ΚΕ.Π.ΚΑ

Γαβριήλ Κοροξενίδης

Οικονομολόγος. Ιδρυτής Τράπεζας αίματος Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας και Τράπεζα αίματος Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μέλος περιβαντολογικών οργανώσεων