ΚΕ.Π.ΚΑ

Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεννήθηκε, στο Προάστιο Εορδαίας Ν. Κοζάνης, το 1952. Κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Είναι παντρεμένος και έχει δύο γιους.

Από το 1974 έως το 1992, εργάστηκε, ως υπάλληλος, στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Από το 1992 έως το 2000 άσκησε καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊστάμενου, στον τομέα Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων Θεσσαλονίκης, στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και από το 2000 έως το 2012 ήταν Προϊστάμενος του Τεχνικού Τμήματος Κεντρικού Θεσσαλονίκης, στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. και πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού, Χρήσης Η/Υ, Εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών, Κινητής τηλεφωνίας, Management και Ανάλυσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού Management. Έχει διδάξει χρήση Η/Υ και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

Γνωρίζει την αγγλική.

Συνδικαλιστική Δράση
Από το 1982 έως το 1987 και από το 1990 έως το 1993, εκλέχτηκε Γενικός Γραμματέας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤΕΜ – Ο.Τ.Ε., Αν. Μακεδονίας – Θράκης ΕΕΤΕΜ. Από το 1987 έως το 1990, εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος, στο ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο. Από το 1982 έως το 2002, εκλέχτηκε μέλος της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης των εργαζομένων στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

Κοινωνική Δράση
Από το 1991 έως το 1996, εκλέχτηκε Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και από το 1993 μέχρι το 1996, μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. Από το 1997 έως το 2002, εκλέχτηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης.

Το 1982, μαζί με κάποιους «ρομαντικούς», ιδρύουν το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Από το 1982 έως το 2002, εκλέχτηκε Ταμίας, Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. Το 1995, συμμετέχει, ως επιμορφωτής, σε σεμινάρια, στη Σόφια, για την ενημέρωση και εκπαίδευση των Βούλγαρων Καταναλωτών. Το 2002, εκλέχτηκε Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ., θέση στην οποία εκλέγεται μέχρι σήμερα. Από το 1999 έως το 2003, εκλέχτηκε ταμίας, στο Δ.Σ. της Ο.Ε.Κ.Ε. – Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος. Το 2003, εκλέχτηκε Πρόεδρος της Ο.Ε.Κ.Ε. Από το 2000 έως σήμερα, εκπροσωπεί τους Έλληνες Καταναλωτές, στην Ο.Κ.Ε. – Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος. Από το 2012 έως το 2017 ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. Από το 1994 έως και σήμερα είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών. Από το Δεκέμβριο του 2004, έως και το 2007, ήταν ο Συντονιστής του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών (Ε.Σ.Κ.Α.). Από το 2008, έως και το 2013, ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών (Ε.Σ.Κ.Α.). Από το 2008 έως το 2013 ήταν μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών. Από το 2008 έως το 2014 ήταν μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης – Ο.Λ.Α.Θ.. Από το 2009 έως το 2015 ήταν μέλος Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Ο.Α.Σ.Θ. Από το 2011 έως το 2017 ήταν μέλος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Θεσσαλονίκης, Δήμου Θέρμης και Δήμου Ωραιοκάστρου.

Εκπροσωπεί το ΚΕ.Π.ΚΑ. στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Θεσσαλονίκης. Από τον Φεβρουάριο του 2012 έως το Σεπτέμβριο 2020, ήταν Αναπληρωματικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.). Εκπροσωπεί τους Έλληνες Καταναλωτές στη BEUC – Ευρωπαϊκή Οργάνωση των Καταναλωτών, στη CI – Διεθνή των Καταναλωτών, καθώς και σε συνέδρια, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Ελληνική Κυβέρνηση και διάφοροι φορείς σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και στα οποία συζητούνται και αποφασίζονται θέματα, που αφορούν τους Καταναλωτές.

Ενδιαφέροντα
Πολιτική, Κοινωνιολογία, Λογοτεχνία, Ιστορία, Μηχανοκίνητα σπορ.