέννα, τη Διατροφική Κρίση, τα Δικαιώματα των καταναλωτών στις τηλεπικοινωνίες, το Πάγωμα τιμών στα supermarket, το Χαράτσι Χαλκιδικής, το Επικίνδυνο βιβλίο Βιολογίας, τη Διεθνή οικονομική κρίση, την Επισιτιστική κρίση, την Απλουστευμένη σήμανση τροφίμων κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια του 2008, μπορούμε να υπερηφανευτούμε ότι το περιοδικό μας φιλοξένησε, άρθρα Ευρωβουλευτών, Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έγκριτων Επιστημόνων, Εκπροσώπων Φορέων, οι οποίοι έχουν επιδείξει ευαισθησία, για την υγεία και την προστασία των Καταναλωτών, όπως των κ.κ.:
- Γεώργιου Κασιμάτη, Διευθυντή Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα
- Ιωάννας Χαραλαμποπούλου, Διευθύντριας Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή
- Χαράλαμπου Λαζαρίδη, Καθηγητή Μηχανικής Τροφίμων Α.Π.Θ. τ. Προέδρου του ΚΕ.Π.ΚΑ.
- Δημήτριος Μπόσκου, Ομότιμου Καθηγητή, Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ., Εμπειρογνώμων της EFSA

Διάλογος με τους Φορείς
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., μέσα στο 2008, συνομίλησε, με υπουργούς, βουλευτές όλων των κομμάτων, επικεφαλείς ανεξάρτητων αρχών, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, προέδρους οργανισμών κ.λπ. Πρέπει να τονίσουμε ότι όλοι συνομιλούν, με ευχαρίστηση, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. και πολλοί ενστερνίζονται τις απόψεις μας και τις προωθούν, ανάλογα με τον τομέα δράσης τους.

Στις 28 Ιανουαρίου 2008, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, κ. Μαργαρίτη Τζίμα, με τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Μ. Κουμιώτη, Αντιπρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Γ. Σαμούρη, Ειδ. Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Χ. Ιωαννίδη, κ. Ν. Μυλωνίδη, κ. Ν. Πολίτης και κ. Αλ. Αγαπίδη, μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Συζητήθηκαν τα προβλήματα των καταναλωτών, στην ελεύθερη αγορά και ο Υπουργός, ενημερώθηκε, για το ΚΕ.Π.ΚΑ. και τη δράση του.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2008, στα πλαίσια διαλόγου, για τη διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για τις τηλεπικοινωνίες, η. κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β΄Αθήνας και ο κ. Θ. Τσίοκας, Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β’ Θεσσαλονίκης, συναντήθηκαν, με τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ. και την κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2008, στα πλαίσια της συνεδρίασης του Ε.Σ.Κ.Α. στο ξενοδοχείο Κάραβελ, στην Αθήνα, ο κ. Γ. Βλάχος, Υφυπουργός Ανάπτυξης, συναντήθηκε με τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο και την κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέα και συζήτησαν τα θέματα ακρίβειας στην Ελλάδα.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2008, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Επιτρόπου, κ. Μεγκλένα Κούνεβα, για θέματα προστασίας καταναλωτή, με εκπροσώπους των Ενώσεων Καταναλωτών, προκειμένου να συζητηθούν θέματα προστασίας καταναλωτών, στην Ελλάδα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στη συζήτηση, με την κ. Μεγκλένα Κούνεβα, το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσώπησαν ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., οι οποίοι έθεσαν τα αιτήματα των καταναλωτών, για: τα κριτήρια πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών, τις συλλογικές αγωγές, την ασφάλεια των προϊόντων, την ασφάλεια των παιχνιδιών, το παρατηρητήριο της καταναλωτικής αγοράς, την ακρίβεια, την απελευθέρωση των αγορών, το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές, το ευρωπαϊκό κεκτημένο για τους καταναλωτές, τα δικαιώματα των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα των επιβατών, τη διατροφή, τα αντηλιακά προϊόντα, την ευρωπαϊκή οικολογική ετικέτα, την καταναλωτική πίστη, την υγεία των καταναλωτών και τη διαφάνεια στη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, παρέδωσαν, στην επίτροπο, επιστολή, με τα αιτήματά μας.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2008, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, κ. Π. Ψωμιάδη και του Αντινομάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας, Κτηνιατρικής και Πολιτικής Γης, κ. Γ. Τσαμασλή, με τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ., τη κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., και τον  κ. Ν. Αποστολάκη, Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. και νομικό σύμβουλο του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο γραφείο του Νομάρχη. Στη συνάντηση, συζητήθηκε το αίτημα του ΚΕ.Π.ΚΑ. να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των επιχειρηματιών οι οποίοι παρανομούν και βάζουν, σε κίνδυνο, την υγεία των καταναλωτών, γιατί διοχετεύουν, στην αγορά ακατάλληλα τρόφιμα. Η αντιπαράθεση ήταν έντονη. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εμμένει, στο αίτημα, η Νομαρχία υπεκφεύγει, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση. Η Νομαρχία δεσμεύτηκε ότι θα ζητήσει σχετική γνωμάτευση, από τη νομική της υπηρεσία.

Στις 13 Μαρτίου 2008, στα πλαίσια του 8ου Συνεδρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., συναντήθηκαν με κ.κ.: Γ. Παπανδρέου, Πρόεδρο Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο ΠΑ.ΣΟ.Κ., Μαρία-Ελένη Κοππά, Ευρωβουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ε. Τζαμπάζη, Ευρωβουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ι. Μανιάτη, Βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αργολίδας, Μ. Χρυσοχοϊδη, Βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β’ Αθήνας και Γ. Μίχα, Νομάρχη Πειραιά. Οι εκπρόσωποι του ΚΕ.Π.ΚΑ. ανέλυσαν τα προβλήματα των Καταναλωτών στην αγορά και κατέθεσαν προτάσεις για την προστασία των Καταναλωτών.

Στις 18 Απριλίου 2008, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κ. Παντελή Φιλιππίδη, Αντιπροέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της κ. Χαράς Μάρδα, εκπροσώπου του Κ.Α.ΕΛ.Ε. – Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου, με τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ., και τη κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ., στα γραφεία του ΚΑ.ΕΛ.Ε. Στη συνάντηση, εξετάστηκαν οι δυνατότητες κοινών δράσεων του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του ΚΕ.Π.ΚΑ., για την ενημέρωση εμπόρων και καταναλωτών, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Στις 20 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των κ.κ. Μιχάλη Αναγνώστου, Προέδρου, Χαράλαμπου Γεωργάκου, Γενικού Γραμματέα και. Βασίλη Βασιλειάδη, Ταμία του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Περ. Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ., και τη κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ, στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. και συζητήθηκαν θέματα, που αφορούν τις συναλλαγές των καταναλωτών, με τους μεσίτες.

Στις 21 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κ. Σίμου Δανιηλίδη, Δημάρχου Συκεών και του κ. Δημήτρη Αμπατζίδη, Υπεύθυνου Γραφείου Καταναλωτή, του Δήμου Συκεών, με τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ., και την κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο γραφείο του Δημάρχου, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα των καταναλωτών, στην αγορά και οι κοινές δράσεις Δήμου Συκεών και ΚΕ.Π.ΚΑ., για την προστασία των καταναλωτών.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2008, στα πλαίσια της Δ.Ε.Θ., τα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. επισκέφτηκε ο κ. Γ. Μίχας, Νομάρχης Πειραιά, κ. Μανώλης Αντωνάκος, Γενικός Γραμματέας Νομαρχίας Πειραιά και ο κ. Αθανάσιος Ανδρίτσος και συναντήθηκε με τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ., και την κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ. Κατά τη διάρκεια τα επίσκεψης, συζητήθηκαν θέματα ελέγχου της αγοράς, ασφάλειας τροφίμων, προστίμων σε επιχειρήσεις κ.λπ. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έθεσε τα προβλήματα των καταναλωτών, στις συναλλαγές τους, στην αγορά και ενημερώθηκε, για τις αρμοδιότητες των Νομαρχιών για την εποπτεία της αγοράς. Η επίσκεψη του κ. Ι. Μίχα ήταν τιμή , για το ΚΕ.Π.ΚΑ. και επιβεβαιώνει την ευαισθησία του Νομάρχη σε θέματα καταναλωτών.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2008, στα πλαίσια ημερίδας, με θέμα: «Ευρωπαίοι καταναλωτές: Δύναμη μας η γνώση», που διοργάνωσε ο κ. Μ. Αγγελάκας, Ευρωβουλευτής Ν.Δ. Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ. συναντήθηκαν, με τους κ. Χ. Φώλια, Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Μ. Κούνεβα, Επίτροπο για την Προστασία των Καταναλωτών, κ. Μ. Αγγελάκα, Ευρωβουλευτή Ν.Δ., την κ. Μ. Goyens, Διευθύντρια BEUC και τον κ. Κ. Μίχαλο, Πρόεδρο Ε.Β.Ε.Α. και συζήτησαν, μαζί τους, τα προβλήματα της αγοράς και των καταναλωτών.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2008, στα πλαίσια της Διεθνούς Διάσκεψης της Ευρωπαϊκής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.), που διοργανώθηκε στην Αθήνα, με θέμα: «Επιχειρηματικότητα με ανθρώπινο πρόσωπο», ο κ. Δ. Σιούφας, Πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, συναντήθηκε, με τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ., και την κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ. και συζήτησαν θέματα προστασίας καταναλωτών. Στα πλαίσια της ίδιας διοργάνωσης, ο κ. Δ. Δημητριάδης, Πρόεδρος Ε.Ο.Κ.Ε. συναντήθηκε, με τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ., και την κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ. και συζήτησαν τα θέματα της ενιαίας αγοράς, που αφορούν επιχειρηματίες και καταναλωτές.

Στις 17 και 18 Οκτωβρίου, στα πλαίσια της συνεδρίασης του Ε.Σ.Κ.Α., στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χρήστος Φώλιας, Υπουργός Ανάπτυξης, συναντήθηκε με τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ, τον κ. Μ. Κουμιώτη, Αντιπρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ., την κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ. και τον κ. Χ. Ιωαννίδη, Μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. και συζήτησαν τα προβλήματα ακρίβειας στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια της ίδιας συνεδρίασης, τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ., συναντήθηκαν, με τον κ. Α. Ζαμπέλα, Πρόεδρο του Ε.Φ.Ε.Τ. και συζήτησαν μαζί του θέματα ασφάλειας τροφίμων, προβλήματα διατροφικών κρίσεων, θέματα ελέγχων της αγοράς τροφίμων κ.λπ.

Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κ. Ιωάννης Οικονόμου, επισκέφτηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008, τα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, με την ευκαιρία της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών και Αγοράς, το οποίο συνεδρίασε, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή απετέλεσε τιμή, για το ΚΕ.Π.ΚΑ. και έδωσε ευκαιρία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Π.ΚΑ., να συζητήσουν, τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν, οι καταναλωτές, στην αγορά, να θέσουν τα αιτήματα των καταναλωτών και να προτείνουν λύσεις. Ο Γενικός Γραμματέας, ενημέρωσε, για τις πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, για την προστασία των καταναλωτών, στη χώρα μας και χαιρέτησε τη λειτουργία και τη συνεχή παρουσία και προσπάθεια του ΚΕ.Π.ΚΑ., για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των καταναλωτών.

Στις 23 και 24 Οκτωβρίου, στα πλαίσια του Συνεδρίου, με θέμα: «Κλιματικές Αλλαγές: επιπτώσεις στη μετανάστευση, τους καταναλωτές και την επαγγελματική κατάρτιση» (περισσότερα στοιχεία στην ενότητα: Εκπροσώπηση, Συμμετοχές), πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Επιτρόπου, για την Προστασία των Καταναλωτών, κ. Μεγκλένα Κούνεβα, με τις Ενώσεις Καταναλωτών, στην οποία το ΚΕ.Π.ΚΑ. συζήτησε, με την Επίτροπο, τις εξελίξεις στην αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, για το ευρωπαϊκό κεκτημένο των καταναλωτών, τη χρονομεριστική μίσθωση, τους Γ.Τ.Ο., την απλουστευμένη σήμανση των τροφίμων και έθεσε τα αιτήματα των καταναλωτών, για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Συνεργασίες
Νομαρχία Πειραιά
Πριν από αρκετά χρόνια, ξεκίνησε η συνεργασία μας, με το Νομάρχη Πειραιά, κ. Ι. Μίχα και τη Νομαρχία Πειραιά. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ανταλλάξαμε πληροφόρηση και απόψεις, συναντηθήκαμε αρκετές φορές, είτε στο γραφείο του νομάρχη, στον Πειραιά, είτε στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., στη Θεσσαλονίκη, καταθέσαμε κοινές απόψεις και προτάσεις, για θέματα προστασίας καταναλωτών, μοιραστήκαμε αγωνίες και προβλήματα καταναλωτών, ενημερώσαμε καταναλωτές και φορείς της Πολιτείας και της αγοράς. Η συνεργασία μας, όλα αυτά τα χρόνια, ήταν συνεχής και συνεπής, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα κοινό όραμα. Μια αγορά, που θα λειτουργεί, με τον ίδιο βαθμό σεβασμού, στην επιχειρηματικότητα και στα δικαιώματα των καταναλωτών.

Μέσα στο 2008, συναντηθήκαμε με τον κ. Ι. Μίχα, αρκετές φορές. Στις 13 Μαρτίου 2008, συναντηθήκαμε, με το Νομάρχη, στην Αθήνα, στα πλαίσια του 8ου Συνεδρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στις 30 Ιουνίου 2008, συναντηθήκαμε, στο γραφείο του στον Πειραιά. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2008, ο κ. Νομάρχης επισκέφτηκε τα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., στη Θεσσαλονίκη. Σε όλες τις συναντήσεις η προστασία των καταναλωτών ήταν το κυρίαρχο θέμα.

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, η Νομαρχία Πειραιά εξέδωσε και μοίρασε, στους μαθητές των σχολείων του Πειραιά, το κόμικ του ΚΕ.Π.ΚΑ., «Γινόμαστε ό,τι τρώμε», για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της φυσικής άσκησης.

Ευχαριστούμε το Νομάρχη Πειραιά, κ. Ι. Μίχα και τη Νομαρχία, για την ειλικρινή συνεργασία του μαζί μας, την εμπιστοσύνη και τη φιλία, με τις οποίες έχει περιβάλει το ΚΕ.Π.ΚΑ. Η μέχρι σήμερα στάση και δράση του, για τους καταναλωτές, μας έχει συγκινήσει και ευχόμαστε να βρει πολλούς μιμητές.

Δήμος Συκεών
Μέσα στο 2008, εδραιώσαμε και διευρύναμε τη συνεργασία μας, με το Δήμο Συκεών. Ο Δήμαρχος Συκεών, κ. Σίμος Δανιηλίδης, εκφράζοντας της ευαισθησία του, για τα προβλήματα των καταναλωτών και τη βούλησή του να είναι ο Δήμος Συκεών αρωγός των καταναλωτών, κάλεσε, σε συνάντηση, στο γραφείο του, το Προεδρείο του ΚΕ.Π.ΚΑ. ο Δήμος Συκεών έχει οργανώσει Γραφείο Καταναλωτή Συκεών, στο Δημαρχείο Συκεών.

Στις 21.05.2008, ο Δήμαρχος Συκεών, κ. Σ. Δανιηλίδης και ο κ. Δημήτρης Απατσίδης, συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ν. Τσεμπερλίδη και τη Γενική Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ε. Κεκελέκη. Στη συνάντηση, το Προεδρείο του ΚΕ.Π.ΚΑ. ενημέρωσε το Δήμαρχο και τον κ. Δ. Απατσίδη, για τα συχνότερα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, στις συναλλαγές τους, καθώς και για τις μεθόδους, που εφαρμόζει το ΚΕ.Π.ΚΑ., για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Δήμος και ΚΕ.Π.ΚΑ. συμφώνησαν να διευρύνουν τη συνεργασία τους, αναλαμβάνοντας κοινές εκδηλώσεις, ενημερωτικές εκστρατείες κ.λπ. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. προμήθευσε το Γραφείο Καταναλωτή Συκεών, με έντυπα έκδοσης τόσο του ΚΕ.Π.ΚΑ., όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνεργασία των δύο φορέων θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί και τα επόμενα χρόνια.

Ιστοσελίδα
Χρήσιμο εργαλείο, για την ενημέρωση των Καταναλωτών, είναι η ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. Κατά τη διάρκεια του 2008, ολοκληρώθηκε η πλήρης ανανέωση της ιστοσελίδας του ΚΕ.Π.ΚΑ. Στην νέα ιστοσελίδα, οι χρήστες έχουν πρόσβαση, σε αναζήτηση και μπορούν να επιλέγουν ποιες πληροφορίες, τους ενδιαφέρουν, περισσότερο, έτσι ώστε να ενημερώνονται, άμεσα. Έγινε καλύτερη κατηγοριοποίηση πληροφοριών και φυσικά το νέο περιβάλλον μελετήθηκε, για την ταχύτερη και πιο άνετη πλοήγηση των χρηστών.

Στο διάστημα, που γινόταν η ανανέωση της ιστοσελίδας, η παλαιά έκδοση παρέμενε διαθέσιμη, στους επισκέπτες, αλλά οι νεότερες πληροφορίες δημοσιεύονταν στη νέα έκδοση. Έτσι, υπήρχε έντονη κινητικότητα και στις δυο ιστοσελίδες. Από το Σεπτέμβριο του 2007, έως και τον Δεκέμβριο του 2008, έχουμε διαθέσιμα στατιστικά, μόνο για την νέα ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ., για τεχνικούς λόγους. Ο μέσος όρος επισκέψεων, στην ιστοσελίδα μας, ανέρχεται σε 19.000 περίπου επισκέψεις, ανά μήνα.

Πρέπει να τονιστεί ότι πολλοί φορείς και Μ.Μ.Ε. συμπεριέλαβαν, στην ιστοσελίδα τους, σύνδεσμο, ο οποίος οδηγεί, στη δική μας ιστοσελίδα. Επίσης, πολλοί φορείς ζήτησαν να συμπεριλάβουμε το δικό τους σύνδεσμο, στη δική μας ιστοσελίδα.

Έρευνες
Το 2008, συνεχίσαμε τη μηνιαία καταγραφή τιμών, για τα προϊόντα, που περιλαμβάνονται, στο καλάθι της νοικοκυράς. Συνεχίσαμε τη βάση δεδομένων, όπου καταγράφονται οι τιμές και παρακολουθείται οι εξέλιξή τους. Πραγματοποιήσαμε τιμοληψίες, σε σούπερ μάρκετ, στο Βερολίνο, στη Βαρκελώνη, στη Μαδρίτη και στις Βρυξέλλες. Επιστρέφοντας, στην Ελλάδα, πραγματοποιήσαμε τιμοληψία, για τα ίδια ακριβώς προϊόντα, σε ελληνικό σούπερ μάρκετ, για να διαπιστώσουμε αποκλίσεις τιμών. Οι συγκρίσεις των τιμών ίδιων προϊόντων, σε Ελλάδα και εξωτερικό και η μεγάλη δημοσιότητα, που δόθηκε, σε αυτές τις έρευνες, ανάγκασε την κυβέρνηση να παραδεχθεί το πρόβλημα της ακρίβειας, στα τρόφιμα και στα είδη καθημερινής ανάγκης, στην Ελλάδα. Έρευνες τιμών έγιναν και για ειδικές περιπτώσεις, όπως: Τιμές σαρακοστιανών, Κόστος πασχαλινού τραπεζιού, Αγορά σχολικών ειδών, Κόστος χριστουγεννιάτικου δέντρου, Κόστος χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, κ.λπ. Τις ημέρες των Χριστουγέννων, πραγματοποιήσαμε έρευνα, για τη διάθεση του 13ου μισθού, όπως και το 2007. Τα αποτελέσματα των δύο ερευνών συγκρίθηκαν, προκειμένου να διαπιστώσουμε, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο, αλλάζουν οι συνήθειες των Καταναλωτών, στην Ελλάδα. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, διενεργήθηκε έρευνα, για τις γνώσεις των καταναλωτών, αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η έρευνα έγινε, στα πλαίσια πανευρωπαϊκού προγράμματος.

Υποδομές
Το ΚΕ.Π.ΚΑ, προκειμένου να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των μελών του και τις ανάγκες του μεγαλόπνοου σχεδίου διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του, συνέχισε τη συνεργασία, με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ως αποτέλεσμα, το ΚΕ.Π.ΚΑ. υποδέχτηκε φοιτητές των πανεπιστημίων, για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Συνολικά, συνεργαστήκαμε με 3 φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η προσφορά των αξιόλογων και πολύ καταρτισμένων νέων, διευκόλυνε τη γραμματειακή υποστήριξη του ΚΕ.Π.ΚΑ, τη διεξαγωγή ερευνών, την αρθρογραφία του περιοδικού και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, για μελλοντικές δράσεις και διορθωτικές ενέργειες, στη λειτουργία μας.

Αντικαταστήσαμε δυο υπολογιστές, παλαιάς τεχνολογίας, με νέους υπερσύγχρονους υπολογιστές, απαραίτητους, για την έκδοση του περιοδικού μας, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας μας, η οποία έχει αυξηθεί, με γεωμετρική πρόοδο και την παρακολούθηση της βάσης δεδομένων των μελών μας. Ολοκληρώσαμε την ανακατασκευή της ιστοσελίδας μας, σε μια  πιο μοντέρνα και φιλική, για τους χρήστες, μορφή. Αντικαταστήσαμε τον παλαιάς τεχνολογίας server μας, με έναν καλύτερο και ταχύτερο και αναβαθμίσαμε τη σύνδεσή μας, στο internet, προκειμένου να διευκολυνθεί η σωστή λειτουργία όλου του δικτύου.

Φέτος, συνεχίσαμε την προσπάθεια, για μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης μη μελών. Η προσπάθεια εξυπηρέτησης μη μελών, που κατεβάλλαμε, χρόνια τώρα, είχε, ως στόχο την εγγραφή τους, ώστε να διευρύνουμε την οικογένεια του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυστυχώς, δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η πλειοψηφία των μη μελών, που εξυπηρετήθηκαν, εκμεταλλεύτηκαν την ύπαρξη του ΚΕ.Π.ΚΑ, για να λύσουν το προσωπικό τους πρόβλημα και δεν αναγνώρισαν των αγώνα των ανθρώπων του ΚΕ.Π.ΚΑ. Έτσι, αποφασίσαμε να δίνουμε μια πολύ βασική πληροφόρηση, στα μη μέλη. Επίσης, επειδή κατακλυζόμαστε, από καταγγελίες μη μελών, μέσω Internet και Fax, συνεχίσαμε την εκστρατεία ενημέρωσης όλων ότι δε δεσμευόμαστε, να απαντούμε, σε fax και e-mail μη μελών.


Δραστηριοποίηση Βουλευτών
Κατά τη διάρκεια του 2008, ευρωβουλευτές και βουλευτές, κατόπιν ενημέρωσης και διαλόγου, με το ΚΕ.Π.ΚΑ., δραστηριοποιήθηκαν, με στόχο να εισακουστούν οι ανησυχίες και τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι Καταναλωτές και το Καταναλωτικό Κίνημα. Αποτέλεσμα ήταν να κατατεθούν, 70 ερωτήσεις, στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ερωτήσεις Αρχηγών Κομμάτων
Ακρίβεια και το εισόδημα των εργαζομένων
Ανακούφιση υπερχρεωμένων νοικοκυριών
Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Γιώργος Παπανδρέου

Ερωτήσεις Ευρωβουλευτών
Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής τα μικροτσίπ παρακολούθησης στα ρούχα!
Εμπορία πλαστών προϊόντων και προϊόντων απομίμησης
Ενεργειακά ποτά
Προστασία ανηλίκων σχετικά με τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Μανώλης Αγγελάκας

Επικίνδυνα video games
«Σύναψη σύμβασης» μέσω ηχογραφημένων συνομιλιών
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Μανώλης Μαυρομμάτης

Εγγυάται η ΕΕ την κατοχύρωση ελαχίστων συνθηκών διαβίωσης και αξιοπρεπούς εργασίας;
Ευρωβουλευτής N.Δ., κ. Mαρία Παναγιωτοπούλου-Kασσιώτου

Καλλιέργεια και διακίνηση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Γ.Τ.Ο.) στην Ε.Ε.
Αναθεώρηση του κανονισμού για τα νέα και καινοτόμα τρόφιμα
Κατηγορηματικό "όχι" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εισαγωγές χλωριωμένων πουλερικών
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Γεώργιος Παπαστάμκος

Επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τη χρήση κινητών τηλεφώνων στην υγεία των παιδιών
Διατροφικές κρίσεις στην Ε.Ε. και προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Σταύρος Αρναουτάκης

Μπορεί να προστατεύσει τους επιβάτες των «φθηνών πτήσεων» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
Μεγάλη αναστάτωση στη τουριστική αγορά προκαλεί η πτώχευση της XL Leisure
Nέο διατροφικό σκάνδαλο με το επιμολυσμένο με τοξική μελαμίνη γάλα από την Kίνα
Ηλεκτρονικό φακέλωμα ανηλίκων στη Γαλλία
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Μαίρη Ματσούκα

Τιμή καυσίμων στην Ελλάδα
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κώστας Μποτόπουλος

Χρωστικές ουσίες στα τρόφιμα και διαταραχή υπερκινητικότητας σε παιδιά
Επιμολυσμένο με ορυκτέλαια ηλιέλαιο στην ελληνική αγορά
Χρωστικές ουσίες στα τρόφιμα και διαταραχή υπερκινητικότητας σε παιδιά
Tιμές παραγωγού και καταναλωτή
Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Δημήτριος Παπαδημούλης

Ερωτήσεις Βουλευτών
Αντιμετώπιση αισχροκέρδειας στην ελληνική αγορά αλιευμάτων
Αντιμετώπιση κυκλώματος καρτέλ στο εμπόριο σιτηρών
Βουλευτής Ν.Δ., Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου

Φύλαξη ανισόπεδων διαβάσεων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Βορείου Ελλάδος
Ενίσχυση του προσωπικού του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη
Βουλευτής Ν.Δ., Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας

Αντιδράσεις για την τμηματική εκποίηση των ακινήτων του πρώην εργοστασίου «ΔΙΑΝΑ»
Τεράστιες καθυστερήσεις για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. και του Δημοσίου
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Χρύσα Αράπογλου

Συνεχής αύξηση των τιμών των καυσίμων
Περίεργη η διακύμανση των τιμών στα καύσιμα
Συνεχείς ανατιμήσεις στην αγορά τροφίμων
Μεγαλύτερη η άνοδος της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στη Θεσσαλονίκη
Αύξηση των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών ακινήτων
Συνεχής αύξηση των πλειστηριασμών και κατασχέσεων των ακινήτων
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μαγκριώτης

Απροστάτευτοι οι καταναλωτές από τους μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων
Επιστροφή τόκων δανείων που έχουν εισπραχθεί καταχρηστικά από τις τράπεζες
Επιβολή πλαφόν στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών
Κινητοποιήσεις καταναλωτικών οργανώσεων και πάταξη καρτέλ στην αγορά γάλακτος
Ανεπάρκεια της Κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ακρίβειας
Μείωση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ
Έντονες αντιδράσεις πολιτών και ΓΣΕΒΕΕ για τις εκ νέου αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ
Προτάσεις καταναλωτών για προστασία από την ακρίβεια
Σημαντική απόκλιση στις τιμές παραγωγού και καταναλωτή
Ανάγκη εφαρμογής κανόνων διαφάνειας στη διακίνηση πετρελαιοειδών στην Κρήτη
Αναστάτωση στους καταναλωτές από την αδυναμία του Ε.Φ.Ε.Τ. να ελέγξει την κυκλοφορία κινέζικου γάλακτος στην αγορά
Καταγγελίες πολιτών για καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών για το Κτηματολόγιο
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ηρακλείου, Μανόλης Στρατάκης

Εναπόθεση βοθρολυμάτων στο δήμο Εγνατίας
Οι μυδοκαλλιέργιες στο νομό Θεσσαλονίκης
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Β’ Θεσσαλονίκης, κ. Θεοχάρης Τσιόκας

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις επιβατών του πλοίου «Θεόφιλος»
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Χίου, κ. Ελπίδα Τσουρή

Μέτρα για τον έλεγχο της ακρίβειας και την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας
Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β’ Αθήνας, κ. Φώτιος Κουβέλης

Ενημέρωση για στατιστικά στοιχεία ΤΕΙΡΕΣΙΑ
Η παράνομη αναζήτηση οφειλών από εισπρακτικές εταιρείες και η άρνηση των Τραπεζών να συμμορφωθούν με δικαστικές αποφάσεις
Ανεξέλεγκτη η προέλευση και η ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται στα κυλικεία των σχολείων
Καταχρηστικοί και αδιαφανείς όροι ασφαλιστικών εταιρειών και διασφάλιση συμφερόντων ασφαλισμένων
Απαράδεκτες απαιτήσεις τραπεζών για την αναπροσαρμογή των επιδοτούμενων στεγαστικών επιτοκίων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Β' Πειραιά, κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης

Ως πότε θα πληρώνουν εισφορά υπέρ ΕΡΤ σχετικοί και άσχετοι σε αυτή την χώρα;
Τέσσερα χρόνια έχει να ανανεώσει το τροχαίο υλικό του ο ΟΣΕ!!!
Μα επιτέλους τόσο… ευχαριστημένο είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την σημερινή εμφάνιση της Πλατείας Ομόνοιας;
Βουλευτής ΛΑ.Ο.Σ., Β’ Αθήνας, κ. Κωστής Αϊβαλιώτης

Ομαδικές ερωτήσεις Ευρωβουλευτών
H διακοπή της σύνδεσης ως τρόπος καταπολέμησης της πειρατείας στο Διαδίκτυο
Ευρωβουλευτές ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Σταύρος Λαμπρινίδης και κ. Κατερίνα Μπατζελή

Ομαδικές ερωτήσεις Βουλευτών
Αναλογιστική μελέτη της Κυβέρνησης για τις Ολυμπιακές Αερογραμμές με μόνο σενάριο το κλείσιμο του Ομίλου
Βουλευτές ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ.κ.: Θεοχάρης Τσιόκας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, Γιάννης Σκουλάς, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Χρήστος Παπουτσής

Απαξίωση των αστικών συγκοινωνιών στο Λεκανοπέδιο
Βουλευτές ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ.κ.: Θεοχάρης Τσιόκας, Γιάννης Σκουλάς, Μιλτιάδης Βέρρας, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Πέτρος Ευθυμίου, Ηλίας Καρανίκας, Μιχάλης Κατρίνης, Ηλίας Λαμπίρης, Τσετίν Μαντατζή, Έκτορας Νασιώκας, Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη, Συλβάνα Ράπτη, Εμμανουήλ Σκουλάκης, Μιχάλης Τιμοσίδης, Χρήστος Χάιδος, Εύη Χριστοφιλοπούλου, Τόνια Αντωνίου, Χρίστος Βερελής, Νικόλαος Ζωίδης, Κωνσταντίνος Καρτάλης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Ιωάννης Μανιάτης, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Ραγκούσης, Κωνσταντίνος Ρόβλιας, Εμμανουήλ Στρατάκης, Ευάγγελος Αργύρης, Γιάννης Κουτσούκος, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Χρήστος Παπουτσής

Κυκλοφοριακό χάος στην Θεσσαλονίκη
Βουλευτές ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ.κ.: Θεοχάρης Τσιόκας, Χρύσα Αράπογλου, Βασίλης Γερανίδης, Ιωάννης Μαγκριώτης, Γιάννης Σκουλάς, Μιλτιάδης Βέρρας, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Μαρία Δαμανάκη, Πέτρος Ευθυμίου, Ηλίας Καρανίκας, Μιχάλης Κατρίνης, Τσετίν Μαντατζή, Έκτορας Νασιώκας, Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη, Συλβάνα Ράπτη, Εμμανουήλ Σκουλάκης, Μιχάλης Τιμοσίδης, Χρήστος Χάιδος, Εύη Χριστοφιλοπούλου, Τόνια Αντωνίου, Νικόλαος Ζωίδης, Κωνσταντίνος Καρτάλης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Ιωάννης Μανιάτης, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Ραγκούσης, Κωνσταντίνος Ρόβλιας, Εμμανουήλ Στρατάκης, Ευάγγελος Αργύρης, Γιάννης Κουτσούκος, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Χρήστος Παπουτσής, Χάρης Καστανίδης

Έργα και ημέρες της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.)
Βουλευτές ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ.κ.: Θεοχάρης Τσιόκας, Χάρης Καστανίδης, Χρήστος Αηδόνης, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, Ιωάννης Αμοιρίδης, Χρύσα Αράπογλου, Ευάγγελος Βενιζέλος, Βασίλης Γερανίδης, Ιωάννης Δριβελέγκας, Ευδοξία Καϊλή, Ευστάθιος Κουτμερίδης, Γεώργιος Λιάνης, Ιωάννης Μαγκριώτης, Τσετίν Μαντατζή, Μάρκος Μπόλαρης, Γεώργιος Ντόλιος, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος Πεταλωτής, Φίλιππος Πετσάλνικος, Παναγιώτης Σγουρίδης, Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, Θεοδώρα Τζάκρη, Μιχάλης Τιμοσίδης, Αχμέτ Χατζηοσμάν

Η Ν.Δ. εμποδίζει την ομαλή εκτέλεση του θερινού πτητικού προγράμματος των Ο.Α. Ανοίγει την πόρτα και για νέα εκχώρηση μεριδίων αγοράς σε ανταγωνιστές
Βουλευτές ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ.κ.: Θεοχάρης Τσιόκας, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Σκουλάς, Μιλτιάδης Βέρρας, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Πέτρος Ευθυμίου, Ηλίας Καρανίκας, Μιχάλης Κατρίνης, Ηλίας Λαμπίρης, Τσετίν Μαντατζή, Έκτορας Νασιώκας, Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη, Συλβάνα Ράπτη, Εμμανουήλ Σκουλάκης, Μιχάλης Τιμοσίδης, Χρήστος Χάιδος, Εύη Χριστοφιλοπούλου, Τόνια Αντωνίου, Χρίστος Βερελής, Νικόλαος Ζωίδης, Κωνσταντίνος Καρτάλης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Ιωάννης Μανιάτης, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Ραγκούσης, Κωνσταντίνος Ρόβλιας, Εμμανουήλ Στρατάκης, Χρήστος Παπουτσής

Ευθύνες τη Ν.Δ. για την εκ νέου εκποίηση περιουσιακών στοιχείων των Ολυμπιακών Αερογραμμών
Βουλευτές ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ.κ.: Θεοχάρης Τσιόκας, Γιάννης Σκουλάς, Μιλτιάδης Βέρρας, Πέτρος Ευθυμίου, Μιχάλης Κατρίνης, Τσετίν Μαντατζή, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη, Συλβάνα Ράπτη, Εμμανουήλ Σκουλάκης, Μιχάλης Τιμοσίδης, Χρήστος Χάιδος, Εύη Χριστοφιλοπούλου, Τόνια Αντωνίου, Χρίστος Βερελής, Νικόλαος Ζωίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Ιωάννης Μανιάτης, Εμμανουήλ Στρατάκης

Απαξίωση, συρρίκνωση και εκποιήσεις είναι ο απολογισμός της Ν.Δ. για τις Ολυμπιακές Αερογραμμές
Βουλευτές ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ.κ.: Θεοχάρης Τσιόκας, Γιάννης Σκουλάς, Μιλτιάδης Βέρρας, Πέτρος Ευθυμίου, Μιχάλης Κατρίνης, Τσετίν Μαντατζή, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη, Συλβάνα Ράπτη, Εμμανουήλ Σκουλάκης, Μιχάλης Τιμοσίδης, Χρήστος Χάιδος, Εύη Χριστοφιλοπούλου, Τόνια Αντωνίου, Χρίστος Βερελής, Νικόλαος Ζωίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Ιωάννης Μανιάτης, Νίκος Σηφουνάκης, Εμμανουήλ Στρατάκης

Εντείνονται τα κρούσματα της απαξίωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των κρατικών αεροδρομίων, από την κυβέρνηση της Ν.Δ.
Βουλευτές ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Τσιόκας Χάρης, Σκουλάς Γιάννης, Βέρρας Μιλτιάδης, Γρηγοράκος Λεωνίδας, Ευθυμίου Πέτρος, Καρανίκας Ηλίας, Κατρίνης Μιχάλης, Καρτάλης Κωνσταντίνος, Λαμπίρης Ηλίας, Μαντατζή Τσετίν, Νασιώκας Έκτορας, Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη, Ράπτη Συλβάνα, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Τιμοσίδης Μιχάλης, Χάϊδος Χρήστος, Χριστοφιλοπούλου Εύη, Αντωνίου Τόνια, Αργύρης Ευάγγελος, Βερελής Χρήστος, Ζωίδης Νικόλαος, Κεγκέρογλου Βασίλης, Μανιάτης Ιωάννης, Ρόβλιας Κωνσταντίνος, Στρατάκης Εμμανουήλ, Κουσελάς Δημήτρης, Σηφουνάκης Νικόλαος, Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Απίστευτη αδιαφορία από την Κυβέρνηση για τους ανθρώπους που χάνονται και τις οικογένειες που καταστρέφονται στα τροχαία
Βουλευτές ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Τσιόκας Χάρης, Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, Σκουλάς Γιάννης, Βέρρας Μιλτιάδης, Γρηγοράκος Λεωνίδας, Ευθυμίου Πέτρος, Καρανίκας Ηλίας, Κατρίνης Μιχάλης, Λαμπίρης Ηλίας, Μαντατζή Τσετίν, Νασιώκας Έκτορας, Περλεπέ - Σηφουνάκη Αικατερίνη, Ράπτη Συλβάνα, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Τιμοσίδης Μιχάλης, Χάϊδος Χρήστος, Χριστοφιλόπουλου Εύη, Αντωνίου Τόνια, Βερελής Χρηστός, Ζωϊδης Νικόλαος, Καρτάλης Κωνσταντίνος, Κεγκέρογλου Βασίλης, Μανιάτης Ιωάννης, Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Ραγκούσης Ιωάννης, Ρόβλιας Κωνσταντίνος, Στρατάκης Εμμανουήλ, Παπουτσής Χρήστος

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει επιλέξει και προωθεί τη διάλυση και εκποίηση των ΕΛ.ΤΑ. και της θυγατρικής τους ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ.
Βουλευτές ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ.κ.: Χάρης Τσιόκας, Γιάννης Σκουλάς, Μιλτιάδης Βέρρας, ΛεωνίδαςΓρηγοράκος, Πέτρος Ευθυμίου, Μιχάλης Κατρίνης, Ηλίας Λαμπίρης, Τσετίν Μαντατζή, Έκτορας Νασιώκας, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη, Συλβάνα Ράπτη, Εμμανουήλ Σκουλάκης, Μιχάλης Τιμοσίδης, Χρήστος Χάιδος, Εύη Χριστοφιλοπούλου, Τόνια Αντωνίου, Ευάγγελος Αργύρης, Χρήστος Βερελής, Νικόλαος Ζωίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Ιωάννης Μανιάτης, Εμμανουήλ Στρατάκης, Δημήτριος Κουσελάς, Νικόλαος Σηφουνάκης, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου

4. Εκπαίδευση καταναλωτών - φορέων
Στις παρακάτω εκδηλώσεις, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε, ως βασικός ομιλητής και, χρησιμοποιώντας σύγχρονες οπτικοακουστικές μεθόδους, ανέλυσε τις απόψεις και τα αιτήματα των Καταναλωτών.

Στις 22 Ιανουαρίου 2008, πραγματοποιήθηκε ημερίδα, με θέμα «Ο Συνήγορος του Καταναλωτή», που διοργάνωσαν το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Στην ημερίδα, απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και συμμετείχε η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 6-7 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνέδριο με θέμα: «Κοινή Γεωργική Πολιτική: Διευρύνουμε τα Όρια – Επιλέγουμε τις Ευκαιρίες», που διοργανώθηκε από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της έκθεσης Agrotica 2008. Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., συμμετείχε στη Συζήτηση Στρογγυλής, Τραπέζης, με θέμα: «Η σημασία της Κ.Γ.Π. για τη χώρα μας», και έθεσε τα αιτήματα των καταναλωτών, για μια ποιοτική γεωργία, προς όφελος αγροτών και καταναλωτών.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2008, πραγματοποιήθηκε ημερίδα, με θέμα: «Ο Ρόλος του Καταναλωτή στην Ελεύθερη Αγορά», που διοργανώθηκε από τον Δήμο Φλώρινας και το Ανοιχτό Δημοτικό Πανεπιστήμιο, στη Φλώρινα. Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., ανέλυσε τα δικαιώματα των καταναλωτών, εξηγώντας πως μπορούμε να τα διεκδικήσουμε.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2008, πραγματοποιήθηκε ημερίδα, που διοργάνωσε η Ο.Κ.Ε., με θέμα: «Η Κοινωνία και το Περιβάλλον: Η Κλιματική Αλλαγή και οι επιπτώσεις της». Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., εισηγήθηκε το θέμα: «Περιβάλλον και Καταναλωτής».

Στις 22 Φεβρουαρίου 2008, πραγματοποιήθηκε διημερίδα, με θέμα: «Επιχείρηση-Καταναλωτής και το Διαδίκτυο: Συμβουλές για ασφαλείς συναλλαγές», που διοργανώθηκε από την Ομάδα Δράσης, για την Ψηφιακή Ασφάλεια-Digital Awareness & Response to Threats/DART, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., ανέπτυξε το θέμα: «Καταναλωτής και Διαδίκτυο».

Στις 17 Μαρτίου 2008, μαθητές του 1ου Λάππειου Γυμνάσιου Νάουσας, πραγματοποίησαν επίσκεψη στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., στα πλαίσια του προγράμματος «Κατανάλωση και Νέοι», για να ενημερωθούν, για θέματα προστασίας καταναλωτών. Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., ανέπτυξε το θέμα: «Καταναλωτικά Πρότυπα των Νέων», και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., ανέπτυξε το θέμα: «Διαφήμιση».

Στις 8 Μαΐου 2008, εικοσιπέντε σπουδαστές του τμήματος «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Λαγκαδά, πραγματοποίησαν επίσκεψη, στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., για να ενημερωθούν, για τους τρόπους προστασίας των καταναλωτών, στο διαδίκτυο και για τους κινδύνους της κινητής τηλεφωνίας. Τους σπουδαστές ενημέρωσαν ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 12 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ενημέρωση - διάλεξη, στα πλαίσια του μαθήματος Εισαγωγή στο Marketing, στο χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., ανέπτυξαν τα θέματα: «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Καταναλωτών», «Κοινωνική Ευθύνη Εταιριών» και «Διαφήμιση».

Στις 22 Μαΐου 2008, η διάλεξη επαναλήφθηκε, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με τα ίδια θέματα και τους ίδιους ομιλητές.

Στις 15 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση, που διοργανώθηκε, από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., ανέπτυξαν το θέμα: «Δικαιώματα των Καταναλωτών και Δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ.».

Στις 20 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, από το Σύλλογο Γυναικών Καλαμαριάς «Ναϊάδες», στα γραφεία του συλλόγου, στην Καλαμαριά, με ομιλήτρια την κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ., που ενημέρωσε, για το θέμα: «Ο ρόλος του Καταναλωτή στην Ελεύθερη Αγορά».

Στις 23 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, που διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο χώρο του Κονταξοπούλειου Δημοτικού Γυμναστηρίου Ωραιοκάστρου. Στην εκδήλωση, περίπου 140 μικροί μαθητές εκπαιδεύτηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως του νερού, από την κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ. και το μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. E. Xhano.

Στις 27 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε ημερίδα, με θέμα «Τράπεζες και Καταναλωτές: τι ισχύει, τι πρέπει να αλλάξει και πως θα οδηγηθούμε σε μια κουλτούρα υπεύθυνου δανεισμού», που διοργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν ομιλητής, με θέμα: «Καταναλωτές και Τράπεζες».

Ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α., στοχεύοντας, στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και κυρίως των μικρών καταναλωτών, για θέματα ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών και αποσκοπώντας σε ένα καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον, διοργάνωσε, στις 4 και 5 Ιουνίου 2008, διήμερο εκδηλώσεων, για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στη Θεσσαλονίκη. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε, στο διήμερο των εκδηλώσεων, με περίπτερο, από όπου διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό. Παράλληλα, εκπαίδευσε 220 μαθητές σχολείων, ώστε, στις καθημερινές τους συνήθειες, να προστατεύουν το περιβάλλον και να εξοικονομούν νερό.

Ο Σύλλογος Κατοίκων Δήμου Πεύκων Θεσσαλονίκης «ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ» διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση, στις 9 Ιουνίου 2008, στο αμφιθέατρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων. Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν ομιλητής με θέμα: «Δικαιώματα των Καταναλωτών».

Ο Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κ. Μανώλης Αγγελάκας διοργάνωσε ημερίδα, στις 8 Σεπτεμβρίου 2008, στο Ξενοδοχείο Classical Athens Imperial, στην ΑΘήνα, με θέμα: «Ευρωπαίοι Καταναλωτές: Δύναμή μας η γνώση». Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν η Επίτροπος για τα θέματα Προστασίας των Καταναλωτών κ. Meglena Kuneva, ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Χρήστος Φώλιας, η Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών BEUC, κ. Monique Goyens, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ο Ρόλος της Γνώσης στην Προστασία του Καταναλωτή».

Στις 30 Οκτωβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε ημερίδα, με θέμα: «Τα Καρτέλ στην Ελλάδα», που διοργανώθηκε, από το Ινστιτούτο Στρατηγικών & Αναπτυξιακών Μελετών Ανδρέας Παπανδρέου (Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ.), στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στην Αθήνα. Η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., ανέπτυξε το θέμα: «Καταναλωτής και Ανταγωνισμός».

Στις 31 Οκτωβρίου 2008, ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίας διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση, στο κοινοτικό κατάστημα Καρδίας, του Νομού Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., ο κ. Μ. Κουμιώτης, Αντιπρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., και η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν ομιλητές, με θέμα: «Ρόλος του Καταναλωτή, στην Ελεύθερη Αγορά»

Στις 12 Νοεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε εσπερίδα, με θέμα: «Διαχείριση Κρίσεων: από ποιόν και πώς», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.), στην αίθουσα διδασκαλίας ΕΕΔΕ, στην Αθήνα. Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν ομιλητής, με θέμα: «Καταναλωτές και Διατροφικές Κρίσεις».

Στις 21 - 22 Νοεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο, για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα, που διοργανώθηκε, από την Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων, για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση (ΕΝ.Ε.ΠΡΟ.Τ.), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. ανέπτυξε το θέμα: «Πρότυπα – Ποιότητα και Προστασία του Καταναλωτή». Στο συνέδριο, συμμετείχε και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 29 Νοεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε ημερίδα, που διοργανώθηκε, από το ΚΕ.Π.ΚΑ., στο πλαίσιο του Money Show, με θέμα: «Η προστασία του Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό εμπόριο», στο ξενοδοχείο Hyatt Regency. Κεντρικοί ομιλητές, στην εκδήλωση, ήταν οι κ.κ. Ι. Οικονόμου, Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., Ε. Γκούμα, Στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή – Ε.Κ.Κ., Θ. Βασσάρας, Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – Σ.Ε.Β.Ε. Συντονίστρια της εκδήλωσης, ήταν η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 29 Νοεμβρίου 2008, το περιοδικό «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» διοργάνωσε εκδήλωση, στα πλαίσια του Money Show, στο ξενοδοχείο Hyatt Regency, στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσιάστηκε η έρευνα, που διεξήγαγε, για τη χρηματοπιστωτική κρίση και πως αυτή επηρεάζει την επιχειρηματική και την προσωπική μας ζωή. Στην εκδήλωση, ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν ομιλητής με θέμα «Καταναλωτής και Οικονομική Κρίση» και συμμετείχε η κ. Ε. Κεκελέκη Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 1 Δεκεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε ημερίδα, που διοργάνωσε η Δημοτική Οργάνωση ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πεύκων, στα Πεύκα, του Νομού Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Ο ρόλος του Καταναλωτή στην Ελεύθερη Αγορά» και ομιλητές τον κ. Ν. Τσεμπερλίδη, Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ. και την κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε ημερίδα, που διοργάνωσε το ΚΕ.Π.ΚΑ. Κοζάνης, σε συνεργασία, με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο Ξενοδοχείο ΑΛΙΑΚΜΩΝ, με θέμα: «Τράπεζες και Καταναλωτές». Η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν ομιλήτρια, με θέμα: «Καταναλωτές και Τράπεζες».

Στις 4,5 και 6 Δεκεμβρίου 2008, έλαβε χώρα το «Τριήμερο του Καταναλωτή», που διοργανώθηκε από το ΚΕ.Π.ΚΑ. Νάουσας, στην αίθουσα εκθέσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Νάουσας. Στην εκδήλωση, ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν ομιλητής, με θέμα: «Ο ρόλος του Καταναλωτή στην Ελεύθερη Αγορά», και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., ανέπτυξε το θέμα: «Καταναλωτές και Τράπεζες».

Στις 10 Δεκεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, που οργανώθηκε, από την Ένωση Καταναλωτών Ροδόπης, στο ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ, στην Κομοτηνή. Στην εκδήλωση, ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν ομιλητής με θέμα: «Ο ρόλος του Καταναλωτή στην Ελεύθερη Αγορά», και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., ανέπτυξε το θέμα: «Καταναλωτές και Τράπεζες». Στη συνέχεια, ακολούθησε παρουσίαση του προγράμματος Dolceta, που είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, για την εκπαίδευση μικρών και ενήλικων καταναλωτών.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, που διοργάνωσε η Τ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β’ ΔΔ Δήμου Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της οργάνωσης, στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Παγκόσμια Οικονομική Κρίση – Προβλήματα Καταναλωτή στην Ελεύθερη Αγορά – Καταναλωτές και Τράπεζες». Στην εκδήλωση, ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν ομιλητής, με θέμα: «Ο ρόλος του Καταναλωτή στην Ελεύθερη Αγορά», και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., ανέπτυξε το θέμα: «Καταναλωτές και Τράπεζες».

Στις 12 Δεκεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, που διοργάνωσε το ΙΝ.ΚΑ. Θεσσαλίας, στο πολιτιστικό κέντρο «Χατζηγιάννειο», στη Λάρισα, με θέμα «Καταναλωτές: Απροστάτευτοι στο Νέο Περιβάλλον». Στην εκδήλωση, ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν ομιλητής, με θέμα: «Ο ρόλος του Καταναλωτή στην Ελεύθερη Αγορά», και η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., παρουσίασε το εκπαιδευτικό εργαλείο, για την εκπαίδευση μικρών και ενηλίκων καταναλωτών «Dolceta».

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις του Δεκεμβρίου 2008, πραγματοποιούνταν ειδική παρουσίαση του εκπαιδευτικού εργαλείου, για την εκπαίδευση μικρών και ενηλίκων καταναλωτών «Dolceta» και μοιράζονταν σχετικό πληροφοριακό υλικό.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε ημερίδα, που διοργάνωσε ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών, στην αίθουσα Β του συνεδριακού κέντρου «Νικόλαος Γερμανός», της Helexpo, στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Λαϊκές αγορές – Ευθύνη μας η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών». Τις ομιλίες της ημερίδας, συντόνιζε ο κ. Ν. Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και ήταν και ομιλητής με θέμα «Καταναλωτές και Λαϊκές Αγορές».

Στις 17 Δεκεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε επιστημονική εκδήλωση, που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στη διαδικασία του πλειστηριασμού (Νόμος 3714/2008)». Στην εκδήλωση, η κ. Ε. Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν ομιλήτρια, με θέμα: «Προστασία Δανειοληπτών - Καταναλωτών».

Σε όλες τις ενημερωτικές δράσεις (ομιλίες, σεμινάρια κ.λπ.) το ΚΕ.Π.ΚΑ. έθετε τα ζητήματα της διατροφής, της ασφάλειας των Καταναλωτών και κυρίως της βιώσιμης κατανάλωσης. Συνολικά, το 2008, εκπαιδεύσαμε πάνω από 3100 μικρούς και ενήλικους καταναλωτές.

5. Ειδικές Δράσεις
Μανιφέστο των καταναλωτών για τις Ευρωεκλογές
Τον Ιούνιο του 2009, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι 500 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες, φαίνεται, από έρευνες, ότι θεωρούν το Ευρωκοινοβούλιο, ένα πολύ μακρινό θεσμό, ο οποίος δεν επηρεάζει την καθημερινότητά τους, τα προβλήματά τους και τη ζωή τους. Περίπου οι μισοί Ευρωπαίοι δήλωσαν, κατά την έρευνα, ότι δεν ενδιαφέρονται, για τις ευρωεκλογές. Οι Ευρωπαίοι δεν κατανοούν το ρόλο των ευρωβουλευτών και το γεγονός ότι οι αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου επηρεάζουν τη ζωή μας.

Και όμως!!! Πάνω από 85% της νομοθεσίας, για την προστασία των καταναλωτών διαμορφώνεται, στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει, για την ενέργεια, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την κοινωνία της πληροφορίας, τα πνευματικά δικαιώματα, την ασφάλεια και τη σήμανση των τροφίμων, την ασφάλεια των προϊόντων ωμών τροφίμων, την ασφάλεια των υπηρεσιών, το περιβάλλον και για πολλά άλλα. Όλα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο, στη δική μας ζωή, όπου και αν κατοικούμε στην Ευρώπη.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. και η BEUC αποφάσισαν να παρέμβουν, ώστε να πείσουν τους Ευρωπαίους καταναλωτές να ενδιαφερθούν, περισσότερο, για τις ευρωεκλογές. Επίσης, επειδή πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, τα κόμματα, που θα λάβουν μέρος, στις ευρωεκλογές και οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές να δεσμευτούν ότι θα προασπίσουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των καταναλωτών, πριν λάβουν την ψήφο μας, διαμορφώσαμε το Μανιφέστο των Καταναλωτών, για τις Ευρωεκλογές. Υπήρξε διαβούλευση, ανάμεσα στη BEUC και στις οργανώσεις-μέλη της, που δήλωσαν ότι θα λάβουν μέρος, στην εκστρατεία αυτή. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, το ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν η μόνη ελληνική οργάνωση που έλαβε μέρος. Πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση, στις Βρυξέλλες, στις 12/11/2008, όπου συζητήθηκε το αρχικό κείμενο και εμπλουτίστηκε, με προτάσεις των εθνικών ενώσεων καταναλωτών. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν δυναμικά παρόν και εκπροσωπούνταν, από τη Γεν. Γραμματέα κ. Ε. Κεκελέκη.

Το μανιφέστο μεταφράστηκε, στα ελληνικά και αποστάλθηκε, στα κόμματα που θα λάβουν μέρος, στις ευρωεκλογές. Αίτημά μας είναι να ενσωματωθούν οι απαιτήσεις των καταναλωτών, στα προγράμματα των κομμάτων. Ταυτόχρονα, εκδίδονται φυλλάδια, για κάθε υποψήφιο ευρωβουλευτή, από τον οποίο ζητούμε να προσυπογράψει τις απαιτήσεις μας και να δεσμευτεί ότι η ψήφος του στο Ευρωκοινοβούλιο θα είναι, πάντοτε, σύμφωνη με τα αιτήματά μας. Θα ακολουθήσει ενημερωτική εκστρατεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., το οποίο θα καλέσει, δημόσια, κόμματα και υποψήφιους ευρωβουλευτές να αποδεχτούν τα αιτήματά μας.

Στο μανιφέστο, που συνδιαμορφώσαμε, περιλαμβάνονται οι βασικές απαιτήσεις μας, για:
1. Την ενέργεια: Πρέπει να διασφαλίζονται βιώσιμες επιλογές και η πρόσβαση όλων, στην ενέργεια.
2. Τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Πρέπει να διασφαλίζεται η επιλογή των καταναλωτών να αλλάξουν τράπεζες, να προστατεύονται οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, να καταργηθούν οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των τραπεζών.
3. Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις συμβάσεις: Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στην επισκευή, στην αντικατάσταση ή στην επιστροφή χρημάτων τους, στην περίπτωση που αγοράσουν ελαττωματικό προϊόν ή υπηρεσία. Πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην υπαναχώρηση. Πρέπει να διευρυνθεί η ευθύνη του παραγωγού, για οποιοδήποτε προϊόν παράγεται. Η νομοθεσία, για τα συμβατικά δικαιώματα των καταναλωτών, πρέπει να καλύπτει και τα συμβόλαια ενοικίασης αυτοκινήτων και διαμονής. Πρέπει να διασφαλιστούν, επίσης, τα δικαιώματα των καταναλωτών, στο ψηφιακό περιβάλλον.
4. Τα τρόφιμα: Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να κάνουν υγιεινότερες επιλογές τροφίμων. Οι διαφημίσεις σκουπιδοτροφίμων, στα παιδιά, πρέπει να απαγορευτούν. Τα τρόφιμα, που κυκλοφορούν, στην ευρωπαϊκή αγορά, πρέπει να είναι ασφαλή.
5. Το ψηφιακό περιβάλλον: Τα προσωπικά δεδομένα και η προσωπική μας ζωή δεν πρέπει να διακινδυνεύουν, όταν χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. Η εφαρμογή των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιεί κάθε ενέργεια των καταναλωτών. Πρέπει να υπάρξει ισορροπία, ανάμεσα στα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και στα δικαιώματα των καταναλωτών. Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών πρέπει να αποκτήσει νομοθετικό πλαίσιο, που θα διασφαλίσει τη διαφάνεια των τιμών, τη δυνατότητα των καταναλωτών να συγκρίνουν προσφορές, τη δυνατότητα των καταναλωτών να αλλάζουν τηλεπικοινωνιακό πάροχο, τη δυνατότητα των καταναλωτών να κατανοούν τα συμβόλαια, που θα υπογράφουν.
6. Την υγεία: Οι ασθενείς πρέπει να έχουν πρόσβαση, σε ανεξάρτητη και αξιόπιστη πληροφόρηση, για ασθένειες, θεραπείες, φάρμακα. Τα φάρμακα πρέπει να γίνουν ασφαλέστερα. Τα δικαιώματα των καταναλωτών, στον τομέα της υγείας, πρέπει να θεσμοθετηθούν.
7. Την ασφάλεια: Οι καταναλωτές απαιτούμε ασφαλέστερα καλλυντικά και μείωση της έκθεσής μας, σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.
8. Τις συλλογικές προσφυγές: Οι καταναλωτές πρέπει, με εύκολο και γρήγορο τρόπο, να αποζημιώνονται, για οποιαδήποτε ζημία υποστούν.
9. Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.: Οι καταναλωτές απαιτούμε να ενδυναμωθούν οι επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, που ασχολούνται, με τα δικαιώματα και τη νομοθεσία, για τους καταναλωτές (Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Επιτροπή Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας τροφίμων κ.λπ.). Είναι απαραίτητο να συνεχίσει να ορίζεται επίτροπος, για την προστασία των καταναλωτών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο τρόπος λήψης αποφάσεων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να χαρακτηρίζεται, από διαφάνεια. Η υποχρεωτική καταγραφή όλων όσων ασχολούνται, με τον επηρεασμό των αποφάσεων της Ευρώπης, πρέπει να γίνει πράξη.
10. Τις Ενώσεις Καταναλωτών: Η ενίσχυση και ενδυνάμωση των Ενώσεων Καταναλωτών, στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., πρέπει να διασφαλιστεί, με τρόπο ξεκάθαρο, διαφανή και βασισμένο, σε συγκεκριμένα κριτήρια.

Ευρωπαϊκό Κεκτημένο του Καταναλωτή
Αρχές του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε, σε δημόσια διαβούλευση, την Πράσινη Βίβλο, για την αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου, για την προστασία των Καταναλωτών, η οποία αποτελεί τη νομική βάση της κοινοτικής πολιτικής, για τον Καταναλωτή, για τα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κοινοτικού κεκτημένου για τον Καταναλωτή, ερευνήθηκε, σε πρώτη φάση, η αναθεώρηση των κάτωθι οκτώ οδηγιών:
1. Οδηγία για τη μοναδιαία τιμολόγηση (Unit Pricing) (οδηγία 98/6/ΕΚ).
2. Οδηγία για τη χρονομεριστική μίσθωση (Timeshare) (οδηγία 94/47/ΕΚ).
3. Οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (Package Travel) (οδηγία 90/314/ΕΚ).
4. Οδηγία για τις πωλήσεις από απόσταση (Distance Selling)(οδηγία 97/7/ΕΚ).
5. Οδηγία για τις αγωγές παραλείψεως (Ιnjunctions)(οδηγία 98/27/ΕΚ).
6. Οδηγία για τις πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος (Doorstep Selling) (οδηγία 85/577/EEC).
7. Οδηγία για την πώληση καταναλωτικών αγαθών και τις σχετικές εγγυήσεις (Sell of Consumer goods and guarantees) (οδηγία 99/44/ΕΚ).
8. Οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων με τους Καταναλωτές (Unfair Contract Terms) (οδηγία 93/13/ΕΟΚ).

Η διαβούλευση συνεχίστηκε ολόκληρο το 2007 και το 2008. Από τις 8 αρχικές οδηγίες, που θα αναμορφώνονταν, αφαιρέθηκαν: Οδηγία για τη χρονομεριστική μίσθωση, οδηγία για οργανωμένα ταξίδια, και Οδηγία για τις αγωγές παραλείψεως. Οι υπόλοιπες οδηγίες ενσωματώθηκαν, σε ένα σχέδιο οδηγίας, το οποίο ξανατέθηκε, σε διαβούλευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε η οδηγία να διέπεται, από μέγιστη εναρμόνιση. Αυτό σημαίνει ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορεί να θέσει υψηλότερα όρια προστασίας των καταναλωτών, από αυτά, που θα τεθούν, με την οδηγία. Συγκρίνοντας την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εντοπίσαμε αρκετά σημεία, στα οποία η ελληνική νομοθεσία θα αναγκαστεί να υποχωρήσει, για να εναρμονιστεί, με την ευρωπαϊκή. Ετοιμάσαμε, αμέσως, επιστολή-διαμαρτυρία, αναλύοντας όλα τα σημεία, ένα προς ένα, την οποία αποστείλαμε, στους: κ. Μ. Κούνεβα, Ευρωπαία Επίτροπο για θέματα Προστασίας Καταναλωτών, Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια, Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο Βλάχο, Γενική Γραμματέα του Κ.Κ.Ε., κ. Αλέκα Παπαρήγα, Πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας, κ. Αλέξη Τσίπρα, Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ., κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη, κ. Εμμανουήλ Αγγελάκα, Ευρωβουλευτή, κ. Μαρία Ματσούκα, Ευρωβουλευτή, Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Ιωάννη Οικονόμου, και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδος, στις Βρυξέλλες, κ. Έλλη Φραγκάκη – Τζανέττη.

Ταυτόχρονα, είμαστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, σε στενή επικοινωνία, με τη BEUC και κάθε φορά, που αλλάζει κάποιο δεδομένο, επαναπροσδιορίζουμε τη στρατηγική μας και τις απαιτήσεις μας. Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμμένει, στη μέγιστη εναρμόνιση. Και εμείς, εμμένουμε, στην αντίδρασή μας.

Εκτός από τη συνεργασία, με τη BEUC, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε, στη διαβούλευση αυτή, και απ’ ευθείας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, καταθέσαμε τις απόψεις μας, στο ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης, για να διαμορφωθεί η εθνική μας θέση, επί της Πράσινης Βίβλου. Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρακολουθεί, στενά, τις εξελίξεις.

Διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της Ευρώπης ανησυχούν βαθύτατα, για την αυξανόμενη επιρροή των επιχειρηματικών λόμπι, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 15.000 επαγγελματίες λομπίστες δραστηριοποιούνται, αυτή τη στιγμή, στις Βρυξέλλες, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων εκπροσωπεί επιχειρηματικά συμφέροντα. Παρ’ όλα αυτά οι κανόνες διαφάνειας, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτοι. Πέρα από το πρόβλημα των συνεχώς αυξανόμενων ποσών, που ξοδεύονται, από τις επιχειρήσεις, για τον επηρεασμό της πολιτικής διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει παράδοση, στην εκχώρηση προνομιακής πρόσβασης, στους εκπροσώπους των συμφερόντων των μεγάλων εταιρειών. Η τεράστια επιρροή των επιχειρηματικών λόμπι υπομονεύει τη δημοκρατία και πολύ συχνά, οδηγεί στην αναβολή, στο αδυνάτισμα ή στο μπλοκάρισμα της αναγκαίας προόδου, στα μέτρα της Ε.Ε, για την κοινωνική και περιβαλλοντική προστασία και την προστασία του Καταναλωτή.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε, ενεργά, στην εκστρατεία, για την εδραίωση και εφαρμογή κανόνων διαφάνειας, συνεργαζόμενο, με τις Μ.Κ.Ο, Alter-Eu (Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη διαφάνεια), CEO (Corporate Europe Observatory – Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων) και BEUC (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών). Έπρεπε να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει αποφασιστική δράση, για τη βελτίωση της διαφάνειας, γύρω από το λόμπινγκ και να διασφαλίσει ότι δεν θα δίνεται προνομιακή πρόσβαση, στα επιχειρηματικά συμφέροντα, κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής της Ε.Ε. Το Μάρτιο του 2005, κάτω από αυτές τις πιέσεις, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Σίιμ Κάλας, παρουσίασε ένα σχέδιο κανόνων, που προωθούσε το δημοκρατικό έλεγχο των προσβάσεων, στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνεργασία, με τις παραπάνω οργανώσεις, αποστείλαμε τα σχόλιά μας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρχισε μια μακρά περίοδος διαβούλευσης.
Εμείς ζητούσαμε:
Νομοθεσία της Ε.Ε., που να προβλέπει:
- Ένα υποχρεωτικό σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς, για όλες τις ομάδες συμφερόντων, με σημαντικό ετήσιο προϋπολογισμό. Οι αναφορές πρέπει να είναι διαθέσιμες, σε μια βάση δεδομένων, στο δια-δίκτυο, σε ανιχνεύσιμη και εύκολα ταξινομήσιμη μορφή, κατάλληλη για να φορτωθεί σε υπολογιστές.
- Υποχρεωτικούς κανόνες ηθικής, για τους λομπίστες (για παράδειγμα απαγόρευση πρόσληψης, από ομάδες συμφερόντων, ατόμων με δημόσια αξιώματα η συγγενών τους).
Έναν κώδικα δεοντολογίας, για τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που να περιλαμβάνει:
- Καταγραφή των επισήμων και άτυπων συναντήσεων, ανάμεσα σε αξιωματούχους της Επιτροπής και λομπίστες και καταχώρηση της αλληλογραφίας, σε μια εύκολα προσβάσιμη βάση δεδομένων, στο διαδίκτυο.
- Μια μακρά χρονική περίοδο, πριν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ε.Ε. μπορούν να δουλέψουν, σε εταιρίες, που ασχολούνται με λόμπι.
Ο κώδικας αυτός πρέπει να επεκταθεί και στα άλλα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και ιδιαίτερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να θεσπίσουν ανάλογους κανόνες.
Η Επιτροπή πρέπει να θέσει τέλος, σε περιπτώσεις, που έχει παραχωρηθεί προνομιακή πρόσβαση και υπερβολική επιρροή, σε λόμπι μεγάλων εταιρειών.

Τα επιχειρηματικά συμφέροντα υπερασπίστηκαν τη μυστικότητα και την προνομιακή πρόσβασή τους, τασσόμενα υπέρ της θέσπισης, από τους ίδιους τους λομπίστες, εθελοντικών κανόνων δεοντολογίας και άλλων ψευτολύσεων, που τίποτα δεν πρόσφεραν, για να βελτιώσουν το δημοκρατικό έλεγχο του ρόλου των λόμπι, στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ε.Ε.

Δυστυχώς, τα επιχειρηματικά συμφέροντα επέβαλαν, στην Ε.Ε., εθελοντικό κώδικα δεοντολογίας, για ένα αρχικό χρονικό διάστημα. Αν δε λειτουργήσει ο κώδικας, τότε η Ε.Ε. θα προχωρήσει, σε νομοθεσία.

Ένα περίπου χρόνο, μετά την έναρξη του συστήματος της ηλεκτρονικής καταγραφής, τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά. Έχουν εγγραφεί, στον κατάλογο 150 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και μόλις 650 εκπρόσωποι των επιχειρηματικών συμφερόντων από τις χιλιάδες, που λειτουργούν, στις Βρυξέλλες. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία, τα οποία αναγράφουν οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών συμφερόντων, είναι ελλιπέστατα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια να αναστρέψει την αρνητική κριτική, που προέρχεται από τις Μ.Κ.Ο., εξέδωσε δελτίο τύπου, όπου εξέφραζε την ικανοποίησή της, από την επιτυχία του μέτρου. Όλες οι Μ.Κ.Ο., που συμμετέχουμε, στην εκστρατεία, για τη διαφάνεια, στη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμαρτυρηθήκαμε, έντονα. Συνεχίζουμε τις πιέσεις, μέχρι να πείσουμε την Ε.Ε., να προχωρήσει, σε νομοθετική ρύθμιση, για την υποχρεωτική εγγραφή όλων των συμφερόντων, στον κατάλογο αυτό.

Ενέργεια
Η απελευθέρωση της αγοράς, ενέργειας, στην Ευρώπη και στη χώρα μας, θέτει σημαντικά ερωτήματα:
- Πώς θα εισέλθουν, στην αγορά άλλοι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος;
- Πώς θα εισέλθουν, στην αγορά, άλλοι προμηθευτές φυσικού αερίου;
- Τι θα γίνει, με τα δίκτυα διανομής;
- Πώς θα διαχωριστεί η παραγωγή ενέργειας, από τη μεταφορά της και από τη διάθεσή της, στους καταναλωτές;
- Τι θα γίνει, με τα δικαιώματα των καταναλωτών (προσυμβατική πληροφόρηση, σύγκριση προσφορών, διαφάνεια τιμών, συμβατική ενημέρωση, όροι συμβολαίων, κατανόηση λογαριασμών, μέτρηση κατανάλωσης, αλλαγή παρόχου, διόρθωση βλαβών, αποζημιώσεις κ.λπ.);
- Τι θα γίνει, με την καθολικότητα της υπηρεσίας; Δηλαδή, πώς θα διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων, στο βασικό αγαθό της ενέργειας, σε συγκεκριμένη ποιότητα και σε προσιτές τιμές;
- Τι θα γίνει, με την εποπτεία της αγοράς ενέργειας και τη θεσμοθέτησή της;
- Πώς θα γίνεται η αποπληρωμή των λογαριασμών;
- Πώς θα εκπροσωπούνται οι καταναλωτές, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, για την ενέργεια;
- Τι θα γίνει, με την πράσινη ενέργεια; Θα συνεχίσει η αγοραπωλησία ρύπων και πιστοποιητικών πράσινης ενέργειας;
- Θα μπορούν οι καταναλωτές να επιλέξουν πράσινη ενέργεια;

Όλα αυτά τα ερωτηματικά, τέθηκαν, από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC) η οποία διεξήγαγε έρευνα, στα 27 κράτη-μέλη, για να διαπιστώσει, σε ποιο σημείο έχει προχωρήσει η απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, σε κάθε χώρα μέλος. Ταυτόχρονα, δημιούργησε μια ομάδα δράσης από 15 οργανώσεις-μέλη της,, για να συζητήσουν τα προβλήματα και να αποφασίσουν τα αιτήματα των καταναλωτών, για την ενέργεια και τις μεθόδους διεκδίκησής τους. Η ομάδα συνεδρίασε, στις Βρυξέλλες, στις 8-9/10/2008.

Πριν και μετά τη συνάντηση, τα μέλη της ομάδας διαβουλεύονταν, τακτικά, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τηλεφωνικής επικοινωνίας, παρακολουθώντας, συνεχώς, τις εξελίξεις, στον τομέα της ενέργειας, τροποποιώντας τη στρατηγική και εκτιμώντας αποτελέσματα.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν η μόνη ελληνική οργάνωση, που συμμετείχε, σε όλη τη δράση και εκπροσωπήθηκε, από τη Γεν. Γραμματέα κ. Ε. Κεκελέκη.

Όλο το 2008, ασχοληθήκαμε, με το θέμα αυτό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις, στη χώρα μας, παρεμβαίνοντας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (P.A.E.), στη ΔΕΗ Α.Ε. και στις δύο εταιρίες παροχής φυσικού αερίου. Καταθέσαμε τις απόψεις μας, στη P.A.E., για το «Χάρτη Υποχρεώσεων, προς τους Καταναλωτές», των εταιριών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Απαιτήσαμε την προώθηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Η ευρωπαϊκή εμπειρία, από την απελευθέρωση της ενέργειας, στις χώρες, που έχει επιτευχθεί, δείχνει ότι απαιτείται μεγάλη προσοχή, στη διαφύλαξη των συμφερόντων των καταναλωτών. Το θέμα βρίσκεται, σε εξέλιξη και αποτελεί προτεραιότητα, για το ΚΕ.Π.ΚΑ., για το 2009.

Ταυτοποίηση προϊόντων, μέσω ραδιοσυχνοτήτων
Εδώ και χρόνια, η βιομηχανία χρησιμοποιεί μια νέα τεχνολογία αναγνώρισης ταυτότητας προϊόντων, μέσω ραδιοσυχνοτήτων. (Radio Frequency Identification – RFID). Στα διάφορα προϊόντα, είτε ενσωματώνεται, είτε προστίθεται, στην ετικέτα επισήμανσης, ηλεκτρονική διάταξη, που μπορεί να «διαβαστεί», από ηλεκτρονικό αναγνώστη, ώστε να αναγνωριστεί η ταυτότητα του προϊόντος. Η ηλεκτρονική αυτή διάταξη μπορεί να έχει μέγεθος μιας ίνας ενός ρούχου, ενός μικροτσιπ κ.λπ. Μπορεί να είναι κρυμμένη, στην ετικέτα, με τη φίρμα ενός υποκαμίσου ή στη σόλα ενός παπουτσιού. Η βιομηχανία ισχυρίζεται ότι αυτή η τεχνολογία βοηθάει την αποτελεσματικότερη λειτουργία των αποθηκών, με αποτέλεσμα τη μείωση κόστους των προϊόντων.
Όμως, υπάρχουν γεγονότα, που μας τρομάζουν: Μητέρα μπήκε σε πολυκατάστημα. Στην τσάντα της είχε ένα μπιμπερό, που μόλις είχε αγοράσει. Στις διαφημιστικές οθόνες του πολυκαταστήματος, άρχισαν, αμέσως, να διαφημίζονται βρεφικά είδη, σε κάθε τμήμα, που επισκέπτονταν η μητέρα.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. σε συνεργασία, με τη BEUC και την ANEC (Ευρωπαϊκή Ένωση για το Συντονισμό της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην Πιστοποίηση), κατέθεσαν τους προβληματισμούς των καταναλωτών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη νέα αυτή τεχνολογία.
Τον Απρίλιο του 2008, η Ε.Ε. εξέδωσε σχέδιο σύστασης, το οποίο περιλαμβάνει:
1. Στο λιανικό εμπόριο, οι διατάξεις πρέπει να απενεργοποιούνται, στο σημείο πώλησης των προϊόντων, εκτός και αν ο καταναλωτής ζητήσει το αντίθετο.
2. Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν που, γιατί και πως χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία. Προειδοποιητικές πινακίδες πρέπει να ενημερώνουν, για την παρουσία τόσο των ηλεκτρονικών διατάξεων όσο και των ηλεκτρονικών αναγνωστών.
3. Η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων και της προσωπικής μας ζωής πρέπει να διασφαλίζεται.

Παρά την παραπάνω θετική σύσταση, υπάρχουν και άλλες πτυχές, στο ζήτημα αυτό, που μας προβληματίζουν. Ζητήματα ηθικά, ανταγωνισμού, υγείας, περιβαλλοντικά, πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επίσης, η Ε.Ε. πρέπει να επιβάλλει τη μόνιμη απενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διάταξης, στα σημεία πώλησης. Δεν πρέπει να αφήσει «παράθυρα», για προσωρινή απενεργοποίηση. Το όλο ζήτημα δεν πρέπει να αφεθεί, σε ένα εθελοντικό κώδικα δεοντολογίας. Οι επιπτώσεις, στην υγεία των καταναλωτών, πρέπει να μελετηθούν, για να είμαστε σίγουροι, οι καταναλωτές, ότι όλη αυτή η ακτινοβολία δε θα βλάψει την υγεία μας.

Αυτές τις απαιτήσεις μας διεκδικούμε, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Νανοτεχνολογία
Η βιομηχανία, τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιεί τα λεγόμενα νανοστοιχεία, σε πολλά προϊόντα. Τα νανοστοιχεία έχουν μέγεθος μικρότερο από το δισεκατομμυριοστό του μέτρου. Έτσι, τα ρούχα, που δε λεκιάζουν, ό,τι και να πέσει επάνω τους, τα διαφανή αντηλιακά και οι ζάντες αυτοκινήτου, που απομακρύνουν αυτόματα, νερό και λιπαρά υγρά, έχουν ένα κοινό στοιχείο. Τη νανοτεχνολογία. Η νανοτεχνολογία στηρίζεται, στην ιδέα ότι οι επιστήμονες μπορούν να επέμβουν, στο χαμηλότερο επίπεδο ύλης, το άτομο και εκεί να δημιουργήσουν ένα αντικείμενο. Δηλαδή, μπορούν να δημιουργήσουν αντικείμενα (συσκευές, υλικά, συστατικά κ.λπ.), στο επίπεδο του μορίου, του ατόμου ή ακόμα και μικρότερα (νανοστοιχεία). Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν υλικά, σε μέγεθος «νανο», για να βελτιώσουν διάφορα προϊόντα. Στην αγορά, κυκλοφορούν αρκετά προϊόντα, που περιέχουν νανοστοιχεία. Οδοντόκρεμες, καλλυντικά, αντηλιακά, ρούχα, ζάντες αυτοκινήτων, συσκευασίες τροφίμων ακόμα και τρόφιμα.

Η νανοτεχνολογία θεωρείται η επιστήμη του 21ου αιώνα, αυτή που θα πυροδοτήσει και θα αποτελέσει τη βάση, για νέες καινοτομίες, οι οποίες μπορεί να αποδειχτούν πολύ χρήσιμες, στην ιατρική, στη χημεία, στη μηχανική, στην πληροφορική, στην αυτοκίνηση, στην οικονομία, στην ένδυση, στην καθημερινή υγιεινή και σε άλλους τομείς.

Τα νανοστοιχεία παράγονται, από πάρα πολλές ουσίες. Η υπεύθυνη, όμως, ανάπτυξη και δημιουργία οποιουδήποτε νέου υλικού απαιτεί να μελετηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, για την υγεία και το περιβάλλον, που συνδέονται, με την παραγωγή, χρήση και απόρριψη αυτών των υλικών. Είναι απαραίτητο να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, που εμπλέκονται, στην παραγωγή, οι καταναλωτές, που εμπλέκονται, στη χρήση, η κοινωνία και τα οικοσυστήματα.

Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αρκετά επιστημονικά δεδομένα, που να μας πείθουν ότι αυτή η τεχνολογία, δε βλάπτει την υγεία μας. Έχουν εκφραστεί πολλοί και σοβαροί προβληματισμοί, για πιθανούς κινδύνους, από την έκθεση (εισπνοή, κατάποση, απορρόφηση από το δέρμα), στα νανοστοιχεία καθώς και για τις επιπτώσεις αυτής της έκθεσης, στην υγεία μας.

Για τους λόγους αυτούς, το ΚΕ.Π.ΚΑ., σε συνεργασία, με τη BEUC, έχουμε ζητήσει να:
· Δημιουργηθεί ένας κατάλογος, προσβάσιμος, στους καταναλωτές, με τα προϊόντα, που περιέχουν νανοστοιχεία και τα οποία κυκλοφορούν, στην αγορά, σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
· Υπάρχει προειδοποιητική σήμανση, σε κάθε προϊόν, που περιέχει νανοστοιχεία, ώστε ο καταναλωτής να ενημερώνεται και να λαμβάνει τις αποφάσεις του, αν θα επιλέξει ή όχι αυτό το προϊόν.
Η συζήτηση, για τη νανοτεχνολογία, έχει, μόλις, αρχίσει. Έχουμε πολύ δρόμο, μπροστά μας. Μέχρι να υπάρξουν αξιόπιστες και ικανές μελέτες, για την πιθανή επικινδυνότητα των νανοστοιχείων, οι καταναλωτές απαιτούμε την εφαρμογή του κριτηρίου της προφύλαξης, στο θέμα αυτό. Δεν αποδεχόμαστε τους εθελοντικούς κώδικες (δεοντολογίας), που προτείνουν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κυβέρνηση Η.Π.Α.

Ασφάλεια παιχνιδιών
Το έτος 2007 χαρακτηρίστηκε, από το σκάνδαλο της MATTEL και άλλων εταιριών κατασκευής παιχνιδιών, που έθεσαν, σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των παιδιών μας. Τα ατυχήματα, τα χειρουργεία και ένας θάνατος, που προκάλεσαν, σε παιδιά, τα μαγνητάκια και ο μόλυβδος, στα παιχνίδια, απέδειξαν ότι το σήμα CE είναι ένα σήμα, που δεν έχει σχέση, με την ασφάλεια των παιχνιδιών και την ασφάλεια των παιδιών, που παίζουν, με αυτά. Ξεκινήσαμε, σε συνεργασία, με τη BEUC, έναν αγώνα, για να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναμορφώσει την οδηγία, για τα παιχνίδια. Η κ. Μεγκλένα Κούνεβα, η Ευρωπαία Επίτροπος, για την Προστασία των Καταναλωτών, ενεργοποιήθηκε, αμέσως και ανέλαβε πρωτοβουλίες, για την αναμόρφωση, της οδηγίας.
Αρχές του 2008 καταθέσαμε τις προτάσεις και τις απαιτήσεις των καταναλωτών, οι οποίες προέκυψαν, μέσα από επίπονη διαβούλευση. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν η μοναδική ελληνική Ένωση Καταναλωτών, που συμμετείχε, σταθερά, στη διαβούλευση και τροφοδοτούσε τη BEUC, με στοιχεία, για την ενδυνάμωση των επιχειρημάτων μας. Συγκεκριμένα ζητούσαμε:
- Απαγόρευση όλων των χημικών ουσιών, που προκαλούν καρκινογένεση, μεταλλάξεις και ενδοκρινολογικές ανωμαλίες, από όλα τα τμήματα των παιχνιδιών.
- Επέκταση των προτύπων ασφαλείας, που θα ίσχυαν, για τα παιχνίδια, σε όλα τα αντικείμενα, που χρησιμοποιούνται, από παιδιά (σχολικά, κοσμήματα, καλλυντικά κ.λπ.).
- Απαγόρευση των παιχνιδιών, μέσα σε τρόφιμα.
- Σαφείς, κατανοητές και εύκολα εντοπίσιμες προειδοποιήσεις, για τυχόν κινδύνους.
- Έλεγχο όλων των παιχνιδιών, από ανεξάρτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς, πριν τα παιχνίδια διατεθούν, στην αγορά.

Αποστείλαμε, στη BEUC, φωτογραφίες του στυλό, με το κεφάλι κούκλας, που ανάβει, όταν πιέζεται η μύτη του στυλό και του μολυβιού, με τις διακοσμητικές πέτρες, για να στηρίξουμε το αίτημά μας ότι η οδηγία πρέπει να περιλαμβάνει και τα σχολικά είδη. Αποστείλαμε, στη BEUC, παραδείγματα σήμανσης παιχνιδιών, με γράμματα ψείρες, που ήταν αδύνατο να διαβαστούν, για να προστατευτούν τα παιδιά μας.

Αποστείλαμε, επανειλημμένα, επιστολές, με τα αιτήματά μας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στους Έλληνες Ευρωβουλευτές, στην ελληνική μόνιμη αντιπροσωπεία, στις Βρυξέλλες, στην Επίτροπο κ. Μ. Κούνεβα, στους αρχηγούς των ελληνικών κομμάτων και πιέσαμε να αποδεχτούν και να στηρίξουν τα αιτήματά μας.

Τελικά, στις 18 Δεκεμβρίου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τη νέα οδηγία.

Η νέα οδηγία θα φέρει κάποιες βελτιώσεις, στην ασφάλεια των παιδιών μας, στην Ευρώπη. Τα παιχνίδια, μέσα στα τρόφιμα, επιτρέπονται μεν, αλλά διέπονται, από αυστηρότερους κανόνες και πρότυπα. Οι προειδοποιήσεις, στη σήμανση, θα είναι πιο ευανάγνωστες και πιο απλές. Δυστυχώς, όμως, πολλές επικίνδυνες χημικές ουσίες, που προκαλούν καρκινογένεση, ενδοκρινολογικές ανωμαλίες και αλλεργίες, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται, στα παιχνίδια. Επίσης, τα περισσότερα παιχνίδια δε θα ελέγχονται, από ανεξάρτητους φορείς, πριν μπουν, στην αγορά. Μάλιστα, δε θα ελέγχονται ούτε τα παιχνίδια, που, μέχρι σήμερα, δημιούργησαν προβλήματα (όπως αυτά με τους μαγνήτες), ούτε τα παιχνίδια, που προορίζονται, για πολύ μικρά παιδιά (κάτω των 3 ετών).
Η αναμορφωμένη οδηγία εκφράζει τα συμφέροντα της βιομηχανίας και όχι των παιδιών. Απαιτούμε την άμεση αναθεώρηση και βελτίωσή της.

EURO 2008
Η Επίτροπος της Ε.Ε., για θέματα καταναλωτών, κ. Meglena Kuneva, ανακοίνωσε την έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης των φιλάθλων, που θα ταξίδευαν, στο EURO 2008, για τα δικαιώματά τους, ως καταναλωτές. Η εκστρατεία έδινε πληροφορίες, για διάφορα καταναλωτικά θέματα, π.χ. πλαστά εισιτήρια αγώνων, μεταβίβαση εισιτηρίων, σε περίπτωση ασθένειας, δικαιώματα επιβατών αεροπορικών εταιριών, χρεώσεις περιαγωγών κινητής τηλεφωνίας (roaming), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην Ευρώπη και προβλήματα αγορών, στο εξωτερικό. Ένα ηλεκτρονικό φυλλάδιο, από την Ε.Ε. και την UEFA, για τους καταναλωτές, που έδινε ξεκάθαρες συμβουλές, στους φιλάθλους, που θα ταξίδευαν, για να παρακολουθήσουν τους αγώνες, ήταν διαθέσιμο, στη διεύθυνση www.euro2008.com, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής www.supportersrights.eu. Η εκστρατεία της Ε.Ε. και της UEFA, πραγματοποιήθηκε, με την υποστήριξη των 27 Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή. Τα κέντρα παρείχαν συμβουλές, στους φιλάθλους, πάνω σε καταναλωτικά θέματα, πριν αυτοί φύγουν, αλλά και επιπλέον υποστήριξη, για διαχείριση παραπόνων, αφού οι φίλαθλοι επέστρεφαν, στη χώρα τους.

Μία τηλεφωνική γραμμή βοηθείας των καταναλωτών θα λειτουργούσε, χωρίς χρέωση, σε όλες της γλώσσες της Ε.Ε., από την 1η Ιουνίου 2008 και καθ’ όλη τη διάρκεια του EURO 2008.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε, στην εκστρατεία της Ε.Ε. Εξέδωσε δελτίο τύπου, για να ενημερώσει τους καταναλωτές, έδωσε συνεντεύξεις, σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συνεργάστηκε, με το Ελληνικό Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, για την καλύτερη διάχυση, αυτών των πληροφοριών. Επίσης, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. υπήρχαν όλες οι πληροφορίες καθώς και διάφορες συνδέσεις (link), για περισσότερη πληροφόρηση.

Πνευματικά δικαιώματα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση, για παράταση της διάρκειας των πνευματικών δικαιωμάτων, στη μουσική, από τα 50 χρόνια, που ισχύουν, σήμερα, στα 95 χρόνια.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., σε συνεργασία, με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC), τη Διεθνή των Καταναλωτών (C.I.) και το Διατλαντικό Διάλογο Καταναλωτών (TACD), εξέφρασαν την αντίθεσή τους, στην παράταση αυτή, γιατί:
- Θα επιφέρει αυξημένο κόστος, στους καταναλωτές, που θα αγοράζουν μια μουσική δημιουργία. Η τιμή, π.χ. ενός τραγουδιού, του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα έχουν λήξει, είναι σαφώς χαμηλότερη, από αυτήν ενός τραγουδιού, για το οποίο ισχύουν και εισπράττονται πνευματικά δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η παράταση θα φέρει 834 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα κέρδη, στην αγορά. Δεν απαντάει, βέβαια, στο ερώτημα ποιος θα πληρώσει αυτά τα εκατομμύρια. Εμείς, ξέρουμε. Φυσικά, οι χρήστες και οι καταναλωτές.
- Θα περιορίσει τον ανταγωνισμό, μεταξύ των δισκογραφικών εταιριών. Θα περιορίσει την καινοτομία. Ήδη, στο χώρο της δισκογραφίας, λειτουργούν ολιγοπώλια. Οι δισκογραφικές εταιρίες, που κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα, π.χ. ενός γνωστού τραγουδιού του 1960, απαγορεύουν, σήμερα, στους ανταγωνιστές τους, μέχρι το 2010, να ηχογραφήσουν, να διασκευάσουν, να κυκλοφορήσουν, στην αγορά αυτό Αν ισχύσει η παράταση, θα επιτραπεί, στις εταιρίες αυτές, να συνεχίσουν τις μονοπωλιακές πρακτικές τους, για άλλα 45 χρόνια, απαγορεύοντας διασκευές τραγουδιών, νέες τεχνικές διάδοσης της μουσικής (π.χ. μέσω διαδικτύου), χρήσεις του συγκεκριμένου μουσικού δημιουργήματος, για άλλους λόγους (μουσική επένδυση κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών έργων, διαφημίσεις κ.λπ.). Οι πρακτικές αυτές έχουν ένα αποτέλεσμα, τον περιορισμό της διάδοσης των μουσικών δημιουργημάτων.
- Η πρόταση δε φέρνει τα οφέλη, που ισχυρίζεται η Ε.Ε., στους δημιουργούς. Σαφώς, οι Ενώσεις Καταναλωτών υποστηρίζουμε το δικαίωμα του δημιουργού να αμείβεται, για το έργο του, ειδικά του νέου δημιουργού. Γνωρίζουμε, όμως, ότι τα μεγαλύτερα οφέλη, για τους δημιουργούς, επιτυγχάνονται, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση ενός έργου τους. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι, στα συμβόλαια, μεταξύ των δισκογραφικών εταιριών και των δημιουργών, υπάρχουν πολλοί καταχρηστικοί όροι, οι οποίοι, κυριολεκτικά, «ληστεύουν» τους δημιουργούς. Αυτά τα θέματα πρέπει να ελέγξει η Ε.Ε. και να παρέμβει, νομοθετικά.
- Εμποδίζει το «ανέβασμα» μουσικών δημιουργημάτων, σε ιστοσελίδες, όπου θα είναι προσβάσιμο, στους καταναλωτές. Εμποδίζει την ελεύθερη χρήση μουσικών κομματιών, για ακόμα 45 χρόνια. Απειλεί την πρόσβαση των καταναλωτών, στη γνώση. Το διαδίκτυο αποτελεί μια πολύτιμη πηγή πληροφόρησης και γνώσης, για καταναλωτές, δημιουργούς, ερευνητές, συγγραφείς, οι οποίοι αντλούν έμπνευση και γνώση, από παλαιότερες δημιουργίες.
- Εμποδίζει τη μετάβαση της μουσικής βιομηχανίας, σε νέες μορφές διάδοσης της μουσικής. Εφόσον η βιομηχανία έχει διασφαλισμένα κέρδη, για άλλα 45 χρόνια, γιατί να εμπλακεί, σε έρευνες, για νέες μεθόδους και να ξοδέψει χρήματα;

Προσυπογράψαμε επιστολή διαμαρτυρίας, μαζί με τη BEUC, τη C.I. και το TACD, προς τον Ο.Ο.Σ.Α., η οποία διαμορφώθηκε, μέσα από διαβούλευση, των Ενώσεων Καταναλωτών, σε διεθνές επίπεδο και στην οποία το ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν η μοναδική ελληνική Ένωση, που συμμετείχε. Στην επιστολή εκφράσαμε την αντίθεσή μας, στην επέκταση της διάρκειας των πνευματικών δικαιωμάτων και θέσαμε τα αιτήματά μας. Ταυτόχρονα, ενημερώσαμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις θέσεις μας, στο θέμα αυτό.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έθεσε και ένα άλλο προβληματισμό, που σχετίζεται, με τα πνευματικά δικαιώματα. Τη λειτουργία των εταιριών είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων, τον τρόπο λειτουργίας τους, το νομοθετικό πλαίσιο, που επιτρέπει είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων, από τους καταναλωτές ακόμα και όταν αγοράζουν φωτοαντιγραφικό χαρτί ή άδεια CD κ.λπ., καθώς και τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών αυτών των εταιριών. Πόσα και από ποιους εισπράττουν, ποιους δημιουργούς πληρώνουν, που και πως ξοδεύουν τις εισπράξεις. Οι διεθνείς Ενώσεις Καταναλωτών συμμερίζονται τους προβληματισμούς μας και συντονίζουμε τις δράσεις μας και για το θέμα αυτό.

Παράλληλα, με την παραπάνω συζήτηση, ξεκίνησε και μια άλλη συζήτηση, για το αν οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου έχουν το δικαίωμα να «κόβουν» τη σύνδεση των καταναλωτών, στο διαδίκτυο, όταν αντιλαμβάνονται ότι οι καταναλωτές παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Αντιδράσαμε και πάλι, όλοι μαζί, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η συζήτηση γίνεται»εκ του πονηρού». Η μουσική βιομηχανία προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή της, με υπόγειους τρόπους, ώστε να διατηρήσει τα μονοπώλιά της. Όμως, εδώ, εγείρονται κίνδυνοι, για την προστασία της προσωπικής μας ζωής και των προσωπικών μας δεδομένων. Εάν δοθεί αυτό το δικαίωμα, στους παρόχους, θα είμαστε, συνεχώς, υπό αστυνόμευση, όταν πλοηγούμαστε, στο διαδίκτυο. Ήδη, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εισάγει, στη νομοθεσία τους, το «Νόμο των 3 χτυπημάτων», σύμφωνα με τον οποίο, όταν «συλληφθεί» κάποιος καταναλωτής να κατεβάζει αρχεία, που υπόκεινται, σε πνευματικά δικαιώματα, λαμβάνει, από τον πάροχό του, ένα προειδοποιητικό ηλεκτρονικό μήνυμα, στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Αν επαναλάβει το «έγκλημά» του λαμβάνει δεύτερο προειδοποιητικό μήνυμα. Την τρίτη φορά, ο πάροχος τον ενημερώνει ότι του διακόπτει τη σύνδεση, στο διαδίκτυο.

Τα πνευματικά δικαιώματα είναι θέμα, που θα μας απασχολήσει, έντονα και το 2009.


Πιστοποίηση Ενώσεων Καταναλωτών
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., από το 2002, αγωνιζόταν, για την αναμόρφωση του Ν. 2251/94 και τη θεσμοθέτηση κριτηρίων πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών.

Παρακολουθώντας την πορεία του Καταναλωτικού Κινήματος, στη χώρα μας, για περισσότερα από 25 χρόνια και δρώντας, καθημερινά, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτή, οι προβληματισμοί μας έγιναν ιδιαίτερα έντονοι, λόγω σοβαρών προβλημάτων, του Καταναλωτικού Κινήματος, όπως κατακερματισμός, στρεβλή λειτουργία ενώσεων, αναποτελεσματικές εκπροσωπήσεις, σε Ελλάδα και εξωτερικό, ανήθικη και παράνομη εξαργύρωση δράσεων, καταδίκες προέδρων ενώσεων, για ποινικά αδικήματα, στρέβλωση της αγοράς κ.λπ.

Οι παραπάνω λόγοι καθώς και η συμμετοχή των Ενώσεων Καταναλωτών, ως θεσμικών συνομιλητών και εκπροσώπων της μεγάλης κοινωνικής ομάδας των καταναλωτών, επέβάλλαν την αναμόρφωση του Ν. 2251/1994 και τη θεσμοθέτηση κριτηρίων πιστοποίησης.

Στα μέσα του 2006, καταφέραμε να πείσουμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει, στην αναμόρφωση του Ν.2251/1994. Τον Οκτώβριο του 2006, παρουσιάστηκε, από την Κυβέρνηση το πρώτο σχέδιο. Από τον Οκτώβριο του 2006 μέχρι τον Ιούνιο του 2007, βρισκόμασταν, σε μόνιμη διαβούλευση, με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το πρώτο σχέδιο άλλαξε, πολλές φορές, με παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. Κάθε φορά, παρουσιαζόταν βελτιωμένο, αλλά εμάς δε μας ικανοποιούσε, απόλυτα, και συνεχίζουμε τις πιέσεις, επί εννέα μήνες, για ακόμη περισσότερες βελτιώσεις.

Αγωνιστήκαμε και καταφέραμε να συμπεριληφθούν, στην αναμόρφωση του Ν. 2251/94, τα κριτήρια πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών, που είναι:
- Εθελοντισμός
- Δημοκρατική Νομιμοποίηση
- Διαφάνεια
- Αποδεδειγμένες δράσεις

Τελικά, η αναμόρφωση του 2251/1994 έγινε πραγματικότητα, τον Ιούνιο του 2007, οπότε ψηφίστηκε, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το νομοσχέδιο. Ο νόμος 3587/2007 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 152 Α΄/10.7.2007. Είμαστε περήφανοι, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος των προτάσεων μας ενσωματώθηκε, στην ελληνική νομοθεσία, για την προστασία των καταναλωτών. Δεν είναι μόνο οι προτάσεις μας, για τα κριτήρια πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών, που έγιναν αποδεκτές, από το Υπουργείο. Είναι βελτιώσεις, που ζητήσαμε, για τους καταχρηστικούς όρους συναλλαγών, τις πωλήσεις από απόσταση, τις πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, τις εγγυήσεις, την ευθύνη του παραγωγού, την υγεία και ασφάλεια των Καταναλωτών, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κ.λπ. Τελικά, ο αγώνας δικαιώθηκε, στο μεγαλύτερο τμήμα του. Υπήρχαν κάποια επιπλέον σημεία, που θα θέλαμε να γίνουν αποδεκτά. Όμως, δε σταματάμε τη διεκδίκηση.

Με βάση το νέο νόμο, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Πιστοποίησης Λειτουργίας των Ενώσεων Καταναλωτών (ΦΕΚ 174/2104.08). Η Επιτροπή αποτελείται, από 5 μέλη (2 εκπροσώπους Ενώσεων Καταναλωτών, 2 εκπροσώπους φορέων της αγοράς και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή). Η Επιτροπή, μέσα στο 2008, συνεδρίασε 5 φορές και έκανε τα πρώτα βήματα, για την εκκαθάριση του Μητρώου των Ενώσεων Καταναλωτών. Από τις περίπου 80 Ενώσεις, που παρουσιάζονταν, μέχρι τα τέλη του 2008, αναγνωρίστηκαν, κατά την πρώτη φάση, 37 πρωτοβάθμιες και 2 δευτεροβάθμιες Ενώσεις. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η πρώτη φάση της πιστοποίησης δεν ήταν πολύ αυστηρή. Δεν εφαρμόστηκαν όλα τα κριτήρια, που προβλέπει ο νόμος. Δόθηκε προθεσμία, μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου του 2009, σε όσες Ενώσεις, από τις 39, δεν πληρούσαν κάποιο κριτήριο, να υποβάλλουν νέα έγγραφα, ώστε να λάβουν οριστική πιστοποίηση. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι η μοναδική πρωτοβάθμια Πανελλαδική Ένωση Καταναλωτών, που πιστοποιήθηκε, οριστικά, στην πρώτη κιόλας συνεδρίαση της Επιτροπής, τον Ιούλιο του 2008, γιατί πληρεί όλα τα κριτήρια.

Ωστόσο, συνεχίζουμε τις πιέσεις, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, να συνεχιστεί η διαδικασία πιστοποίησης και να εφαρμοστούν όλα τα κριτήρια σε όλες τις Ενώσεις.

Χαράτσι Χαλκιδικής
Το Μάιο του 2004, το ΚΕ.Π.ΚΑ. κατέθεσε συλλογική αίτηση ακύρωσης, στο Συμβούλιο Επικρατείας, κατά της απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής, η οποία επέβαλε τέλος, στους ιδιοκτήτες β΄ κατοικίας, στο Νομό Χαλκιδικής. Είναι το γνωστό μας «χαράτσι της Χαλκιδικής». Εδώ και πέντε σχεδόν χρόνια, το ΚΕ.Π.ΚΑ. έχει αποστείλει, επανειλημμένα, επιστολές, προς όλα τα υπουργεία, ακόμα και στον Πρωθυπουργό της χώρας, διαμαρτυρόμενο, για την επιβολή του χαρατσιού, τη βεβαίωσή του στις εφορίες, τις προσπάθειες κατασχέσεων, τα προβλήματα, που έχει δημιουργήσει η αυθαίρετη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής.

Όλα τα έγγραφα των Υπουργείων κρίνουν το χαράτσι παράνομο.

Το έγγραφο 1044883/442/Τ.Ε.Φ./1.6.2004 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει: «Κατά τη γνώμη μας το οικονομικό αυτό βάρος δεν συγκεντρώνει τα στοιχεία χαρακτηρισμού, του ως ανταποδοτικού τέλους, όπως άλλωστε έχει κριθεί και από την επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 και το Συνήγορο του Πολίτη».

Η ίδια γνωμάτευση, ότι δηλαδή το χαράτσι «πάσχει από πλευράς νομιμότητας, καθώς δεν τεκμηριώνεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της εισφοράς αποκλειστικά και μόνο προς τους κατόχους β΄ κατοικίας και, επομένως, εισάγεται κριτήριο διάκρισης των πολιτών βάσει ακίνητης περιουσίας, ενώ ταυτόχρονα η επιβολή της αποτελεί στην ουσία επιβολή φορολογίας, σε αντίθεση με τα οριζόμενα από τα άρθρα 4 παρ. 1 και 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος», έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (έγγραφα 33207/14.7.2004 και 31950/21.7.2003), από το Συνήγορο του Πολίτη (έγγραφο 14630/2001/15.7.2002), από το Υπουργείο Ανάπτυξης (έγγραφο Ζ2 – 1213/17.6.2004) και από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (απόφαση 1395/2003).

Μετά από δύο αναβολές, στις 4 Οκτωβρίου 2006, συζητήθηκε, στο Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας, η αίτηση ακύρωσης, που άσκησε το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, μαζί με άλλες Ενώσεις Καταναλωτών και 204 Καταναλωτές, κατά της απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής, με την οποία επιβλήθηκε η εισφορά β΄ κατοικίας.

Η εισηγήτρια, κ. Σπ. Χρυσικοπούλου, στην εισήγησή της, προς το δικαστήριο, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έλαβε νόμιμη υπόσταση», γιατί δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ανάρτησης της απόφασης, όπως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 55 παρ. 3 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Περαιτέρω, ως προς τη νομιμότητα της επιβολής της εισφοράς η εισηγήτρια ανέφερε ότι: «τα έργα, για τη χρηματοδότηση των οποίων επιβάλλεται η επίμαχη εισφορά, ωφελούν, από τη φύση τους, απεριόριστο και αόριστο κύκλο προσώπων και όχι ειδικά τους αιτούντες. Εφόσον, λοιπόν, η εισφορά δεν αντικρίζει ειδική αντιπαροχή, προς τους αιτούντες, δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και η προσβαλλόμενη πράξη δε βρίσκει έρεισμα, στη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 3 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία αναφέρεται στην επιβολή ανταποδοτικών βαρών».

Το δικαστήριο επιφυλάχτηκε να εκδώσει την απόφασή του, αφού μελετούσε το φάκελο και τα υπομνήματα των διαδίκων.

Δυστυχώς, το Συμβούλιο Επικρατείας δεν εξέδωσε απόφαση, αλλά ανέβαλε ξανά, την έκδοση της οριστικής απόφασης, παρότι με βάση την παραπάνω εισήγηση, η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής «κρίθηκε» ανυπόστατη, στις 4 Οκτωβρίου 2006.

Όμως το Συμβούλιο Επικρατείας ανέβαλε άλλες δύο φορές τη συζήτηση της υπόθεσης και έτσι, στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, περιμένουμε νέα εκδίκαση. Ο Νομάρχης και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής, το Νοέμβριου του 2007, κατάργησαν, με απόφασή τους το χαράτσι, από την 1η Ιανουαρίου 2008, πιεζόμενοι από το ΚΕ.Π.ΚΑ. και το μακροχρόνιο αγώνα μας. Ήταν μια μεγάλη νίκη. Ο Νομάρχης Χαλκιδικής, με τυμπανοκρουσίες, ανακοίνωσε ότι το τέλος β’ κατοικίας, στο Νομό Χαλκιδικής, καταργήθηκε. Οι Καταναλωτές χάρηκαν, γιατί τελείωσε όπως ήλπιζαν, αυτός ο βραχνάς. Ούτε βέβαια η Νομαρχία τόνισε, ούτε οι Καταναλωτές πρόσεξαν μια «μικρή λεπτομέρεια». Το χαράτσι καταργείται, από την 1η Ιανουαρίου 2008. Οι Καταναλωτές χρεώνονται κανονικά, το χαράτσι, για τα έτη 2000 έως 2007. Για τα πρώτα τέσσερα χρόνια, 2000-2003, έχουν αποσταλεί, στις εφορίες, χρηματικοί κατάλογοι, για να βεβαιωθούν οι χρεώσεις. Αρκετές εφορίες βεβαίωσαν τις οφειλές και αρκετοί Καταναλωτές προσέφυγαν, στη βοήθεια του ΚΕ.Π.ΚΑ., ώστε να καταθέσουν ατομικές προσφυγές, κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής και του χρηματικού καταλόγου, με τον οποίο η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής ζητούσε τη βεβαίωση των οφειλών τους, από τις εφορίες. Τους τελευταίους μήνες του 2008, η Νομαρχία Χαλκιδικής άρχισε να στέλνει ειδοποιητήρια, στους καταναλωτές, για τη δεύτερη τετραετία, 2004- 2007. Εκκρεμούν, λοιπόν, χρεώσεις οκτώ (8) ετών (2000-2007).

Η βεβαίωση των υποτιθέμενων χρεών δημιούργησε πολλά προβλήματα, στους καταναλωτές:

- Δεν μπορούσαν να λάβουν φορολογική ενημερότητα. Προκαλέσαμε έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών και όσοι οφείλουν ποσά μικρότερα των 293,47 ευρώ (αρχικό ποσό, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις) παίρνουν φορολογική ενημερότητα.
- Αναγκάστηκαν να καταθέσουν ατομικές προσφυγές και να ταλαιπωρηθούν, για να κατοχυρωθούν, από τυχόν άλλες ενέργειες της Νομαρχίας, εναντίον τους.
- Πριν από περίπου δύο χρόνια, απεστάλησαν εντολές κατάσχεσης μισθών και συντάξεων. Με παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., οι κατασχέσεις σταμάτησαν.
- Εδώ και τεσσεράμισι χρόνια, οι οφειλές επιβαρύνονται, με τόκους και προσαυξήσεις.

Το Σεπτέμβριο του 2008, το ΚΕ.Π.ΚΑ., δέχτηκε καταγγελίες καταναλωτών ότι οι ατομικές ειδοποιήσεις ληξιπρόθεσμων χρεών, που λάμβαναν, από τις εφορίες, για το χαράτσι της Χαλκιδικής, αναγράφουν «Ειδοποίηση Προκατάσχεσης». Κάθε φορά, που το κράτος θέλει να μαζέψει λεφτά, προσπαθεί με διάφορους εκβιασμούς (προκατάσχεση) να εισπράξει το χαράτσι, που το ίδιο έχει χαρακτηρίσει «παράνομο» και «αντισυνταγματικό». Το ΚΕ.Π.ΚΑ. αντέδρασε. Ενημέρωσε, γραπτά, τις εφορίες και η απειλή προκατάσχεσης, αποσοβήθηκε.

Τον Ιανουάριο του 2008, συζητήθηκε η υπόθεση, στο Συμβούλιο Επικρατείας και αναμένουμε την έκδοση της απόφασης. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έχει επισημάνει, επανειλημμένα, τα προβλήματα και την ταλαιπωρία, που υφίστανται 55.000 περίπου οικογένειες, από την αυθαίρετη συμπεριφορά της Νομαρχίας Χαλκιδικής. Έχουμε κάνει έκκληση, στο Συμβούλιο Επικρατείας, να προχωρήσει, στην έκδοση απόφασης, ώστε να λυτρωθούν οι Έλληνες Καταναλωτές, που ταλαιπωρούνται, εδώ και οχτώ χρόνια.

Διεθνής οικονομική κρίση: Η άποψη των καταναλωτών
Η διεθνής οικονομική κρίση προκάλεσε εκτεταμένους προβληματισμούς, σε όλες τις χώρες τις υφηλίου. Οι καταναλωτές ανακάλυψαν ότι τα ιδρύματα, που μέχρι σήμερα, εμπιστεύονταν, για τα οικονομικά τους, έχουν αναλάβει απαράδεκτο ρίσκο, με τα χρήματα των καταναλωτών.

Παγκοσμίως, οι προβλέψεις, για το μέλλον των αποταμιεύσεων, των δανείων και των συντάξεων των καταναλωτών, είναι δυσοίωνες. Επηρεάζονται, ακόμα και οι καταναλωτές, που δε διαθέτουν κάποιο λογαριασμό καταθέσεων ή δεν έχουν, ποτέ τους πάρει κάποιο δάνειο. Καθώς η διεθνής οικονομία επιβραδύνεται, εργασιακές θέσεις χάνονται, λιγότερα χρήματα είναι διαθέσιμα, για την υποστήριξη επιχειρηματικών ή κυβερνητικών προγραμμάτων.

Η Διεθνής των Καταναλωτών και το ΚΕ.Π.ΚΑ. πιστεύουν ότι η οικονομική κρίση, αποτελεί την αποτυχία μιας υπερβολικά απελευθερωμένης αγοράς. Διαδοχικές αναδιαρθρώσεις, από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα, απογύμνωσαν το οικονομικό σύστημα, από προστατευτικά μέτρα και εγγυήσεις, που θα διασφάλιζαν την αποφυγή ανάληψης ανώφελων και άσκοπων κινδύνων, για κεφάλαια και επενδύσεις. Όταν, λοιπόν, εξαλείφθηκαν αυτά τα μέτρα, το κυνήγι επιχειρηματικών κερδών και προσωπικών ωφελειών οδήγησαν, σε ευρεία, ανεύθυνη ανάληψη κινδύνων, που, τώρα, κλονίζει ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Για τους λόγους αυτούς, το ΚΕ.Π.ΚΑ. και η Διεθνής των Καταναλωτών (C.I.) ζητήσαμε, με επιστολές – παρεμβάσεις μας, από τις κυβερνήσεις, να αναλάβουν επείγουσα δράση, για να προστατέψουν τις καταθέσεις των καταναλωτών και να διασφαλίσουν ότι οι πιστώσεις και τα δάνεια θα χορηγούνται, με δίκαιους όρους. Οι καταθέτες έπρεπε να αποκτήσουν εμπιστοσύνη ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς κρίσης. Οι δανειολήπτες δεν έπρεπε να δουν την περιουσία τους να κατάσχεται, εξαιτίας της αποτυχίας του συστήματος. Οι καταναλωτές ούτε ευθύνονταν, ούτε μπορούσαν να προβλέψουν αυτή την αποτυχία.

Η ευθύνη των κυβερνήσεων, απέναντι στους καταναλωτές, δεν εξαντλήθηκε, με τη χορήγηση βοήθειας, σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που κινδύνευσαν, με χρεοκοπία. Οι κυβερνήσεις όφειλαν και οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να αποκατασταθούν η υπευθυνότητα, η διαφάνεια και η σοβαρότητα των εθνικών οικονομιών καθώς και της διεθνούς οικονομικής αγοράς. Οι νομοθεσίες έπρεπε, επιτέλους, να θέσουν την προστασία των καταναλωτών, υπεράνω της πίεσης της αγοράς, για γρήγορη μεγιστοποίηση κερδών.

Η οικονομική κρίση απέδειξε ότι, σε μια διαρκώς αυξανόμενη και επιταχυνόμενη παγκοσμιοποίηση, υπάρχει έντονη ανάγκη οι κυβερνήσεις να δημιουργήσουν τέτοια νομοθετικά πλαίσια, που θα προστατεύουν τους καταναλωτές και θα διασφαλίζουν ότι οι οικονομικές αγορές, λειτουργούν, προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών. Αυτά τα νομοθετικά πλαίσια πρέπει να εφαρμοστούν, σε όλο το χρηματοπιστωτικό τομέα, πρέπει να εφαρμοστούν τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο, για τα ιδρύματα και τις τράπεζες, που οι κυβερνήσεις βοηθούν, για να βγουν, από την άσχημη κατάσταση, στην οποία έπεσαν, εξαιτίας της απληστίας τους.

Το κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών, που παρουσιάζεται, ως αποτέλεσμα της κρίσης, περιορίζει τον ανταγωνισμό και τις επιλογές των καταναλωτών. Απαιτήσαμε οι κυβερνήσεις να θέσουν περιορισμούς, σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι οποίες, στο μέλλον, πιθανόν να δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα.

Η οικονομική κρίση και η λιτότητα επηρεάζουν, ταυτόχρονα, αρνητικά, ζωτικές υπηρεσίες, για τους καταναλωτές. Ειδική μέριμνα έπρεπε να έχει ληφθεί, για την προστασία των καταναλωτών, με χαμηλά εισοδήματα, των καταναλωτών, που ανήκουν, σε ευπαθείς ομάδες και των καταναλωτών, που έχουν υποστεί ζημιές, από αυτή τη κρίση. Απαιτήσαμε οι κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των καταναλωτών, στην ενέργεια, στην κατοικία και στα τρόφιμα.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ζήτησε, με ανοικτή επιστολή, από την Ελληνική Κυβέρνηση, να εγγυηθεί, εκτός από τα διατραπεζικά δάνεια και τη ρευστότητα των τραπεζών:
- Τα στεγαστικά δάνεια των καταναλωτών, που χάνουν τη δουλειά τους, λόγω της κρίσης.
- Τα επιχειρηματικά δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να μην κλείσουν και αυξηθεί η ανεργία και νοθευτεί ο ανταγωνισμός.
- Να θέσει όρους και προϋποθέσεις, στις τράπεζες, πριν χορηγήσει τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ, σε αυτές. Οι τράπεζες πρέπει να επαναχορηγήσουν τα δάνεια εργατικής κατοικίας, να μικρύνουν τη ψαλίδα ανάμεσα στα επιτόκια των δανείων και των καταθέσεων, να απαλείψουν καταχρηστικούς όρους.
- Να εγγυηθεί τις συντάξεις των πολιτών και τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων.
- Να εγγυηθεί την πρόσβαση, στα τρόφιμα, στην ενέργεια και γενικότερα, στις καθολικές υπηρεσίες, για τους καταναλωτές, ειδικά των ευάλωτων ομάδων και τους καταναλωτές, με χαμηλά εισοδήματα.

Στα πλαίσια της δράσης μας, για την παγκόσμια οικονομική κρίση, εντάσσονται οι ενέργειές μας να σταματήσουμε τους εκβιασμούς των τραπεζών (περισσότερα στοιχεία, στην ενότητα ειδικές δράσεις: Τράπεζες), να αναγκάσουμε την Κυβέρνηση να ανακαλέσει τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος (περισσότερα στοιχεία, στην ενότητα ειδικές δράσεις: Δ.Ε.Η.) και να ζητήσουμε την ενίσχυση του «Λευκού Τειρεσία», ώστε να επιβληθεί, στις τράπεζες η υπεύθυνη δανειοδότηση (περισσότερα στοιχεία, στην ενότητα ειδικές δράσεις: Τειρεσίας Α.Ε.).

Αποτελέσματα της δράσης μας ήταν να ανακληθεί η επιβολή ρήτρας καυσίμων, στο ηλεκτρικό ρεύμα, η προφορική ανάκληση του εκβιασμού των τραπεζών, για αύξηση του ΣΕΠΠΕ, στις πιστωτικές κάρτες, η αύξηση της εγγύησης των καταθέσεων, από 20.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ, η προσπάθεια της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω ΤΕΜΠΕ κ.λπ. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών.

Ακρίβεια
Στη χώρα μας, όπως καταδεικνύεται και από έρευνες του ΚΕ.Π.ΚΑ., η ακρίβεια έγινε το κυρίαρχο πρόβλημα, με πολλαπλές επιπτώσεις και στα εισοδήματα των καταναλωτών και στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τα είδη καθημερινής χρήσης (τρόφιμα, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής) και οι υπηρεσίες γενικού κοινωνικού ενδιαφέροντος ή καθολικές υπηρεσίες (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, μεταφορές κ.λπ.) παρουσιάζουν τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών και μάλιστα αυξήσεις πολλαπλάσιες του πληθωρισμού. Η ακρίβεια, στα είδη αυτά, τα οποία είναι αδύνατο να σταματήσουμε να αγοράζουμε, έχει εξανεμίσει το εισόδημα των Ελλήνων καταναλωτών (σημειωτέον ότι αυτό το εισόδημα είναι πολύ χαμηλότερο του μέσου ευρωπαϊκού όρου) και έχει εξουθενώσει, κυρίως τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.

Από τον Ιούνιο του 2005, όταν διοργανώσαμε, στο Αθλητικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, διημερίδα, με τίτλο «Ακρίβεια – Ποιότητα: Μύθος ή Πραγματικότητα», με ομιλητές διακεκριμένους πολιτικούς, επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων της αγοράς, επισημάναμε το πρόβλημα της ακρίβειας, σε τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης. Επισημάναμε τις αυξήσεις των τιμών, σε αυτά τα είδη, που ήταν πολλαπλάσιες του πληθωρισμού. Κάποιοι μας αμφισβήτησαν, κάποιοι μας κατηγόρησαν. Εμείς, επιμείναμε, και προσπαθήσαμε να πείσουμε την Πολιτεία, να σκύψει πάνω, στο πρόβλημα.

Τον Οκτώβριο του 2007, δώσαμε, στη δημοσιότητα, συγκριτική έρευνα τιμών ίδιων προϊόντων (τροφίμων και καθημερινής ανάγκης), από σούπερ μάρκετ, στο κέντρο των Βρυξελλών και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης μας ζήτησε τα στοιχεία της έρευνας. Τα αποστείλαμε και, με βάση αυτά τα στοιχεία, πραγματοποιήθηκε, η πρώτη σύσκεψη της κυβέρνησης, για την ακρίβεια. Δυστυχώς, όμως, δε λήφθηκε κανένα μέτρο. Ακούστηκαν μόνον κάποια ευχολόγια, από κυβερνητικά χείλη.

Ακολούθησε συγκριτική έρευνα, σε σούπερ μάρκετ, στο κέντρο του Βερολίνου και σε σούπερ μάρκετ ίδιων συμφερόντων, στην Ελλάδα. Από τα 86 είδη, που υπήρχαν και στα δύο Σούπερ Μάρκετ, 2 είχαν ίδια τιμή, 14 ήταν φθηνότερα, στην Ελλάδα και 70 ακριβότερα. Για να αγοράσουμε τα 86 αυτά αγαθά, στη Γερμανία, θα πληρώσουμε 162,71 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα, θα πληρώσουμε 215,70 ευρώ, δηλαδή 32,57% περισσότερο.

Οι συγκρίσεις των τιμών έχουν γίνει, σε απόλυτους αριθμούς και χωρίς να συνυπολογίζεται το γεγονός ότι τα εισοδήματα των ελλήνων υπολείπονται, κατά πολύ, αυτά των ευρωπαίων. Οι έλληνες καταναλωτές βλέπουμε το εισόδημά μας, καθημερινά, να εξανεμίζεται, από την ακρίβεια. Οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες ακόμα και της διατροφής τους. Ο πληθωρισμός του φτωχού, που ξοδεύει το μεγαλύτερο μέρος του πενιχρού εισοδήματός του, στα απολύτως απαραίτητα αγαθά, είναι πολύ υψηλότερος του 3% ή και του 4%. Ξεπερνά, ίσως το 10-12%. Η έρευνα αυτή δημοσιεύτηκε, σε όλες τις εφημερίδες, με πρωτοσέλιδες καταχωρήσεις, ανακοινώθηκε, από όλα, σχεδόν, τα τηλεοπτικά κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Η κυβέρνηση, αφού, για μεγάλο χρονικό διάστημα, αρνούνταν την ύπαρξη ακρίβειας, αδιαφορούσε, για την ακρίβεια, αμφισβητούσε την ακρίβεια, αναγκάστηκε να αναγνωρίσει το πρόβλημα. Άρχισε, τότε, να εφευρίσκει άλλοθι, για να αποσείσει τις δικές της ευθύνες. «Η ακρίβεια είναι ταγκό για δύο». «Οι καταναλωτές φταίνε, που υπέρ καταναλώνουν». «Φταίει η άνοδος της τιμής του πετρελαίου». «Φταίει ο εισαγόμενος πληθωρισμός». «Φταίει η απεργία των λιμανιών». «Φταίει το χρηματιστήριο τροφίμων, στο Σικάγο». Οι αιτιάσεις αποδείχτηκαν, χωρίς βάση. Το πετρέλαιο, στην Ευρώπη είναι ακριβότερο. Ο πληθωρισμός πολύ χαμηλότερος. Τρόφιμα, από το χρηματιστήριο του Σικάγο, αγοράζονται και για τους έλληνες καταναλωτές και για τους ευρωπαίους. Η απεργία, στα λιμάνια, διήρκεσε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ η ακρίβεια έχει καταντήσει διαχρονική. Η υπερκατανάλωση είναι αδύνατη, πλέον, για τους έλληνες, λόγω χαμηλών εισοδημάτων. Το ταγκό, για δύο, εκφράζει τη συντηρητική θεωρία, ότι η αγορά είναι πεδίο δράσης δύο εταίρων (επιχειρήσεων – καταναλωτών), και αμφισβητεί, προκλητικά, το ρόλο της πολιτείας και την προοδευτική άποψη, ότι η αγορά είναι ένα τρίγωνο, ένα πεδίο δράσης και αλληλεπίδρασης τριών εταίρων (πολιτείας – επιχειρήσεων – καταναλωτών). Μάλιστα η Πολιτεία έχει το ρόλο του μουσικού, που δίνει ρυθμό, στο χορό, επομένως έχει το σημαντικότερο ρόλο.

Με αυτά τα άλλοθι, η Κυβέρνηση έριχνε την ευθύνη, στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις έριχναν την ευθύνη, στην Κυβέρνηση και στους καταναλωτές. Οι καταναλωτές έριχναν την ευθύνη, στην Κυβέρνηση και στις επιχειρήσεις. Όλοι είχαν δίκαιο και όλοι είχαν ευθύνες. Οι καταναλωτές, όμως, είχαν και έχουν τις λιγότερες ευθύνες. Ο καταναλωτής είναι επόπτης και διαμορφωτής της αγοράς, όταν αυτή λειτουργεί, με όρους υγιούς ανταγωνισμού. Όταν η αγορά κυριαρχείται, από εναρμονισμένες πρακτικές και καρτέλ, που η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται, αλλά αδυνατεί να ελέγξει, δεν είναι δυνατόν να πετιέται το “μπαλάκι” των ευθυνών, στον καταναλωτή και στις Ενώσεις Καταναλωτών.

Η ακρίβεια δεν είναι ευθύνη του καταναλωτή. Δεν είναι δυνατόν «να πάρουμε σβάρνα» όλα τα super market της πόλης μας, για να αγοράσουμε ένα γάλα, από το πρώτο, ένα ψωμί, από το δεύτερο, ένα απορρυπαντικό, από το τρίτο. Δεν είναι δυνατό να ξοδέψουμε πέντε μέρες, για να ψωνίσουμε τα είδη, που θα καταναλώσουμε, σε μια μέρα. Ούτε βέβαια, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου φταίει. Η αύξηση αυτή είναι ίδια, για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τα στοιχεία, όμως, της Eurostat, που εκδόθηκαν, στο τέλος του Μαΐου 2008, έδειξαν ότι οι αυξήσεις των τιμών των ειδών καθημερινής χρήσης, στην Ελλάδα, είναι πολλαπλάσιες, από τις αυξήσεις στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η αδιαφάνεια, στην κοστολόγηση, που επικρατεί, στην αγορά, δεν αποτελεί ευθύνη του καταναλωτή. Τα σούπερ μάρκετ επιρρίπτουν ευθύνες, στη βιομηχανία και τις πολυεθνικές, η βιομηχανία και οι πολυεθνικές ρίχνουν την ευθύνη, στα σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση ζήτησε κοστολογικά στοιχεία, αλλά σιωπά, για το ποιος, επώνυμα, αισχροκερδεί. Όμως, όλοι μαζί, προσπαθούν να ρίξουν την ευθύνη, στον καταναλωτή.

Καλέσαμε, λοιπόν, την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να πάψει να κρύβεται, πίσω από άλλοθι, όπως «εισαγόμενος πληθωρισμός», «αύξηση τιμής πετρελαίου», «προβληματικό καταναλωτικό κίνημα», «μη συνειδητοποιημένος καταναλωτής». Καλέσαμε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα, κατά των κερδοσκόπων, που έχουν «τσακίσει» τον Έλληνα καταναλωτή και να πάψει να κρύβεται, πίσω από «αλληλογραφία» του Πρωθυπουργού, με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso. Ξεκαθαρίσαμε ότι η ακρίβεια, στην Ελλάδα, έχει αιτία τη μη ανάληψη πρωτοβουλιών, σε εθνικό επίπεδο, από την ελληνική πολιτεία.

Πιστεύουμε ότι το φαινόμενο της ακρίβειας έχει τις ρίζες του, στο γεγονός ότι, στην Ελλάδα, δε λειτουργεί, σε πολλούς τομείς της αγοράς, ο ανταγωνισμός. Υπάρχουν μονοπώλια, ολιγοπώλια, ιδιωτικά και κρατικά, εναρμονισμένες πρακτικές (καρτέλ), υπόγειες συμφωνίες, εκβιασμοί παραγωγών και προμηθευτών από επιχειρήσεις και μεσάζοντες, μακροχρόνιες επιταγές, πλαστές τιμολογήσεις. Το λογικό και θεμιτό επιχειρηματικό κέρδος αντικαταστάθηκε, από την κερδοσκοπία, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την αισχροκέρδεια, ως μοναδικό αυτοσκοπό.

Μέσα στο 2008, ζήσαμε ένα γαϊτανάκι δήθεν μποϊκοτάζ (αποχή από την αγορά, που στρέφεται εναντίον δικαίων και αδίκων, μποϋκοτάζ, με γνωστή χρονική διάρκεια, μη εναλλακτικές λύσεις για τον καταναλωτή κ.λπ.), τα οποία αφενός μετέφεραν τις κυβερνητικές και επιχειρηματικές ευθύνες, στο καταναλωτικό κίνημα και αφετέρου απαξίωναν το υπέρτατο όπλο των καταναλωτών, γιατί δεν είχαν στόχους, στρατηγική άρα ούτε και αποτέλεσμα.

Όταν κάποιες άλλες Ενώσεις Καταναλωτών κήρυσσαν το ένα μποϋκοτάζ, μετά το άλλο, χωρίς συγκεκριμένο στόχο, χωρίς στοιχεία κοστολογικά, για τα προϊόντα, για μια εβδομάδα ή για μια μέρα, με τα οποία «τσουβάλιαζαν» όλους τους παραγωγούς γάλακτος ή όλους τους παραγωγούς ζυμαρικών ή ακόμα και όλη την αγορά, το ΚΕ.Π.ΚΑ. εξέφρασε επιφυλάξεις και αντιρρήσεις. Εξήγησε ότι ένα μποϋκοτάζ πετυχαίνει, μόνον όταν πλήττει συμφέροντα μιας εταιρίας και για αόριστο χρονικό διάστημα. Δεν εισακουστήκαμε και βρεθήκαμε να προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το υπέρτατο όπλο των καταναλωτών, το μποϋκοτάζ, από αστείες και επικίνδυνες ενέργειες, που το απαξίωναν και που μοναδικό σκοπό είχαν την προσωπική προβολή κάποιων. Καταντήσαμε να έχουμε το ημερήσιο δελτίο μποϋκοτάζ. Κάθε πρωί, οι καταναλωτές ξυπνούσαν και αναρωτιόντουσαν: «Τι μποϋκοτάρω, σήμερα;» Από την άλλη πλευρά, ο καταναλωτής βίωνε τη μια ήττα, μετά την άλλη. Οι τιμή του γάλακτος ανέβαινε, οι τιμές των ζυμαρικών τραβούσαν την ανηφόρα, καμιάς επιχείρησης «το αυτί δεν ίδρωνε».

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ακολούθησε έναν άλλο δρόμο. Το δύσκολο δρόμο της σύγκρουσης, με συγκεκριμένα συμφέροντα. Απαιτήσαμε, με επιστολές μας, από την Κυβέρνηση να σταματήσει την κούρσα ανόδου τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο νερό, στις μεταφορές, στο φυσικό αέριο, στα διόδια. Απαιτήσαμε, από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων να παγώσει τις δημοτικές επιβαρύνσεις. Απαιτήσαμε, από την Κυβέρνηση, να δώσει, στη δημοσιότητα, τα στοιχεία, που διέθετε, για την ανταπόκριση των εταιριών, στο αίτημα των καταναλωτών και της πολιτείας, για την τιθάσευση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Χ. Φώλιας, την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2008, ανακοίνωσε κατάλογο, στον οποίο οι εταιρίες κατατάσσονταν, με βάση την ανταπόκρισή τους, στο αίτημά μας. Υπήρχαν εταιρίες, με υψηλή ανταπόκριση, μέτρια, χαμηλή και μια εταιρία δεν είχε ανταποκριθεί, καθόλου.

Την Παρασκευή, στις 28 Ιουνίου 2008, το ΚΕ.Π.ΚΑ. και οι 8 Ενώσεις της Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος (Ο.Ε.Κ.Ε.), ομοσπονδία, που δημιούργησε το ΚΕ.Π.ΚΑ., με πλήρη συναίσθηση των ευθυνών τους, με σχέδιο, με στοιχεία, με συμμαχίες, εξέδωσαν δελτίο τύπου, με το οποίο δήλωσαν ότι σχεδιάζουν μποϋκοτάζ, χωρίς ημερομηνία λήξης, κατά την εταιρίας ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. Η εταιρία αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ήταν η μόνη, που δεν είχε ανταποκριθεί, στο αίτημα των καταναλωτών, για μείωση των τιμών και καταπολέμηση της ακρίβειας. Η ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. είναι επίσημος αντιπρόσωπος των δημητριακών KELLOGG’S, στην Ελλάδα. Επίσης, αντιπροσωπεύει πολλές άλλες μεγάλες ελληνικές και ξένες εταιρίες, με εκατοντάδες προϊόντα.

Ταυτόχρονα, απευθύναμε πρόσκληση, σε όλες τις Ενώσεις Καταναλωτών, στη Γ.Σ.Ε.Ε., στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στην ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ., στη ΓΕ.ΣΑ.ΣΕ., στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και στην Ε.Ν.Α.Ε., να καταθέσουν προτάσεις, για το σχεδιασμό του μποϋκοτάζ και την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.

Τη Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008, συνεδρίασε, στην Αθήνα, το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς, όπου ανακοινώσαμε το μποϋκοτάζ και καλέσαμε όλους τους φορείς, που συμμετείχαν, να βοηθήσουν, στο σχεδιασμό και στην επιτυχία του μποϋκοτάζ. Ενώσεις Καταναλωτών και άλλοι φορείς στήριξαν την πρωτοβουλία μας.

Για πρώτη φορά, στην Ελλάδα, προκηρύχθηκε σοβαρό μποϋκοτάζ, στοχευμένο, εναντίον συγκεκριμένης εταιρίας και χωρίς ημερομηνία λήξης. Πρώτη φορά, Ένωση Καταναλωτών ανέλαβε το κόστος να στραφεί, ονομαστικά, εναντίον εταιρίας. Και μόνον η ανακοίνωση ότι σχεδιάζουμε μποϋκοτάζ έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Την Τρίτη, 1 Ιουλίου 2008, η εταιρία, αντιδρώντας στην ανακοίνωσή μας, ότι σχεδιάζαμε μποϋκοτάζ, χωρίς ημερομηνία λήξης, κατά των προϊόντων της, «πάγωσε» τις τιμές της, σε όλα τα προϊόντα, τα οποία διακινεί, στην ελληνική αγορά, από 01/07/08 έως και 31/12/08. Ταυτόχρονα, ανέστειλε και όλες τις ανατιμήσεις, οι οποίες είχαν γίνει, από την 30η Μαΐου 2008.

Δηλώσαμε ότι το μποϋκοτάζ αυτό ήταν η αρχή μιας σειράς παρόμοιων στοχευμένων και, χωρίς ημερομηνία λήξης, πρωτοβουλιών μας. Δεν ήμασταν ικανοποιημένοι, από την ανταπόκριση όλων των εταιριών, στο αίτημα των καταναλωτών, για την υποχώρηση των τιμών, ώστε να καταπολεμηθεί η ακρίβεια και να προστατευτούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Υπήρχαν εταιρίες, που είχαν επιδείξει χαμηλή ανταπόκριση και αυτές οι εταιρίες μπήκαν, στο στόχαστρο του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Έτσι, προχωρήσαμε και στον επόμενο κατάλογο, με τις εταιρίες χαμηλής ανταπόκρισης. Ήταν 9 εταιρίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται μεγαθήρια και πολυεθνικές. Αποστείλαμε επιστολή, ζητώντας τους να μειώσουν ή να παγώσουν τις τιμές τους. Οι εταιρίες:

- Η NESTLE HELLAS Α.Ε., εκτός από τις μειώσεις και το πάγωμα τιμών, σε ορισμένα προϊόντα της, που είχε ανακοινώσει, στις 4 Ιουλίου 2008, με επιστολή της, προς το ΚΕ.Π.ΚΑ. δεσμεύτηκε και πάγωσε τις τιμές των δημητριακών της, μέχρι το τέλος του έτους.
- Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., πέρα από τις ανακλήσεις και το πάγωμα, που είχε ανακοινώσει, από τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2008, μείωσε τις τιμές της, από 2 έως 4%, σε σοκολατάκια, ζυμαρικά κ.λπ.
Όλες οι υπόλοιπες εταιρίες απάντησαν, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., παραθέτοντας τα δικά τους επιχειρήματα και αμφισβητώντας τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όλες, όμως, έκαναν κάποιες προσφορές, στα προϊόντα τους. Ζητήσαμε, από το Υπουργείο, κατ΄ αρχάς, να εποπτεύσει την εφαρμογή, στην αγορά, των δεσμεύσεων των εταιριών, προς το ΚΕ.Π.ΚΑ. και δεύτερον να μας εξηγήσει τους λόγους, που συμπεριέλαβε τις εφτά αυτές εταιρίες, στον κατάλογο χαμηλής ανταπόκρισης.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. πέτυχε μια μεγάλη νίκη. Ο πόλεμος, όμως, κατά της ακρίβειας, δεν έχει, ακόμα, τελειώσει. Έχουμε πολύ δρόμο, μπροστά μας, με νέες πιέσεις, νέες πρωτοβουλίες, νέα μποϋκοτάζ. Τίποτε, όμως, δε μπορεί να πετύχει αν δεν έχει τη συμμετοχή του συνειδητοποιημένου καταναλωτή. Ο καταναλωτής πρέπει να συνειδητοποιήσει τα δικαιώματα και τη δύναμή του. Πρέπει να μάθει να αντιδρά, σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης αυτών των δικαιωμάτων, απ' όπου και αν προέρχεται αυτή. Η συμμετοχή του, σε υπαρκτές, ενεργές, αδέσμευτες και με δημοκρατικές διαδικασίες οργανώσεις, όπως το ΚΕ.Π.ΚΑ., αποτελεί τη μοναδική λύση.

Δ.Ε.Η. και «χαράτσια»
Είναι γνωστό, στους πάντες, ότι όταν η Δ.Ε.Η. αυξάνει τα τιμολόγια της, ακολουθούν αλυσιδωτές ανατιμήσεις, σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Όλο το 2007, παρακολουθήσαμε ένα σήριαλ, με πρωταγωνιστές τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η., ο οποίος, μονίμως, ζητούσε αύξηση της τιμής του ρεύματος, το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, οι οποίοι απέρριπταν τα αιτήματα και τους Καταναλωτές, οι οποίοι παρακολουθούσαν, με αγωνία, περιμένοντας την οικονομική τους καταδίκη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2008, το σήριαλ συνεχίστηκε. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εξήγγειλε μέτρα, κατά της ακρίβειας και ο κ. Αθανασόπουλος της Δ.Ε.Η., υφιστάμενος και διορισμένος, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ζητούσε, συνεχώς, αυξήσεις, πολλαπλάσιες του πληθωρισμού.

Η προκλητική στάση του. κ. Αθανασόπουλου, ο οποίος απολαμβάνει ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές, από τα δικά μας χρήματα, προκάλεσε τρία δελτία τύπου του ΚΕ.Π.ΚΑ., μέσα στο 2008. Σκοπός μας ήταν, αφενός να καταγγείλουμε και να αποτρέψουμε τα χαράτσια, που ο κ. Αθανασόπουλος ήθελε να επιβάλλει, στους καταναλωτές και αφετέρου να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, για τις αυξήσεις των τιμών, από επιχειρήσεις, που ελέγχει η ίδια.

Στις 2 Οκτωβρίου 2008, εκδώσαμε το τρίτο δελτίο τύπου, για αυτό το πρόβλημα:
«Μόνον οργή, στους Έλληνες καταναλωτές, μπορούν να προκαλέσουν, οι προκλητικές κινήσεις του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., κ. Π. Αθανασόπουλου, για νέες και παλιές αυξήσεις, στα τιμολόγια και οι ζημίες, στον οικονομικό απολογισμό της εταιρίας.

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακολουθούμε την πορεία της Δ.Ε.Η. Α.Ε., του επικεφαλής της και της κυβέρνησης, που τον έχει διορίσει:
- Παντελής οικονομική αποτυχία. Μια κερδοφόρα επιχείρηση, που στήθηκε και στηρίχτηκε, με χρήματα του ελληνικού λαού, έχει καταντήσει, ζημιογόνα.
- Παντελής περιβαλλοντική αποτυχία. Αντί να εκμεταλλευτεί, η Διοίκηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και η Κυβέρνηση τις πλούσιες, για τη χώρα μας, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αυτοί δημιουργούν νέες μονάδες λιθάνθρακα και έρχονται, εκ των υστέρων, να εξαγοράσουν ρύπους, για να καλύψουν το περιβαλλοντικό έγκλημά τους. Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «ρίχνει» 1.000.000 ευρώ πρόστιμο, στη Δ.Ε.Η., το οποίο θα πληρώσουν οι καταναλωτές, αλλά ο Υπουργός φαίνεται ευαίσθητος, για το περιβάλλον.
- Παντελής αναισθησία, απέναντι στους καταναλωτές. Ο κ. Π. Αθανασόπουλος «ρίχνει έξω» την επιχείρηση και, με θράσος, ζητά, από τους καταναλωτές, να πληρώσουν τις ζημιές. Απαιτεί και ξανά απαιτεί αυξήσεις, κάθε φορά, που αποτυγχάνει να διαχειριστεί τα οικονομικά της εταιρίας. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα καθώς και σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, ο διευθύνων της επιχείρησης θα είχε πάει σπίτι του, ως ανίκανος και θα ήταν υπόλογος, για την παταγώδη αποτυχία του. Ο κ. Π. Αθανασόπουλος, όμως, απολαμβάνει την κυβερνητική προστασία, δια στόματος κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Θ. Ρουσόπουλου.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., εδώ και χρόνια, διαμαρτύρεται και στηλιτεύει τη διοίκηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και την κυβέρνηση, για την κατάσταση αυτή. Απαιτήσαμε, πολλές φορές, την αντικατάσταση του κ. Π. Αθανασόπουλου. Απαιτήσαμε, από την κυβέρνηση, να λάβει μέτρα, για την προστασία των καταναλωτών. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. είναι αφενός μονοπώλιο και αφετέρου παρέχει μια καθολική υπηρεσία. Η κυβέρνηση, εάν το ήθελε, θα μπορούσε να παρέμβει, στη λειτουργία της Δ.Ε.Η. Α.Ε., υπέρ των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. και οι καταναλωτές απαιτούμε:
- Εφόσον, ο κ. Π. Αθανασόπουλος δε φεύγει μόνος του, να τον στείλει η κυβέρνηση, στο σπίτι του.
- Τις ζημίες, που προκάλεσε, να τις επωμισθεί ο ίδιος και όχι οι καταναλωτές και οι φορολογούμενοι πολίτες.
Το ποτήρι ξεχείλισε! Η ακρίβεια είναι οριζόντια πολιτική! Αν θέλει η κυβέρνηση να κάνει κάτι, πρέπει να κάνει συντονισμένες και συνδυαστικές ενέργειες!»

Η δράση και η αντίδρασή μας είχαν αποτελέσματα. Οι αυξήσεις, στα τιμολόγια της Δ.Ε.Η., που είχαν αποφασιστεί, για το 2009, ανακλήθηκαν. Παρακολουθούμε τη Δ.Ε.Η. και προειδοποιούμε ότι θα αντιδράσουμε και πάλι, δυναμικά, εάν τολμήσει ο κ. Αθανασόπουλος ή οποιοσδήποτε άλλος να μιλήσει, για αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, εν μέσω οικονομικής κρίσης και ενώ η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε, δραματικά. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Δ.Ε.Η. πρέπει να ασχοληθούν, με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, στη χώρα μας, που έπρεπε να έχει γίνει, εδώ και καιρό, με τη διασφάλιση της καθολικότητας της υπηρεσίας και των δικαιωμάτων του καταναλωτή, με την παραγωγή πράσινης ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές και να σταματήσουν να ασχολούνται, μόνο με το πώς θα χαρατσώσουν τους καταναλωτές.

Τράπεζες
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 2008, ήταν η χρονιά των τραπεζών. Η αναλγησία, που επέδειξαν, ήταν πρωτοφανής.

- Προσέφυγαν, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να ακυρώσουν την Υπουργική Απόφαση, με την οποία λάμβαναν ισχύ νόμου οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, που καταργούσαν καταχρηστικούς όρους συμβάσεων και καταχρηστικές χρεώσεις. Έτσι, συνεχίζουν να επιβάλλουν αυτούς τους όρους και τις χρεώσεις.
- Συνέδεσαν τα επιτόκια στεγαστικών δανείων με το επιτόκιο διατραπεζικού δανεισμού (Euribor), αντί με το επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), αυξάνοντας, έτσι, αυθαίρετα, τα επιτόκια και τινάζοντας, στον αέρα, την υποχρέωση, που επιβάλλεται, από τη νομοθεσία, για τη διαφάνεια των χρεώσεων.
- Σταμάτησαν τη χορήγηση δανείων εργατικής κατοικίας.
- Χρησιμοποίησαν, κατά κόρον, εισπρακτικές εταιρίες, για την είσπραξη καθυστερούμενων οφειλών, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα, σε καταναλωτές. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι εταιρίες αυτές κινούνται, στα όρια μεταξύ  νομιμότητας και παρανομίας, χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο, για τη λειτουργία τους.
- Εκβίασαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταναλωτές, εν μέσω οικονομικής κρίσης, να αποδεχτούν αύξηση επιτοκίων, διαφορετικά να επιστρέψουν τα χρήματα, άμεσα.
- Αύξαναν τα επιτόκια δανειοδότησης, τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη, τα επιτόκια υποχωρούσαν.
- Εισέπραξαν και συνεχίζουν να εισπράττουν καταχρηστικά και παράνομα, σύμφωνα, με την απόφαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, τέλη και έξοδα, για εγγραφή εμπράγματων δικαιωμάτων, στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Είναι, πραγματικά, ντροπή, αυτές οι πρακτικές των τραπεζών. Στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι τράπεζες, αντί να επιδείξουν την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη, προσπαθώντας να τονώσουν την αγορά και βοηθώντας, στην αποτροπή του κλεισίματος επιχειρήσεων, της αύξησης της ανεργίας, του οικονομικού στραγγαλισμού των καταναλωτών και στη μείωση των κατασχέσεων, δρουν, ως αρπακτικά, «λύκοι, που χαίρονται στην αναμπουμπούλα».

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει αυστηρά μέτρα, ώστε να σταματήσει αυτή η πρακτική των τραπεζών και να προστατευτούν καταναλωτές και επιχειρήσεις, από τις παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών.

Η παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. έφερε κάποια αποτελέσματα. Οι τράπεζες «πήραν πίσω», με προφορικές δεσμεύσεις, τον εκβιασμό, για την αύξηση των επιτοκίων. Υπάρχουν, βέβαια, ακόμα πολλά, που πρέπει να γίνουν, στον τομέα των τραπεζών. Καθημερινά, δεχόμαστε καταγγελίες, για τις τράπεζες, καθημερινά, επιλύουμε προβλήματα. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζονται αποφασιστικά βήματα, από τη πλευρά της Κυβέρνησης, για να δημιουργήσει υγιή ανταγωνισμό, μεταξύ των τραπεζών, προς όφελος των καταναλωτών.

Τειρεσίας ΑΕ
Είναι γνωστό ότι οι ελληνικές Τράπεζες χρησιμοποιούν, ως άλλοθι, τις οφειλές των καταναλωτών, που βρίσκονται, σε καθυστέρηση, τις λεγόμενες επισφάλειες, για να δικαιολογούν το γεγονός ότι τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών, στην Ελλάδα, είναι τα υψηλότερα, στην Ευρωζώνη. Κάθε φορά, που το ΚΕ.Π.ΚΑ. πιέζει τις Τράπεζες να μειώσουν αυτά τα επιτόκια, λαμβάνει την απάντηση: «Μα έχουμε υψηλές επισφάλειες. Δε μπορούμε να μειώσουμε τα επιτόκια, γιατί θα έχουμε ζημίες». Έτσι, τιμωρούν τους καλοπληρωτές, χρησιμοποιώντας τους όποιους κακοπληρωτές, ως άλλοθι.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ., από το 2002, όταν, ακόμα συζητούνταν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναμόρφωση της οδηγίας, για την καταναλωτική πίστη, είχε θέσει το ζήτημα της πρόληψης. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να χορηγούνται καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, σε καταναλωτές, που είναι σχεδόν βέβαιο ότι δε θα καταφέρουν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους και να εμπλέκονται όλοι, σε περιπέτειες, όταν το δάνειο «περάσει», στην καθυστέρηση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θεσμοθετήθηκε το Σύστημα Συγκέντρωσης Στοιχείων, ο περίφημος «Λευκός Τειρεσίας», στον οποίο καταχωρούνται όλες οι δανειακές υποχρεώσεις των καταναλωτών και στον οποίο έχουν πρόσβαση όλες οι Τράπεζες. Η εγκύκλιος της Τράπεζας της Ελλάδος, που σύστηνε, στις Τράπεζες, να μη δανειοδοτούν καταναλωτές, των οποίων οι δόσεις αποπληρωμής των δανείων υπερβαίνουν το 40% του εισοδήματός τους, σε συνδυασμό με το «Λευκό Τειρεσία», έβαζε τις Τράπεζες, προ των ευθυνών τους. Ήταν ένα θετικό βήμα, για την υπεύθυνη χορήγηση δανείων. Όμως, οι Τράπεζες βρήκαν ένα σωρό προσχήματα, για να μην εφαρμόσουν αυτό το μέτρο, με κυρίαρχο μια “υποτιθέμενη” προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ., σε όλες τις ομιλίες του, για το δανεισμό των καταναλωτών, έθετε το πρόβλημα αυτό. Με δελτία τύπου, με συνεντεύξεις, με αλληλογραφία, πίεζε, συνεχώς, τις Τράπεζες για υπεύθυνη δανειοδότηση. Στις 26 Νοεμβρίου του 2008, αποστείλαμε την παρακάτω επιστολή, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, την οποία κοινοποιήσαμε, στους: Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια, Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο Βλάχο, Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Ιωάννη Οικονόμου, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Τράπεζα της Ελλάδος, Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών, Πρόεδρο της Τειρεσίας Α.Ε., κ. Ιωάννη Μούργελα.

«Η οικονομική κρίση, η ακρίβεια και η υπερχρέωση έχουν εξαντλήσει τους καταναλωτές. Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο συνολικός δανεισμός των ελλήνων νοικοκυριών αυξήθηκε, από το 2003, έως το 2007, από 26,30% του Α.Ε.Π., σε 45,5% του Α.Ε.Π., δηλαδή, σχεδόν, διπλασιάστηκε. Οι τράπεζες προσπαθούν, διαρκώς, να διευρύνουν το μερίδιό τους, στην αγορά. Ακόμη και σήμερα, που η διεθνής οικονομική κρίση απειλεί και την Ελλάδα, συνεχίζουν να πουλούν, με τρόπο επιθετικό και ανεύθυνο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Για να μπει ένας φραγμός, στην υπερχρέωση των νοικοκυριών, ζητούμε την επέκταση και τον εμπλουτισμό του Συστήματος Συγκέντρωσης Κινδύνων, που τηρείται, από την Τειρεσίας Α.Ε. Η καταχώρηση, στο Σ.Σ.Κ., όλων των δεδομένων, για δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, προσωπικά κ.λπ.) καθώς και για τις πιστωτικές κάρτες, θα δώσει τη δυνατότητα, στις τράπεζες, να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα, για τη συνολική δανειακή επιβάρυνση του καταναλωτή- υποψήφιου δανειολήπτη.

Έτσι, η χορήγηση δανείων και καρτών θα λάβει χαρακτηριστικά υπεύθυνης δανειοδότησης και θα περιορίσει τις επισφάλειες των τραπεζών. Ο περιορισμός των επισφαλειών θα έχει, ως αποτέλεσμα, τη μείωση των επιτοκίων και, τελικά, την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού και τον περιορισμό της υπερχρέωσης.»

Περιμένουμε τις αντιδράσεις και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου.

Πώληση Ο.Τ.Ε.
Οι τηλεπικοινωνίες παίζουν σημαντικό ρόλο, στη διασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και γεωγραφικής συνοχής, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι βασικές, για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Η έλλειψη πρόσβασης, στις υπηρεσίες αυτές, μπορεί να οδηγήσει τους Ευρωπαίους πολίτες, στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Πριν δύο δεκαετίες, η παροχή των υπηρεσιών αυτών ήταν ευθύνη και υποχρέωση των κυβερνήσεων. Στην Ελλάδα, ο Ο.Τ.Ε., ελεγχόμενος από το δημόσιο, παρείχε τη σταθερή τηλεφωνία, ως μονοπώλιο. Η παγκοσμιοποίηση και η ανάπτυξη της τεχνολογίας, έφεραν σημαντικές αλλαγές. Απελευθερώθηκαν οι τηλεπικοινωνίες, νέες επιχειρήσεις εισήλθαν, στην αγορά, ιδιωτικοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος του Ο.Τ.Ε., αναπτύχθηκε ανταγωνισμός. Προβλήματα πολλά υπήρχαν και υπάρχουν. Και όταν ο Ο.Τ.Ε. ήταν μονοπώλιο και τώρα, με τους πολλούς παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Στην Ευρώπη, αναπτύχθηκε ένας προβληματισμός. Κάποιες υπηρεσίες υπήρχε περίπτωση να μη θεωρηθούν επικερδείς, από ιδιώτες επιχειρηματίες και έτσι οι Καταναλωτές να στερηθούν του δικαιώματος της πρόσβασης, σ’ αυτές. Για παράδειγμα, μια ιδιωτική επιχείρηση, ίσως αποφύγει να παράσχει σταθερή τηλεφωνία, σε ένα απομονωμένο νησί ή σε ένα μικρό ορεινό χωριό.

Για το λόγο αυτό, εισήχθη, στην Ευρώπη, ο όρος καθολική υπηρεσία. Η σταθερή τηλεφωνία και η «παραδοσιακή» (dial-up) σύνδεση, στο διαδίκτυο, χαρακτηρίστηκαν καθολική υπηρεσία. Έπρεπε, λοιπόν, κάθε κράτος – μέλος να ορίσει μια επιχείρηση, η οποία θα αναλάμβανε να παρέχει σταθερή τηλεφωνία, με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και σε προσιτές τιμές, σε όλους τους Καταναλωτές, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας ή τυχόν ιδιαιτεροτήτων.

Στην Ελλάδα, ο Ο.Τ.Ε. ορίστηκε καθολικός πάροχος, χωρίς μέχρι σήμερα, να επιβαρυνθεί ο Καταναλωτής. Ο Ο.Τ.Ε., σύμφωνα με την Ε.Ε.Τ.Τ. «διαθέτει δίκτυο πρόσβασης, για υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων, το οποίο καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας».

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. απέστειλε, στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, ανοιχτή επιστολή, την οποί δημοσιοποίησε, με δελτίο τύπου, στην οποία έθετε τους προβληματισμούς των καταναλωτών, για την πώληση του Ο.Τ.Ε.:

- Μετά την πώληση του ΟΤΕ, στη DEUTSCHE TELECOM, ποιος θα είναι ο καθολικός πάροχος, στην Ελλάδα;
- Πως θα διασφαλιστεί και με τι κόστος η πρόσβαση των Ελλήνων Καταναλωτών, στην καθολική υπηρεσία της τηλεφωνίας;

Βέβαια, δεν περιμέναμε απάντηση, από τον Υπουργό, αφού η πώληση του Ο.Τ.Ε. είχε αποφασιστεί. Άλλωστε και σε εκπομπή του δημοσιογράφου, κ. Ν. Χατζηνικολάου, ο Υπουργός δεν απάντησε, στην ερώτηση αυτή, που του θέσαμε.

Παρακολουθούμε, όμως, την εξέλιξη και σε περίπτωση, που υπάρξουν προβλήματα, στην παροχή της καθολικής υπηρεσίας, θα ενεργοποιηθούμε, άμεσα και θα καταγγείλουμε την παραβίαση των δικαιωμάτων μας, όπου πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο.

Επιτροπή ΔΕΚΟ
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσωπεί τους καταναλωτές, στην Επιτροπή ΔΕΚΟ, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η επιτροπή αυτή έχει αρμοδιότητα τη θεσμοθέτηση ή την αναθεώρηση των «Χαρτών Υποχρεώσεων, προς τους Καταναλωτές», των επιχειρήσεων, που παρέχουν υπηρεσίες καθολικές ή γενικού κοινωνικού ενδιαφέροντος ή είναι επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η επιτροπή αυτή συνεδρίασε μόνο μία φορά. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κ. Α. Σκορδάς, μετά από αυτή την πρώτη συνεδρίαση, εξέδωσε, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής, ένα φυλλάδιο, με τους Χ.Υ.Κ., που υποτίθεται ότι είχε συντάξει η επιτροπή. Οι Χ.Υ.Κ. αυτοί ήταν, για κάποιες επιχειρήσεις, στη σωστή κατεύθυνση, κάποιοι παρουσίαζαν ελλείμματα και κάποιοι ήταν, απλώς, κατευθυντήριες οδηγίες. Διαμαρτυρηθήκαμε, στο Υπουργείο και αρχίσαμε να ελέγχουμε κάθε χάρτη, χωριστά, για να εντοπίσουμε τυχόν αδυναμίες και να παρέμβουμε, για διόρθωσή τους, στην επιχείρηση.

Ωστόσο, επειδή αυτή η διαδικασία είναι πιο μακροχρόνια, ζητήσαμε, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, να συγκαλέσει την Επιτροπή ΔΕΚΟ, για να διορθωθούν οι Χ.Υ.Κ.

Τέλος, τον Οκτώβριο του 2008, λόγω της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων, που αυτή δημιούργησε, στην πρόσβαση των καταναλωτών, στις καθολικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες γενικού καθολικού ενδιαφέροντος, ζητήσαμε και πάλι τη σύγκλιση της επιτροπής. Πιστεύουμε ότι, σε αυτή τη δύσκολη, οικονομικά, περίοδο, η επιτροπή μπορεί και πρέπει να ασχοληθεί, με τη διασφάλιση της πρόσβασης των οικονομικά ασθενέστερων καταναλωτών ή των καταναλωτών, που πλήττονται, από τις συνέπειες της κρίσης (π.χ. αυτών που χάνουν τη δουλειά τους), στις υπηρεσίες των ΔΕΚΟ.

Βέβαια, η Κυβέρνηση δεν ανέλαβε καμιά πρωτοβουλία, για να συγκαλέσει την επιτροπή. Εμείς, όμως, θα επιμείνουμε.

Η επισιτιστική κρίση
Η υψηλές τιμές των τροφίμων επηρεάζουν, αρνητικά, εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, κυρίως αυτούς, που ζουν στα όρια της φτώχιας και της πείνας. Οι πρόσφατες αυξήσεις, στις τιμές τροφίμων, επηρεάζουν τους καταναλωτές, παγκοσμίως. Αν και οι διεθνείς τιμές παρουσίασαν ελαφρά μείωση, τους τελευταίους μήνες, είναι μάλλον απίθανο να δούμε τις τιμές των τροφίμων να σταθεροποιούνται ή να πέφτουν, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
1. Τους πρώτους 4 μήνες του 2008, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν, κατά 53%, σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2007.
2. Το ρύζι κοστίζει 70% περισσότερο, από ότι 12 μήνες πριν.
3. Η τιμή του σταριού διπλασιάστηκε, μέσα σε λιγότερο, από ένα χρόνο.
4. Το καλαμπόκι, τα δημητριακά, η σόγια έχουν πολύ υψηλότερες τιμές, από αυτές της δεκαετίας του 1990.
5. Στην Ελλάδα, οι καταναλωτές πληρώνουν τα τρόφιμά τους πολύ ακριβότερα, από τους καταναλωτές, στην Ευρώπη.

Όλοι οι καταναλωτές αισθάνονται την πίεση της αύξησης των τιμών των τροφίμων. Όμως, εκατομμύρια καταναλωτές δε μπορούν να ανταποκριθούν, στις αυξήσεις αυτές. Υπάρχει φόβος η ήδη φτωχή διατροφή αυτών των καταναλωτών θα χειροτερέψει. Το Πρόγραμμα κατά της Παγκόσμιας Πείνας εκτιμά ότι περίπου 130 εκατομμύρια άνθρωποι, θα κινδυνέψουν, από ασιτία. Η σημερινή κρίση είναι αποτέλεσμα διαφόρων πιέσεων, που συνέπεσαν, χρονικά. Οι αιτίες είναι, σίγουρα, σύνθετες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να καταγράψουμε κάποιες, από αυτές τις αιτίες. Πρέπει, όμως, να τονίσουμε ότι, σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν και άλλες σοβαρές αιτίες, που επιτείνουν το πρόβλημα ή το καθιστούν διαχρονικό.
- Αύξηση ζήτησης: Η προσφορά τροφίμων, σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν έχει μειωθεί. Ωστόσο, η αύξηση του πληθυσμού και η οικονομική του άνοδος, σε κάποιες περιοχές του πλανήτη, όπως η Ινδία και η Κίνα, έχουν οδηγήσει, σε αύξηση της ζήτησης. Οι άνθρωποι τρώνε μεγαλύτερες ποσότητες και, επίσης, τρώνε περισσότερο κρέας και περισσότερα τυποποιημένα τρόφιμα, γεγονός, που απαιτεί περισσότερες πρώτες ύλες.
- Αύξηση της τιμής του πετρελαίου: Τον Μάιο του 2008, η τιμή του πετρελαίου είχε αυξηθεί στο 135$ το βαρέλι, από τα 65$, που ήταν το Μάιο του 2007. Οι ανάγκες, σε πετρέλαιο, για να παραχθούν λιπάσματα, να μεταφερθούν τρόφιμα, να λειτουργήσουν μηχανήματα, είχαν μια δραματική επίδραση, στις τιμές των τροφίμων.
- Κερδοσκοπία: Οι φόβοι, για την ασφάλεια των επενδύσεων, στο στεγαστικό τομέα, στις Η.Π.Α., υποδαύλισε ένα κύμα προβληματισμών, σε πολλούς επενδυτές του δυτικού κόσμου, οι οποίοι στράφηκαν, σε επενδύσεις, προς πιο ασφαλείς τομείς. Αυτοί οι τομείς συμπεριλάμβαναν τα βασικά αγαθά διατροφής και ο συνδυασμός της τροφής αυτής, με την αύξηση ζήτησης συνέβαλε, στην αύξηση τιμών.
- Βιοκαύσιμα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Η.Π.Α. ενδυνάμωσαν τα κίνητρα, για την καλλιέργεια των βιοκαυσίμων, είτε με επιδοτήσεις, είτε με ποσοστώσεις. Αυτή η στροφή, μπορεί να μείωσε, ελάχιστα, τις τιμές των καυσίμων, αλλά μείωσε την παραγωγή τροφίμων, γιατί μείωσε τις εκτάσεις, όπου καλλιεργούνταν.
- Μείωση επιδοτήσεων: Η τάση της μείωσης των αγροτικών επιδοτήσεων, στις αναπτυγμένες χώρες, είχε επιπτώσεις, στις τιμές των τροφίμων, κυρίως στις χώρες, που εισάγουν τρόφιμα, και η παγκόσμια προμήθεια τροφίμων δε μειώθηκε.
- Εθνικοί παράγοντες: Πολιτικές ορισμένων κυβερνήσεων και χονδρεμπόρων πυροδότησαν αυξήσεις, στις τιμές των τροφίμων και προκάλεσαν πανικό, στις αγορές. Αγοράστηκαν υπερβολικές ποσότητες τροφίμων και δημιουργήθηκαν μεγάλα αποθέματα. Έτσι, έσπρωξαν τις τιμές, προς τα πάνω.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκατομμύρια άνθρωποι ζουν, εδώ και χρόνια, την κρίση των τροφίμων. Πριν δυο χρόνια, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) ανέφερε ότι σαράντα χώρες αντιμετώπιζαν σοβαρή έλλειψη τροφίμων και ζητούσε εξωτερική βοήθεια. Η σημερινή κρίση, απλά, υπογραμμίζει το γεγονός ότι απαιτούνται περισσότερες πρωτοβουλίες και δράσεις, για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και η έλλειψη τροφίμων.

Κάποια ελάχιστη αύξηση τιμών των τροφίμων, ίσως, να ήταν αποδεκτή, εφόσον μείωνε τυχόν σπατάλη τροφίμων. Εάν οι υψηλότερες τιμές ήταν αποτέλεσμα καλύτερης ποιότητας τροφίμων ή αλλαγής τρόπου παραγωγής τους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, ή υψηλότερων αμοιβών παραγωγού, ο οποίος αμείβεται, με τρόπο εξευτελιστικό, για τα προϊόντα και τον κόπο του, τότε θα λέγαμε ότι οι καταναλωτές συμφωνούμε να πληρώνουμε παραπάνω. Δυστυχώς, τίποτε, από αυτά, δεν ισχύει.

Η σημερινή κρίση τροφίμων είναι αποτέλεσμα κυρίως της αισχροκέρδειας, της υπερεκμετάλλευσης των πόρων και της έλλειψης ενός συνολικού παγκόσμιου σχεδιασμού και πρόνοιας. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνεργάστηκε, με τη Διεθνή των Καταναλωτών, ώστε να διαμορφωθεί ένα μανιφέστο, με τα αιτήματα των καταναλωτών, για να ξεπεραστεί η επισιτιστική κρίση, σε παγκόσμιο επίπεδο. Με αυτό, προτείναμε:
- Χορήγηση βοήθειας σε τρόφιμα: Οι άνθρωποι, που πλήττονται, χειρότερα, από την αύξηση των τιμών των τροφίμων, είναι αυτοί, που βρίσκονται, στα όρια της φτώχειας. Στις πλούσιες χώρες, οι καταναλωτές ξοδεύουν 10% έως 20% του εισοδήματός τους, για την αγορά τροφίμων. Στις φτωχές χώρες, οι καταναλωτές ξοδεύουν 60% έως και 80% του εισοδήματός τους, για την αγορά των τροφίμων. Στη χώρα μας, η κατάσταση είναι ίδια. Οι καταναλωτές, με χαμηλά εισοδήματα, τοποθετούν πάνω από το μισό εισόδημά τους, στην αγορά των τροφίμων. Οι κυβερνήσεις, λοιπόν, έχουν ηθική υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι οι φτωχότεροι καταναλωτές, δε θα πεινάσουν, εξαιτίας των υπερβολικών αυξήσεων, στις τιμές των τροφίμων.
- Καταπολέμηση αισχροκέρδειας: Επιθετικές εθνικές και διεθνείς πολιτικές, προσπάθειες και παρεμβάσεις απαιτούνται, για να περιοριστεί η αισχροκέρδεια, που, εντέχνως, οδηγεί τις αυξήσεις των τιμών, χωρίς καμιά μακροπρόθεσμη δέσμευση, για σταθεροποίησή τους.
- Υποστήριξη της παραγωγής τροφίμων, στις αναπτυσσόμενες χώρες: Για πολλά χρόνια, η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί μια παραμελημένη πολιτική, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η σημερινή κρίση αποδεικνύει ότι αυτή η πολιτική μπορεί να καταστήσει τους καταναλωτές, στις φτωχές χώρες, ιδιαίτερα, ευάλωτους, στις αλλαγές του διεθνούς εμπορίου. Η αύξηση της παραγωγής τροφίμων, στις αναπτυσσόμενες χώρες, όχι μόνον παρέχει, στους πολίτες αυτών των χωρών, εισόδημα, αλλά εγγυάται και την προσφορά τροφίμων, σε αυτούς.
- Αναθεώρηση της στάσης για τα βιοκαύσιμα: Οι επιχορηγήσεις, για την καλλιέργεια βιοκαυσίμων έχουν καταστεί περιττές, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Μια συνολική μελέτη, για τα βιοκαύσιμα, πρέπει να διερευνήσει τις επιπτώσεις της αύξησης της παραγωγής τους, στην παραγωγή και στις τιμές των τροφίμων και στις κλιματικές αλλαγές.
- Προσαρμογή πολιτικών, στις κλιματικές αλλαγές: Η ανάγκη να αναθεωρηθούν πολιτικές, ώστε να αποτρέψουμε και να περιορίσουμε τις κλιματικές αλλαγές, υπαγορεύει, σε όλες τις χώρες, να μειώσουν τη χρήση πετρελαίου και να αναζητήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο, που θα διασφαλίζει ίσα οφέλη, για τους καταναλωτές, στις πλούσιες και στις φτωχές χώρες και θα εμποδίζει οι πολίτες των φτωχών χωρών να υποστούν όλες τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης.

Απλουστευμένη σήμανση τροφίμων
Οι έρευνες του ΚΕ.Π.ΚΑ. αποδεικνύουν ότι:
- 7 στους 10 καταναλωτές θεωρούν ότι τα συστατικά αποτελούν κίνητρο, για να αγοράσουν ένα τρόφιμο.
Όμως:
- 7 στους 10 δυσκολεύονται να καταλάβουν τα συστατικά, που αναγράφονται, στις συσκευασίες.
- 6 στους 10 δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα συστατικά, πάνω στις συσκευασίες.
- 6 στους 10 καταναλωτές θεωρούν ότι η διατροφική αξία ενός τροφίμου είναι κίνητρο, για να αγοράσει αυτό το τρόφιμο.
- 9 στους 10 θεωρούν ότι πρέπει να βελτιωθεί ο τρόπος αναγραφής των συστατικών, με τη χρήση μεγαλύτερων γραμμάτων και πιο εκλαϊκευμένων όρων.
- Οι μισοί καταναλωτές δυσκολεύονται να εντοπίσουν τον πίνακα διατροφικών στοιχείων, στη συσκευασία.
- 8 στους 10 καταναλωτές θεωρούν ότι πρέπει να βελτιωθεί ο τρόπος αναγραφής των διατροφικών στοιχείων, με τη χρήση πιο απλών όρων και μεγαλύτερων γραμμάτων.

Η Αρχή Ελέγχου Τροφίμων της Μ. Βρετανίας έχει προτείνει μια καλή λύση, για το πρόβλημά μας. Ονομάζεται «χρώματα φωτεινού σηματοδότη». Είναι τρόπος σήμανσης των τροφίμων, ο οποίος χρησιμοποιεί το κόκκινο, το πορτοκαλί και το πράσινο χρώμα, όπως οι φωτεινοί σηματοδότες, στις διαβάσεις πεζών, στους δρόμους, για να καταδείξει, στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας, εάν, σε ένα τρόφιμο, τα λιπαρά, τα κεκορεσμένα λίπη, η ζάχαρη και το αλάτι είναι, σε υψηλά, μέτρια ή χαμηλά ποσοστά. Ήδη, στη Μεγάλη Βρετανία, πολλές εταιρίες τροφίμων έχουν εφαρμόσει αυτό το σύστημα σήμανσης, στα τρόφιμά τους.

Αλάτι – Ζάχαρη – Λιπαρά
Αυτά τα συστατικά έχουν αποδειχθεί ότι δημιουργούν προβλήματα, στην υγεία μας (π.χ. παχυσαρκία, καρδιοαγγειακά προβλήματα κ.λπ.), όταν τα λαμβάνουμε, σε μεγάλες ποσότητες. Ένα κόκκινο σημάδι, στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας, σημαίνει ότι το τρόφιμο περιέχει υψηλά ποσοστά, κάποιου συστατικού, που πρέπει να καταναλώνουμε, σε περιορισμένες ποσότητες. Αυτό δε σημαίνει ότι δε πρέπει, ποτέ, να τρώμε τα τρόφιμα, που φέρουν κόκκινα σημάδια. Όμως, πρέπει να παρακολουθούμε πόσο συχνά τα καταναλώνουμε ή να προσπαθήσουμε να τρώμε μικρότερες ποσότητες.
Ένα πορτοκαλί σημάδι, σημαίνει ότι το τρόφιμο δεν περιέχει ούτε υψηλά, ούτε χαμηλά ποσοστά του συστατικού. Έτσι, αυτό το τρόφιμο είναι μια καλή επιλογή, τις περισσότερες φορές, όταν δεν επιθυμούμε μια «πράσινη» επιλογή.

Ένα πράσινο σημάδι σημαίνει ότι το τρόφιμο περιέχει χαμηλά ποσοστά του συγκεκριμένου συστατικού. Όσο περισσότερα πράσινα σημάδια έχει ένα τρόφιμο, στη συσκευασία του, τόσο πιο υγιεινή επιλογή τροφίμων κάνουμε.
Έτσι, όταν ψωνίζουμε και εφόσον θέλουμε να ακολουθήσουμε μια υγιεινή διατροφή, πρέπει να επιλέγουμε περισσότερα πράσινα και πορτοκαλί σημάδια και λιγότερα κόκκινα.

Τι σημαίνει υψηλά, μεσαία, χαμηλά ποσοστά συστατικών;
Συστατικό (ανά 100g) Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό
Λιπαρά Πάνω από 20g 3g – 20g Κάτω από 3g
Αλάτι Πάνω από 1,5g 0,3g – 1,5g Κάτω από 0,3g
Σάκχαρα Πάνω από 15g 5g – 15g Κάτω από 5g
Κεκορεσμένα λιπαρά Πάνω από 5g 1,5g – 5g Κάτω από 1,5g

Γιατί χρώματα; Γιατί φωτεινός σηματοδότης;
Η σήμανση, με χρώματα:
· Παρέχει γρήγορη πληροφόρηση, πληροφόρηση, με μια «ματιά», για τα βασικά διατροφικά στοιχεία.
· Μεταφράζει (δηλαδή κάνει, αμέσως, κατανοητό) το τι σημαίνουν τα διάφορα επίπεδα (χαμηλό, μέτριο, υψηλό) των βασικών διατροφικών στοιχείων.
· Είναι εύκολη και κατανοητή, από όλους τους καταναλωτές.
· Παρέχει κατανοητή πληροφόρηση, για τις αντίστοιχες ποσότητες των βασικών συστατικών, στο τρόφιμο.

Τι σήμανση θέλουμε;
Οι καταναλωτές χρειαζόμαστε και απαιτούμε απλή, πλήρη, ομοιόμορφη, σαφή και απόλυτα κατανοητή πληροφόρηση. Τι θέλουμε;
Στο μπροστά μέρος της συσκευασίας, να υπάρχει η σήμανση, με χρώματα, τεσσάρων βασικών στοιχείων:
- Λιπαρά
- Αλάτι
- Ζάχαρα
- Κεκορεσμένα λίπη
Στο πίσω μέρος της συσκευασίας, θέλουμε τη σήμανση 8+1 διατροφικών στοιχείων.
- Ενέργεια
- Πρωτεϊνες
- Λιπαρά
- Κεκορεσμένα λιπαρά
- Υδατάνθρακες
- Ζάχαρα
- Αλάτι
- Φυτικές ίνες
- Trans-λιπαρά οξέα
Μας απογοητεύει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν επιβάλλει, για όλα τα παραπάνω στοιχεία, υποχρεωτική σήμανση. Πιστεύουμε ότι τα στοιχεία αυτά «το μεγάλο 8+1», όπως το ονομάζει η BEUC, είναι απαραίτητα, στους καταναλωτές, για να κάνουν υγιεινές επιλογές τροφίμων, για να ακολουθήσουν μια υγιεινή διατροφή, για να χάσουν βάρος. Γιατί:

Το μεγάλο 8+1
Ενέργεια: Είναι σημαντικό να «κρατάμε λογαριασμό», για την ενέργεια (θερμίδες), που παίρνουμε, από τα διάφορα τρόφιμα. Ο σημερινός τρόπος διατροφής μας (γρήγορο φαγητό, έτοιμο φαγητό, τσιμπολογήματα, σνακς κ.λπ.) χαρακτηρίζεται, από πολύ υψηλά ποσοστά ενέργειας. Η πληροφόρηση, για τη πρόσληψη ενέργειας, από ένα τρόφιμο, βοηθά τους καταναλωτές να επιλέξουμε τρόφιμα, που περιέχουν λιγότερη ενέργεια και να ελέγξουμε ή να μειώσουμε την καθημερινή πρόσληψη ενέργειας.
Πρωτεΐνες: Περιέχουν αμινοξέα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, για την ανάπτυξη και την ανάπλαση των ιστών. Οι πρωτεΐνες μας παρέχουν ενέργεια, μαζί με τα λιπαρά και τους υδρογονάνθρακες.
Υδατάνθρακες: Είναι βασικό συστατικό πολλών απαραίτητων τροφίμων, οι οποίοι μας παρέχουν ένα σημαντικό τμήμα της συνολικής ενέργειας, που προσλαμβάνουμε και των βασικών διατροφικών στοιχείων. Η ακριβής ποσότητα υδατανθράκων είναι πληροφορία παραπάνω από απαραίτητη, για τους διαβητικούς.
Ζάχαρα: Κατέχουν δεσπόζουσα θέση, ως συστατικά «άχρηστων» τροφίμων, δηλαδή τροφίμων, που δε μας προσδίδουν σημαντικά διατροφικά στοιχεία. Επειδή χωνεύονται, γρήγορα, προκαλούν, γρήγορα, αίσθημα πείνας. Για το λόγο αυτό, είναι βασικές αιτίες, για πρόσληψη υψηλών ποσοστών ενέργειας και αύξηση των σωματικού βάρους. Επιπλέον, προκαλούν και τερηδόνα.
Λιπαρά: Η παρουσία των λιπαρών συνεισφέρει, στην υψηλή περιεκτικότητα ενέργειας, στα τρόφιμα, η οποία περιεκτικότητα είναι η βασική αιτία υψηλής πρόσληψης ενέργειας και αύξησης σωματικού βάρους. Επιπλέον, πολλά λιπαρά περιέχουν ανθυγιεινά μέρη, όπως κεκορεσμένα λιπαρά ή trans-λιπαρά, η πρόσληψη των οποίων πρέπει να γίνεται, περιορισμένα.
Κεκορεσμένα λιπαρά: Ανεβάζουν τα επίπεδα της χοληστερόλης, στο αίμα. Κυρίως, της «κακής» χοληστερόλης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τα κεκορεσμένα λιπαρά δεν πρέπει να μας παρέχουν πάνω από το 10% της συνολικής ενέργειας, που προσλαμβάνουμε, από τα τρόφιμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος όρος αυτού του ποσοστού είναι υψηλότερος.
Φυτικές ίνες: Προσδίδουν όγκο, στην ποσότητα τροφίμων, που καταναλώνουμε, μειώνουν την περιεκτικότητα των τροφίμων, σε ενέργεια και δημιουργούν αίσθηση χορτασμού. Οι φυτικές ίνες δε χωνεύονται, ούτε απορροφούνται, εύκολα, από τον οργανισμό και βοηθούν, στην καλή λειτουργία των εντέρων μας. Επιπλέον, οι φυτικές ίνες είναι βασικά συστατικά τροφίμων, που μας παρέχουν άλλα βασικά θρεπτικά συστατικά. Επίσης, βοηθούν, στην πρόληψη αρκετών ασθενειών.
Αλάτι: Η υπερβολική πρόσληψη άλατος συνδέεται, με την αύξηση της αρτηριακής πίεσης και τις καρδιοπάθειες. Η πρόσληψη άλατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6g την ημέρα. Οι ευρωπαίοι πολίτες, σήμερα, λαμβάνουν πολύ υψηλότερες δόσεις
Trans-λιπαρά οξέα: Η πρόσληψη trans-λιπαρών οξέων αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Αυξάνει την «κακή» χοληστερόλη και μειώνει την «καλή». Προκαλούν φλεγμονές, βλάπτουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και εμπλέκονται, σε καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά επεισόδια, διαβήτη και άλλες χρόνιες παθήσεις.

Τι ποσότητες πρέπει να λαμβάνουμε καθημερινά;
Η ημερήσια συνιστώμενη δόση (Η.Σ.Δ.) είναι η ποσότητα συγκεκριμένων συστατικών, των οποίων την κατανάλωση, με βάση επιστημονικά δεδομένα, δεν πρέπει να ξεπερνάμε, σε καθημερινή βάση. Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση και να πιστεύουμε ότι η Η.Σ.Δ. είναι η ποσότητα, που πρέπει να καταναλώσουμε, για να είμαστε υγιείς. Η Η.Σ.Δ. δεν είναι στόχος, είναι, όμως, ανώτατο όριο και οι ποσότητες, που εμείς καταναλώνουμε, πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερες, από την Η.Σ.Δ. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα διαφορετικά συστατικά δεν τα παίρνουμε, από ένα μόνο τρόφιμο. Επομένως, πρέπει να προσθέσουμε την ποσότητα π.χ. άλατος όλων των τροφίμων, που καταναλώνουμε, μέσα σε μια μέρα και το σύνολο να είναι χαμηλότερο από την Η.Σ.Δ.

Ενήλικες Άνδρες Γυναίκες
Ενέργεια Θερμίδες 2500 2000
Πρωτεΐνες 55g 45g
Υδατάνθρακες 300g 230g
από τους οποίους ζάχαρα 120g 90g
Λιπαρά 95g 70g
από τα οποία κεκορεσμένα 30g 20g
Φυτικές ίνες 24g 24g
Νάτριο 2,4g 2,4g
ή το ισοδύναμο σε άλας 6g 6g

Πρέπει να επισημάνουμε ότι, για τα παιδιά ισχύουν άλλες ποσότητες. Για το αλάτι π.χ.
Παιδιά μικρότερα των 6μηνών->Λιγότερο από 1g/ημέρα (0,4g νάτριο)
Παιδιά 7 με 12 μηνών->Λιγότερο από 1g/ημέρα (0,4g νάτριο)
Παιδιά 1 με 3 ετών->Λιγότερο από 2g/ημέρα (0,8g νάτριο)
Παιδιά 4 με 6 ετών->Λιγότερο από 3g/ημέρα (1,2g νάτριο)
Παιδιά 7 με 10 ετών->Λιγότερο από 5g/ημέρα (2g νάτριο)
Παιδιά μεγαλύτερα των 11 ετών->Λιγότερο από 6g/ημέρα (2,4g νάτριο)

Τι θέλει η βιομηχανία;
Αν και στη Μ. Βρετανία, αρκετές επιχειρήσεις τροφίμων εφάρμοσαν τη σήμανση, με τα χρώματα, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις και μάλιστα πολυεθνικές, οι οποίες έχουν αρνηθεί αυτό τον τρόπο σήμανσης. Αυτές οι επιχειρήσεις επιμένουν, σε μια σήμανση χωρίς χρώματα, η οποία θα βασίζεται, στην ημερήσια συνιστώμενη δόση.

Η σήμανση αυτή δείχνει το ποσοστό της αντίστοιχης Η.Σ.Δ., των συστατικών, που περιέχει το τρόφιμο. Έρευνες της Βρετανικής Οργάνωσης Καταναλωτών, Which και της Βρετανικής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), δείχνουν ότι οι καταναλωτές, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, κατανοούν τη σήμανση, με τα χρώματα του «φωτεινού σηματοδότη» και προχωρούν, σε υγιεινές επιλογές τροφίμων, εύκολα και γρήγορα. Τα αποτελέσματα της έρευνας της Which δείχνουν ότι 97% των ερωτηθέντων καταναλωτών μπορούν να εντοπίσουν, «με την πρώτη ματιά», τα χρώματα του φωτεινού σηματοδότη και επίσης, να συγκρίνουν τα επίπεδα των ίδιων συστατικών, σε παρόμοια τρόφιμα, βασιζόμενοι στα χρώματα. Η Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων είχε τα ίδια αποτελέσματα, στη δική της έρευνα, στην οποία έλαβαν μέρος περισσότεροι από 2600 καταναλωτές. Και οι δυο έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές κατανοούν τη σήμανση, με τα χρώματα, ενώ δυσκολεύονται να καταλάβουν, εάν ένα τρόφιμο, που περιέχει π.χ. 20% της ημερήσιας συνιστώμενης δόσης ενός συστατικού, είναι υγιεινό ή όχι. Η βιομηχανία πρέπει να πάψει να κρύβεται, πίσω από την Η.Σ.Δ. και να δηλώσει, με ειλικρίνεια και εντιμότητα, εάν τα προϊόντα της περιέχουν υψηλά, μέτρια ή χαμηλά ποσοστά, σε αλάτι, ζάχαρα ή λιπαρά. Η βιομηχανία πρέπει να ενδιαφερθεί, επιτέλους, για την ουσία του προβλήματος, δηλαδή τι ακριβώς περιέχουν τα τρόφιμά της και όχι μόνο το πώς «περνούν» αυτά τα τρόφιμα, στο μάτι του καταναλωτή. Εάν, λοιπόν, ένα τρόφιμο έχει πολλά «ανθυγιεινά» συστατικά, αυτό, για μας, πρέπει να έχει και πολλά κόκκινα σημάδια. Η υγεία των καταναλωτών είναι αγαθό πολυτιμότερο, από τις πωλήσεις, τα κέρδη, το χρήμα.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την αδυναμία των καταναλωτών να κατανοήσουν τη σήμανση των τροφίμων και κατόπιν πιέσεων των Ενώσεων Καταναλωτών, ξεκίνησε διαβούλευση, για την αναμόρφωση της νομοθεσίας, για τη σήμανση των τροφίμων. Στόχος της αναμόρφωσης ήταν να εφαρμόσει, μια πιο απλή, κατανοητή σήμανση τροφίμων, η οποία μπορεί, εύκολα να εντοπιστεί. Η ευρωπαϊκή οδηγία 90/496, για τη διατροφική σήμανση των προϊόντων, η οποία ισχύει, σήμερα, από το 1990, ζήτησε, από τη βιομηχανία, να εφαρμόσει τη διατροφική σήμανση, εθελοντικά. Έτσι, σε πάρα πολλά προϊόντα, ακόμα και σήμερα, δεν υπάρχει διατροφική σήμανση. Στην καλύτερη περίπτωση, στα τρόφιμα, στα οποία έχει εφαρμοστεί, διαφέρει, από τρόφιμο σε τρόφιμο, από εταιρεία σε εταιρεία, από χώρα σε χώρα, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Με δεδομένη την ανησυχητική αύξηση των καρδιαγγειακών παθήσεων και της παχυσαρκίας η ευρωπαϊκή επιτροπή ξεκίνησε τη διαβούλευση, για την αναμόρφωση της οδηγίας, πριν από 3 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει, από τη βιομηχανία τροφίμων να απλοποιήσει τη σήμανση, ώστε ο καταναλωτής να παίρνει την πληροφόρηση, που χρειάζεται, γρήγορα και εύκολα. Δυστυχώς, η διαβούλευση βρήκε πολλά «εμπόδια» και μετά από περίπου 3 χρόνια, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, η Ε.Ε. αναγκάστηκε να καταθέσει την πρότασή της, τον Ιανουάριο του 2008. Η πρόταση της Ε.Ε. κάνει μεν τη διατροφική σήμανση υποχρεωτική, αλλά υιοθετεί την πρόταση της βιομηχανίας, για ένα σύστημα σήμανσης βασισμένο, σε ποσοστά επί των Η.Σ.Δ. Όλη αυτή η καθυστέρηση έχει, ως αποτέλεσμα, η βιομηχανία να αρχίσει να εφαρμόζει τη σήμανση, με βάση την ημερήσια συνιστώμενη δόση. Φοβόμαστε ότι η όλη καθυστέρηση λειτούργησε, σε βάρος των καταναλωτών. Έδωσε, στη βιομηχανία, το χρόνο να σημάνει τα τρόφιμα της, με έναν πιο απλό μεν, αλλά το ίδιο ακαταλαβίστικο τρόπο. Και τώρα, ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πείθονταν να προτείνει τη σήμανση, με βάση τα χρώματα του φωτεινού σηματοδότη, η βιομηχανία θα ισχυριστεί ότι έχει, ήδη, επενδύσει χρήματα και χρόνο, για τα νέα σήμανση και θα αρνηθεί το σύστημα, που είναι απλό και κατανοητό, στον καταναλωτή.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετέχει, στη διαμόρφωση τόσο της πρότασης, όσο και της δράσης της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), η οποία υποστηρίζει τη σήμανση, με τα χρώματα. Στις 16 Απριλίου 2008, η κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., εκπροσώπησε το ΚΕ.Π.ΚΑ., σε σύσκεψη, που κάλεσε ο Ε.Φ.Ε.Τ., στα γραφεία του, στην Αθήνα. Στη σύσκεψη, συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της βιομηχανίας, των επαγγελματιών εστίασης και των καταναλωτών. Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση και η αρχική διαμόρφωση της εθνικής μας άποψης, για την απλουστευμένη σήμανση των τροφίμων. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έθεσε τις επιφυλάξεις και τους προβληματισμούς των καταναλωτών, για τη δυσνόητη σήμανση, την οποία αγωνίζεται να επιβάλλει η βιομηχανία. Επίσης, έθεσε τα αιτήματα των καταναλωτών, για τη σήμανση με τα χρώματα. Η βιομηχανία αντέδρασε, σθεναρά. Οι εκπρόσωποί της ισχυρίστηκαν ότι: «Δεν υπάρχουν ανθυγιεινά συστατικά τροφίμων», «Δεν υπάρχει αρκετός χώρος, στη συσκευασία τροφίμων, για τη σήμανση αυτή», «Οι καταναλωτές δεν κατανοούν τον όρο trans-λιπαρά», «Οι καταναλωτές εγκρίνουν τη σημερινή σήμανση, εφόσον συνεχίζουν να αγοράζουν τρόφιμα».


Πιστεύουμε ότι όλα τα παραπάνω επιχειρήματα της βιομηχανίας είναι κίβδηλα και εκ του πονηρού. Ανθυγιεινά συστατικά τροφίμων υπάρχουν (αλάτι, ζάχαρη, λιπαρά) και η σύνδεσή τους, με προβλήματα υγείας, έχει αποδειχθεί και επιστημονικά. Οι συσκευασίες των τροφίμων έχουν αρκετό χώρο, για τη συγκεκριμένη σήμανση. Η βιομηχανία, πάνω στις συσκευασίες, αναγράφει διάφορους ισχυρισμούς και πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιεί, ως κράχτες, για τα προϊόντα της. Αν, λοιπόν, περιορίσει την πληροφόρηση, που συμφέρει, μόνον σε αυτήν, θα βρει αρκετό χώρο, για τη σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών. Οι καταναλωτές έχουν δηλώσει, πολλές φορές, ότι δεν κατανοούν τα συστατικά των τροφίμων, γιατί δεν είναι χημικοί, αλλά η βιομηχανία δεν έκανε καμιά προσπάθεια απλούστευσης ή εκλαΐκευσης των χημικών όρων. Τώρα, για τα trans-λιπαρά, επειδή προέρχονται, κυρίως, από πρώτες ύλες, που αγοράζει, σε εξευτελιστικές τιμές, την έπιασε η ευαισθησία; Άλλωστε, δεν χρειάζεται να γνωρίζει οι καταναλωτής τι σημαίνει trans-λιπαρά, στη χημεία. Χρειάζεται να γνωρίζει ότι είναι επικίνδυνα, για την υγεία του, λιπαρά. Οι καταναλωτές συνεχίζουν να αγοράζουν τρόφιμα, ενώ δεν κατανοούν τη σήμανση τους, γιατί δε μπορούν να βρουν άλλες λύσεις, που θα έχουν κατανοητή σήμανση. Ή αγοράζουν και τρώνε ή πεινάνε.

Όλες αυτές οι απαντήσεις δόθηκαν, από το ΚΕ.Π.ΚΑ., στη βιομηχανία, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

Τις ίδιες απόψεις εκφράσαμε και στην επόμενη σύσκεψη του Ε.Φ.Ε.Τ., στις 24 Σεπτεμβρίου 2008 και στη συνεδρίαση του Ε.Σ.ΚΑ., στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2008.

Δηλώνουμε ότι δε θα σταματήσουμε τον αγώνα μας, μέχρι ο καταναλωτής να μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς τρώει και να μπορεί να κάνει υγιεινότερες επιλογές, με βάση την πληροφόρηση και τη γνώση.

Διατροφική αξία έτοιμων φαγητών
Ο Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών (TACD) ξεκίνησε εκστρατεία, για την προώθηση της αναγραφής διατροφικών στοιχείων, στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων των αλυσίδων εστιατορίων και καταστημάτων εστίασης.

Τα ποσοστά παχυσαρκίας και ασθενειών, που συνδέονται, με την παχυσαρκία, έχουν αυξηθεί, κατά πολύ, σε σχέση, με το παρελθόν. Έρευνες καταδεικνύουν ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές τρώνε έξω από το σπίτι. Έρευνα, σε 36.894 καταναλωτές, από 10 ευρωπαϊκές χώρες, αποκαλύπτει ότι αυτή η αλλαγή των συνηθειών μας συνδέεται, απευθείας, με την αυξημένη πρόσληψη ενέργειας και την παχυσαρκία. Έρευνες, στις Η.Π.Α. (Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη) δείχνουν ότι η αναγραφή των στοιχείων της διατροφικής αξίας, σε αφίσες, φυλλάδια, πετσέτες δίσκων, ή σε ιστοσελίδες δεν επηρεάζει τις επιλογές των καταναλωτών. Αντίθετα, η αναγραφή των στοιχείων αυτών, ακριβώς δίπλα στο γεύμα, στους πίνακες των εστιατορίων ή στους τιμοκαταλόγους, φαίνεται να βοηθάει τους καταναλωτές να κάνουν σωστότερες επιλογές γευμάτων, σύμφωνα με έρευνες, στο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη. Οι ίδιοι οι καταναλωτές, σύμφωνα με έρευνα του Διατλαντικού Διαλόγου Καταναλωτών, σε ποσοστά 75%, υποστηρίζουν ότι η αναγραφή των θερμίδων, κεκορεσμένων λιπαρών, ζάχαρης και άλατος, από τις αλυσίδες εστιατορίων και τα καταστήματα εστίασης, θα τους βοηθήσει να επιλέξουν τι θα φάνε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσφατα, πρότεινε την υποχρεωτική διατροφική σήμανση, στα τυποποιημένα τρόφιμα. Όμως, δε συμπεριέλαβε, στην πρότασή της, τα γεύματα, από τις αλυσίδες γρήγορου φαγητού.

Αρκετές μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων έχουν αρχίσει, ήδη, στο εξωτερικό, να εφαρμόζουν την αναγραφή των διατροφικών στοιχείων, με τον τρόπο, που προτείνουν οι καταναλωτές και οι ενώσεις καταναλωτών.

Η παχυσαρκία συνδέεται, με αύξηση των ποσοστών καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη και άλλων προβλημάτων υγείας. Η νέα γενιά αντιμετωπίζει, ήδη, προβλήματα υγείας, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν γνωστά, μόνο, σε ενήλικους και ηλικιωμένους. Οι ασθένειες, που συνδέονται, με τη διατροφή, αφαιρούν δεκάδες χιλιάδες ζωές, κάθε χρόνο και ταυτόχρονα στοιχίζουν και πολλά χρήματα, στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Η κατάσταση, στη χώρα μας, σε σχέση με την παχυσαρκία, είναι μια από τις χειρότερες, παγκοσμίως, γνωστή σε όλους και δε χρειάζεται περαιτέρω αναλύσεις.

Στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας, διενεργήσαμε έρευνα, σε καταστήματα γρήγορου φαγητού, που λειτουργούν, στην Ελλάδα και στις ιστοσελίδες τους. Ενημερώσαμε το Διατλαντικό Διάλογο Καταναλωτών και αποστείλαμε στοιχεία και φωτογραφίες, για την κατάσταση, στην Ελλάδα. Κανένα κατάστημα δεν ανέγραφε τη διατροφική αξία των γευμάτων του, στον πίνακα ή στον τιμοκατάλογο. Κάποια καταστήματα έδιναν πληροφορίες, στις ιστοσελίδες τους, κάποια στο πίσω μέρος των χάρτινων τραπεζομάντιλων, στα οποία, όμως, τα γράμματα ήταν τόσο μικρά, που ήταν αδύνατη η ανάγνωσή τους.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ., ζήτησε από τους Υπουργούς Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αλέξανδρο Κοντό και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, να αναλάβουν, τις πρωτοβουλίες, που απαιτούνται, για να προστεθούν, ακριβώς, δίπλα, στην τιμή των γευμάτων οι διατροφικές πληροφορίες, που αφορούν θερμίδες, κεκορεσμένα λιπαρά, ζάχαρη και άλας, στους πίνακες και τους τιμοκαταλόγους των εστιατορίων γρήγορου φαγητού. Η επιστολή μας προς τα Υπουργεία, κοινοποιήθηκε στους: Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο Βλάχο, Γενική Γραμματέα του Κ.Κ.Ε., κ. Αλέκα Παπαρήγα, Πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας, κ. Αλέκο Αλαβάνο, Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ., κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη και Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Ιωάννη Οικονόμου.

Ταυτόχρονα, αποστείλαμε επιστολές, σε δέκα (10) αλυσσίδες έτοιμων φαγητών και γευμάτων, που λειτουργούν, στην Ελλάδα, ζητώντας τους να αναγράφουν τη διατροφική αξία των φαγητών τους, στους τιμοκαταλόγους και στους πίνακες αναγραφής γευμάτων. Πρέπει να επισημάνουμε ότι κάποιες εταιρίες, από αυτές, στις Η.Π.Α. και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν, ήδη, υλοποιήσει αυτό το αίτημα των καταναλωτών.

Για τον καλύτερο συντονισμό της εκστρατείας, ο Διευθυντής του Νομικού Τμήματος, του Κέντρου Επιστήμης Δημοσίου Ενδιαφέροντος, (CSPI – Center for Science in the Public Interest, Washington, USA) και εκπρόσωπος του Διατλαντικού Διαλόγου Καταναλωτών (TACD), κ. Bruce Silverglade, επισκέφτηκε, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2008, τα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., στη Θεσσαλονίκη.

Η επίσκεψη του κ. Bruce Silverglade, αποτέλεσε τιμή, για το ΚΕ.Π.ΚΑ. Ο κ. B. Silverglade αναγνώρισε τη δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ. και εξήρε τη συμμετοχής του, στο παγκόσμιο καταναλωτικό κίνημα, σχολιάζοντας ότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. με τις πρωτοβουλίες και δράσεις του, για την επιτυχία της εκστρατείας, ξεχώρισε, από τα άλλα μέλη του TACD.


Κλωνοποιημένα ζώα
Μέσα στο 2008, υπήρξε μια συνεχής συζήτηση, για την κλωνοποίηση των ζώων, με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, από αυτά. Οι Ενώσεις Καταναλωτών, σε όλον τον κόσμο, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους, για την παραγωγή τροφίμων, από τα κλωνοποιημένα ζώα. Είναι πολύ νωρίς, ακόμα, για να γνωρίζουμε, με βεβαιότητα, αν τα τρόφιμα αυτά είναι ασφαλή, για τους καταναλωτές. Σήμερα όμως, γνωρίζουμε, με σιγουριά ότι η Ντόλυ, το πρώτο κλωνοποιημένο ζώο, ήταν πολύ περισσότερο φιλάσθενη, από τα υπόλοιπα ζώα, έλαβε πολύ περισσότερα φάρμακα και πέθανε, πολύ νωρίς.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έλαβε μέρος, στη διαβούλευση, με τις υπόλοιπες Ενώσεις Καταναλωτών και διαμορφώσαμε τις θέσεις των καταναλωτών:
1. Απαιτούμε προειδοποιητική σήμανση, στα τρόφιμα, που προέρχονται, από κλωνοποιημένα ζώα ή τους απογόνους τους.
2. Απαιτούμε έλεγχο των τροφίμων αυτών, πριν τεθούν, στην αγορά.
3. Τα κλωνοποιημένα ζώα πρέπει να εκτρέφονται, σε χωριστές φάρμες, από τα υπόλοιπα ζώα.
4. Η διασταύρωση κλωνοποιημένων ζώων, με τα υπόλοιπα, πρέπει να απαγορεύεται.
5. Οι φάρμες εκτροφής κλωνοποιημένων ζώων πρέπει να πιστοποιούνται, από ανεξάρτητους φορείς.
6. Οι έλεγχοι, στις φάρμες αυτές, πρέπει να είναι συνεχείς.

Το θέμα της παραγωγής τροφίμων, από κλωνοποιημένα ζώα έχει, ακόμα, πολύ δρόμο. Θα είμαστε παρόντες.

Πουλερικά με «χλωρίνη»
Κατά τη διάρκεια του Διατλαντικού Διαλόγου Καταναλωτών (TACD), στην Ουάσινγκτον, τον Απρίλιο του 2008, η Κυβέρνηση των Η.Π.Α. πίεσε, επίμονα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να άρει την απαγόρευση εισαγωγής πουλερικών, από τις Η.Π.Α., τα οποία, μετά τη σφαγή, απολυμαίνονται, σε διάλυμα χλωρίνης. Στις Η.Π.Α., δεν ακολουθούνται οι κανόνες υγιεινής, που ισχύουν, στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της εκτροφής και της σφαγής των πουλερικών. Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν, στην καταπολέμηση της σαλμονέλας και άλλων ασθενειών των πουλερικών. Οι Η.Π.Α., απλά, ισχυρίζονται ότι καταπολεμούν τους παθογόνους αυτούς οργανισμούς, με το διάλυμα «χλωρίνης», στο οποίο εμβαπτίζουν τα νεκρά πουλερικά. Βέβαια, δεν αναφέρουν τίποτε, για υπολείμματα χλωρίνης, στο φαγητό μας. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ φθηνότερη, από τις μεθόδους, που ακολουθούνται, στην Ευρώπη. Είναι, όμως, λιγότερο αποτελεσματική. Τα κρούσματα σαλμονέλας, στην Ευρώπη, είναι πολύ λιγότερα, από αυτά, στις Η.Π.Α.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να άρει την απαγόρευση. Από τον Απρίλιο του 2008, μέχρι το Δεκέμβριο του 2008, οι Η.Π.Α. συνέχιζαν να πιέζουν την Ε.Ε. Από την άλλη πλευρά το ΚΕ.Π.ΚΑ., σε συνεργασία, με τη BEUC, πιέζαμε, για τη διατήρηση της απαγόρευσης. Η Ε.Ε. εισηγήθηκε τη διατήρηση της απαγόρευσης, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 18 Δεκεμβρίου 2008, το Συμβούλιο των Υπουργών απέρριψε το αίτημα της Κυβέρνησης των Η.Π.Α., προστατεύοντας τόσο την υγεία των καταναλωτών όσο και την ευρωπαϊκή πτηνοτροφία.

Ε.Φ.Ε.Τ.;
Τον Ιούλιο του 2007, μια απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γ. Αλογοσκούφη και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Α. Κοντού, περιθωριοποίησε τον Ε.Φ.Ε.Τ, αφαιρώντας αρμοδιότητες. Ο Ε.Φ.Ε.Τ., παρόλες τις ελλείψεις, τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, τις αδυναμίες του, είχε καταφέρει, με τους ελέγχους, τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των παρανομούντων και την επιβολή προστίμων και κυρώσεων, να καταξιωθεί, στη συνείδηση του Έλληνα Καταναλωτή. Κάποιους, όμως, ενόχλησε. Και, αντί να ενισχυθεί, με οικονομικούς πόρους, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και νέες αρμοδιότητες, η παραπάνω απόφαση τον οδήγησε, σε μαρασμό, προς μεγάλη χαρά ολίγων κακών επιχειρηματιών.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. από τη στιγμή, που ιδρύθηκε ο Ε.Φ.Ε.Τ., επανειλημμένα, έθεσε τα αιτήματα των καταναλωτών, για την καλύτερη λειτουργία αυτού του ελεγκτικού μηχανισμού. Από τον Ιούλιο του 2007, επανειλημμένα, αποστείλαμε  διαμαρτυρίες, σ’ όλους τους αρμόδιους Υπουργούς, εκδώσαμε δελτία τύπου, δώσαμε συνεντεύξεις, κάναμε ομιλίες. Τα διατροφικά σκάνδαλα, που ξέσπασαν, το 2008 (επιμολυσμένο ηλιέλαιο, γάλα με μελαμίνη), απέδειξαν ότι είχαμε δίκιο, που διαμαρτυρόμασταν, για την υποβάθμιση του Ε.Φ.Ε.Τ., το 2007.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. πρέπει να μετατραπεί, σε Ανεξάρτητη Αρχή, στρατηγείο, που θα συντονίζει όλους τους ελέγχους, από το χωράφι μέχρι το ράφι, θα έχει την ευθύνη επιβολής κυρώσεων, θα αντιμετωπίζει τις εθνικές διατροφικές κρίσεις, θα εκπαιδεύει όλους τους εμπλεκόμενους, στην αγορά τροφίμων. Οι Καταναλωτές απαιτούμε ένα Ε.Φ.Ε.Τ. ισχυρό, ανεξάρτητο και ακόμα πιο δυνατό.

Δεν είναι δυνατόν άλλοι φορείς να ελέγχουν τα τρόφιμα, μέχρι την πρώτη τυποποίησή τους, άλλοι το λάδι, άλλοι τα οινοπνευματώδη, άλλοι τα συσκευασμένα τρόφιμα και όλοι οι φορείς να ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα, ακολουθώντας, όμως, διαφορετικά πρότυπα και επιβάλλοντας διαφορετικές κυρώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι καταναλωτές έφαγαν το επιμολυσμένο ηλιέλαιο, μέχρι να συντονιστούν, μεταξύ τους, οι διάφοροι φορείς.

Φυσικά, η αναβάθμιση του Ε.Φ.Ε.Τ. απαιτεί πολιτική βούληση και ρίξεις, με οικονομικά και συντεχνιακά συμφέροντα. Δυστυχώς, δε φαίνεται να υπάρχει αυτή η βούληση. Μέχρι, σήμερα, η απόφαση δεν έχει ακυρωθεί. Συνεχίζουμε, τις πιέσεις μας.

Διατροφικά σκάνδαλα
Το Πάσχα του 2008, αμαυρώθηκε, από ένα διατροφικό σκάνδαλο, που ξέσπασε, στην Ευρώπη και που, στην Ελλάδα, χρειαστήκαμε πάνω από μία εβδομάδα, για να κινητοποιηθούμε. Ήταν το διατροφικό σκάνδαλο, με το ηλιέλαιο, που ήταν επιμολυσμένο, με ορυκτέλαιο. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν η μόνη ελληνική Ένωση Καταναλωτών, που παρενέβη, στο σκάνδαλο και έθεσε την Πολιτεία, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, προ των ευθυνών τους. Θέσαμε τα παρακάτω ερωτήματα, για το διατροφικό αυτό εφιάλτη:

1. Το ακατέργαστο ηλιέλαιο, που ήταν επιμολυσμένο, με ορυκτέλαιο, εισήχθη, στην Ελλάδα, από χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες ήταν οι ενέργειες των τελωνειακών αρχών, για να μην κυκλοφορήσει, στη χώρα μας, το επικίνδυνο τρόφιμο; Το ηλιέλαιο συνοδευόταν, από πιστοποιητικά καταλληλότητας; Αν ναι, από ποιον πιστοποιητικό οργανισμό; Αν όχι, έπραξαν τα νόμιμα, για τον έλεγχο του ηλιέλαιου, από το Γενικό Χημείο του Κράτους;
2. Αν και εφόσον το Γ.Χ.Κ. ενημερώθηκε, έκανε τους σωστούς εργαστηριακούς ελέγχους; Αν όχι, γιατί επιτράπηκε η κυκλοφορία, του επικίνδυνου ηλιέλαιου, στην ελληνική αγορά, και η διάθεσή του, στους καταναλωτές; Το Γ.Χ.Κ. έστειλε τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα στις 16 Μαΐου 2008. Πόσο χρόνο χρειάζεται το Γ.Χ.Κ., για να ελέγξει ένα τρόφιμο; Πότε παρέλαβε τα πρώτα δείγματα;
3. Οι εταιρίες, μικρές αλλά και πολυεθνικές που εισήγαγαν, από τις 28 Φεβρουαρίου 2008 και ίσως μήνες νωρίτερα, και που επεξεργάστηκαν το ηλιέλαιο, δε διέθεταν συστήματα ελέγχου ασφάλειας τροφίμων (HACCP) και συστήματα ιχνηλασιμότητας (ISO 22000), όπως ορίζει η νομοθεσία; Αν ναι, τα χρησιμοποίησαν; Αν τα χρησιμοποίησαν, δεν ανακάλυψαν ότι το ηλιέλαιο αυτό ήταν ακατάλληλο, για ανθρώπινη κατανάλωση; Αν δε διέθεταν τέτοια συστήματα, γιατί τους επιτρεπόταν να λειτουργούν, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών;
4. Γιατί έπρεπε το μολυσμένο ηλιέλαιο να αποκαλυφθεί, από άλλες χώρες και όχι από την Ελλάδα, όπου κυκλοφορούσε, ελεύθερα, για πάνω από δυο μήνες; Μήπως τα συστήματά μας και οι ελεγκτικοί μας μηχανισμοί είναι προβληματικά;
5. Γιατί υπολειτουργεί το επιστημονικό συμβούλιο του ΕΦΕΤ (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.), το οποίο θα μπορούσε να χειριστεί το θέμα, σε επιστημονική βάση και να συμβουλεύσει το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, για τη διαχείριση της κρίσης;
6. Γιατί ο Ε.Φ.Ε.Τ. ολιγώρησε, μετά το πρώτο σήμα της 23ης Απριλίου 2008, έστω και αν η χώρα μας δεν περιλαμβανόταν, στο σήμα; Δεν έπρεπε να ρωτήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις, αν είχαν εισάγει ή χρησιμοποιήσει Ουκρανικό ηλιέλαιο, ώστε αμέσως, να προχωρήσει, σε μέτρα;
7. Σε ποια τιμή αγοράστηκε το ηλιέλαιο, από τις ελληνικές επιχειρήσεις; Μήπως, σε τιμή ευκαιρίας; Και εάν αγοράστηκε, πράγματι, σε τιμή ευκαιρίας, γιατί πουλήθηκε χρυσάφι, στους καταναλωτές;
8. Σε ποιον πρέπει να επιρρίψει την ευθύνη ο καταναλωτής; Στον Ε.Φ.Ε.Τ., στους υπόλοιπους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στους πιστοποιητικούς οργανισμούς, στη βιομηχανία, σε κάποιον άλλο; Το ηλιέλαιο έπρεπε να κατασχεθεί, όταν εισήχθη, στη χώρα μας. Τώρα που πέρασε, στη μεταποίηση και επιμόλυνε χιλιάδες τρόφιμα, τρέχουμε και δε φτάνουμε.
9. Τι θα γίνει, από εδώ και πέρα; Θα αφαιρεθούν οι πιστοποιήσεις, ασφάλειας τροφίμων, από όλες τις επιχειρήσεις, που το εισήγαγαν, το μεταποίησαν και το διέθεσαν, στην αγορά; Θα κλείσουν οι επιχειρήσεις, που μας έβαλαν, σε κίνδυνο;
10. Το σκάνδαλο του ηλιέλαιου απέδειξε ότι το σύστημα ασφάλειας των τροφίμων είναι διάτρητο. Θα σταματήσουμε, έστω και κατόπιν εορτής, την πολυδιάσπαση των μηχανισμών ελέγχου, την απαξίωσή τους, την ελλειμματική τους λειτουργία;

Απαιτήσαμε, άμεσα, ξεκάθαρες απαντήσεις. Και, φυσικά, τονίσαμε ότι η δική μας άποψη ήταν ότι αυτός ο διατροφικός εφιάλτης δεν ήταν ατύχημα, αλλά εσκεμμένη απάτη. Ήμασταν, βέβαια, “τυχεροί”, αυτή τη φορά, επειδή ο επιμολυντής (ορυκτέλαιο) ήταν ουσία μικρής επικινδυνότητας. Τι θα γίνει, όμως, την επόμενη φορά;

Τα παραπάνω ερωτήματα, φυσικά, δεν έλαβαν καμιά απάντηση. Για μήνες, έτρεχαν οι κυβερνητικές υπηρεσίες, για να βρουν το ηλιέλαιο. Δεν ανακοινώθηκαν παρά ελάχιστες κυρώσεις, στις επιχειρήσεις. Και ακόμα, δεν έχουμε δει καμία κύρωση να υλοποιείται.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ., υπενθυμίζει ότι, εδώ και χρόνια, από την πρώτη στιγμή, που ιδρύθηκε ο Ε.Φ.Ε.Τ., αγωνίζεται, για την αναβάθμισή του (περισσότερα στοιχεία, στην ενότητα ειδικές δράσεις, Ε.Φ.Ε.Τ.). Το διατροφικό σκάνδαλο, με το επιμολυσμένο ηλιέλαιο και λίγο αργότερα, με το γάλα με μελαμίνη, αποδεικνύουν  την ορθότητα των απόψεων και των προτάσεών μας.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
Η εικόνα και η κατάσταση, που παρουσιάζει η κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης (Καπάνι - Μοδιάνο), δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι αποτελεί λόγο προσέλκυσης Καταναλωτών. Κανένας πολίτης - κάτοικος αυτής της πόλης δε μπορεί να υπερηφανεύεται, για την κεντρική μας αγορά. Ένας περίπατος θα πείσει και τον πιο δύσπιστο, για τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και την τριτοκοσμική εικόνα.

Από το 2007, ζητήσαμε από το Δήμαρχο και το Νομάρχη Θεσσαλονίκης, την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών, ώστε η αγορά του ιστορικού κέντρου να αναβαθμιστεί και να γίνει πόλος έλξης, όχι μόνον των Θεσσαλονικέων, αλλά και των τουριστών, όπως συμβαίνει, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις.

Καθόλη τη διάρκεια του 2008, συνεχίσαμε τις πιέσεις μας, προς το Δήμο και τη Νομαρχία. Συναντηθήκαμε, με τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Μ. Ζορπίδη και του θέσαμε το πρόβλημα. Ενώ οι επαγγελματίες των αγορών αυτών, όταν αρχίσαμε να θέτουμε το πρόβλημα, το 2007, ήταν αντίθετοι και μάλιστα αντιδρούσαν, με πολύ άσχημο τρόπο, στις προτάσεις μας, μέσα στο 2008 υπήρξε, από μέρους τους, η παραδοχή ότι κάτι πρέπει να γίνει.

Δυστυχώς, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτε και η εικόνα του κέντρου της πόλης μας εξακολουθεί να μας πληγώνει και να μας προσβάλλει, ως Θεσσαλονίκεις. Εμείς, όμως, θα συνεχίσουμε.

Έλεγχος συμπληρωμάτων διατροφής
Από το Δεκέμβριο του 2006, ζητήσαμε τον έλεγχο των ιδιωτικών γυμναστηρίων, για τυχόν προώθηση συμπληρωμάτων διατροφής.

Ο Γενικός Διευθυντής του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), κ. Μ. Σαμπατακάκης μας ενημέρωσε ότι στη Νότια Ελλάδα, διενεργούνται έλεγχοι και ότι απέστειλε το έγγραφό μας, στο Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας Θράκης, για να προχωρήσει, σε ελέγχους, στη Βόρεια Ελλάδα. Ολόκληρο το 2007 και τους πρώτους έξι μήνες του 2008, επανειλημμένα, αποστείλαμε επιστολές, στο Περιφερειακό Σ.Ε.Υ.Υ.Π., εμμένοντας, στο αίτημά μας, για ελέγχους. Στις 25 Ιουλίου 2008, ο κ. Μ. Σαμπατακάκης, με την ευκαιρία της επίσκεψής του, στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε συνάντηση, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης και η Γεν. Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ευαγγελία Κεκελέκη συναντήθηκαν, με τον κ. Μ. Σαμπατακάκη, στα γραφεία του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., στη Θεσσαλονίκη. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. μας διαβεβαίωσε ότι το Περιφερειακό Τμήμα θα διενεργούσε ελέγχους. Ακόμη, όμως, δεν έχουμε αποτελέσματα, παρότι, και πάλι, διαμαρτυρηθήκαμε, έντονα, για το γεγονός αυτό. Τελικά, φαίνεται ότι το Περιφερειακό Τμήμα Σ.Ε.Υ.Υ.Π. δεν είναι και τόσο αποτελεσματικό. Εμείς, όμως, θα συνεχίσουμε.

Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., το 2005, δημιούργησε νέα κατηγορία καταγγελιών, για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών. Το γεγονός αυτό προκλήθηκε, από τη συχνότητα των καταγγελιών, που δεχόμασταν, και η οποία αποδείκνυε ότι «κάτι πήγαινε στραβά», με την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, στη χώρα μας. Το 2005 δεχτήκαμε 498 παράπονα- καταγγελίες. Το 2006 δεχτήκαμε 938, το 2007,δεχτήκαμε 1728 και το 2008, 1428 καταγγελίες.

Όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθήσαμε να πείσουμε την Ε.Ε.Τ.Τ. ότι ο κανονισμός λειτουργίας των παρόχων, που χωρίς διαβούλευση, είχε εκδώσει, παραβίαζε θεσμοθετημένα, με το Ν 2251/94, δικαιώματα των Καταναλωτών. Περιείχε ασάφειες, άφηνε παράθυρα, ερχόταν, σε αντίθεση, με το νόμο.

Το Δεκέμβριο του 2006, έγινε, με πρωτοβουλία των κ. Ιωάννη Οικονόμου, Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή και κ. Νικόλαου Τσεμπερλίδη, Προέδρου του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως Συντονιστή, τότε, του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, η Ε.Ε.Τ.Τ., ο Σύνδεσμος Αδειοδοτημένων Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων και ο Ο.Τ.Ε. Στην ημερίδα, κατατέθηκε σχέδιο του ΚΕ.Π.ΚΑ., για χάρτη υποχρεώσεων, προς τον Καταναλωτή.

Ολόκληρο το 2007, συμμετείχαμε, επανειλημμένα, στις διαβουλεύσεις της Ε.Ε.Τ.Τ., για το θέμα αυτό.

Το Φεβρουάριο του 2008, εκδώσαμε δελτίο τύπου, τονίζοντας το διπλασιασμό των καταγγελιών, που δεχτήκαμε, το 2007, σε σχέση με αυτές του 2006. Απαιτήσαμε νομοθετική ρύθμιση, για να σταματήσει η παραβίαση των δικαιωμάτων μας.

Η Ε.Ε.Τ.Τ., και το τμήμα των ηλεκτρονικών- επικοινωνιών, όμως, μέχρι τις αρχές Ιουλίου 2008, δεν είχαν, ακόμα, προχωρήσει, σε νομοθετική ρύθμιση. Αντίθετα, διοργάνωναν συσκέψεις και ημερίδες, «αποφεύγοντας» τη συμμετοχή του ΚΕ.Π.ΚΑ., γιατί εμείς πιέζαμε και απαιτούσαμε μεγαλύτερη ευαισθησία από την Ε.Ε.Τ.Τ., για τους Καταναλωτές.

Τον Ιούλιο του 2008, εκδώσμε δελτίο τύπου, υπενθυμίζοντας, στην Ε.Ε.Τ.Τ. ότι είναι ο εθνικός ρυθμιστής του τομέα τηλεπικοινωνιών. Η αποστολή της δεν είναι μόνον, η προστασία των επιχειρήσεων. Η λειτουργία της πρέπει να διασφαλίζει και τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Ταυτόχρονα, η επιβολή προστίμων, στους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας, από την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, την ενέργεια, του οποίου, χαιρετίζουμε, δικαιώνει το ΚΕ.Π.ΚΑ., για τον αγώνα, που δίνει, εδώ και τρία χρόνια. Για να υπάρξει χάρτης υποχρεώσεων των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προς τους Καταναλωτές.

Τελικά, οι πιέσεις αυτές ανάγκασαν την Ε.Ε.Τ.Τ. να εκδώσει «Κώδικα Δεοντολογίας, για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στους Καταναλωτές», ο οποίος ανακοινώθηκε, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στα τέλη Ιουλίου 2008. Ο Κώδικας περιέχει αρκετές βελτιώσεις, από αυτές, που χρόνια πάλευε το ΚΕ.Π.ΚΑ. Ελπίζουμε ότι, το 2009, θα μειωθούν οι καταγγελίες των καταναλωτών για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, όπως συνέβη, στο παρελθόν, με τη θεαματική μείωση των καταγγελιών, για τα ινστιτούτα αδυνατίσματος, αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου, που το ΚΕ.Π.ΚΑ. πρότεινε και για τον οποίο δώσαμε αγώνες, επί χρόνια.

Ημερίδα για το διαδίκτυο
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών διοργάνωσε ημερίδα, στα πλαίσια του Money Show, με θέμα: “Η Προστασία του Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο”, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008 με ομιλητές τον κ. Ιωάννη Οικονόμου, Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, τον κ. Νικόλαο Τσεμπερλίδη , Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., την κ. Ελένη Γκούμα, Στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή – Ε.Κ.Κ. και τον κ. Θωμά Βασσάρα, Γενικό Γραμματέα, Πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – Σ.Ε.Β.Ε.

Τη συζήτηση συντόνισε η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ, κ. Ευαγγελία Κεκελέκη. Την ημερίδα παρακολούθησε και χαιρέτησε ο ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει τα αιτήματα των καταναλωτών, στο Ευρωκοινοβούλιο. Σκοπός μας ήταν να αναδείξουμε τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, να προτείνουμε λύσεις και μέτρα, στους φορείς της Πολιτείας και της αγοράς και να ενημερώσουμε τους καταναλωτές, για τις παγίδες του διαδικτύου και πώς να τις αποφεύγουν.

Ακατάλληλο Νερό στη Χαλκιδική!
Τον Αύγουστο του 2006, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., δεχτήκαμε ερωτήματα καταναλωτών – μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ., που αφορούσαν την καταλληλότητα του νερού, που διατίθεται, από ιδιωτικές εταιρίες παροχής νερού, σε περιοχές του Δήμου Καλλικράτειας. Οι καταναλωτές εξέφραζαν φόβους ότι το νερό ήταν ακατάλληλο, για ανθρώπινη χρήση.

Απευθύναμε έγγραφα στη Νομαρχία Χαλκιδικής και στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μετά από ταλαιπωρία ενός έτους, ανακαλύψαμε ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε συσταθεί, το 2006, η Διεύθυνση Υδάτων – Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας και της Ποσότητας των Υδάτων, η οποία επιλήφθηκε τη διερεύνηση του ζητήματος.

Τελικά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα, από επανειλημμένες γραπτές υπενθυμίσεις μας και από προειδοποίησή μας, ότι θα δημοσιεύσουμε την αλληλογραφία, μας απέστειλε τα 2520/10.10.2008 και 4681/22.10.2008 έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία, η Περιφέρεια αποφασίζει: «…την απαγόρευση της χρήσης και διάθεσης νερού που προέρχεται από τη λειτουργία των παρακάτω ιδιωτικών έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεωτρήσεις), για οποιαδήποτε υδρευτική χρήση:
1. Λιολίδη Μιχαήλ του Θεοδώρου, στην τοποθεσία «Δελφίνια», του Δ.Δ. Συλλάτων, Δήμου Καλλικράτειας
2. Γκιούλη Δήμου & Άγγελου, στην τοποθεσία «Σερβικό Μετόχι», του Δ.Δ. Ν. Πλαγίων, Δήμου Τρίγλιας
3. Μουστάκα Πέτρου, Γκατζού Ιωάννη & Σταυρίδη Γεώργιο, στην τοποθεσία «Τούμπα Ηράκλειας», του Δ.Δ. Νέας Καλλικράτειας, Δήμου Καλλικράτειας
4. Μακίδη Παναγιώτη, στην περιοχή της Νέας Ποτίδαιας, Δήμου Μουδανιών
5. Λάμπογλου Άγγελου, στην τοποθεσία «Βουλγάρες», του Δ.Δ. Νέας Ποτίδαιας, Δήμου Μουδανιών
6. Προδρόμου Νικόλαου του Χριστόδουλου, στην τοποθεσία «Πετριώτικο», του Δ.Δ. Νέας Ποτίδαιας Δήμου Μουδανιών,
7. Παλιούρα Αθανάσιου του Χρήστου, στην τοποθεσία «Ξεπατώματα», του Δ.Δ. Νέας Ποτίδαιας, Δήμου Μουδανιών
8. Κασμίρη Γεωργίου, στην τοποθεσία «Κάμπος, του Δ.Δ. Νέας Καλλικράτειας, Δήμου Νέας Καλλικράτειας
9. Σωτηρίου Θεοδοσίου, στο με αριθμό 887 αγροτεμάχιο, στην τοποθεσία «Βουλγάρες», του Δ.Δ. Νέας Ποτίδαιας, Δήμου Μουδανιών.
Η απαγόρευση θα ισχύσει μέχρι την έκδοση νεότερης διοικητικής πράξης από την υπηρεσία μας».

Η απαγόρευση έγινε, γιατί, από την Περιφέρεια, διαπιστώνεται:
«Η ακαταλληλότητα για ανθρώπινη κατανάλωση του νερού που αντλείται από τα εν λόγω έργα, καθώς: κατόπιν αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2005, 2006, διαπιστώθηκε ότι: «…τα νερά βρέθηκαν ακατάλληλα είτε χημικά είτε μικροβιολογικά κατά περίπτωση», και κατόπιν αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2007& 2008 διαπιστώθηκε ότι τα νερά εξακολουθούν να είναι ακατάλληλα είτε χημικά είτε μικροβιολογικά κατά περίπτωση.

Η χρήση και παροχή νερού για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών χωρίς την προβλεπόμενη άδεια χρήσης νερού (με την επιφύλαξη των (1) & (8) έργων με υδρευτική χρήση νερού) καθώς και σύμφωνα με τις άδειες που προσκομίστηκαν / απεστάλησαν, η προβλεπόμενη χρήση νερού για την πλειονότητα των έργων είναι αγροτική (αρδευτική)».

Η Περιφέρεια έδωσε εντολή, στις εταιρίες αυτές και στις τοπικές δημοτικές αρχές, να ενημερώσουν, άμεσα, τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, των Δήμων Καλλικράτειας, Τρίγλιας και Μουδανιών, για την απαγόρευση χρήσης του ακατάλληλου νερού.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ενημέρωσε τους καταναλωτές – κατοίκους αυτών των περιοχών, με δελτίο τύπου, να σταματήσουν να χρησιμοποιούν αυτό το νερό, όχι μόνο, ως πόσιμο, αλλά και για οποιαδήποτε ανθρώπινη χρήση (μαγείρεμα, μπάνιο κ.λπ.).

Ταυτόχρονα, ζητήσαμε, από τους Δήμους Ν. Καλλικράτειας, Μουδανιών και Τρίγλιας καθώς και από τη Νομαρχία Χαλκιδικής να αναλάβουν, άμεσα, πρωτοβουλίες, για να υδροδοτηθούν οι περιοχές αυτές.

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Δεν είναι δυνατόν να καλύπτουμε αδυναμίες της αυτοδιοίκησης, αφήνοντας τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν ακατάλληλο νερό.

Παιδιά και διαφήμιση
Από το 2007, ξεκινήσαμε τις προσπάθειές μας, για να προστατέψουμε τα παιδιά, από τις διαφημίσεις. Πραγματική επίθεση, με διαφημιστικά μηνύματα, γίνεται, στα παιδιά. Τα ζωηρά χρώματα και τα ευτυχισμένα πρόσωπα, που εμφανίζονται, στις διαφημίσεις, προσελκύουν τα παιδιά, ακόμα κι αν τα διαφημιζόμενα προϊόντα είναι πολύ ακριβά, ανθυγιεινά και δεν ταιριάζουν, στην ηλικία τους. Η επίθεση, στα παιδιά, γίνεται, γιατί τα παιδιά είναι «Καταναλωτές 3 σε 1»:
· Διαθέτουν χαρτζιλίκι, άρα καταναλώνουν.
· Επηρεάζουν τις αποφάσεις της οικογένειας, για τις αγορές.
· Είναι οι μελλοντικοί Καταναλωτές.

Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότερες διαφημίσεις, που απευθύνονταν, σε παιδιά, αφορούσαν, όπως είναι φυσικό, παιχνίδια. Σήμερα, παρατηρείται μια στροφή της παιδικής διαφήμισης, σε τρόφιμα. Και μάλιστα τρόφιμα, με υψηλά ποσοστά ζάχαρης, άλατος και λιπαρών. Δηλαδή, «σκουπιδοτρόφιμα», όπως πατατάκια, γαριδάκια, αναψυκτικά κ.λπ, τα οποία ευθύνονται, σημαντικά και για την τρομακτική έκρηξη της παχυσαρκίας, στα Ελληνόπουλα.

H Ελληνική Νομοθεσία απαγορεύει τη μετάδοση διαφημίσεων παιχνιδιών, από 7:00 μέχρι 22:00, ώστε να προστατευθούν τα παιδιά. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έχει ζητήσει η απαγόρευση αυτή να ισχύσει και για τη διαφήμιση σκουπιδοτροφίμων. Ζητήσαμε, από την Πολιτεία, να αναλάβει τις ευθύνες της, διασφαλίζοντας τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Δυστυχώς, όμως, ούτε και η υπάρχουσα νομοθεσία δεν εφαρμόζεται.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ., συνεχίζοντας, το 2008, την Εκστρατεία, για την Υγιεινή Διατροφή, την Άσκηση και την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας, ένωσε τη φωνή του, με τη Διεθνή των Καταναλωτών και τη Διεθνή Οργάνωση για την Παχυσαρκία, για να σώσουμε τα παιδιά μας, από τα σκουπιδοτρόφιμα και την παχυσαρκία.

- Ενώσεις Καταναλωτών, Οργανισμοί Υγείας και Ακαδημαϊκοί, σε παγκόσμιο επίπεδο, υποστήριξαν το αίτημα των Καταναλωτών να απαγορευτεί η διαφήμιση των σκουπιδοτροφίμων (τρόφιμα με πολύ αλάτι, πολλή ζάχαρη, πολλά λιπαρά), προς τα παιδιά.
- 13 δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται, για διαφημίσεις αναψυκτικών και ανθυγιεινών τροφίμων, τα οποία αποτελούν βασικό συντελεστή της παχυσαρκίας και του υπερβολικού βάρους 177 εκατομμυρίων παιδιών, σε όλο τον κόσμο.

Όλοι μαζί ζητήσαμε να υιοθετήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το «Διεθνή Κώδικα για την Προώθηση των Τροφίμων στα Παιδιά». Επίσης, ζητήσαμε ο Κώδικας αυτός να ενσωματωθεί, στις εθνικές νομοθεσίες, για τη διαφήμιση των τροφίμων. Η υιοθέτηση του Κώδικα θα αποτελέσει ένα μεγάλο βήμα, για την προστασία των 117 εκατομμυρίων παιδιών, που απειλούνται, από ασθένειες, που σχετίζονται, με την παχυσαρκία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέπει ότι, μέχρι το 2015, 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα είναι υπέρβαροι.

Η βιομηχανία τροφίμων, βέβαια, αντιδρά και αντιπροτείνει κώδικες δεοντολογίας. Δυστυχώς, η βιομηχανία, μέχρι σήμερα, απέτυχε να αυτορυθμιστεί. Οι κώδικες δεοντολογίας, που ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει, περιορίζονται, σε ηλικίες μέχρι 12 χρονών και μάλιστα ισχύουν, μόνον στις ΗΠΑ και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτοί οι κώδικες συνεισφέρουν, ελάχιστα, ίσως και καθόλου, στην αντιμετώπιση της αύξησης της παχυσαρκίας, της οποίας τα ποσοστά παρουσιάζουν αύξηση, που μας σοκάρει.

Οι μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρίες τροφίμων, αναψυκτικών και γλυκών ξόδεψαν 13 δισεκατομμύρια δολάρια, το 2006, για τη διαφήμιση των τροφίμων. Σε αυτά τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια, πρέπει να προσθέσουμε τα μυστικά κονδύλια, που ξοδεύονται, για παιχνίδια μέσω διαδικτύου, για πληρωμές διασημοτήτων, για χρήση καρτούν και για διάφορες ιστοσελίδες, που προωθούν, σκουπιδοτρόφιμα, στα παιδιά.

Το ζήτημα «παιδιά και διαφήμιση» πρέπει να αντιμετωπιστεί, ως ένα ζήτημα ηθικής. Τα παιδιά δεν αποτελούν ένα ώριμο τμήμα της αγοράς. Είναι οι πιο άπειροι, από όλους τους Καταναλωτές, διαθέτουν ελάχιστα, ζητούν περισσότερα. Είναι οι πιο κατάλληλοι, για να επηρεασθούν. Άρα, τα παιδιά θα πρέπει να αναγνωρισθούν, ως ειδική κατηγορία ανθρώπων, με δικαιώματα, και όχι ως «μικροί ενήλικοι».

Η Διεθνής των Καταναλωτών, η Διεθνής Οργάνωση, για την Παχυσαρκία και το ΚΕ.Π.ΚΑ. απαιτήσαμε:
- Απαγόρευση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημίσεων, που προωθούν σκουπιδοτρόφιμα, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
- Απαγόρευση των διαφημίσεων, μέσω των νέων τεχνολογιών (π.χ. ιστοσελίδες, μηνύματα κ.λπ.)
- Απαγόρευση της προώθησης των σκουπιδοτροφίμων, στα σχολεία.
- Απαγόρευση της ενσωμάτωσης παιχνιδιών, στις συσκευασίες σκουπιδοτροφίμων, ως κίνητρο, για την αγορά του τροφίμου.
- Απαγόρευση χρησιμοποίησης διάσημων προσώπων, καρτούν ή διαγωνισμών, για την προώθηση σκουπιδοτροφίμων, σε παιδιά.

Η υγεία των παιδιών μας δεν πρέπει να υποτάσσεται σε παιχνίδια οικονομικού κέρδους.

Για να στηρίξουμε τα επιχειρήματά μας, για την απαγόρευση της διαφήμισης και της προώθησης σκουπιδοτροφίμων, στα παιδιά μας, αποστείλαμε φωτογραφίες τροφίμων, που κυκλοφορούν, στη χώρα μας και απευθύνονται σε παιδιά, στη Διεθνή των Καταναλωτών (C.I.), στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC) και στο Διατλαντικό Διάλογο Καταναλωτών (T.A.C.D.). Τα προϊόντα αυτά ήταν: γιαουρτάκια με ζαχαρωτά, πατατάκια, γαριδάκια, κορν φλέικς, κρουασάν, παιδικά έτοιμα γεύματα, αναψυκτικά κ.λπ. Όλα χρησιμοποιούσαν παιδικούς ήρωες για να δελεάσουν τα παιδιά και όλα περιείχαν υψηλά ποσοστά ζάχαρης, λιπαρών, αλατιού.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει επιβληθεί η απαγόρευση της διαφήμισης σκουπιδοτροφίμων. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνεχίζει τον αγώνα, για την εφαρμογή αυτής της απαγόρευσης και στην Ελλάδα. Ας μην ξεχνούμε ότι τα Ελληνόπουλα κατέχουν τη θλιβερή πρωτιά των πλέον παχύσαρκων παιδιών, στον κόσμο.

Λευκή Βίβλος για τη διατροφή, την παχυσαρκία και τις ασθένειες, που σχετίζονται, με τη διατροφή
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις αρχές του 2008, εξέδωσε την απόφασή του, για τη Λευκή Βίβλο για τη διατροφή, την παχυσαρκία και τις ασθένειες, που σχετίζονται, με τη διατροφή. Η Λευκή Βίβλος βασίστηκε, στην απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, το Φεβρουάριο του 2008, για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας, στο σχέδιο δράσης, για την πολιτική τροφίμων και τη διατροφή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καθώς και στις αναφορές της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, της Επιτροπής Γυναικείων Δικαιωμάτων και Ισότητας, της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αιτία, για την έκδοση της Λευκής Βίβλου, ήταν οι αυξανόμενοι ρυθμοί παχυσαρκίας και θνησιμότητας, στην Ευρώπη. Πάνω από τους μισούς ενήλικες ευρωπαίους είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Πάνω από 3 εκατομμύρια παιδιά είναι παχύσαρκα και πάνω από 22 εκατομμύρια παιδιά είναι υπέρβαρα, στην Ευρώπη. Η πρόσληψη τροφών, με υψηλή ενέργεια (δηλαδή, με πολλές θερμίδες) και ο καθιστικός τρόπος ζωής έχουν οδηγήσει τους ευρωπαίους πολίτες, στην παχυσαρκία.


Η Λευκή Βίβλος ήταν μια ευπρόσδεκτη προσπάθεια. Το ΚΕ.Π.ΚΑ., σε συνεργασία, με την BEUC και έπειτα, από μακρά διαβούλευση, συνδιαμόρφωσε τις τροποποιήσεις της Λευκής Βίβλου, τις οποίες προτείναμε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΚΕ.Π.ΚΑ., επίσης έστειλε, στους Έλληνες Ευρωβουλευτές – μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, επιστολή, ζητώντας να υποστηρίξουν τις παρακάτω τροποποιήσεις:
Η Λευκή Βίβλος πρέπει να τεθεί, σε ισχύ, άμεσα και όχι να περιμένουμε το 2010, που θα έχουμε αποτελέσματα ερευνών, που θα διεξαχθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δράσει, τώρα, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο δράσης, για το διάστημα 2008 – 2010, αναγνωρίζοντας ότι η καταπολέμηση της παχυσαρκίας αποτελεί προτεραιότητα, για την Ευρώπη. Η Ε.Ε. πρέπει να ζητήσει, από τα κράτη – μέλη, συγκεκριμένες δεσμεύσεις, για την υλοποίηση της Πλατφόρμας, για την Υγιεινή Διατροφή, τη Φυσική δραστηριότητα και την Υγεία.

Η καταπολέμηση της παχυσαρκίας δεν πρέπει να αφεθεί, μόνο σε εθελοντικούς κώδικες δεοντολογίας, όπως προτείνεται, στη Λευκή Βίβλο. Η βιομηχανία, μέχρι σήμερα, έχει αποδείξει, πολλές φορές, ότι μόνον, με αυστηρή νομοθεσία, αναγκάζεται να αλλάξει πολιτικές και μεθόδους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει την υποχρεωτική σήμανση 9 συστατικών τροφίμων (ενέργεια, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ζάχαρα, λιπαρά, κεκορεσμένα λιπαρά, φυτικές ίνες, αλάτι, trans – λιπαρά οξέα).

Η Λευκή Βίβλος πρέπει να προωθεί την απλουστευμένη σήμανση των τροφίμων, που θα βασίζεται στη σήμανση «φωτεινός σηματοδότης».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να νομοθετήσει την απαγόρευση της διαφήμισης των σκουπιδοτροφίμων, στα παιδιά.

Τα κράτη – μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα, που πωλούνται, στους μαθητές, μέσα στα σχολεία, είναι υγιεινά. Οι χορηγίες της βιομηχανίας τροφίμων, προς τα σχολεία, δεν μπορεί να θέτουν, σε κίνδυνο, την υγεία των παιδιών μας.

Είναι ανάγκη να διοργανωθούν ενημερωτικές εκστρατείες, οι οποίες θα προωθούν την κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών καθώς και τη συνειδητοποίηση, από τους καταναλωτές, της σημαντικής συνεισφοράς της υγιεινής διατροφής, στην υγεία μας.

Είναι επιτακτική η ανάγκη η βιομηχανία τροφίμων να στραφεί, στην παραγωγή τροφίμων, με λιγότερες θερμίδες, λιγότερη ζάχαρη, λιγότερα λιπαρά, λιγότερο αλάτι και περισσότερες φυτικές ίνες, περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Η παραγωγή υγιεινότερων τροφίμων, από αυτά που παράγονται, σήμερα, θα δώσει, στους καταναλωτές, περισσότερες και υγιεινότερες επιλογές.

Ο αγώνας μας, για την απλουστευμένη σήμανση των τροφίμων, την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, την παραγωγή υγιεινότερων τροφίμων, συνεχίζεται και πιστεύουμε ότι είναι ένας αγώνας, που θα μας απασχολεί, για πολλά χρόνια.

Εκστρατεία κατά της παχυσαρκίας
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., αφιέρωσε το 2007, στην εκστρατεία, για την Υγιεινή Διατροφή, την Άσκηση και την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας. Αυτή η εκστρατεία ανέδειξε το ΚΕ.Π.ΚΑ. εθνικό νικητή, στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, για την καλύτερη εκστρατεία, για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Το 2008, συνεχίσαμε την εκστρατεία αυτή. Σε κάθε ομιλία μας, αναφερόμασταν, στην υγιεινή διατροφή και στα προβλήματα υγείας, που δημιουργεί η παχυσαρκία.

Επίσης, συνεργαστήκαμε, με το Νομάρχη Πειραιά κ. Ιωάννη Μίχα, και τη Νομαρχία Πειραιά και εκδόσαμε το κόμικ του ΚΕ.Π.ΚΑ. «Γινόμαστε ό,τι τρώμε: 18 βήματα για να έχουμε σωματική και πνευματική υγεία», το οποίο διανεμήθηκε, στους μαθητές των σχολείων του Πειραιά.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Νομάρχη Πειραιά κ. Ιωάννη Μίχα, για τη συνεργασία του, μαζί μας. Επίσης, επιθυμούμε να τον συγχαρούμε, για την ευαισθησία του, προς τους καταναλωτές και για την καθημερινή του παρουσία, στον αγώνα, για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Μακάρι όλοι οι Νομάρχες της χώρας να ακολουθούσαν το παράδειγμά του.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. βραβεύεται, για την εκστρατεία: Υγιεινή Διατροφή – Άσκηση – Καταπολέμηση Παχυσαρκίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επίτροπος, για την Προστασία των Καταναλωτών, κ. Μεγκλένα Κούνεβα, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, το 2008, στην Ευρώπη, θέλησαν να προβάλλουν τη δουλειά, που γίνεται, σε εθνικό επίπεδο, για την προαγωγή και προάσπιση των δικαιωμάτων των Καταναλωτών και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς. Έτσι, αποφάσισαν να διοργανώσουν ένα διαγωνισμό, για να βραβευτεί η καλύτερη εκστρατεία, για τα δικαιώματα του Καταναλωτή.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη, το 2008, για πρώτη φορά. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού έγινε, σε εθνικό επίπεδο. Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολόγησαν τις εκστρατείες, που υποβλήθηκαν και ανέδειξαν την καλύτερη εθνική εκστρατεία, σε κάθε κράτος – μέλος. Τα κράτη – μέλη έστειλαν τα ονόματα των εθνικών νικητών και τις αντίστοιχες εκστρατείες, στην Επιτροπή, όπου μια ανεξάρτητη, ομάδα κριτών, κλήθηκε να αξιολογήσει τις εκστρατείες των 27 εθνικών νικητών και να αναδείξει, πλέον, την καλύτερη εκστρατεία, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα θέματα, στα οποία εστίασαν οι 27 εκστρατείες είναι: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών εταιριών, Ηλεκτρονικές απάτες, Παραπλανητική διαφήμιση, Διατροφή.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. αναδείχτηκε, νικητής, σε εθνικό επίπεδο. Η εκστρατεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. είχε θέμα: Υγιεινή διατροφή – Άσκηση – Καταπολέμηση παχυσαρκίας. Στις 10 Μαρτίου 2008, η Επίτροπος για θέματα Προστασίας των Καταναλωτών, κ. Μεγκλένα Κούνεβα, σε ειδική τελετή, στις Βρυξέλλες, όπου παρέστη το ΚΕ.Π.ΚΑ., ανακοίνωσε τον Ευρωπαίο νικητή, που ήταν η Φιλανδική Αρχή Προστασίας Καταναλωτών και το Συμβούλιο Υπουργών Σκανδιναβικών χωρών (Finnish Consumer Agency and Nordic Council of Ministers). Συγχρόνως, απένειμε τιμητικούς επαίνους, στους υπόλοιπους 26 εθνικούς νικητές, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες και τη δράση μας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αύξηση της κατανάλωσης τροφίμων, με πολλές θερμίδες και λιπαρά καθώς και η μείωση της σωματικής άσκησης ευθύνονται, για την αύξηση ασθενειών, όπως διαβήτης, καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, παχυσαρκία, οι οποίες αποτελούν αίτια ανικανότητας και πρόωρων θανάτων. Η παχυσαρκία έχει αποδειχθεί ότι, με τη σειρά της, επιτείνει και προκαλεί καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη ακόμη και καρκίνο.

Σύμφωνα, με πρόσφατα στοιχεία, τα Ελληνόπουλα έχουν «καταντήσει» τα πλέον παχύσαρκα παιδιά, στον κόσμο. Ήδη, παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά χοληστερόλης, ουρικού οξέος κ.λπ. Ένα παχύσαρκο παιδί καταλήγει να γίνει ένας παχύσαρκος ενήλικας, ο οποίος, με μεγάλη πιθανότητα, θα αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας. Επομένως, η καλλιέργεια υγιεινών διατροφικών συνηθειών, ιδίως στις μικρές ηλικίες, είναι πρωταρχικής σημασίας.

Η εκστρατεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. βασίστηκε, σε τρεις έρευνες, που διεξάγαμε, στα τέλη του 2006, για τις Διατροφικές Συνήθειες των Ελλήνων Καταναλωτών, τις Δίαιτες που ακολουθούν και τη Σήμανση των τροφίμων. Η εκστρατεία μας, είχε, ως στόχο την ενημέρωση των Ελλήνων – Καταναλωτών, όλων των ηλικιών, για τις αλλαγές, που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, στις διατροφικές μας συνήθειες και για τους κινδύνους, που αυτές οι αλλαγές μπορούν να επιφέρουν, στην υγεία μας. Εστιάσαμε, στη μεσογειακή διατροφή και στα οφέλη της. Οι Έλληνες Καταναλωτές πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η απομάκρυνσή μας, από τη Μεσογειακή Δίαιτα, μας οδηγεί στην παχυσαρκία και σε ασθένειες, που συνδέονται, με τη διατροφή μας π.χ. καρδιαγγειακά νοσήματα. Για να πετύχουμε τους στόχους μας, εκδώσαμε 5 δελτία τύπου, πραγματοποιήσαμε 19 ομιλίες, σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους, επιστήμονες, εργαζόμενους, νέους κ.λπ. Δημοσιεύσαμε 10 άρθρα, στο περιοδικό μας «Καταναλωτικά Βήματα». Χρησιμοποιήσαμε την ιστοσελίδα μας, στην οποία υπάρχει πλούσιο υλικό. Δημιουργήσαμε ένα δωδεκασέλιδο κόμικ, κατά της παχυσαρκίας, το οποίο εκδίδουμε σε συνεργασία, με Νομαρχίες και Δήμους. Όλη αυτή η δράση προβλήθηκε, από τα Μ.Μ.Ε.

Η ανάδειξη του ΚΕ.Π.ΚΑ., σε εθνικό νικητή αποτέλεσε κορυφαία αναγνώριση της Ένωσής μας και της δράσης μας. Εμείς συνεχίζουμε, με την ίδια αποφασιστικότητα.

Βιώσιμη Ανάπτυξη
Απαράδεκτες και εγκληματικές ενέργειες του Υπουργού Περιβάλλοντος, κ. Γ. Σουφλιά καταγγέλθηκαν, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το 2008.

Η χώρα μας μπλοκάρισε αποφάσεις της Ευρώπης, για την προστασία του περιβάλλοντος. Έγινε ουραγός και συνεργάτης των Πολωνών, προσπαθώντας να δυναμιτίσει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους δεσμευτικούς στόχους, που έχουν τεθεί, ως το 2020. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κ.λπ. Και όλα αυτά, όταν οι επιστήμονες έχουν επισημάνει ότι ο πλανήτης μας, αφανίζεται. Οι κλιματικές αλλαγές και η υπερθέρμανση είναι οι πρώτες προειδοποιήσεις, για αυτό, που έρχεται.

Η Ελλάδα θα είναι μια, από τις χώρες, που και θα υποστεί ερημοποίηση και θα βυθιστούν μεγάλα τμήματά της, κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Ο κ. Γ. Σουφλιάς, όμως, τίποτε δεν αντιλήφθηκε, για όλα αυτά. Συντάχθηκε, με όσους «μισούν» το περιβάλλον, με όσους γράφουν, στα παλιά τους υποδήματα το περιβάλλον, με όσους αδιαφορούν για την υγεία μας, τη ζωή των παιδιών μας, την επιβίωση του πλανήτη μας. Συντάχθηκε, με όσους έχουν αναγάγει το χρήμα και το οικονομικό κέρδος, σε μοναδικό σκοπό της ζωής.

Ο κ. Γ. Σουφλιάς, ευθύνεται, για την αποπομπή της χώρας μας, από το σύστημα εμπορίας ρύπων του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ. Ο ίδιος έκανε δηλώσεις υπέρ της πυρηνικής ενέργειας. Επέβαλλε τα «φοβερά» πρόστιμα για τον Ασωπό. Ανέλαβε «τόσες» και «μεγάλες» πρωτοβουλίες, για τις χωματερές, για τα πολεοδομικά εγκλήματα. Επέβαλλε πρόστιμο 1.000.000 ευρώ, στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., που, όμως, το πληρώνουμε εμείς οι καταναλωτές, ενώ την ίδια στιγμή η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δημιουργεί νέες μονάδες λιθάνθρακα. Στη χώρα μας, έχουν επιβληθεί πρόστιμα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για περιφρόνηση του περιβάλλοντος. Ακόμα και ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το περιβάλλον, κ. Σ. Δήμας, που προέρχεται, από το ίδιο κόμμα, με τον κ. Γ. Σουφλιά, έχει καταγγείλει τη χώρα μας, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τον Υπουργό.

Καλέσαμε, επανειλημμένα, με επιστολές και δελτία τύπου, τον κ. Γ. Σουφλιά να θυμηθεί ότι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ως πρώτο συστατικό έχει το Περιβάλλον. Αν ξέχασε το ΠΕ, να το ξαναθυμηθεί! Αλλιώς, του ζητήσαμε να μας εξηγήσει ποια και τίνων συμφέροντα εξυπηρετεί; Γιατί, σαφώς, όταν λειτουργεί, έτσι, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα τα δικά μας, των καταναλωτών, των παιδιών μας, της υγείας μας και της ζωής μας.

Επειδή, όμως, πιστεύουμε ότι η συνειδητοποίηση του προβλήματος, από όλους εμάς τους καταναλωτές, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, στην προστασία του πλανήτη μας, στις 17 Οκτωβρίου 2008, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Δράσης, για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αποστείλαμε, προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, κ. Γεώργιο Σουφλιά και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, την παρακάτω επιστολή, την οποία κοινοποιήσαμε, στους: Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια, Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο Βλάχο, Γενική Γραμματέα του Κ.Κ.Ε., κ. Αλέκα Παπαρήγα, Πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας, κ. Αλέκο Αλαβάνο, Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ., κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη και Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Ιωάννη Οικονόμου.

«Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών σας ζητά να ενσωματώσετε τις οδηγίες του Ο.Η.Ε., για τη Βιώσιμη Κατανάλωση, στο επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολείων της Ελλάδας, εδώ και τώρα.

Η ένταξη της Αγωγής Καταναλωτή, η οποία προωθεί τη βιώσιμη κατανάλωση, θα βοηθήσει τους Καταναλωτές να συνειδητοποιήσουν το ρόλο, που παίζουν στη διαμόρφωση της κοινωνίας, θα τους βοηθήσει να κάνουν υπεύθυνες επιλογές και θα διαμορφώσει βιώσιμα καταναλωτικά πρότυπα, από τις μικρές ηλικίες.

Στη χώρα μας όχι μόνον η βιώσιμη κατανάλωση αλλά και ολόκληρη η Αγωγή Καταναλωτή είναι είτε ολοκληρωτικά απούσες, από το επίσημο πρόγραμμα, είτε πάρεργο άλλων μαθημάτων. Αυτό πρέπει να αλλάξει, τώρα. Η Αγωγή Καταναλωτή και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης (παραγωγής και κατανάλωσης), πρέπει να ξεκινήσουν στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώς, είμαστε πολύ πίσω, από άλλες αναπτυγμένες χώρες, στο ζήτημα αυτό.

Βιώσιμη κατανάλωση, σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε. σημαίνει ότι οι ανάγκες της σημερινής και της αυριανής γενιάς, για προϊόντα και υπηρεσίες θα ικανοποιηθούν με τρόπο, που θα διασφαλίζει την οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη και διατήρηση των πλουτοπαραγωγών πηγών, για τις επόμενες γενιές.

Αρχές της βιωσιμότητας είναι:
- Ο σεβασμός της Γης και όλων των μορφών ζωής, στον πλανήτη.
- Η υιοθέτηση καταναλωτικών προτύπων και συνηθειών, που θα διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, τη διατήρηση των δυνατοτήτων και των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Γης. Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί η οικονομική δραστηριότητα να προωθεί την ανάπτυξη και το σεβασμό του ανθρώπου.
- Η παρακίνηση των Καταναλωτών να στραφούν, στην υπεύθυνη κατανάλωση, ως μέσο, για την υπέρβαση των κοινωνικών ανισορροπιών και προβλημάτων του σήμερα.
Η ενσωμάτωση της Αγωγής Καταναλωτή, στο επίσημο πρόγραμμα των σχολείων μας, μπορεί να διαδραματίσει ρόλο «κλειδί», ώστε οι καταναλωτές να:
Συνειδητοποιήσουμε τα δικαιώματά μας.
- Μάθουμε, για τις μεθόδους παραγωγής και διακίνησης των αγαθών, που καταναλώνουμε.
- Αναπτύξουμε αντανακλαστικά και επιδεξιότητες, που θα μας βοηθούν να αποκωδικοποιήσουμε και να αντισταθούμε, στα πολλά και επιθετικά διαφημιστικά μηνύματα, που μας βομβαρδίζουν, καθημερινά.»

Δυστυχώς, ακόμα, κανένα Υπουργείο δεν απάντησε, δεν έδειξε την παραμικρή ευαισθησία. Εμείς, όμως, θα επιμείνουμε, γιατί, πρέπει να παραδώσουμε τον Πλανήτη Γη, στα παιδιά μας, σε τέτοια κατάσταση, που να διασφαλίζει το μέλλον τους.

Εκστρατεία για τη βιώσιμη κατανάλωση
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., για το 2008, αποφάσισε να εστιάσει, στην εκπαίδευση των καταναλωτών, στη βιώσιμη κατανάλωση. Πιστεύουμε ότι η βιώσιμη κατανάλωση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και βασικό βήμα, για να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Η βιώσιμη κατανάλωση, παράλληλα, με τη βιώσιμη παραγωγή, διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ούτε η βιώσιμη κατανάλωση, χωρίς βιώσιμη παραγωγή, ούτε η βιώσιμη παραγωγή, χωρίς βιώσιμη κατανάλωση μπορούν να προστατέψουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον και να διασφαλίσουν την προοπτική των επόμενων γενεών και του πλανήτη μας. Φυσικά, απορρίπτουμε και καταγγέλλουμε απόψεις, που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ευθύνη ανήκει, αποκλειστικά, στους καταναλωτές. Οι απόψεις αυτές είναι οπισθοδρομικές και επικίνδυνες. Είναι απόψεις, που δε θέλουν να αναληφθούν πρωτοβουλίες και κόστος, από τις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία, για τη διάσωση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

Εμείς, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., πιστεύουμε ότι η συνεργασία, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αλλαγή συμπεριφορών και των τριών μερών είναι η λύση, σε αυτό το πρόβλημα. Επομένως, για να αλλάξουν συμπεριφορά οι καταναλωτές, πρέπει να ενημερωθούμε, να εκπαιδευτούμε, να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα και να δράσουμε. Και, τελικά, εφόσον κυβερνήσεις και βιομηχανία αδρανούν, εμείς οι καταναλωτές μπορούμε να τους αναγκάσουμε να αλλάξουν συμπεριφορά.

Η εκστρατεία μας, λοιπόν, περιλάμβανε:
1. Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης, παρουσίασε τους προβληματισμούς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών, στους φορείς της Πολιτείας, σε ημερίδα, που διοργάνωσε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), στη Θεσσαλονίκη στις 16 Φεβρουαρίου 2008
2. Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης και η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ε. Κεκελέκη, έθεσαν (ανάμεσα σε πολλά άλλα) τα αιτήματα των καταναλωτών, για το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές, σε συνάντηση, με την Επίτροπο για την Προστασία των Καταναλωτών, κ. Μεγκλένα Κούνεβα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στις 15 Φεβρουαρίου 2008.
3. Η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ Ε. Κεκελέκη, εκπροσώπησε το ΚΕ.Π.ΚΑ. στη σύσκεψη της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών-BEUC, όπου συζητήθηκαν οι κλιματικές αλλαγές, η απελευθέρωση της ενέργειας, η ασφάλεια των παιχνιδιών, τα καλλυντικά, η ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, τα χημικά, η ευρωπαϊκή οικολογική ετικέτα, η αειφόρος κατανάλωση και η αειφόρος παραγωγή. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε, στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2008, στο Βερολίνο.
4. Η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ Ε. Κεκελέκη και το μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. E. Xhano, εκπαίδευσαν περίπου 140 μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε εκδήλωση, που διοργανώθηκε, από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο χώρο του Κονταξοπούλειου Δημοτικού Γυμναστηρίου Ωραιοκάστρου, στις 23 Μαΐου 2008, για την προστασία του νερού, την ανακύκλωση και την αποφυγή κατάχρησης χημικών ουσιών.
5. Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης, η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ε. Κεκελέκη και το μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. E. Xhano, εκπαίδευσαν περίπου 220 μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε εκδήλωση, που οργανώθηκε, από τον Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. στο Περιβαλλοντικό Πάρκο της Θέρμης, στις 4 και 5 Ιουνίου 2008, για τους τρόπους, που μπορούμε να εξοικονομήσουμε νερό και πως μπορούμε να προστατέψουμε τις θάλασσες, από τα σκουπίδια και τη μόλυνση.
6. Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης, η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ε. Κεκελέκη, συμμετείχαν, στο συνέδριο που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Επαγγελματική Κατάρτιση (CEDEFOP), με θέμα «Κλιματικές Αλλαγές: επιπτώσεις στη μετανάστευση, τους καταναλωτές και την επαγγελματική κατάρτιση». Εκεί, έθεσαν τους προβληματισμούς των καταναλωτών, για το σύστημα ανταλλαγής ρύπων, τις αγοραπωλησίες πράσινων πιστοποιητικών, την αδράνεια των κυβερνήσεων της Ευρώπης και κυρίως της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ελλειμματική παρουσία οικολογικών προϊόντων, στην αγορά και ζήτησαν αλλαγές, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε, στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2008, στη Θεσσαλονίκη.

Για τις ανάγκες τις εκπαίδευσης των καταναλωτών, στη βιώσιμη κατανάλωση, δημιουργήσαμε:
- 1 μεγάλη αφίσα, για τον κύκλο του νερού.
- 1 μεγάλη αφίσα – παιχνίδι, για το χρόνο, που χρειάζονται διάφορα υλικά, που πετάμε στη θάλασσα, για να διασπαστούν.
- 1 παρουσίαση, σε power point, για την εξοικονόμηση νερού.
- 1 παρουσίαση, σε power point, για το χρόνο, που χρειάζονται διάφορα υλικά, για να διασπαστούν, μέσα στο νερό.
- 1 παρουσίαση, σε power point, για τις μπαταρίες και την ορθολογική τους χρήση και απόθεση.
- 1 παρουσίαση, σε power point, για την ορθολογική χρήση του χαρτιού και την ανακύκλωσή του.
- 1 παρουσίαση, σε power point, για την ορθολογική χρήση χημικών ουσιών.
- 1 παρουσίαση, σε power point, για τη βιώσιμη διατροφή.
- 1 παρουσίαση, σε power point, για τους προβληματισμούς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών, για το περιβάλλον.

Οι πρώτες έξι παρουσιάσεις και οι δύο αφίσες απευθύνονται, σε μικρούς μαθητές και περιλαμβάνουν σκίτσα και εικόνες, που είναι κατανοητές και φιλικές, για τα παιδιά. Πιστεύουμε, ακράδαντα, ότι η εκπαίδευση, για τη βιώσιμη κατανάλωση, πρέπει να ξεκινά, από την προσχολική ηλικία, για να δημιουργήσουμε σωστά καταναλωτικά πρότυπα, στη νέα γενιά. Επίσης, οι μικροί καταναλωτές μπορούν να επηρεάσουν τις επιλογές των οικογενειών τους.
Η τελευταία παρουσίαση απευθύνεται, σε ενήλικες, τους οποίους προσπαθούμε να προβληματίσουμε, ώστε να συνειδητοποιήσουν τυχόν λάθη της δικής τους συμπεριφοράς και να τα διορθώσουν

Δελτία Τύπου
- Εκδόσαμε δελτίο τύπου, καταγγέλλοντας, την πολιτική, για το περιβάλλον, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κ. Γ. Σουφλιά, στις 8 Οκτωβρίου 2008.
- Εκδόσαμε δελτίο τύπου, στις 17 Οκτωβρίου 2008, ζητώντας, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κ. Γ. Σουφλιά και τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ε. Στυλιανίδη να θεσμοθετήσουν την Αγωγή Καταναλωτή και την Αγωγή για τη Βιώσιμη Κατανάλωση, στο επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολείων της χώρας μας.

Τα δελτία τύπου καλύφθηκαν, από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΜΠΑΙΖΕΙ τους Έλληνες Καταναλωτές!!!
Από το Σεπτέμβριο του 2007, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών αγωνιζόταν να πείσει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να αλλάξουν τα κείμενα και τις φωτογραφίες στις σελίδες 124-128 του βιβλίου Βιολογίας Γ’ Γυμνασίου (έκδοση Α’ 2007), που αναφέρονται στους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (Γ.Τ.Ο.), τα γνωστά μας και ως μεταλλαγμένα.

Στο βιβλίο αυτό, παρουσιάζονται οι Γ.Τ.Ο, με τρόπο που συνηγορεί, απροκάλυπτα, στη διάδοση και κατανάλωσή τους. Μάλιστα, υπάρχουν δύο φωτογραφίες άκρως παραπλανητικές. Η μια παρουσιάζει ντομάτες ολοκόκκινες, ολοστρόγγυλες, που ο καθένας «λιμπίζεται» και οι οποίες, σύμφωνα με τη λεζάντα, είναι γενετικά τροποποιημένες. Η άλλη φωτογραφία παρουσιάζει σάπιες ντομάτες και οι οποίες είναι, σύμφωνα με τη λεζάντα, μη γενετικά τροποποιημένες.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2007, αποστείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας, στην τότε Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Μαριέττα Γιαννάκου, για την απαράδεκτη αυτή προπαγάνδα, υπέρ των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών. Ζητήσαμε την τροποποίηση του βιβλίου, με την καταχώρηση, σε αυτό των υπολοίπων στοιχείων, για τους Γ.Τ.Ο. (περιβάλλον, μονοπώλια, πνευματικά δικαιώματα, εκβιασμοί χωρών τρίτου κόσμου, πιθανά προβλήματα υγείας, διαφορετικές απόψεις κ.λπ.), γιατί οι Καταναλωτές:
- Δε θέλουμε να γίνουμε πειραματόζωα.
- Δε θέλουμε να γίνουμε θύματα ολιγοπωλίων και μονοπωλίων.
- Δε θέλουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Στις 24 Οκτωβρίου 2007, επανήλθαμε, με τα ίδια αιτήματα, στο νέο Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη. Αρχίσαμε να συλλέγουμε υπογραφές, για την υποστήριξη του αιτήματός μας.

Ταυτόχρονα, εκδώσαμε δύο δελτία τύπου, για να ενημερώσουμε τους Έλληνες Καταναλωτές. Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κατέθεσαν ερωτήσεις, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για το θέμα αυτό.

Τέλη Νοεμβρίου 2007, λάβαμε την 8002/08.11.2007 επιστολή του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που υπερασπιζόταν, με σθένος, το βιβλίο και ισχυριζόταν ότι γίνεται αναφορά, στους προβληματισμούς, ότι οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν εργασίες, για τις πιθανές αρνητικές εφαρμογές της Γενετικής μηχανικής και ότι, γενικώς, υπερβάλλουμε, αδίκως, ανησυχούμε και μας χαρακτήριζε κάποια γραφική, υπερβολική ομαδούλα. Την ίδια ακριβώς απάντηση μας έστειλε και το Υπουργείο, λίγες μέρες, αργότερα.

Στις 16 Ιανουαρίου 2008, απαντήσαμε στο Υπουργείο και στον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, επισημαίνοντας:
- Τις απαράδεκτες φωτογραφίες, που υπάρχουν στο βιβλίο.
- Το γεγονός ότι η επισήμανση των αρνητικών επιπτώσεων, αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των μαθητών, για έρευνα. Οι μαθητές κρίνονται ικανότεροι των συγγραφέων του βιβλίου να βρουν την αλήθεια.
- Την παντελή απουσία οποιασδήποτε συγκεκριμένης αναφοράς, σε επιφυλάξεις.
- Τον απαξιωτικό τρόπο, με τον οποίο αναφέρονται, οι αντιδρώντες: «Κάποιες οικολογικές οργανώσεις αντιτίθενται…» «Η τόσο μεγάλη επέμβαση του ανθρώπου, σε βιολογικές διαδικασίες κάνει κάποιους σκεπτικούς…».
- Το γεγονός ότι η παραπομπή στη βιοηθική, για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, παραπέμπει, στη ρήση « και περιμένοντας πέρασαν χρόνια».

Στην επιστολή μας, επισυνάψαμε κατάλογο, με εκατοντάδες υπογραφές Καταναλωτών, που είχαμε συλλέξει.

Τέλη Μαρτίου 2008, το Υπουργείο διαβίβασε το αίτημά μας, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στις 19 Ιουνίου 2008, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με το 2262 έγγραφό του και στις 2 Ιουλίου 2008, το ΥΠ.Ε.Π.Θ., με το 86446/Γ2 έγγραφό του, δεσμεύτηκαν ότι θα άλλαζαν το βιβλίο: «Σύμφωνα με την πάγια τακτική του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα καινούργια, αλλά και τα ήδη κυκλοφορούντα βιβλία, το βιβλίο της Βιολογίας Γ’ Γυμνασίου, αμέσως μετά τη διάθεσή του στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, υποβλήθηκε σε μια σειρά βελτιωτικών παρεμβάσεων, ώστε να είναι διαθέσιμο στη νέα πλέον εκδοχή του από την επόμενη σχολική χρονιά» και «Μεταξύ των παρεμβάσεων αυτών περιλαμβάνονται μεταβολές στην ενότητα που αφορά  στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (κείμενο και λεζάντα εικόνας), ώστε να αρθούν οι καλόπιστες επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν σχετικά».

Πιστέψαμε ότι το βιβλίο θα διορθωνόταν, αλλά διαψευστήκαμε. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2008, το ΚΕ.Π.ΚΑ. αγόρασε το βιβλίο, από γνωστό μεγάλο βιβλιοπωλείο της Θεσσαλονίκης και ανακάλυψε ότι το βιβλίο είναι το ίδιο, με το περσινό. Αποστείλαμε αυστηρή επιστολή διαμαρτυρίας, στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. απαιτώντας να μη μοιραστεί το βιβλίο, στους μαθητές.

Στις, 15 Σεπτεμβρίου 2008, διασταυρώσαμε ότι και η φετινή έκδοση του βιβλίου (έκδοση Β’ 2008) δεν περιείχε καμιά αλλαγή.

Καταγγείλαμε τον εμπαιγμό των καταναλωτών, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεσμεύσεις, προς τους καταναλωτές, δεσμεύσεις, προς τους γονείς, δεσμεύσεις προς τους μαθητές, δεσμεύσεις, προς τους εκπαιδευτικούς, δεσμεύσεις, προς το ΚΕ.Π.ΚΑ., που όλοι μαζί αντιδρούσαμε στους Γ.Τ.Ο., αποδείχθηκαν ότι δεν υλοποιήθηκαν. Δεσμεύσεις, που έγιναν, μόνο και μόνο, για να αποφύγουν το Υπουργείο και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τις αντιδράσεις μας και να καθησυχάσουν, με ψεύτικες υποσχέσεις.

Απαιτήσαμε άμεση απόσυρση του βιβλίου της ντροπής και επανέκδοσή του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Βέβαια, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων τήρησε «σιγήν ιχθύος». Η στάση του Υπουργού προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά. Ένας υπουργός, ο οποίος δεν σέβεται την υπογραφή του, είναι ικανός να «δώσει» παιδεία, στα παιδιά μας; Γιατί, άραγε, ο υπουργός επέμενε στην προπαγάνδα, υπέρ των Γ.Τ.Ο.; Ο κ. Ε. Στυλιανίδης άλλαξε Υπουργείο. Θα κάνουμε μια προσπάθεια και με το νέο Υπουργό.

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα
Το 2008, άρχισε η συζήτηση, για την αναθεώρηση των ορίων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, από τα αυτοκίνητα, στα πλαίσια του περιορισμού των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των κλιματικών αλλαγών.

Από το 1995 και το 1996, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών - μελών είχαν θέσει στόχο να μειώσουν την εκπομπή του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), στα 120γρ/χιλιόμετρο, για τα καινούρια αυτοκίνητα, μέχρι το 2005. Ο στόχος αναβλήθηκε, δύο φορές. Μια, για το 2010 και έπειτα, για το 2012. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, η βιομηχανία αυτοκινήτων δεσμεύτηκε, με ένα εθελοντικό κώδικα, να μειώσει την εκπομπή CO2, στα 140γρ/χιλιόμετρο, μέχρι το 2008 και στα 120γρ/χιλιόμετρο, μέχρι το 2012. Παρά τη δέσμευση, οι εκπομπές CO2  στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 32%, από το 1990, μέχρι το 2004.

Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απλά, απάλλαξε την αυτοκινητοβιομηχανία, από τις υποχρεώσεις της. Έθεσε το στόχο στα 130γρ/χιλιόμετρο, για το 2012. Συγχρόνως, επιτρέπει, σε κατασκευαστές αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, να υπερβαίνουν το όριο των 130γρ/χιλιόμετρο. Σήμερα, τα όρια αυτά κυμαίνονται, από 109γρ/χιλιόμετρο, για τα μίνι αυτοκίνητα, μέχρι 282γρ/χιλιόμετρο, για τα μεγάλα αυτοκίνητα πολυτελείας.

Σε συνεργασία, με τη BEUC – Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών, διαμαρτυρηθήκαμε, έντονα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την οπισθοχώρησή της και την υποχωρητικότητά της, στα συμφέροντα της βιομηχανίας. Ζητήσαμε να εφαρμοστεί το όριο των 120γρ/χιλιόμετρο, μέχρι το 2012 και να τεθούν νέοι υποχρεωτικοί στόχοι, για το 2020, τα 80γρ/χιλιόμετρο και για το 2025, τα 60γρ/χιλιόμετρο.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και παρεμβαίνουμε, δυναμικά.

Χ.Υ.Κ. Ο.Α.Σ.Θ.
Μελετώντας το «Χάρτη Υποχρεώσεων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, προς τους Καταναλωτές», εντοπίσαμε ότι ο χάρτης δεν προβλέπει Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών Ο.Α.Σ.Θ. – καταναλωτών, στην οποία να εκπροσωπούνται οι καταναλωτές. Ο χάρτης αποτελεί αρμοδιότητα του Σ.Α.Σ.Θ. (Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης), που είναι και ο εποπτεύων φορέας του Ο.Α.Σ.Θ.

Αποστείλαμε επιστολή-παρέμβαση, στο Σ.Α.Σ.Θ. και στον Ο.Α.Σ.Θ., αναλύοντας το έλλειμμα του Χ.Υ.Κ. και ζητώντας τη θεσμοθέτηση της Επιτροπής. Ο Σ.Α.Σ.Θ. ζήτησε συνάντηση, με το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις 19 Νοεμβρίου 2008, ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. κ. Ν. Τσεμπερλίδης και η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ε. Κεκελέκη συναντήθηκαν, με τον Πρόεδρο του Σ.Α.Σ.Θ., κ. Ιωάννη Τόσκα, και τον κ. Απόστολο Παπαγιαννάκη, στο γραφείο του Προέδρου του Σ.Α.Σ.Θ. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε το θέμα της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών και το Προεδρείο του ΚΕ.Π.ΚΑ. παρέδωσε, στον Πρόεδρο του Σ.Α.Σ.Θ. αντίστοιχο Χ.Υ.Κ., που ισχύει, για τις αστικές συγκοινωνίες του Λεκανοπεδίου Αττικής και ο οποίος θεσμοθετεί αυτή την επιτροπή. Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Θ. δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει, σε αναμόρφωση του Χ.Υ.Κ. και θεσμοθέτηση της Επιτροπής.

Χ.Υ.Κ. Ο.Σ.Ε.
Το Μάιο του 2008, ενημερωθήκαμε, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι κατατέθηκε, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο χάρτης, που καθορίζει τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Ερευνήσαμε την ιστοσελίδα του Ο.Σ.Ε., αλλά ο χάρτης δεν είχε «αναρτηθεί».

Αποστείλαμε επιστολή, στον Πρόεδρο του Ο.Σ.Ε., ζητώντας να διασφαλίσει την πληροφόρηση των καταναλωτών. Επειδή δε λαμβάναμε απάντηση, επανήλθαμε, στο αίτημά μας, γραπτά, τον Ιούλιο του 2008 και τον Οκτώβριο του 2008.

Τελικά, χάρη στις πιέσεις του ΚΕ.Π.ΚΑ., ο χάρτης υποχρεώσεων του Ο.Σ.Ε., προς τους καταναλωτές, ανακοινώθηκε, στην ιστοσελίδα του Ο.Σ.Ε. και, συγχρόνως, εστάλη, με αλληλογραφία, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Σε επόμενο τεύχος του περιοδικού μας «Καταναλωτικά Βήματα», θα ενημερώσουμε τα μέλη μας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ως επιβάτες των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών.

Χ.Υ.Κ. Επιχειρήσεων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Ελέγχοντας τις ιστοσελίδες ιδιωτικών επιχειρήσεων, που παρέχουν υπηρεσίες ταχυμεταφορών, εντοπίσαμε ότι αρκετές, από αυτές, δεν έχουν «αναρτήσει» το «Χάρτη Υποχρεώσεών τους, προς τους Καταναλωτές», στις ιστοσελίδες τους. Η ανάρτηση του χάρτη, σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας, αποτελεί υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων, που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες.
Αποστείλαμε, στα τέλη Οκτωβρίου 2008, επιστολή διαμαρτυρίας, στον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Ν. Αλεξανδρίδη, ζητώντας του να επιβάλλει, άμεσα, στις επιχειρήσεις να αναρτήσουν το χάρτη, στις ιστοσελίδες τους. Την επιστολή κοινοποιήσαμε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Ελέγχουμε τις ιστοσελίδες και παρακολουθούμε την υλοποίηση του αιτήματός μας.

Προβλήματα επιβατών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών
Με αφορμή την ταλαιπωρία, που υπέστησαν οι επιβάτες ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, στα λιμάνια της χώρας μας, το καλοκαίρι του 2005, το ΚΕ.Π.ΚΑ. ξεκίνησε έναν αγώνα, για τη νομοθετική διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβατών. Ενημερώσαμε τη BEUC, για τα προβλήματα και την ανάγκη δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας γνώση της κατάστασης αυτής, όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες – μέλη της Ε.Ε., ανέλαβε, στις αρχές του 2006, πρωτοβουλία διαβούλευσης, με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, για τη θέσπιση Κανονισμού. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι η μόνη ελληνική ένωση καταναλωτών, που πήρε μέρος, στη διαβούλευση και τροφοδοτούσαμε την Επιτροπή, με στοιχεία.

Σε εθνικό επίπεδο, ζητήσαμε, την αναθεώρηση της Χάρτας Υποχρεώσεων των ακτοπλοϊκών εταιριών, προς τους Καταναλωτές, γιατί η προηγούμενη Χάρτα, θεσμοθετούσε ελάχιστα δικαιώματα και μάλιστα, εντελώς αόριστα. Προτείναμε την αναθεώρηση της Χάρτας αυτής, στη λογική, που διέπει τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα δικαιώματα των επιβατών, που ταξιδεύουν αεροπορικώς (Ε.Κ.261/2004). Εκδώσαμε δελτία τύπου, αφιερώσαμε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, στο θέμα αυτό, ο βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, κατέθεσε αναφορά, προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ζητώντας να γίνουν δεκτά τα αιτήματα του ΚΕ.Π.ΚΑ. Αποστείλαμε επιστολές διαμαρτυρίας, στον Πρωθυπουργό, στον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Ανάπτυξης. Θέσαμε το πρόβλημα, στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, στο Ναύπλιο, το Φεβρουάριο του 2007.

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσκάλεσε το ΚΕ.Π.ΚΑ, στη διαβούλευση, που πραγματοποιήθηκε, στις 18 Ιανουαρίου 2007, στις Βρυξέλλες. Στη διαβούλευση συμμετείχαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Κυβερνήσεις των 25 χωρών – μελών της Ε.Ε, οι Ενώσεις Πλοιοκτητών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που ασχολούνται, με το θέμα αυτό. Οι Ευρωπαίοι Καταναλωτές εκπροσωπήθηκαν, από δύο οργανώσεις: τη BEUC και το ΚΕ.Π.ΚΑ. Δόθηκε μεγάλη μάχη. Οι πλοιοκτήτες δεν ήθελαν, με κανένα τρόπο, να επιτρέψουν τη νομοθετική ρύθμιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαρίστησε το ΚΕ.Π.ΚΑ, για τη βοήθειά του, στις διαπραγματεύσεις.

Τον Απρίλιο του 2007, μετά από μεγάλο αγώνα δύο ετών, ανακοινώθηκε, το πρώτο σχέδιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για την αναθεώρηση της Χάρτας Δικαιωμάτων των Καταναλωτών και καταθέσαμε τις απόψεις μας, γιατί το σχέδιο ήταν και πάλι, επιεικώς, απαράδεκτο. Επί τρεις μήνες, το Υ.Ε.Ν. ισχυριζόταν ότι το νομοσχέδιο είχε κατατεθεί, στο Κοινοβούλιο, προς ψήφιση. Βέβαια, δε μας το είχαν στείλει, για να το σχολιάσουμε και να ελέγξουμε εάν οι αλλαγές, που είχαμε προτείνει είχαν ενσωματωθεί. Τελικά, στις 19 Ιουλίου 2007, λάβαμε «μετά πολλών κόπων και βασάνων» το νομοσχέδιο. Η απάντησή μας στον Υπουργό, ήταν σαφής: «Δυστυχώς, εάν αυτό το σχέδιο εσείς θεωρείτε ότι αποτελεί κατοχύρωση των δικαιωμάτων επιβατών, δε μπορούμε παρά να διαφωνήσουμε μαζί σας. Έπειτα από διαβούλευση και αφού δεν ενσωματώσατε καμία πρότασή μας, στο αρχικό σας σχέδιο, σας προτείνουμε να ονομάσετε το σχέδιο σας, ως εξής: «Χάρτα Δικαιωμάτων Ακτοπλοϊκών Εταιριών». Επισυνάψαμε και πάλι τις απόψεις μας, ζητώντας να ενσωματωθούν, στο νομοσχέδιο. Αρχές Αυγούστου το νομοσχέδιο κατατέθηκε, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά η Κυβέρνηση προκήρυξε εκλογές. Έτσι, άλλο ένα χαμένο καλοκαίρι, με τους Καταναλωτές – Επιβάτες ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών να είναι θύματα των ακτοπλοϊκών εταιριών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αποτελούν καθολική υπηρεσία, στην οποία κάθε ευνομούμενη Πολιτεία, που σέβεται τον εαυτό της, οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων, σε προσιτές τιμές.

Μέσα στο 2008, συνεχίσαμε τις πιέσεις μας, προς το Υπουργείο και συγχρόνως, συνεργαστήκαμε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την επίλυση του μεγάλου αυτού θέματος. Ο νέος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Γ. Βουλγαράκης, επανέφερε το θέμα, έπειτα από αίτημά μας. Όμως, δεν κάλεσε το ΚΕ.Π.ΚΑ., να εκφράσει τις απόψεις του, παρόλο που εμείς ήμασταν, που αναδείξαμε το πρόβλημα και προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα. Ξαφνικά, τον Αύγουστο του 2008, μάθαμε, από τις εφημερίδες ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Η νέα χάρτα περιείχε κάποιες βελτιώσεις, από αυτές που είχαμε προτείνει, αλλά, σαφώς, υπήρχαν πάρα πολλά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης. Αποστείλαμε, επιστολή, με την έντονη διαμαρτυρία μας, στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, στον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κ. Δημήτρη Σιούφα, στον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια, στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γεώργιο Βουλγαράκη, στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο Βλάχο, στη Γενική Γραμματέα του Κ.Κ.Ε., κ. Αλέκα Παπαρήγα, στον Πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας, κ. Αλέξη Τσίπρα, στον Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ., κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη και στο Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Ιωάννη Οικονόμου, γιατί το ΚΕ.Π.ΚΑ., αποκλείστηκε, από τη διαβούλευση. Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κ. Δημήτριος Σιούφας, απέστειλε έγγραφο, στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ζητώντας εξηγήσεις, για τον αποκλεισμό του ΚΕ.Π.ΚΑ., από τη διαβούλευση.

Το τελικό κείμενο του νόμου δεν μας ικανοποιεί. Συνεχίζουμε να πιέζουμε το Υ.Ε.Ν., για βελτιώσεις. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε ότι, μέσα στο 2009, θα προχωρήσει, σε κανονισμό, για τα δικαιώματα των επιβατών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε, στον κανονισμό, τα αιτήματα των καταναλωτών, ώστε να αναγκαστεί και η Ελληνική Κυβέρνηση να βελτιώσει το νόμο.

Τουριστικές Υπηρεσίες, στο διαδίκτυο
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., έπειτα από καταγγελίες καταναλωτών, απέστειλε, την παρακάτω επιστολή, στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο, την οποία κοινοποίησε στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια, στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο Βλάχο, στο Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Ιωάννη Οικονόμου και στο Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ).

«Κύριε Υπουργέ,

Έπειτα, από καταγγελίες καταναλωτών στο ΚΕ.Π.ΚΑ., διενεργήσαμε μια γρήγορη έρευνα, μέσω διαδικτύου, σε ιστοσελίδες διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών, ενόψει των Χριστουγέννων.

Παρατηρήσαμε ότι οι τιμές, που αναφέρονται, δεν είναι οι τελικές τιμές καταναλωτή. Οι περισσότερες δεν περιλαμβάνουν φόρους αεροδρομίων, ή επίναυλο καυσίμων.

Θεωρούμε ότι η πρακτική αυτή των τουριστικών πρακτόρων παραπλανεί τους καταναλωτές και θέτει, υπό αμφισβήτηση, το δικαίωμά μας, στην πλήρη πληροφόρηση. Είναι αδιανόητο, ένα μήνα, πριν την αναχώρηση, να μη γνωρίζει ο διοργανωτής του οργανωμένου ταξιδιού τους φόρους αεροδρομίου και να χρησιμοποιεί αστερίσκους και «ψιλά γράμματα», για να αποφύγει την υποχρέωση της σαφούς και πλήρους πληροφόρησης του καταναλωτή. Επίσης, είναι αδιανόητο να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή, το εισιτήριο, χωρίς επίναυλο καυσίμων. Εκτός και αν η πρακτική αυτή υποκρύπτει προσπάθεια δελεασμού των καταναλωτών, με, εικονικές τιμές.

Παρακαλούμε, για άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας, με παράλληλη ενημέρωσή μας».

Παράλληλα, επισημάναμε, στους καταναλωτές, να είναι, ιδιαίτερα, προσεκτικοί, να απαιτούν να γνωρίζουν την τελική τιμή, που θα πληρώσουν και να αποφεύγουν τους διοργανωτές ταξιδιών, που δίνουν μισή ή λάθος πληροφόρηση.

Η ΗΑΤΤΑ μας απάντησε ότι δεν είναι παράνομη αυτή η πρακτική και προσπάθησε να δικαιολογήσει τα μέλη της. Περιμένουμε και τις αντιδράσεις του Υπουργείου.

Κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη
Δεχτήκαμε πολλά παράπονα, για το κυκλοφοριακό πρόβλημα και την παράνομη στάθμευση, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, είχαμε εντοπίσει και εμείς συγκεκριμένες οδούς του κέντρου της πόλης, όπου η κατάσταση είχε γίνει τραγική. Το Δεκέμβριο του 2006, αποστείλαμε επιστολή-διαμαρτυρία, στο Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, κ. Βασίλη Παπαγεωργόπουλο και στο Διοικητή Τροχαίας Θεσσαλονίκης, την οποία κοινοποιήσαμε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στον Υπουργό Ανάπτυξης, στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, στον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και στον Διοικητή Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με την οποία τους καλούσαμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους, για να σταματήσει η ταλαιπωρία των Θεσσαλονικέων, λόγω του θράσους ορισμένων παρανομούντων και της έλλειψης εποπτείας και εφαρμογής της νομοθεσίας, από την πλευρά της Πολιτείας.

Τον Ιανουάριο του 2007, ο Διευθυντής Τροχαίας Θεσσαλονίκης, κ. Ζήνων Κοσμάς, μας απάντησε ότι η Τροχαία Θεσσαλονίκης, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, που δημιουργούν οι παράνομες σταθμεύσεις οχημάτων, διαθέτει, καθημερινά, όλο το 24ωρο, πεζούς τροχονόμους και περιπολικά αυτοκίνητα, όχι μόνο στο κέντρο της πόλης αλλά και στους υπόλοιπους Δήμους, στα κεντρικά σημεία των οποίων παρατηρούνται εξίσου κυκλοφοριακά προβλήματα και εφαρμόζει, με αυστηρότητα, τα νόμιμα σε κάθε περίπτωση. Από μόνη της, όμως, η τροχονομική αστυνόμευση δεν μπορεί να επιλύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, στο κέντρο της πόλης, το οποίο επηρεάζεται, από άλλους παράγοντες, όπως είναι έλλειψη ανάλογων χώρων στάθμευσης, έλλειψη μεγάλων έργων υποδομής, ραγδαία αύξηση των οχημάτων, συγκέντρωση δημοσίων υπηρεσιών- γραφείων- εμπορικών καταστημάτων  σ' αυτό, διέλευση πολλών οχημάτων που μετακινούνται, από τη μια πλευρά της πόλης στην άλλη, κατάχρηση χρήσης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, από πολίτες κ.λπ.

Αναγκαστήκαμε να αποστείλουμε δεύτερη επιστολή, στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, το Μάρτιο του 2007, για να διαμαρτυρηθούμε ότι είχε αγνοήσει την αρχική επιστολή μας. Τον Απρίλιο του 2007, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Θεόδωρος Αθανάσαρος, μας ενημέρωσε ότι η Δημοτική Αστυνομία κάνει ό,τι είναι δυνατόν, αλλά οι ανάγκες και οι απαιτήσεις, που προκύπτουν, σε συγκεκριμένες οδούς της πόλης, καθιστούν απαραίτητη την αυστηρή και συστηματική αστυνόμευσή τους. Δεν υπάρχουν περιθώρια αναμονής – ατιμωρησίας οποιουδήποτε παραβάτη. Εντούτοις, οι τεράστιες ανάγκες, που ανακύπτουν ανά πάσα στιγμή και σχετίζονται, άμεσα, με την εύρυθμη λειτουργία της κυκλοφορίας, σε ολόκληρη την πόλη, καθιστούν, προς το παρόν, ανέφικτη τη συνεχή και αδιάλειπτη εποπτεία.

Φυσικά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης επέλεξε να μην απαντήσει. Το Υπουργείο Εσωτερικών, όμως απηύθυνε ερώτημα, στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και, έτσι, ο Δήμος αναγκάστηκε να απαντήσει για το πρόβλημα της έλλειψης χώρων στάθμευσης, αναφέροντας ότι υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης, στο κέντρο της πόλης και ότι ΘΑ κατασκευαστούν, στο μέλλον, ένας χώρος (400 θέσεις), στην Πλατεία Δημοκρατίας και ένας χώρος (250 θέσεις), στην οδό Ολυμπιάδος.

Συνεχίσαμε τις πιέσεις μας, όλο το 2008, προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, για την εντατικοποίηση του ελέγχου της παράνομης στάθμευσης και, τελικά, το Νοέμβριο του 2008, λάβαμε επιστολή, στην οποία ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Θ. Αθανάσαρος, μας ενημέρωσε για τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας.

Όπως αντιλαμβανόμαστε, όλοι οι υπεύθυνοι φορείς αυτής της πόλης αναγνωρίζουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα παράνομης στάθμευσης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όμως, ομολογούν ότι η συνεχής και αδιάλειπτη εποπτεία, προς το παρόν, είναι ανέφικτη. Και οι Θεσσαλονικείς θα συνεχίσουμε να ταλαιπωρούμαστε, γιατί κάποιοι ασυνείδητοι οδηγοί εκμεταλλεύονται την αδυναμία των αρχών αυτής της πόλης να επιβάλλουν το νόμο. Δυστυχώς, οι άρχοντες της Θεσσαλονίκης είναι οπαδοί του δόγματος: «Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε».

Αντηλιακά προϊόντα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 22 Σεπτεμβρίου 2006, είχε απευθύνει, στη βιομηχανία αντηλιακών, σύσταση, για την ορθότερη σήμανση των αντηλιακών. Από το καλοκαίρι του 2007, τα αντηλιακά έπρεπε να φέρουν, στη σήμανσή τους, συγκεκριμένες προειδοποιήσεις και συμβουλές, για τη σωστή χρήση τους. Επίσης, έπρεπε να αποσυρθούν, από την αγορά, τα αντηλιακά, που έφεραν παραπλανητική σήμανση. Δυστυχώς, η βιομηχανία πήρε παράταση άλλο ένα χρόνο. Από το καλοκαίρι του 2008, όμως, έπρεπε όλες οι βιομηχανίες να προσαρμόσουν τη σήμανση των αντηλιακών, στις νέες απαιτήσεις.

Έτσι, στην ετικέτα των αντηλιακών:
- Πρέπει υπάρχει ο δείκτης προστασίας, γνωστός και ως SPF (Sun Protection Factor).
- Πρέπει να αναγράφεται προειδοποιητική σήμανση ότι δεν παρέχουν 100% προστασία.
- Πρέπει να αναφέρεται ότι χρειάζεται επανάληψη της επάλειψης.
- Πρέπει να περιλαμβάνονται προειδοποιήσεις, όπως:
- Μη μένετε στον ήλιο, πολλή ώρα, ακόμα και αν φοράτε αντηλιακό. Η υπερβολική έκθεση, στον ήλιο, αποτελεί απειλή, για την υγεία.
- Κρατάτε τα μωρά και τα μικρά παιδιά, μακριά από τον ήλιο.
- Η χρήση μειωμένης ποσότητας αντηλιακού μειώνει την προστασία.
- Πρέπει να περιλαμβάνεται η τυποποιημένη σφραγίδα UVA, δηλώνοντας ένα ελάχιστο όριο προστασίας, από την ακτινοβολία UVA, το οποίο αυξάνεται, παράλληλα με την αύξηση του δείκτη ηλιακής προστασίας και βασίζεται, σε τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. απέστειλε, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), επιστολή, με την οποία ζητούσε να διενεργηθεί έλεγχος, στην ελληνική αγορά, εάν τα αντιηλιακά, που πωλούνταν, στην Ελλάδα, ανταποκρίνονταν στις νέες απαιτήσεις της σήμανσης, που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ε.Ο.Φ. μας διαβεβαίωσε ότι τα αντιηλιακά που πωλούνταν, στην Ελλάδα, είχαν συμμορφωθεί, με τις νέες απαιτήσεις της σήμανσης. Ταυτόχρονα, ενημερώσαμε, με δελτία τύπου, όλους τους καταναλωτές, για τη νέα σήμανση, ώστε να γνωρίζουν τι αντηλιακό να διαλέξουν.

Οι Καταναλωτές πρέπει, οπωσδήποτε να χρησιμοποιούμε αντηλιακά προϊόντα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα αντηλιακά προϊόντα αποτελούν ένα μόνον από τα μέτρα, για την προστασία, από την υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. Έτσι, πρέπει να:
- Προτιμήσουμε αδιάβροχα αντηλιακά, ειδικά, αν παραμένουμε αρκετή ώρα, μέσα στη θάλασσα ή στην πισίνα.
- Χρησιμοποιούμε αρκετή ποσότητα αντηλιακού, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Επαναλαμβάνουμε τη χρήση αντηλιακού, μετά την κολύμβηση, το σκούπισμα του σώματος με πετσέτα, μετά από παιχνίδι ή άσκηση, ακόμα και αν είμαστε κάτω από την ομπρέλα.
- Αυξήσουμε την ποσότητα, τη συχνότητα και το δείκτη προστασίας, για τα παιδιά μας. Τα παιδιά έχουν πιο ευαίσθητη επιδερμίδα.
- Φορέσουμε αντηλιακό, 30 λεπτά, πριν "βγούμε" στον ήλιο.
- Να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο, από τις 10 π.μ. μέχρι τις 4 μ.μ., ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πρέπει να είμαστε, ιδιαίτερα, προσεκτικοί, εάν:
- Έχουμε ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, ξανθά, κόκκινα ή καστανόξανθα μαλλιά, γαλάζια ή γκρίζα μάτια, φακίδες ή καψίματα, πριν το μαύρισμα.
- Είμαστε πολλή ώρα σε ανοιχτούς χώρους.
- Υποβληθήκαμε, πρόσφατα, σε θεραπεία, για καρκίνο του δέρματος.
- Υπάρχει κληρονομική προδιάθεση, για καρκίνο του δέρματος, ιδιαίτερα μελάνωμα.
- Εργαζόμαστε και κινούμαστε, σε κλειστούς χώρους, καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας (οι πολλές συνεχόμενες ώρες ηλιοθεραπείας το Σαββατοκύριακο θα μας βλάψουν).
- Ζούμε ή κάνουμε διακοπές, σε μεγάλα ύψη, όπως βουνά (η υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου αυξάνεται κατά 4 έως 5%, για κάθε 300 μέτρα, πάνω από το επίπεδο της θάλασσας).
- Κάνουμε διακοπές, κοντά στον Ισημερινό.
- Πάσχουμε, από κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες, όπως "ερυθηματώδης λύκος".
- Κάνουμε κάποια θεραπευτική αγωγή, που περιλαμβάνει έστω ένα από τα παρακάτω φάρμακα:


- Παρασκευάσματα, για την ακμή
- Αντιβιοτικά, που περιέχουν τετρακυλίνη
- Αντισταμινικά
- Αντισυλληπτικά, που περιέχουν οιστρογόνο
- Μη στεροειδή, αντιφλεγμονώδη φάρμακα
- Ηρεμιστικά ή παρασκευάσματα για την ναυτία
- Φάρμακα, που περιέχουν σουλφαμιδίνη
- Αγχολυτικά
- Διουρητικά
- Φάρμακα για τον διαβήτη

Όταν, κάνουμε κάποια θεραπεία, πρέπει να συμβουλευτούμε το γιατρό μας, πριν ξεκινήσουμε για διακοπές, γιατί κάποια φάρμακα γίνονται επικίνδυνα, σε συνδυασμό, με την έκθεση στο ήλιο.

Τα μωρά και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην έκθεση στον ήλιο. Μελέτες δείχνουν ότι ένα ή περισσότερα ηλιακά εγκαύματα, στο παιδί ή στον έφηβο, αυξάνουν το ποσοστό της εμφάνισης μελανώματος, που είναι μια πολύ συνηθισμένη και θανατηφόρα μορφή καρκίνου του δέρματος.

Η φθορά της επιδερμίδας, από την έκθεση, στον ήλιο, γίνεται, σταδιακά, ανεξάρτητα από το αν προκαλείται ηλιακό έγκαυμα. Ας είμαστε λοιπόν, προσεκτικοί.

Τατουάζ από Μαύρη Χέννα
Το καλοκαίρι, τα τατουάζ, από μαύρη χέννα, συνιστούν μια επαναλαμβανόμενη απειλή, για την υγεία. Προσφέρονται, στο κοινό, κατά τις υπαίθριες φιέστες και στις τουριστικές περιοχές. Τα τατουάζ μαύρης χέννας μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Για να επιτευχθεί το έντονο μαύρο χρώμα του τατουάζ και να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, προστίθεται μεγάλη συγκέντρωση χρωστικών ουσιών. Αυτές οι ψηλές συγκεντρώσεις χρωστικών πυροδοτούν αλλεργικές αντιδράσεις. Για σοβαρά περιστατικά, χρειάζεται επείγουσα ιατρική φροντίδα ακόμα και εισαγωγή, σε νοσοκομείο. Μόνιμη ζημιά, στο δέρμα, αλλεργική, εξ επαφής δερματίτιδα και ανάπτυξη πολυευαισθησίας είναι οι μη αναστρέψιμες, για το υπόλοιπο της ζωής, ανεπιθύμητες συνέπειες του τατουάζ μαύρης χέννας. Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, με μόνιμη βλάβη, είναι συχνό φαινόμενο, μετά την εφαρμογή του τατουάζ μαύρης χέννας. Τα συμπτώματα εμφανίζονται, μετά από λίγες (3-12) μέρες. Η καλύτερη συμβουλή είναι να αποφεύγουμε, εντελώς, το τατουάζ μαύρης χέννας.

Αρχές του καλοκαιριού του 2008, πληροφορηθήκαμε, από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για τους κινδύνους, από τα τατουάζ με χέννα. Αμέσως, ενεργοποιηθήκαμε και ξεκινήσαμε εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών, για τον άγνωστο αυτό κίνδυνο. Εκδόσαμε δελτίο τύπου, δώσαμε συνεντεύξεις, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοσιεύσαμε άρθρο, στο καλοκαιρινό μας τεύχος του περιοδικού «Καταναλωτικά Βήματα», δημοσιεύσαμε τις πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Παρόλο, που ο Ε.Ο.Φ. είχε οριστεί, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως υπεύθυνος, για την ενημέρωση των καταναλωτών, για το θέμα αυτό, το ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν ο φορέας, που, τελικά, έδωσε διάσταση, στο θέμα και ενημέρωσε τους καταναλωτές. Αναλάβαμε την πρωτοβουλία αυτή, γιατί η υγεία των καταναλωτών είναι, για μας, πολύτιμο αγαθό.

«Έξυπνες» πλακέτες
Τον Ιανουάριο του 2006, ζητήσαμε, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, να ελέγξει την πλακέτα, Preserva Phone, η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του προμηθευτή της, προσέφερε αποτελεσματική προστασία, από την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων. Η καταγγελία διαβιβάστηκε, στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το οποίο τη διαβίβασε, στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και στην Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). Το Υπουργείο Ανάπτυξης ζήτησε τον τεχνικό φάκελο της πλακέτας, από την επιχείρηση. Μετά από επανειλημμένες και αιχμηρές επιστολές μας, για υπενθύμιση του θέματος, η Ε.Ε.Α.Ε. μας απάντησε, έπειτα από 18 περίπου μήνες, ότι η πλακέτα παραπλανούσε τους Καταναλωτές. Τον Αύγουστο του 2007, η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης ζήτησε, από τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, να προβεί σε άμεσες ενέργειες, για την προστασία των Καταναλωτών (απόσυρση της πλακέτας, από την αγορά).

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2007, τυχαία, ανακαλύψαμε ότι η συγκεκριμένη πλακέτα συνέχιζε να πωλείται, από κατάστημα βιολογικών προϊόντων, στη Θεσσαλονίκη. Ενημερώσαμε, άμεσα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο κάλεσε, σε απολογία τον προμηθευτή. Τελικά, η συγκεκριμένη πλακέτα αποσύρθηκε, από την αγορά, αλλά εμείς συνεχίζουμε να πιέζουμε το Υπουργείο να επιβάλλει κυρώσεις, στον προμηθευτή.

Η ιστορία επαναλήφθηκε, το 2008. Κατά τη διάρκεια ενός αεροπορικού ταξιδιού, εντοπίσαμε, στο περιοδικό της αεροπορικής εταιρίας, διαφήμιση πλακέτας, που υπόσχονταν την προστασία, από την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων.

Καταγγείλαμε το γεγονός, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, το οποίο ζήτησε, από τον προμηθευτή της πλακέτας, να προσκομίσει έγγραφα, τα οποία να αποδεικνύουν ότι ο ισχυρισμός, για την πλακέτα, είναι αληθής. Ο φάκελλος διαβιβάστηκε, στην Ε.Ε.Α.Ε., για να αποφανθεί, αν τα αναφερόμενα, στο διαφημιστικό έντυπο της αεροπορικής εταιρίας είναι ή όχι παραπλανητικά, για τους καταναλωτές.

Παρακολουθούμε την υπόθεση και πιέζουμε, επανειλημμένα. με επιστολές, την Ε.Ε.Α.Ε., να εκδώσει την απόφασή της, σύντομα και όχι όπως την προηγούμενη φορά, με την πλακέτα Preserva Phone.

Υπερθέρμανση υγρών σε φούρνους μικροκυμάτων
«Καταναλωτής έβαλε, σε φούρνο μικροκυμάτων, ένα φλιτζάνι νερό, για να το βράσει. Όταν έβγαλε το φλιτζάνι, από το φούρνο, παρατήρησε ότι το νερό δεν έβραζε. Ξαφνικά, το νερό “ανατινάχτηκε”, στα χέρια και το πρόσωπό του.»

Λάβαμε την παραπάνω καταγγελία, την οποία διαβιβάσαμε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Ζητήσαμε να επιβεβαιωθεί, εάν η καταγγελία έχει βάση και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ενημερώνονται, σωστά, οι καταναλωτές.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή επιβεβαίωσε την καταγγελία και εξέδωσε δελτίο τύπου, για ενημέρωση των καταναλωτών.

Το φαινόμενο της υπερθέρμανσης (απότομος βρασμός) συμβαίνει, όταν υλικά, σε υγρή μορφή, φθάνουν, σε θερμοκρασία, πάνω από την κανονική του σημείου βρασμού τους. Ενώ δεν υπάρχει ορατή ένδειξη ότι βρίσκονται, στο σημείο βρασμού, όπως η παραγωγή φυσαλίδων, δημιουργείται, ραγδαία, μεγάλη ποσότητα ατμών, μέσα στον κυρίως όγκο του υγρού, που έχει, ως αποτέλεσμα αυτό να βράσει, έντονα και καυτό υγρό να φεύγει, με μεγάλη ταχύτητα, από το δοχείο, όπου περιέχεται, δίνοντας την εντύπωση ότι αυτό εκρήγνυνται.

Το φαινόμενο συμβαίνει, σε μεγαλύτερο βαθμό, σε υγρά, που θερμαίνονται, σε φούρνους μικροκυμάτων, τα οποία, μόλις απομακρυνθούν, από το φούρνο μικροκυμάτων,  ή προστεθεί, ή τοποθετηθεί, σε αυτά, ένα άλλο σώμα, όπως π.χ. στιγμιαίος καφές, ή φακελάκι με τσάι, ή ένα κουταλάκι, το νερό εκρήγνυται, με αποτέλεσμα να έχουν συμβεί ατυχήματα, με εγκαύματα.

Βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 60335 – 2.25: 2003 (Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – μέρος 2-25: Ειδικές απαιτήσεις, για φούρνους μικροκυμάτων και συνδυασμό φούρνων μικροκυμάτων), οι φούρνοι μικροκυμάτων πρέπει να συνοδεύονται, από οδηγίες προφύλαξης, μεταξύ των οποίων αυτή που περιγράφει τον κίνδυνο, που ενέχει το φαινόμενο της υπερθέρμανσης, ώστε οι καταναλωτές να χειρίζονται με προσοχή, το δοχείο, που περιέχει το υγρό.

Επίσης, σύμφωνα, με βιβλιογραφικά στοιχεία, από την εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (http://en.Wikipedia.org/wiki/Superheating), οι ακόλουθες οδηγίες μπορούν να συνεισφέρουν, στην αποφυγή του φαινομένου, μειώνοντας την πιθανότητα αυτό να συμβεί, ή ελαττώνοντας την επέκταση αυτού:
· Πριν τοποθετήσουμε υγρά, π.χ. νερό, στο φούρνο μικροκυμάτων, ας τοποθετήσουμε ένα μη μεταλλικό αντικείμενο, με μη ομαλή επιφάνεια, (π.χ. ένα ξύλινο αναδευτήρα), μέσα στο φλιτζάνι.
· Ας αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε σκεύος, του οποίου η εσωτερική επιφάνεια είναι πολύ λεία.
· Ας μην θερμαίνουμε τα υγρά, παραπάνω από το χρόνο θέρμανσης, που προτείνεται, για μία συγκεκριμένη  ποσότητα υγρού. Μετά από το τέλος του χρόνου θέρμανσης, ας αφήσουμε το φλιτζάνι να σταθεί, μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, για μερικά δευτερόλεπτα, πριν το μετακινήσουμε ή προσθέσουμε, κάτι σε αυτό.
· Ας κτυπήσουμε ελαφρά, μερικές φορές, το δοχείο, από την εξωτερική πλευρά του, με ένα μακρύ στερεό αντικείμενο, ενώ το δοχείο είναι ακόμα, μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Το χέρι μας πρέπει να είναι, έξω από το φούρνο.
· Ας κρατήσουμε το πρόσωπό μας, μακριά από την ανοιχτή πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων και από το δοχείο.
· Πρέπει να διαβάζουμε, απαραιτήτως και προσεχτικά, τις οδηγίες προφύλαξης, στους φούρνους μικροκυμάτων.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ενημέρωσε τους καταναλωτές, μέσω του περιοδικού «Καταναλωτικά Βήματα» και με συνεντεύξεις, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να γνωρίζουν τον κίνδυνο κι να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, για την προστασία της υγείας τους.

Ηλεκτρονικές Απάτες
Το Φεβρουάριο του 2007, επιτήδειοι επιχείρησαν να παγιδέψουν πελάτες, γνωστής τράπεζας, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία εξυπηρέτησης, μέσω διαδικτύου. Οι απατεώνες έστελναν στους Καταναλωτές, μαζικά, παραπλανητικό ηλεκτρονικό μήνυμα, που τους προέτρεπε να πληκτρολογήσουν τους κωδικούς τους, για εισαγωγή, στο σύστημα της τράπεζας. Το ΚΕ.Π.ΚΑ., είχε λάβει καταγγελίες, για παρόμοια μηνύματα, από το Νοέμβριο του 2006 και είχε, ήδη, ενεργοποιηθεί. Επικοινωνήσαμε, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, επιβεβαιώσαμε ότι το μήνυμα ήταν πλαστό και το απεστείλαμε, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής / ΥΔΟΕΑΗ, στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στις 13/11/2006 και στις 2/4/2007. Το μήνυμα κοινοποιήθηκε, επίσης: στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, στον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Σιούφα, στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κ. Βύρωνα Πολύδωρα, στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γιάννη Παπαθανασίου, και στο Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Αθανάσιο Σκορδά. Το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής / ΥΔΟΕΑΗ, μας ενημέρωσε στις 20/4/2007, ότι σχηματίστηκε δικογραφία, για το θέμα, η οποία και υποβλήθηκε, αρμοδίως, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Στις 2/7/2007, το ΚΕ.Π.ΚΑ., επειδή συνεχιζόταν η αποστολή του ίδιου μηνύματος, απηύθυνε ερώτηση, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της συγκεκριμένης τράπεζας, ζητώντας διευκρινήσεις, για το κατά πόσο είναι εύκολο να γνωρίζει ο οποιοσδήποτε ότι έχουμε “internet banking”, απαιτώντας, από την τράπεζα, να κάνει άμεσες ενέργειες, ώστε να διασφαλίσει τις συναλλαγές της. Το μήνυμα κοινοποιήθηκε επίσης, σε όλους τους παραπάνω αναφερόμενους.

Στις 29/8/2007, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσ/νίκης, η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσ/νίκης, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών και το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, απέστειλε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. την παρακάτω επιστολή:

«Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρατηρείται το φαινόμενο της μαζικής αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τα οποία φαινομενικά στέλνονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με παραλήπτες χρήστες του διαδικτύου, ανεξαρτήτως αν αυτοί είναι κάτοχοι υπηρεσιών Internet Banking.
2. Ως παραδείγματα, τέτοιων μηνυμάτων, μπορούν να αναφερθούν τα εξής:
· Ο χρήστης λαμβάνει ένα e-mail, το οποίο τον ενημερώνει, ότι έχει πρόβλημα με το λογαριασμό του, σε κάποιο οικονομικό ίδρυμα, π.χ. τράπεζα, και προτρέπεται να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του ιδρύματος, επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο (link) που βρίσκεται στο e-mail. Το link αυτό, παραπέμπει σε ιστοσελίδα, που ομοιάζει, με την αντίστοιχη του πιστωτικού ιδρύματος. Αφότου ο χρήστης πληκτρολογήσει τα προσωπικά του στοιχεία, username και password, αυτά πλέον, είναι στη διάθεση του αποστολέα των πλαστών μηνυμάτων.
· Ο χρήστης λαμβάνει παραπλανητικό μήνυμα, το οποίο τον ενημερώνει, ότι ο λογαριασμός του βρίσκεται σε κίνδυνο και τον προτρέπει να γραφεί δωρεάν συνδρομητής, σε υπηρεσία προστασίας του λογαριασμού του.
· Ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα, το οποίο τον ενημερώνει, ότι υπάρχει αίτημα σε εξέλιξη, για τροποποίηση του λογαριασμού του και δια της επίσκεψης, σε συγκεκριμένο link, του ζητείται απατηλά, να απορρίψει την τροποποίηση αυτή.
· Ο χρήστης λαμβάνει e-mail, το οποίο τον ενημερώνει, για την ύπαρξη νέων υπηρεσιών, που μπορούν να συνδεθούν με τον λογαριασμό του και τις οποίες, για προσεχές, σύντομο, χρονικό διάστημα, είναι σε θέση να απολάβει δωρεάν.
3. Τα μηνύματα αυτά στέλνονται μαζικά με τη βοήθεια προγραμμάτων τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Τα εν λόγω προγράμματα, “διαβάζουν” αρχείο, με λίστες διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια, προτρέπουν τους παραλήπτες, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, μέσω ενός υπερσυνδέσμου, πλην όμως, ο χρήστης οδηγείται σε ιστοσελίδα που ομοιάζει με την αυθεντική. Εκεί, του ζητείται να καταχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία και τους κωδικούς, τα οποία πλέον, είναι στη διάθεση του αποστολέα των πλαστών μηνυμάτων.
4. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δεσμεύονται από το νόμο, να μην αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία πελατών τους, στους οποίους ενδεχομένως, να παρέχουν υπηρεσίες Internet Banking. Επομένως, θεωρείται αδύνατο, να μαθαίνουν οι αποστολείς των μηνυμάτων, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κατόχων υπηρεσιών Internet Banking, από τις τράπεζες.
5. Τεχνικά, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος εμποδισμού της αποστολής απατηλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει:
· Να ενημερωθούν οι χρήστες διαδικτύου ώστε:
I. Αν παραλάβουν τέτοιου είδους μηνύματα, να τα διαγράφουν αμέσως, χωρίς να προβαίνουν σε καμία άλλη ενέργεια, καθώς ουδέποτε θα τους ζητηθούν από κάποια τράπεζα και με κανένα τρόπο (τηλεφωνικώς, μέσω e-mail ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας), οι κωδικοί τους.
II. Να μην παρασύρονται από συνδέσμους (links), που θα τους οδηγήσουν σε site της τράπεζάς τους, αλλά να πληκτρολογούν οι ίδιοι, την ηλεκτρονική διεύθυνση.
III. Να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους προγράμματα antivirus και antispyware και να φροντίζουν για την συχνή ενημέρωσή τους, με τις τελευταίες εκδόσεις.
· Οι τράπεζες, να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με την ύπαρξη τέτοιων κακόβουλων μηνυμάτων, να τους προσφέρουν 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση, να τους παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σχετικά με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ενημέρωσε τους καταναλωτές να μην εμπιστεύονται, ποτέ, τέτοια μηνύματα, μέσω συνεντεύξεων των μελών του Δ.Σ., στα Μ.Μ.Ε. και με ειδικό άρθρο, στο περιοδικό «Καταναλωτικά Βήματα».

Παράνομες εκπτώσεις
Το καλοκαίρι του 2007, ζητήσαμε, από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, να ελέγξει συγκεκριμένη επιχείρηση ετοίμων ενδυμάτων, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία, επί χρόνια, διαφήμιζε και πραγματοποιούσε εκπτώσεις, αρκετές μέρες, πριν την επίσημη έναρξη των εκπτώσεων. Η πρακτική των προεκπτώσεων είναι παράνομη, γιατί ο νόμος προβλέπει ότι 30 μέρες πριν την επίσημη έναρξη των εκπτώσεων, η οποία ανακοινώνεται, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, απαγορεύεται οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια. Η Νομαρχία Θεσσαλονίκης δεν έκανε τίποτε.


Έτσι, το φαινόμενο επαναλήφθηκε τον Ιανουάριο του 2008, οπότε ζητήσαμε, από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, να επιβάλλει κυρώσεις, στην επιχείρηση, γιατί, πλέον, ήταν και υπότροπη. Η Νομαρχία δεν επέβαλε κυρώσεις, παρά τις επανειλημμένες πιέσεις μας.
Όμως, η δημοσιοποίηση του θέματος, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων των μελών του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. και οι συμβουλές μας, προς τους καταναλωτές, να αποφεύγουν τα καταστήματα, που πραγματοποιούν προεκπτώσεις, ανάγκασε την επιχείρηση να μην επαναλάβει αυτήν την παράνομη πρακτική, πριν τις θερινές εκπτώσεις.

Καταστήματα STOCK ή OUTLET
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα καταστήματα, που διαθέτουν «στοκ» εμπορεύματα, δηλαδή παλιά ή ελαττωματικά εμπορεύματα, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν εκπτώσεις.

Το Φεβρουάριο του 2007, ζητήσαμε από το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (Σ.Ε.Ε.), τη διακοπή διαφημίσεως εμπορικού κέντρου «OUTLET», που διέθετε εμπορεύματα «στοκ» και το οποίο, στη διαφήμισή του, ισχυριζόταν ότι ήταν «Εκπτωτικό Εμπορικό Κέντρο».

Το Σ.Ε.Ε. μας απέστειλε την απάντηση της εταιρίας, η οποία ερμήνευε, αυθαίρετα, τη νομοθεσία και αρνούνταν τη διακοπή της διαφήμισης. Επανήλθαμε, στο Σ.Ε.Ε., εμμένοντας στη διακοπή της διαφήμισης και αποστέλλοντας και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως τη διαφημιστική καταχώρηση της εταιρίας, σε εφημερίδα, όπου, πουθενά, δεν αναφερόταν ότι τα εμπορεύματα είναι «στοκ» και όπου η επιχείρηση συνέχιζε να ισχυρίζεται ότι είναι εκπτωτικό κέντρο. Το Σ.Ε.Ε. απέστειλε την καταγγελία μας, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στις 12 Μαρτίου 2007.

Στις 24 Απριλίου 2007, λάβαμε απάντηση, από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ότι «τα καταστήματα αυτά δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν εκπτώσεις και διαθέτουν είδη ελαττωματικά, περασμένης σεζόν, παλαιάς μόδας αποθέματα κ.λπ. πράγμα το οποίο είναι γνωστό στο καταναλωτικό κοινό που απευθύνεται σ’ αυτά». Η υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης απέφυγε να απαντήσει, επί της ουσίας του νόμου.

Στις 9 Μαΐου 2007, με επιστολή μας, απαιτήσαμε απάντηση, συγκεκριμένη και ξεκάθαρη, από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, τονίζοντας ότι δεν είναι «γνωστό», αλλά, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να γνωστοποιείται στους Καταναλωτές, από τα καταστήματα OUTLET ότι πωλούν «στοκ» εμπορεύματα.

Τον Αύγουστο 2007, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου μας παρέπεμψε, στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, για έλεγχο της επιχείρησης, έπειτα από επιστολή διαμαρτυρίας μας, στις 20 Αυγούστου 2008, ότι δεν έχουν ασχοληθεί, με το θέμα. Ζητήσαμε, από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, να ελέγξει την επιχείρηση και φυσικά, η Νομαρχία, το Νοέμβριο του 2007, συνέταξε μια έκθεση «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε» και μας «συμβούλεψε» να στραφούμε, δικαστικά, κατά του καταστήματος.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, όμως, και προς τιμή του κ. Γ. Βλάχου, Υφυπουργού Ανάπτυξης, εξέδωσε την Α4-415/20.3.2008 απόφαση, με την οποία επισημαίνεται και πάλι, ότι: «τα καταστήματα STOCK και OUTLET, για να μην παραπλανάται το καταναλωτικό κοινό, είναι υποχρεωμένα όπως, σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμισή τους, επισημαίνουν ότι τα είδη που διαθέτουν είναι παλαιά αποθέματα, ή ελαττωματικά κατά περίπτωση» και, παράλληλα, δίνονται πιο συγκεκριμένες οδηγίες, για το ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται, στις πινακίδες των καταστημάτων αυτών.

Μία ακόμη νίκη του ΚΕ.Π.ΚΑ., που χωρίς δικαστικούς μακροχρόνιους αγώνες, μόνο με την επιμονή και την κινηματική λογική, έφερε αποτελέσματα, για την προστασία όχι μόνο των καταναλωτών, αλλά και των υπόλοιπων επιχειρήσεων, από παραπληκτικές πρακτικές αυτών των καταστημάτων.

Παραπλανητική κλήρωση δώρων
Στις αρχές του 2007, αποστείλαμε, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, φυλλάδιο, που κυκλοφορούσε, ως ένθετο, σε διάφορα περιοδικά και το οποίο ισχυριζόταν ότι 100 τυχεροί κέρδιζαν, χωρίς κλήρωση και άμεσα, διάφορα ακριβά δώρα, εάν ξύνοντας το φυλλάδιο, αποκαλυπτόταν η φράση ότι είχαν κερδίσει κάποιο δώρο. Το δώρο, βέβαια, δεν αναφερόταν, συγκεκριμένα. Ήταν κάποιο δώρο, από τα πολλά, που αναφέρονται, στο φυλλάδιο. Το κάλεσμα ήταν γραμμένο, στην εμπρός όψη του φυλλαδίου, με τεράστια γράμματα και στο πίσω μέρος, με γράμματα “ψείρες”, αναφερόταν ότι, για να πάρει κανείς το δώρο του, έπρεπε να αγοράσει βιβλία, από την εταιρία, που έκανε την κλήρωση. Επίσης, το φυλλάδιο παρέπεμπε, σε κάποια ιστοσελίδα, όπου οι όροι και οι προϋποθέσεις, για να κερδίσει κάποιος κάποιο δώρο, ήταν ακόμα πιο θολές.


Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ζήτησε, από την εταιρία, να απολογηθεί, για την παραπλανητική της πολιτική. Όμως, η εταιρία, μέχρι το Μάιο του 2007, δεν απαντούσε, στο Υπουργείο. Εμείς, επιμέναμε, με αλληλογραφία, να πιέζουμε το Υπουργείο. Η απάντηση της εταιρίας δεν ικανοποίησε το Υπουργείο, το οποίο ζήτησε να διορθωθεί η ιστοσελίδα, ώστε να αναφέρει, αναλυτικά, τα στοιχεία της κλήρωσης. Το Υπουργείο θεώρησε ότι έληξε η υπόθεση, όμως, εμείς επιμείναμε να ελέγχουμε την ιστοσελίδα και να πιέζουμε το Υπουργείο να επιβάλλει, στην εταιρία να αλλάξει την ιστοσελίδα της.

Τελικά, τον Αύγουστο του 2008, η ιστοσελίδα άλλαξε και καταργήθηκε η παραπλανητική κλήρωση.

Parking αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Στις 16 Απριλίου 2007, καταγγείλαμε, στο Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), ότι το parking του αεροδρομίου Μακεδονία είχε προβεί, σε αύξηση του αντιτίμου, για την 24ωρη στάθμευση, από 17 ευρώ σε 22 ευρώ. Η αύξηση αυτή αντιστοιχούσε, σε ποσοστό 29,41%, δηλαδή ποσοστό δεκαπλάσιο του πληθωρισμού.

Ζητήσαμε, λοιπόν, με δεδομένο ότι το parking αυτό, στο αεροδρόμιο, λειτουργεί μονοπωλιακά, να μας ενημερώσει, για τη διαδικασία καθορισμού των τιμών του. Σημειώστε ότι, το 2008, τα 22 ευρώ έχουν αυξηθεί, σε 25 ευρώ, για το πρώτο 24ωρο.

Η Υ.Π.Α. μας ενημέρωσε ότι το Μάρτιο του 2007, κατόπιν διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι χώροι στάθμευσης εκμισθώθηκαν, σε εταιρία. Από το 1997, μέχρι το 2007, οι τρεις χώροι στάθμευσης λειτουργούσαν, με βάση προγραμματικές συμβάσεις, μεταξύ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης - Ν.Α.Θ. και Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής, Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θέρμης - ΔΕΤΚΠΑΘ και η Υ.Π.Α. καθόριζε τις τιμές, μέσω αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ο διαγωνισμός και για τα τρία parking κατακυρώθηκε, στην ίδια εταιρία. Παρά τις διαμαρτυρίες μας, προς την Υ.Π.Α, για ύπαρξη μονοπωλίου και το αίτημά μας, προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, για καθορισμό τιμών, λάβαμε μια «γελοία» απάντηση της Υ.Π.Α. ότι οι μισθωτές διαμορφώνουν, ελεύθερα, τις τιμές. Περί μονοπωλίου και νόθευσης του ανταγωνισμού, καμία κουβέντα.

Συνεχίσαμε, την αλληλογραφία μας, με σκοπό να προστατευτούν οι Καταναλωτές, από υπερβολικές ανατιμήσεις. Ενημερώσαμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην οποία αποστείλαμε, όλη την αλληλογραφία μας, καθώς και στοιχεία, για τις τιμές άλλων χώρων στάθμευσης, στη Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μας ενημέρωσε και ανακοίνωσε και δημόσια ότι εξετάζει την υπόθεση. Αναμένουμε, λοιπόν, την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Συμβούλιο της Επικρατείας
Το Φεβρουάριο 2008, από τον τύπο, πληροφορηθήκαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την αγορανομική διάταξη, για τις ανώτατες τιμές πέντε συγκεκριμένων προϊόντων, σε κυλικεία, που λειτουργούν, μονοπωλιακά.

Αμέσως εκδόσαμε δελτίο τύπου, θέτοντας τα επιχειρήματά μας, υπέρ της αγορανομικής διάταξης, που είχε καταργηθεί:

Η μονοπωλιακή λειτουργία των επιχειρήσεων θίγει τα δικαιώματα των Καταναλωτών, στην επιλογή και στην προστασία των οικονομικών τους συμφερόντων.

Οι ανώτατες τιμές, που είχαν οριστεί, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ήταν τιμές λογικότατες, για ένα μπουκαλάκι νερό, μια κουταλιά ζάχαρη, με μια κουταλιά καφέ και μια σταγόνα γάλα, για ένα κουταλάκι τσάϊ, για δυο φέτες ψωμί, με μια φέτα σαλάμι και μια φέτα κασέρι.

Τα είδη, που υπόκεινται στην αγορανομική διάταξη, ήταν ελάχιστα σε σχέση με το σύνολο των προϊόντων, που πωλούν τα μονοπωλιακά κυλικεία και για τα οποία οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα.

Τα ελάχιστα αυτά είδη δε μπορεί να δημιούργησαν πρόβλημα, στις επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν αντίστοιχες επιχειρήσεις και μάλιστα σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με περισσότερα έξοδα, που σεβόμενες τους Καταναλωτές και το επιχειρηματικό κέρδος, πωλούν τον καφέ 1 – 1,5 ευρώ, ενώ λειτουργούν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις, κυριολεκτικά, «σκοτώνονται», για να αναλάβουν τη λειτουργία των μονοπωλιακών κυλικείων, με δεδομένους τους περιορισμούς της αγορανομικής διάταξης. Φυσικά, δεν το κάνουν, για να υποστούν ζημιές.

Τα παράπονα των Καταναλωτών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., για υπερβολικές τιμές, στα κυλικεία αυτά, ακόμα και κατά παράβαση των, μέχρι σήμερα, ισχυουσών διατάξεων, είναι πολλά.

Η πρόσβαση των Καταναλωτών, στα βασικά είδη ανάγκης, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά τους.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ζήτησε, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, την Ελληνική Κυβέρνηση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, να προστατέψουν το δικαίωμα των Καταναλωτών, στην επιλογή και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων (δικαιώματα που καταργούνται σε μονοπωλιακές καταστάσεις).

Επισημάναμε, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι θα έπρεπε να έχει σκύψει, με περισσότερη προσοχή στο μεγάλο αυτό θέμα και να έχει αφουγκραστεί, με ευαισθησία, τις θέσεις των Ελλήνων Καταναλωτών, που πλήττονται, από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια ορισμένων επιχειρηματιών.

Μετά από μικρό χρονικό διάστημα, εκδόθηκε νέα Υπουργική Απόφαση, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία επανέφερε τις ανώτατες τιμές, σε ορισμένα προϊόντα, στα κυλικεία, που λειτουργούν μονοπωλιακά. Μάλιστα, η νέα απόφαση διευρύνει και τα είδη και τα κυλικεία, στα οποία εφαρμόζεται. Οι πιέσεις του ΚΕ.Π.ΚΑ., έφεραν αποτέλεσμα.

Dolceta: Εργαλείο ενημέρωσης- εκπαίδευσης για τους Καταναλωτές
DOLCETA είναι τα αρχικά προγράμματος, για την Ανάπτυξη Διαδικτυακής Επιμόρφωσης των Ενηλίκων Καταναλωτών. Το πρόγραμμα υποστηρίχτηκε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μια συνεχής αλληλεπίδραση πληροφοριών, για κατάρτιση και ενημέρωση των Καταναλωτών, μέσω internet. Τα 27 κράτη - µέλη της Ε.Ε. είναι συνεργάτες, στο πρόγραμμα αυτό.

Στα πλαίσια του προγράμματος, δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα (http://www.dolceta.net), που έχει ως στόχο, να δώσει, στους Καταναλωτές, τις αναγκαίες δεξιότητες, για να συγκρίνουν τις υπηρεσίες, που προσφέρονται, στην αγορά και να κάνουν τις καταλληλότερες επιλογές, ώστε να υπερασπίζονται τα δικαιώματα τους, ως Καταναλωτές. Κάθε χώρα έχει διαμορφώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ανάλογα με τις συνθήκες, που επικρατούν στην αγορά της.

Στην Ελλάδα, το έργο αυτό, ανέλαβε το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, με τη βοήθεια του κ. Γεράσιμου Αυγουστάτου, Νομικού και μέλους του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα επικεντρώνεται και απαντά, στα σημαντικότερα ερωτηματικά και αγωνίες των Καταναλωτών, που παρουσιάζονται, στην καθημερινή μας ζωή. Δίνει πρακτικές απαντήσεις. Ασκήσεις και παραδείγματα συνοδεύουν το θεωρητικό μέρος, ώστε να γίνεται πιο κατανοητή η θεωρία. Η ιστοσελίδα, επίσης, συνδέεται, µε άλλες σχετικές ιστοσελίδες, ώστε οι Καταναλωτές να μπορούν να αποκτήσουν, αν επιθυμούν, περισσότερες πληροφορίες. Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως εργαλείο διδασκαλίας. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτών, έχει ετοιμαστεί ειδικό εγχειρίδιο, με οδηγίες.

Η δομή της ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα χωρίζεται, σε τέσσερις βασικούς τομείς:
1. Δικαιώματα των Καταναλωτών, που περιλαμβάνει 7 ενότητες:
- Συμβάσεις πώλησης
- Αναγραφή τιμών
- Πώληση από απόσταση
- Διαφήμιση
- Ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών
- Ενοποίηση της αγοράς και
- Ειδικά θέματα
2. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνει 6 ενότητες:
- Διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού
- Καταναλωτικά δάνεια
- Στεγαστικά δάνεια
- Λογαριασμοί όψεως
- Τρόποι πληρωμής
- Τοποθετήσεις
3. Ασφάλεια Καταναλωτών, που περιλαμβάνει 2 ενότητες
- Ασφάλεια Προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω υποενότητες
i. Προϊόντα για παιδιά
ii. Καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας
iii. Προϊόντα για το νοικοκυριό
iv. Εξοπλισμός προσωπικής ασφάλειας
v. Υφαντουργικά προϊόντα
vi. Οχήματα
vii. Επικίνδυνα προϊόντα
viii. Επικίνδυνες απομιμήσεις
- Προσέχω τον εαυτό μου, η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω υποενότητες:
i. Ασφάλεια στο σπίτι και στον κήπο
ii. Ασφάλεια στις διακοπές και στη θάλασσα
iii. Οδική ασφάλεια
iv. Πρώτες βοήθειες
v. Τροφοδηλητηριάσεις
vi. Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
4. Εκπαιδευτικά Εργαλεία, που περιλαμβάνει 5 ενότητες:
- Εισαγωγή στην Καταναλωτική Αγωγή
- Διαχείριση Οικονομικών
- Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτών
- Υπεύθυνος Καταναλωτής
- Υπηρεσίες
Τα εκπαιδευτικά εργαλεία είναι ένας τομέας, που προσπαθεί να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς. Σε όλες τις παραπάνω ενότητες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν σχέδια μαθημάτων, για τις παρακάτω ηλικίες: 7-11 χρονών, 12-16 χρονών και ενήλικες. Τα σχέδια, περιλαμβάνουν εύχρηστα εργαλεία, για την ολοκλήρωση των μαθημάτων, όπως παιχνίδια, τεστ, κείμενα και πολλά άλλα. Οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός μπορεί να βρει πλήρες υλικό, ανά ενότητα και ανά ηλικία, προκειμένου να εκπαιδεύσει τους σημερινούς και αυριανούς καταναλωτές, ώστε να λειτουργούν, ως συνειδητοποιημένοι καταναλωτές, σε όλες τις συναλλαγές τους και σε όλες τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Επίσης, σύντομα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στείλει, στα σχολεία της Ελλάδας, σύντομο 36σέλιδο οδηγό, με περισσότερες λεπτομέρειες. Σε περίπτωση, που κάποιος εκπαιδευτικός δεν το προμηθευτεί, από το σχολείο, μπορεί να επικοινωνήσει, με το ΚΕ.Π.ΚΑ., προκειμένου να προμηθευτεί το σχετικό υλικό.

Αυτή τη στιγμή, ετοιμάζονται ακόμα τρεις τομείς, με θέματα:
- Αειφόρος κατανάλωση
- Υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος
- Οικονομικά

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρουσίασε το DOLCETA, στις Ενώσεις Καταναλωτών, που είναι μέλη της Ο.Ε.Κ.Ε., στα γραφεία μας, στις 30 Νοεμβρίου 2008. Επίσης, στις 3 Δεκεμβρίου 2008, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα αυτό, στα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Κοζάνης, στην Κοζάνη, στις 5 Δεκεμβρίου 2008, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα αυτό, στα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Νάουσας, στη Νάουσα, στις 10 Δεκεμβρίου 2008, σε μέλη της Ένωσης Καταναλωτών Ροδόπης, στην Κομοτηνή και στις 12 Δεκεμβρίου 2008, σε καταναλωτές, στη Λάρισα. Εκδώσαμε δελτία τύπου, δημοσιεύσαμε άρθρα, στο περιοδικό μας «καταναλωτικά Βήματα» και δώσαμε αρκετές συνεντεύξεις, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σκοπός όλων αυτών ήταν να γίνει γνωστό, σε καταναλωτές και εκπαιδευτικούς, το DOLCETA, γιατί είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, για όλους μας.

Αντιπαραθέσεις
Νομαρχία Θεσσαλονίκης

Η εμπιστοσύνη του ΚΕ.Π.ΚΑ, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, έχει, σοβαρά, κλονιστεί. Η Νομαρχία ανακοινώνει, κάθε τόσο, στατιστικά στοιχεία: «Κάναμε τόσους ελέγχους, κατασχέσαμε τόσα κιλά αλλοιωμένα κρέατα, ψάρια κ.λ.π, επιβάλλαμε τόσα πρόστιμα». Βέβαια, οι παράνομοι επιχειρηματίες, για τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, δεν έχουν ονοματεπώνυμο. Επισημάναμε το έλλειμμα αυτό, στο κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, Νομάρχη Θεσσαλονίκης και στην κ. Ιωάννα Τζάκη, Αντινομάρχη Ανάπτυξης και κ. Γεώργιο Τσαμασλή, Αντινομάρχη Αργοτικής Ανάπτυξης, Αλιείας, Κτηνιατρικής, Πολιτικής Γης. Επικοινωνήσαμε, με το Υπουργείο Ανάπτυξης, προσπαθώντας να διασταυρώσουμε τους ισχυρισμούς του Νομάρχη ότι η ελληνική νομοθεσία δεν του επιτρέπει να δημοσιοποιήσει ονόματα παραβατών. Το Υπουργείο, επιβεβαίωσε τους φόβους μας ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν αληθεύουν. Άλλωστε ο ΕΦΕΤ, το Υπουργείο Ανάπτυξης ή ο Νομάρχης Πειραιά, κ. Ιωάννης Μίχας, που ανακοινώνουν ονόματα, παρανομούν; Όχι, φυσικά. Ταυτόχρονα, κάποιες απαντήσεις της Νομαρχίας, σε καταγγελίες καταναλωτών-μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ, στις οποίες  το δίκαιο των καταναλωτών ήταν ολοφάνερο, μας εξέπληξαν, δυσάρεστα, οδηγώντας μας να χάσουμε, εντελώς, την εμπιστοσύνη μας, στους μηχανισμούς ελέγχου της Νομαρχίας. Πέραν της αλληλογραφίας μας, με τη Νομαρχία και το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπήρξαν και δημοσιεύματα, στον τύπο, εκπομπές, στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, όπου αποκαλύψαμε αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς, η Νομαρχία επέμενε να καλύπτει τα ονόματα των παρανόμων και να θριαμβολογεί, δίνοντας στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με δηλώσεις της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, το Δεκέμβριο του 2007, συνέλαβε χονδρέμπορο ψαριών, για παρατυπίες. Τον Ιανουάριο του 2008, ξανά συνέλαβε τον ίδιο χονδρέμπορο, μαζί με άλλους τρεις να αισχροκερδούν, σε βάρος των καταναλωτών, βαφτίζοντας ιταλικά ψάρια, ελληνικά. Και, όμως, η Νομαρχία τήρησε «σιγήν ιχθύος», για τα ονόματα των παράνομων εμπόρων, ισχυριζόμενη ότι ΘΑ περιμένει ενστάσεις…. ΘΑ περιμένει να υπογραφτεί η απόφαση επιβολής προστίμων, σαν να μην υπογράφει η ίδια αυτές τις αποφάσεις. Περιμένοντας την ενεργοποίηση της Νομαρχίας, πέρασαν μήνες, οι παράνομοι «χαίρονταν» και οι καταναλωτές συνέχιζαν να βρίσκονται, στο «σκοτάδι».

Εκδόσαμε δελτίο τύπου, το Φεβρουάριο του 2008, καλώντας το Νομάρχη Θεσσαλονίκης, κ. Π. Ψωμιάδη, να αναλάβει τις ευθύνες του, βάζοντας τάξη, στην αγορά και επιβάλλοντας τη διαφάνεια, στη λειτουργία της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Π. Ψωμιάδης ζήτησε συνάντηση, μαζί μας, η οποία πραγματοποιήθηκε, στο γραφείο του, στ Νομαρχία, το Φεβρουάριο του 2008, παρουσία του Αντινομάρχη, κ. Γ. Τσαμασλή και υπηρεσιακών παραγόντων της Νομαρχίας. Στη συνάντηση, από το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν παρόντες, ο Πρόεδρος, κ. Ν. Τσεμπερλίδης, η Γενική Γραμματέας, κ. Ε. Κεκελέκη και το μέλος του Δ.Σ. και νομικός σύμβουλος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ν. Αποστολάκης, οι οποίοι ζήτησαν, από το Νομάρχη, να εφαρμόσει τον κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος είχε ενσωματωθεί, στην ελληνική νομοθεσία, από το 2005 και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης και να ανακοινώνει τα ονόματα των παραβατών και τις κυρώσεις, που τους επιβάλλει. Ο κ. Π. Ψωμιάδης έριξε την ευθύνη, στους υπαλλήλους της Νομαρχίας και ζήτησε προθεσμία, για να γνωματεύσει η νομική υπηρεσία της Νομαρχίας, επί της νομοθεσίας. Η νομοθεσία, βέβαια, κατά τη γνώμη μας είναι σαφής και δε χρειάζεται ερμηνεία, αλλά δώσαμε την προθεσμία, στο Νομάρχη, σε ένδειξη καλής θέλησης. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2008, δεν είχε ακόμα γίνει η γνωμάτευση, παρά τις δικές μας επανειλημμένες, γραπτές και προφορικές υπενθυμίσεις.

Από το Φεβρουάριο του 2008, μέχρι το τέλος του 2008, όμως, μεσολάβησαν και άλλες καταγγελίες, τις οποίες η Νομαρχία Θεσσαλονίκης αρνούνταν να διαχειριστεί. Έτσι, αποστείλαμε την παρακάτω επιστολή – διαμαρτυρία, στο Νομάρχη, στις 30 Δεκεμβρίου 2008.

«Κύριε Νομάρχα,
Δυστυχώς, βρισκόμαστε, στη δυσάρεστη θέση, να σας υπενθυμίσουμε το 224/14.02.2008 δελτίο τύπου του ΚΕ.Π.ΚΑ. Έχουν παρέλθει 10 μήνες και, όμως, τίποτε δεν έχει αλλάξει:
1. Κατά τη συνάντησή μας, στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, στο γραφείο σας, ισχυριστήκατε ότι «φταίνε» οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Νομαρχίας, που δε δίνει η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, στη δημοσιότητα τα ονόματα των παραβατών. Σας επισημαίνουμε τον κανονισμό 178/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σας ενημερώσουμε ότι και ο συγκεκριμένος κανονισμός και το Υπουργείο Ανάπτυξης απαιτούν δημοσιοποίηση των ονομάτων των παρανομούντων, κατά της δημόσιας υγείας. Η νομαρχία σας ισχυρίστηκε ότι δεν προβλέπεται αυτή η ενέργεια και εσείς δεσμευτήκατε ότι θα ζητήσετε να γνωματεύσει, επί του θέματος, η Νομική Υπηρεσία της Νομαρχίας σας. Αν και, από την πρώτη στιγμή, πιστεύουμε ότι ο νόμος είναι σαφής και δεν χρειαζόταν ερμηνεία, αποδεχτήκαμε να περιμένουμε τη γνωμάτευση, για να σας αποδείξουμε ότι θέλουμε συνεργασία και όχι αντιπαλότητα, για την προστασία των καταναλωτών. Δυστυχώς, ακόμα, περιμένουμε.
2. Για την επιβεβαιωμένη, από την αστυνομία, καταγγελία της Γενικής Γραμματέα του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ε. Κεκελέκη, εναντίον του σούπερ μάρκετ Carrefour Πυλαίας, δεν έχετε επιβάλλει κανένα πρόστιμο, κατά παράβαση της Α2-5900/12.09.2008 Υπουργικής Απόφασης και του Ν.3668/18.06.2008. Αντίθετα, εσείς, παραπέμψατε την υπόθεση στην Ν.Α. Αθηνών, επικαλούμενος το Ν.1401/83. Είναι απορίας άξιο, γιατί επιμένετε να μην εφαρμόζετε το νόμο και την Υ.Α., που άρχισαν να ισχύουν, πριν εσείς «ξεφορτωθείτε», τη συγκεκριμένη καταγγελία.
3. Το Σεπτέμβριο του 2008, καταγγείλαμε παρόμοια υπόθεση, για το σούπερ μάρκετ Carrefour Ευκαρπίας, που αφορούσε θαλασσινά, με άλλη τιμή στο ράφι και άλλη στο ταμείο. Στο 16/Γ/ΕΞ/7744-2/24.10.2008 έγγραφό σας, μας ενημερώνετε ότι επιβάλλατε διάφορα πρόστιμα. Δυστυχώς, ούτε τα ποσά αναφέρονται, ούτε μας ενημερώσατε, εκ των υστέρων, για την εξέλιξη της υπόθεσης.
4. Από το 2005, ζητήσαμε να λειτουργούν οι υπηρεσίες της Νομαρχίας σας, όπου οι καταναλωτές μπορούν να καταθέσουν καταγγελίες, τις ώρες λειτουργίας της αγοράς. Ακόμα, περιμένουμε έστω μια απάντησή σας.
5. Το Μάιο του 2007, σας αποστείλαμε την επιστολή μας, με την οποία σας ζητήσαμε να αναλάβετε πρωτοβουλίες, για την αναβάθμιση της αγοράς Καπάνι – Μοδιάνο της Θεσσαλονίκης, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, για την υγιεινή και την ασφάλεια. Εσείς, απαξιώσατε, ακόμα και να μας απαντήσετε.
6. Τον Ιανουάριο του 2008, ζητήσαμε να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις, στο κατάστημα Lafayette, για παραβίαση του Ν. 3377/2005. Αν και η επιχείρηση ήταν υπότροπη, εσείς τηρήσατε σιγήν ιχθύος.
7. Τον Ιανουάριο του 2008, σας αποστείλαμε αίτημα να κατονομάσετε τους παραβάτες, για τα «700 κιλά ακατάλληλο κρέας, που βρέθηκαν σε ψυκτικό θάλαμο κρεοπωλείου της Θεσσαλονίκης» και «700 κιλά σάπιες κουτσουμούρες και σαρδέλες». Εσείς, απλά, βγάλατε δελτία τύπου, όπως φαίνεται, από δημοσιεύματα ότι ΘΑ επιβάλλετε πρόστιμα, από 10.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Πολύ συγκεκριμένη η απόφασή σας, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και πολύ ενημερωτική, για τους καταναλωτές. Μας έχετε κάνει να αντιμετωπίζουμε, ως παράνομους και επικίνδυνους, όλους τους κρεοπώλες και ιχθυοπώλες της αγοράς.
Λυπούμαστε αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι η πρακτική της ανοχής, στην «ασυδοσία» δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, τόσο στις σωστές και υγιείς επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές.

Απαιτούμε απάντηση, στα παραπάνω ερωτήματά μας, μέχρι την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009, διαφορετικά, είμαστε αναγκασμένοι να ενημερώσουμε, μέσω των Μ.Μ.Ε., τον ελληνικό λαό, για τις πρακτικές της Νομαρχίας σας.

Για καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε όλα τα έγγραφα, στα οποία αναφερόμαστε.»

Την επιστολή αυτή κοινοποιήσαμε στους: Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια, Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο Βλάχο, Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Ιωάννη Οικονόμου.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι αποτέλεσμα του τρόπου λειτουργίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης είναι ότι οι καταναλωτές υποπτεύονται, πλέον, όλους τους επιχειρηματίες, ακόμα και τους έντιμους και νόμιμους. Και, φυσικά, δε μπορούμε να αποκλείσουμε τους παράνομους επιχειρηματίες, από τις επιλογές μας, ώστε να τους τιμωρήσουμε. Τελικά, η Νομαρχία Θεσσαλονίκης ούτε τους σωστούς επιχειρηματίες προστατεύει, ούτε τους καταναλωτές.

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Ο αγώνας του ΚΕ.Π.ΚΑ. να πείσει την Ε.Ε.Τ.Τ. να προχωρήσει, σε νομοθεσία, που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών, στις συναλλαγές τους, με τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ξεκίνησε το 2005. Περισσότερα στοιχεία, για τον αγώνα αυτό, μπορείτε να διαβάσετε, στην ενότητα Ειδικές Δράσεις και στο άρθρο Πάροχοι Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών.

Πιστεύαμε ότι είχαμε μια καλή συνεργασία, με την Ε.Ε.Τ.Τ. και ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία, θα λύνονταν τα προβλήματα των καταναλωτών. Όμως η Ε.Ε.Τ.Τ. κωλυσιεργούσε, δεν συνέτασσε τον «Χάρτη Υποχρεώσεων των Παρόχων προς τους Καταναλωτές» και επέτρεπε, με τη στάση της, στους παρόχους, να έχουν μετατρέψει την αγορά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στη χώρα μας, σε μια «ζούγκλα», όπου ο καταναλωτής, συχνότατα, γινόταν θύμα αθέμιτων και παράνομων εμπορικών πρακτικών.

Το Δεκέμβριο του 2006, αμέσως μετά την ημερίδα, στην Αθήνα, ζητήσαμε, από την Ε.Ε.Τ.Τ., να προχωρήσει, σε διαβούλευση, για τη θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, στον τομέα αυτό της αγοράς, με βάση το σχέδιο του ΚΕ.Π.ΚΑ., το οποίο είχαμε, ήδη, καταθέσει. Επειδή η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν ολοκλήρωνε, επί μήνες, τη διαβούλευση, ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Κ.Α., στην Αθήνα, στις 22 Απριλίου του 2008, κατήγγειλε τη στάση της Ε.Ε.Τ.Τ.

Βέβαια, αρκετό καιρό πριν, είχαμε διαγνώσει κάποια «σημάδια» αλλαγής στάσης της Ε.Ε.Τ.Τ., προς το ΚΕ.Π.ΚΑ. Ενώ ήμασταν, πάντοτε, ομιλητές και συνεργάτες της Ε.Ε.Τ.Τ., σε όλες τις ημερίδες και εκδηλώσεις, που διοργάνωνε η επιτροπή και ενώ το ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν βασικός συνομιλητής της Ε.Ε.Τ.Τ., σε όλες τις διαβουλεύσεις, η επιτροπή άρχισε, σιγά – σιγά, να αποκλείει το ΚΕ.Π.ΚΑ., να μη μας καλεί, σε διοργανώσεις, να μη μας ενημερώνει, για διαβουλεύσεις.

Ξαφνικά, λάβαμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, από κάποια «Συντονιστική Επιτροπή της Καμπάνιας των Μ.Κ.Ο.», με το οποίο πληροφορηθήκαμε ότι «η συνεργασία της Καμπάνιας με την ΕΕΤΤ, μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου για την πορεία και το μέλλον αυτής της συνεργασίας, εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο, μέσα από τη δημιουργία ενός μόνιμου θεσμού συνεργασίας, τη δημιουργία μιας "Μικτής Επιτροπής ΕΕΤΤ-Κοινωνίας Πολιτών", η οποία θα συντονίζει, θα οργανώνει και θα επικοινωνεί τις διαδικασίες διαβουλεύσεων της ΕΕΤΤ με τις Οργανώσεις που ενδιαφέρονται και δρουν στους τομείς δραστηριοποίησής της.» και με το οποίο η αυτοαποκαλούμενη Συντονιστική καλούσε να «όσες οργανώσεις θέλαμε να συμβάλλουμε σ' αυτή την σημαντική διαδικασία και να συμμετέχουμε στις διαβουλεύσεις, να εκδηλώσουμε σε αυτούς το ενδιαφέρον μας μέχρι τις 28.07.08 αποστέλλοντας στο e-mail της Καμπάνιας σχετικό μήνυμα».

Διαμαρτυρηθήκαμε, έντονα, και γραπτά, στις 25 Ιουλίου 2008, στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ., κ. Ν. Αλεξανδρίδη, τονίζοντας ότι «Δε γνωρίζουμε ποιος έδωσε το δικαίωμα, στη «Συντονιστική Επιτροπή της Καμπάνιας» και παρουσιάζεται, ως μεσολαβητής και φραγμός, στην ελεύθερη διαβούλευση. Εάν, όμως, συνεχίσει η διαβούλευση να στραγγαλίζεται, από αυτόκλητους ή διορισμένους μεσολαβητές, θα αναγκαστούμε να ενημερώσουμε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η διαβούλευση, που διενεργείται, με την Ε.Ε.Τ.Τ., παρουσιάζει έλλειμμα νομιμότητας και διαφάνειας..».

Ο κ. Ν. Αλεξανδρίδης επέλεξε να αγνοήσει τη διαμαρτυρία μας. Επανήλθαμε, γραπτά, στο θέμα και στις 19 Δεκεμβρίου 2008, λάβαμε απάντηση, σύμφωνα με την οποία «….Η ΕΕΤΤ ενθαρρύνει και επιδιώκει το διάλογο τόσο με το σύνολο της Κοινωνίας των Πολιτών όσο και με τις Ενώσεις Καταναλωτών…… Ο συγκεκριμένος θεσμός συνεργασίας αποτελεί πρωτοβουλία ενός φορέα της Κοινωνίας των Πολιτών, συγκεκριμένα της «καμπάνιας των ΜΚΟ», που δεν έχει ως αποκλειστικό ή κύριο αντικείμενο δράσης τα θέματα καταναλωτών. Η ΕΕΤΤ χαιρετίζει και αγκαλιάζει την πρωτοβουλία αυτή. Στόχος της είναι να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ της ΕΕΤΤ και φορέων που εκπροσωπούν πολίτες, καταναλωτές και χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε μια «Μικτή Επιτροπή ΕΕΤΤ – Κοινωνίας Πολιτών», ο ρόλος της οποίας είναι αποκλειστικά συντονιστικός, ώστε, σε κάθε θέμα που εγείρεται προς διάλογο από οποιοδήποτε φορέα, να διευκολύνεται η συμμετοχή των φορέων εκείνων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δράση. ……Εκλαμβάνουμε την επιστολή σας ως έμπρακτη διατύπωση του ενδιαφέροντός σας για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Κατόπιν τούτου σας προσκαλούμε να έρθετε σε επαφή είτε με τα άτομα που συμμετέχουν στη συντονιστική επιτροπή εκ μέρους του συγκεκριμένου φορέα της Κοινωνίας Πολιτών είτε με την ΕΕΤΤ, προκειμένου να ενημερώνεστε για τις δράσεις διαλόγου που θα υλοποιηθούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο και να συμμετάσχετε σε όσες από αυτές θεωρείτε ότι σας αφορούν…»

Η απάντηση της Ε.Ε.Τ.Τ. πρόσβαλε το ΚΕ.Π.ΚΑ. Για το λόγο αυτό αποστείλαμε, στην Πρόεδρό της, κ. Ν. Αλεξανδρίδη, την παρακάτω επιστολή, την οποία κοινοποιήσαμε, στους Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια, Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο Βλάχο, Γενική Γραμματέα του Κ.Κ.Ε., κ. Αλέκα Παπαρήγα, Πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας, κ. Αλέξη Τσίπρα, Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ., κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη, Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Ιωάννη Οικονόμου.

«….Επισημαίνουμε ότι με βάση το Ν.2251/94, οι καταναλωτές εκπροσωπούνται, μόνον από τις αναγνωρισμένες, Ενώσεις Καταναλωτών. Δε γνωρίζουμε ποιος έδωσε το δικαίωμα, στη «Συντονιστική Επιτροπή της Καμπάνιας» και παρουσιάζεται, ως μεσολαβητής και φραγμός, στην ελεύθερη διαβούλευση. Εάν, όμως, συνεχίσει η διαβούλευση να στραγγαλίζεται, από αυτόκλητους ή διορισμένους μεσολαβητές, θα αναγκαστούμε να ενημερώσουμε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η διαβούλευση, που διενεργείται, με την Ε.Ε.Τ.Τ., παρουσιάζει έλλειμμα νομιμότητας και διαφάνειας. Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΕ.Π.ΚΑ., ουδέποτε, εξουσιοδότησε την ονομαζόμενη «Επιτροπή της Καμπάνιας», η οποία δημιουργήθηκε, για να προβάλλει τα αιτήματα των ΜΚΟ, κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος, να μας εκπροσωπεί, σε οποιαδήποτε διαβούλευση. Για το λόγο αυτό, εμμένουμε να ενημερωνόμαστε, πριν από τις διαβουλεύσεις, απευθείας, και χωρίς αυτόκλητους μεσάζοντες. Τέλος, επισημαίνουμε ότι με βάση το Ν.2251/94, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3587/2007, Ενώσεις Καταναλωτών είναι μόνο οι πιστοποιημένες Ενώσεις, με βάση τα κριτήρια του νόμου και μόνον αυτές διαβουλεύονται, εκπροσωπώντας τους καταναλωτές. Μπορείτε να διευρύνετε τη διαβούλευση, αλλά όχι παρακάμπτοντας τους νόμιμους και πιστοποιημένους συμμετέχοντες. Θεωρούμε ότι η υπόδειξή σας, να έρθουμε, σε επαφή, με τα άτομα, της υποτιθέμενης Συντονιστικής Επιτροπής, μας προσβάλλει και παραβιάζει το Ν.2251/94 και τα θεσμοθετημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δικαιώματα των καταναλωτών και των ενώσεων καταναλωτών.»

Είναι, πραγματικά, τουλάχιστον λυπηρό, αλλά, ταυτόχρονα, εξοργιστικό μια Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία υποτίθεται ότι υπερασπίζει τη νομιμότητα και τα δικαιώματα των καταναλωτών, μόλις πιεστεί, για να υλοποιήσει το καθήκον της, εφευρίσκει μια περίεργη, για να μη χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλο χαρακτηρισμό, ομάδα, που αυτοανακηρύσσεται εκπρόσωπος των καταναλωτών και την οποία η Ε.Ε.Τ.Τ. αναγνωρίζει, ως Κοινωνία των Πολιτών και χρησιμοποιεί, ως άλλοθι, για να αποκλείσει, από το διάλογο, το ΚΕ.Π.ΚΑ., τη μόνη Ένωση Καταναλωτών, που εντόπισε, πρώτη, το πρόβλημα και, με συνέπεια, αγωνίστηκε, για την επίλυσή του.

Το γεγονός ότι η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά την καταγγελία της, από τον Πρόεδρο του ΚΕ.Π.ΚΑ., στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Σ.Κ.Α., εξέδωσε τον περιβόητο Κώδικα Δεοντολογίας επιβεβαιώνει την άποψη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. πρέπει να θυμηθεί ότι η αποστολή της είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και όχι μόνον των επιχειρήσεων. Λυπόμαστε, αλλά η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει αποδειχτεί κατώτερη των περιστάσεων.

6. Διευθέτηση καταγγελιών
To 2008, το ΚΕ.Π.ΚΑ. δέχθηκε 12.050 καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Τα μέλη μας, χάρη στη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., ωφελήθηκαν, με 234.101,30 ευρώ. Η ποσοστιαία ανάλυση των παραπόνων – καταγγελιών παρουσιάζεται παρακάτω:

 

  2007 2008 Ποσοστό
Α/Α Κατηγορία Αριθμός Αριθμός %
1 Φόρος Β Κατοικίας 2390 2855 23,69
2 Πάροχοι Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 1728 1438 11,93
3 Ελαττωματικά Προϊόντα 2010 1348 11,18
4 Πιστωτικές Κάρτες - Δάνεια 1606 1228 10,19
5 Εγγυήσεις - Εξυπηρέτηση μετά την πώληση 1090 665 5,52
6 Τουριστικές Υπηρεσίες 720 648 5,37
7 Λοιπές Περιπτώσεις 240 535 4,44
8 Κακή παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες 96 463 3,84
9 ΔΕΚΟ 310 458 3,80
10 Ακατάλληλα Τρόφιμα 586 438 3,63
11 Ενοίκια - Κοινόχρηστα 388 333 2,76
12 Γυμναστήρια - Ινστιτούτα Αδυνατίσματος 430 308 2,55
13 Ασφαλιστικές Εταιρίες 296 253 2,10
14 Αυξήσεις τιμών 124 238 1,97
15 Παραπλανητική προώθηση αγαθών 106 200 1,66
16 Επιστροφές προκαταβολών 76 185 1,54
17 Πωλήσεις Εκτός Εμπορικού Καταστήματος 218 120 1,00
18 Supermarket 292 98 0,81
19 Φυσικό Αέριο 22 73 0,60
20 Εκπτώσεις 54 70 0,58
21 Προστασία προσωπικών δεδομένων 32 48 0,39
22 Αυξήσεις Τελών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 62 40 0,33
23 Κουβέρ 78 15 0,12
ΣΥΝΟΛΟ 12954 12050 100,00


To 99,76% των καταγγελιών επιλύθηκαν, υπέρ των Καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους προμηθευτές. 4 καταγγελίες παραπέμφθηκαν, στην Ε.Φ.Δ. και από αυτές κερδήθηκαν οι 3.

Αποτελέσματα Δράσης
Η όλη δράση μας έφερε σημαντικά αποτελέσματα, προς όφελος των Καταναλωτών. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποια παραδείγματα:
1. Καταναλωτές απαλλάχτηκαν, από τραπεζικές χρεώσεις, ύψους 84.598,65 ευρώ, για τις παρακάτω περιπτώσεις:
· Ρήτρες προεξόφλησης, για τα στεγαστικά δάνεια, κυμαινόμενου επιτοκίου
· Χρεώσεις, που είχαν γίνει, σε πιστωτικές κάρτες, κατόπιν κλοπής
· Αντιλογισμοί προμηθειών αδράνειας
· Αντιλογισμοί προμηθειών, για έκδοση ή επανέκδοση πιστωτικών καρτών, χωρίς τη συναίνεση των καταναλωτών
· Αντιλογισμοί τόκων καθυστέρησης, που οι τράπεζες «παραμέλησαν» να κοινοποιήσουν, έγκαιρα, στους καταναλωτές
· Ακυρώσεις πολλών πιστωτικών καρτών, που είχαν εκδοθεί, χωρίς προηγούμενη συναίνεση των καταναλωτών.
2. Επεστράφησαν 34.424,33 ευρώ, σε καταναλωτές, από Ινστιτούτα Αδυνατίσματος και Γυμναστήρια. Οι επιχειρήσεις αρνούνταν να διακόψουν τα συμβόλαια, με τους καταναλωτές και, μόνο με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., τα συμβόλαια διακόπηκαν και οι καταναλωτές απαλλάχτηκαν από τις δόσεις, που κατέβαλαν, για υπηρεσίες, που δε λάμβαναν.
3. Αντικαταστάθηκαν ελαττωματικά προϊόντα, αξίας 22.069,13 ευρώ. Τα ελαττωματικά προϊόντα ήταν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ρούχα, παπούτσια, έπιπλα κ.λπ.
4. Πολλοί καταναλωτές απαλλάχτηκαν, από συμβάσεις, ή αυθαίρετες χρεώσεις παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 21.994,80 ευρώ επιστράφηκαν, από αυτές τις εταιρείες, σε Καταναλωτές, που είχαν λάβει και πληρώσει λογαριασμούς.
5. Καταναλωτές έλαβαν 18.911,88 ευρώ, από τουριστικές επιχειρήσεις, ως αποζημίωση, για κακή παροχή υπηρεσιών (καταστρατήγηση προγραμμάτων οργανωμένων ταξιδιών, πλημμελή εκπλήρωση όρων συμβάσεων, σε πακέτα διακοπών, επιστροφές προκαταβολών καταλυμάτων, ενώ είχε γίνει εμπρόθεσμη ακύρωση κ.λπ.).
6. Επεστράφησαν 14.324,88 ευρώ, από επιχειρήσεις, σε καταναλωτές, για προκαταβολές, για είδη, που, τελικά δεν αγόρασαν, για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, για αποζημιώσεις, για είδη, που είχαν παραδοθεί, για καθαρισμό ή επισκευή και καταστράφηκαν, στα καθαριστήρια ή στα συνεργεία.
7. Καταναλωτές απαλλάχτηκαν, από ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεώθηκαν να συνάψουν, κάτω από πίεση. Διάφορες ασφαλιστικές υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν, χωρίς τη γνωστή παράνομη αφαίρεση «παλαιότητας αυτοκινήτου», το 100% της δαπάνης επισκευής αυτοκινήτων, μετά από ατυχήματα. Επίσης, αναγκάστηκαν να καταβάλλουν αποζημιώσεις, σε καταναλωτές, για ακίνητα, που υπέστησαν ζημιές, ενώ, πριν την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., αρνούνταν, κατηγορηματικά, να ικανοποιήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Το συνολικό ποσό, που αναγκάστηκαν οι ασφαλιστικές να αντιλογήσουν ή να καταβάλλουν, στους καταναλωτές, ανέρχεται στις 11.837,50 ευρώ.
8. Ακυρώθηκαν συμβάσεις πωλήσεων, εκτός εμπορικού καταστήματος, ύψους 9.625,00 ευρώ, γιατί οι επιχειρήσεις δεν εφάρμοζαν τις διατάξεις του Ν.2251/94 ή παραπλανούσαν τους καταναλωτές.
9. Αποζημιώθηκαν με 8.892,50 ευρώ καταναλωτές, από ελεύθερους επαγγελματίες, λόγω κακής παροχής υπηρεσιών.
10. 5.359,60 ευρώ επιστράφηκαν σε καταναλωτές, από αδικαιολόγητες χρεώσεις, στους λογαριασμούς ΔΕΚΟ.
11. Καταναλωτές απαλλάχτηκαν, από 2.063,03 ευρώ, τα οποία εταιρείες απαιτούσαν, για επισκευές προϊόντων, εντός εγγύησης.
12. 6 επιχειρήσεις παραπέμφθηκαν, στον Εισαγγελέα, γιατί διέθεταν ακατάλληλα τρόφιμα, στην αγορά.
13. Αεροπορικές εταιρίες αποζημίωσαν επιβάτες, για ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, καταστροφή και απώλεια αποσκευών.
14. Επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ, σε οδηγό ΤΑΧΙ, για παράβαση του Χάρτη Υποχρεώσεων, προς τους Καταναλωτές.
15. Επιβλήθηκε πρόστιμο, στην εταιρία RUNNER Ε.Π.Ε., από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για παραβιάσεις διατάξεων, σχετικά με παράνομη συλλογή και τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
16. Μεταφέρθηκαν 300 ευρώ, από παλαιά κάρτα “bonus”, σε νέα, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., γιατί η εταιρία αρνούνταν να υλοποιήσει τη μεταφορά.
17. Διεκόπη συνεργασία τράπεζας, με επιχείρηση, που μεσολαβούσε, για έκδοση πιστωτικών καρτών, επειδή ο μεσολαβητής χειρίστηκε, με τρόπο ανεύθυνο, την αίτηση καταναλωτή, για έκδοση κάρτας.
18. Τροποποιήθηκε ιστοσελίδα εταιρίας, που παραπλανούσε τους καταναλωτές, για ανύπαρκτα δώρα.
19. Επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ, σε ταξιδιωτικό πρακτορείο, για αθέτηση όρων συμβολαίου.
20. Τροποποιήθηκε διαφημιστικό φυλλάδιο ξενοδοχείου, για παραπλάνηση καταναλωτών, με ανύπαρκτες παροχές.
21. Ανανεώθηκε εγγύηση, για φωτογραφική μηχανή, η οποία είχε αντικατασταθεί, λόγω ελαττώματος, αλλά ο πωλητής αρνούνταν να χορηγήσει νέα εγγύηση.
22. Παραδόθηκε σετ παιδικό γραφείο και καρεκλάκι, το οποίο αποτελούσε δώρο, από σούπερ μάρκετ, για αγορά συγκεκριμένου ποσού και το σούπερ μάρκετ αρνούνταν να παραδώσει, στον καταναλωτή.
23. Παραδόθηκε, σε καταναλωτή, εξοπλισμός Η/Υ, ο οποίος ήταν προσφορά, σε διαφημιστικό φυλλάδιο και το κατάστημα, πριν την παρέμβαση το ΚΕ.Π.ΚΑ., ισχυριζόταν ότι είχε εξαντληθεί, την πρώτη μέρα της προσφοράς.
24. Μεγάλη πανελλαδική εφημερίδα παρέδωσε, στο δικαιούχο, δώρο, έναντι κουπονιών, μόλις παρενέβη το ΚΕ.Π.ΚΑ., ενώ ταλαιπωρούσε, επί μήνες, τον καταναλωτή.
25. Αναγκάστηκε σούπερ μάρκετ, το οποίο, στο ράφι, ανέγραφε την τιμή προϊόντων, η οποία αντιστοιχούσε, μόνο στους κατόχους κάρτας μέλους του, να αλλάξει τα καρτελάκια και να αναγράψει την αρχική τιμή.
26. Πιέσαμε το Υπουργείο Ανάπτυξης και προχώρησε, σε διαβούλευση, για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου, για τις εισπρακτικές εταιρίες.
27. Εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τροποποίησε ηχογραφημένο μήνυμα, προσθέτοντας τη χρέωση του καταναλωτή, για την κλήση, σε συγκεκριμένο αριθμό.
28. Ο Ε.Ο.Φ. προχώρησε, σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, σε αυτοκόλλητα τατού, για να διαπιστώσει τη συμμόρφωσή τους, με τη νομοθεσία, για την ασφάλεια των καλλυντικών.

7. Μαζικοποίηση ΚΕ.Π.ΚΑ.
Το 2008, 2103 μέλη ανανέωσαν τη συνδρομή τους ή έκαναν αρχική εγγραφή στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Σε σχέση με το 2007, παρουσιάζεται αύξηση, κατά 8,23%.

Το ποσό, που εισέρευσε στο ταμείο του ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν 60.190 ευρώ, αυξημένο, κατά 16,56%, έναντι του 2007.

Παρόλη την αύξηση, εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Σε σύγκριση με το Βέλγιο, το οποίο έχει 11 εκατομμύρια κατοίκους, όπως η Ελλάδα και την αντίστοιχη οργάνωση Καταναλωτών Test Achat, η οποία έχει πάνω από ένα εκατομμύριο μέλη, είμαστε τρομακτικά, πίσω. Θέλουμε να διευρύνουμε τη δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ., να μπορούμε να κάνουμε συγκριτικά τεστ προϊόντων, να ελέγχουμε την ασφάλεια τροφίμων και προϊόντων, να εξυπηρετούμε περισσότερους καταναλωτές.

Όμως, η μεγάλη μας ανησυχία και αγωνία είναι αν αύριο ή τον άλλο μήνα, θα υπάρχουν χρήματα, για να πληρώσουμε μισθούς, ένσημα, ενοίκιο, τηλέφωνο κ.λπ. Εμείς, είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία του ΚΕ.Π.ΚΑ, από συμφέροντα. Κάθε χρόνο, πρέπει να εισπράξουμε χιλιάδες συνδρομές των 25 ευρώ, η καθεμία. Θέλουμε λίγα από πολλούς. Δε θέλουμε πολλά από λίγους. Είναι ένας δύσκολος και χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα δρόμος.

Η επιλογή μας αυτή μας ανάγκασε να συνεργαστούμε, με δύο εταιρίες, για την είσπραξη των συνδρομών. Πρέπει, όμως, τα μέλη, που νοιάζονται, για το ΚΕ.Π.ΚΑ, να γνωρίζουν: Κάθε αρχικό τηλεφώνημα, στο μέλος, για την υπενθύμιση της συνδρομής, κοστίζει 1,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. Κάθε επιπλέον τηλεφώνημα χρεώνεται 0,70 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Κάθε επίσκεψη του εισπράκτορα, στο χώρο του Καταναλωτή, κοστίζει 3,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Γίνεται, αμέσως, αντιληπτό ότι, από τα 25 ευρώ της ετήσιας συνδρομής, στο ΚΕ.Π.ΚΑ, απομένουν, στην καλύτερη περίπτωση, λιγότερα, από 19 ευρώ.

Το 2008 είχαμε 327 εγγραφές νέων μελών, από αυτούς το 62,7% έγινε μέλος για να λύσει το πρόβλημα του. Αντίστοιχα, μέσα στο 2008, ζήτησαν διαγραφή 411 μέλη, τα περισσότερα των οποίων είχαν λάβει υπηρεσίες από το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Κάνουμε έκκληση, στη φιλοτιμία των μελών, που μας στηρίζουν χρόνια. Ας διαδώσουμε τη φήμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Ας γράψουμε μέλη. Μόνον, έτσι, βοηθάμε το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Ο.Ε.Κ.Ε. - Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος
Επειδή θεωρούμε ότι η Οργάνωσή μας πρέπει να έχει πανελλαδική παρέμβαση, το 1999, δημιουργήσαμε την Ο.Ε.Κ.Ε. – Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος, με μέλη Οργανώσεις, σε 7 πόλεις της Ελλάδας. Για να ενισχύσουμε τη δράση των μελών της Ο.Ε.Κ.Ε, ως «μητρική οργάνωση», αποστείλαμε έντυπο υλικό (αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ.). Επίσης, όλη η αλληλογραφία μας, που αφορά τις παρεμβάσεις μας καθώς και όλα τα δελτία τύπου κοινοποιούνται στην Ο.Ε.Κ.Ε, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση τόσο των Δ.Σ. και των μελών των Οργανώσεων της Ο.Ε.Κ.Ε. καθώς και των Καταναλωτών, που κατοικούν στην Ελληνική Περιφέρεια. Το περιοδικό μας διανέμεται, δωρεάν και στα μέλη των Οργανώσεων της Ο.Ε.Κ.Ε. Τέλος, το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρέχει, στις οργανώσεις - μέλη της Ο.Ε.Κ.Ε, δωρεάν σύνδεση στο internet και ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Τέλος, σε συνεδρίαση των μελών της Ο.Ε.Κ.Ε., στις 30 Νοεμβρίου 2008, στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό εργαλείο Dolceta και ενημερώθηκαν οι οργανώσεις μέλη της Ο.Ε.Κ.Ε., για το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα και πως μπορούν να το κάνουν, ευρύτερα, γνωστό, στην περιοχή τους.

Επίλογος
Όσα αναφέρονται παραπάνω αποτελούν μια καταγραφή της δραστηριότητάς μας, για το έτος 2007. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο φετινός απολογισμός είναι πλούσιος, ότι καταφέραμε να αναδείξουμε το ΚΕ.Π.ΚΑ. ως τη μεγάλη, δυναμική και αξιόπιστη Ένωση Καταναλωτών, με αποκλειστικό σκοπό την προστασία των Καταναλωτών. Στο έργο μας αυτό, εκτός από τα μέλη του Δ.Σ, που ήταν, εθελοντικά, παρόντες, σε καθημερινή βάση, είχαμε τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των τριών εργαζόμενων του ΚΕ.Π.ΚΑ, των 3 φοιτητών, που πραγματοποίησαν την πρακτική άσκησή τους, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. καθώς και εθελοντών, που λειτουργούν, καθημερινά, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Όλοι οι παραπάνω αγκάλιασαν, με ιδιαίτερη αγάπη το ΚΕ.Π.ΚΑ. και δεν υπολόγισαν χρόνο και κούραση. Ήταν πάντα δίπλα μας, για να μας στηρίζουν και να μας εμπνέουν.

Η λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ. βασιζόταν και βασίζεται, σε συγκεκριμένες αρχές. Εθελοντισμός, αξιοπιστία, διαφάνεια, δημοκρατία, συλλογικότητα, ανεξαρτησία. Αυτές τις αρχές διαφυλάξαμε όλη την προηγούμενη χρονιά. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα, προς όλες τις πλευρές (κόμματα, εξουσίες, οικονομικά συμφέροντα). Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι ανεξάρτητη Ένωση Καταναλωτών. Τα εκλεγμένα, με δημοκρατικές, συλλογικές διαδικασίες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα μόνα, που αποφασίζουν τη στρατηγική και την πολιτική της οργάνωσης. Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς, που αποτελούμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά καθώς και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουμε διασφαλίσει το βιοπορισμό μας, από πηγές, εκτός ΚΕ.Π.ΚΑ. Δηλαδή, από την εργασία μας. Προσφέρουμε, εθελοντικά, σε βάρος του ελεύθερου χρόνου μας, σε βάρος των οικογενειών μας, σε βάρος της προσωπικής μας διασκέδασης. Προσφέρουμε, γιατί αυτό μας ανταποδίδει χαρά, γνώση, ικανοποίηση ότι συμμετέχουμε στην Κοινωνία των Πολιτών. Προσφέρουμε, γιατί είναι επιλογή μας και αγαπάμε αυτό, που κάνουμε. Η διασφάλιση του βιοπορισμού μας, σε συνδυασμό, με τον απαράβατο όρο του εθελοντισμού, μας κάνουν ανεξάρτητους, από οποιαδήποτε συμφέροντα, οικονομικά και κομματικά. Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν την ασκεί, σωστά, θα έχει την αναγνώρισή μας. Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν κάνει λάθη, θα του τα επισημαίνουμε. Όμως, αν εφαρμόζει, συνειδητά, πολιτικές, που βλάπτουν τα δικαιώματα των Καταναλωτών, θα μας βρει απέναντι και θα χρεωθεί το κόστος των επιλογών του.

Η διαφάνεια και η δημοκρατική λειτουργία, αποτελούν βασικές αρχές της λειτουργίας του ΚΕ.Π.ΚΑ. Για αυτό, από το 2007, αρχίσαμε να δημοσιεύουμε, στην ιστοσελίδα μας, το σχέδιο του διοικητικού και οικονομικού μας απολογισμού, δίνοντας, έτσι, τη δυνατότητα, στα μέλη μας, εκτός Θεσσαλονίκης και σε όσους δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχουν, στη Γενική μας Συνέλευση, να ενημερωθούν και να μας κρίνουν. Ήδη, πολλά μέλη μας, μας έστειλαν ηλεκτρονική αλληλογραφία, με τα σχόλια και τα συγχαρητήριά τους.

Για να κατοχυρώσουμε, ακόμη περισσότερο, τη δημοκρατική μας λειτουργία και επειδή τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ, που κατοικούν, σε περιοχές, εκτός Θεσσαλονίκης, δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, στις εκλογές μας, τροποποιήσαμε το καταστατικό μας και εισάγαμε την επιστολική ψήφο. Με αυτό τον τρόπο, όσα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ, δε μπορούν να έχουν αυτοπρόσωπη παρουσία, στη Γενική μας Συνέλευση, μπορούν να χρησιμοποιούν τη νέα δυνατότητα του καταστατικού μας.

Λόγω της δράσης μας και της αξιοπιστίας, που χτίσαμε, σιγά-σιγά, 27 χρόνια τώρα, το ΚΕ.Π.ΚΑ. αποτελεί συνομιλητή της Ελληνικής Πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και όλων των συλλογικών φορέων των προμηθευτών. Οι παρεμβάσεις μας έχουν, τις περισσότερες φορές, θετικά αποτελέσματα και, σχεδόν πάντοτε, οι φορείς απαντούν και συζητούν τα αιτήματα ή τις παρατηρήσεις μας. Γινόμαστε, καθημερινά, αποδέκτες του σεβασμού και της αναγνώρισης, από όλους τους φορείς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς. Όλοι πλέον, ζητούν, την άποψη του ΚΕ.Π.ΚΑ, πάνω σε σοβαρά ζητήματα.

Όλα αυτά τα χρόνια, που λειτουργούμε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ, ζήσαμε πολλές εμπειρίες, γευτήκαμε χαρές και λύπες. Λυπηθήκαμε, για την αρνητική στάση ανθρώπων, που ωφελήθηκαν, από το ΚΕ.Π.ΚΑ, για την αδιαφορία και απροθυμία άλλων να «σηκωθούν από τον καναπέ τους», για την προσπάθεια κάποιων να εκμεταλλευτούν το ΚΕ.Π.ΚΑ. και τα μέλη του, για την αχαριστία κάποιων άλλων.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να εκφράσουμε και ένα παράπονο μας. Καθημερινά, αντιμετωπίζουμε αγενή και απαξιωτική συμπεριφορά καθώς και υπερβολικές απαιτήσεις. Κάποιοι Καταναλωτές θεωρούν ότι έχουν, πάντα, δίκαιο, και όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε τη λειτουργία της αγοράς, χωρίς να τους δικαιώνουμε, άκριτα, εκνευρίζονται, θυμώνουν, μιλούν άσχημα, ακόμα και αμφισβητούν τη δράση μας. Και, δυστυχώς, τέτοια συμπεριφορά την αντιμετωπίζουμε ακόμα και από κάποια μέλη μας. Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι δυνατότητες του ΚΕ.Π.ΚΑ, με 2103 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, είναι συγκεκριμένες και όχι απεριόριστες. Δεν είμαστε νομικό γραφείο, ούτε χημικό εργαστήριο, ούτε γραφείο χρηματοοικονομικών συμβουλών, ούτε σύμβουλοι επενδύσεων, για να μπορούμε να πληρώσουμε εξειδικευμένο προσωπικό, που να απαντά, σε ερωτήματα, που αφορούν ακρώς εξειδικευμένους τομείς. Πολύ περισσότερο, δεν είμαστε το Κράτος ή ο μηχανισμός ελέγχου του κράτους, για να κάνουμε επιτόπιους ελέγχους, να επιβάλλουμε πρόστιμα και να κλείνουμε επιχειρήσεις. Παρακαλούμε πολύ τους Καταναλωτές και κυρίως τα μέλη μας (γιατί η συμπεριφορά των μελών μας, που γνωρίζουν, μας πληγώνει περισσότερο), να δείξουν κατανόηση και να μας βοηθήσουν, με τη συμπεριφορά τους, να φέρουμε, σε πέρας, το δύσκολο έργο μας.

Πρέπει, όμως, να παραδεχτούμε ότι γευτήκαμε και πολλές χαρές. Κερδίσαμε γνώση, δεξιότητες, αναγνώριση, γίναμε συμμέτοχοι και συνδιαμορφωτές αποφάσεων. Τελικά, κάναμε βήματα, για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων μας.

Προγραμματισμός δράσης έτους 2009
Για το 2009, συνεχίζουμε, με την ίδια ένταση, τη δράση μας, παρεμβαίνοντας, καθημερινά, οπουδήποτε χρειαστεί, για την προστασία του Καταναλωτή, σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συγχρόνως, προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τον εθελοντισμό και τη συλλογική δράση.

Πρώτο μέλημά μας είναι να συνειδητοποιήσει ο Καταναλωτής τα δικαιώματα και τη δύναμή του. Πρέπει να μάθει να αντιδρά, σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης αυτών των δικαιωμάτων, απ’ όπου και αν προέρχεται αυτή. Η συμμετοχή του, σε υπαρκτές, ενεργές, αδέσμευτες και με δημοκρατικές διαδικασίες οργανώσεις, αποτελεί τη μοναδική λύση. Η εγγραφή όσο γίνεται περισσότερων νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ, που ίσως είναι η μοναδική μεγάλη ελληνική Ένωση Καταναλωτών, που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα έχει, ως αποτέλεσμα, να γίνει το ΚΕ.Π.ΚΑ. ακόμα πιο μεγάλο και ισχυρό κίνημα, που θα παίζει, ακόμα πιο αποτελεσματικά, το ρόλο του, στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.

Δεύτερο μέλημά μας η καθημερινή παρουσία του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η παρεμβασή του, σε αποφάσεις, που αφορούν τους Καταναλωτές. Δε θα διστάσουμε, ποτέ, να καταγγείλουμε και να συγκρουστούμε, με οποιονδήποτε, όσο υψηλά και αν βρίσκεται, εάν πρόκειται να προστατευτούν τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Το 2009, θα δοθεί μεγάλο βάρος, στην απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε, για να μην αντιμετωπίσουν οι Έλληνες Καταναλωτές, τα προβλήματα, που αντιμετώπισαν οι Ευρωπαίοι Καταναλωτές, σε χώρες, όπου η απελευθέρωση της ενέργειας προηγήθηκε.

Συνεχίζουμε, δυναμικά, την παρέμβαση μας, στη δημιουργία ή στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. Οι απαιτήσεις των καταναλωτών ενόψει ευρωεκλογών, τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των Καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, τα δικαιώματα των ασθενών, η αγορά των φαρμάκων, τα δικαιώματα των επιβατών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, τα προβλήματα της αγοράς αυτοκινήτων, η ασφάλεια και η σήμανση των τροφίμων, η κλωνοποίηση των ζώων, η ενέργεια, η βιώσιμη ανάπτυξη, οι νέες τεχνολογίες, η νανοτεχνολογία, η προστασία του περιβάλλοντος, η παχυσαρκία, οι συλλογικές προσφυγές, η ενεργειακή σήμανση, η ακρίβεια, το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, τα καινοτόμα τρόφιμα, η οικολογική σχεδίαση των προϊόντων, η πράσινη ενέργεια, τα χημικά, τα συμβατικά δικαιώματα των καταναλωτών, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το φυσικό αέριο και πολλά άλλα είναι ζητήματα, στα οποία θα χρειαστεί να δηλώσουμε, αγωνιστικά, παρόντες και να παλέψουμε, ώστε οι τελικές ψηφοφορίες να είναι σύμφωνες, με τα αιτήματα και τα δικαιώματα των Καταναλωτών και όχι με αυτά των οικονομικών συμφερόντων.

Αντιδρούμε, σε διεθνές επίπεδο, στην επικράτηση του Αμερικάνικου Μοντέλου της Αγοράς, ενός μοντέλου ασυδοσίας, αμφισβήτησης δικαιωμάτων, θεοποίησης του κέρδους.

Ταυτόχρονα, διεκδικούμε μια ισχυρή Κοινωνία των Πολιτών, η οποία θα κατοχυρώνει τα δικαιώματά μας και θα εμπεδώνει τη συμμετοχική δημοκρατία. Η Κοινωνία των Πολιτών, που εκφράζεται μέσα από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αναπληρώνει το έλλειμμα, στην άμεση δημοκρατία, το οποίο προκύπτει, από το μεγάλωμα των διοικητικών περιφερειών και την απομάκρυνση των Κέντρων Λήψης Αποφάσεων, από τον Πολίτη. Η Κοινωνία των Πολιτών μας δίνει την ευκαιρία της καθημερινής συμμετοχής, στα όσα επιθυμούν να κάνουν κάποιοι άλλοι, για εμάς, χωρίς εμάς. Μας δίνει την ευκαιρία της συνδιαμόρφωσης των αποφάσεων, που λαμβάνονται, για εμάς, χωρίς εμάς. Μας δίνει τη δυνατότητα να ανατρέπουμε όσα κάποιοι σχεδιάζουν για εμάς, χωρίς εμάς. Μας δίνει την ευκαιρία να εκφραζόμαστε, καθημερινά και όχι μόνο κάθε τέσσερα χρόνια, στις εκλογές.

Το 2009 θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, για να γίνει πραγματικότητα το σύνθημα του ΚΕ.Π.ΚΑ.: Γνωρίζω - Συνειδητοποιώ - Οργανώνομαι – Προστατεύομαι.