ΚΕ.Π.ΚΑ

Ευαγγελία Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας Δ.Σ.

Γεννήθηκε, στην Κομοτηνή, στις 26 Μαΐου 1958. Ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Περτόπουλος, ήρθε το 1922, στην Ελλάδα, πρόσφυγας, από την Κωνσταντινούπολη. Κατοικεί, στη Θεσσαλονίκη, από το 1966. Είναι παντρεμένη και έχει δύο γιους και ένα εγγονό.

Είναι πτυχιούχος της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Αγγλικής τραπεζικής ορολογίας, Διαχείρισης - αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, Χρήσης Η/Υ, Νεοελληνικής γλώσσας, Εισηγητών επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και σεμινάρια πάνω σε τραπεζικά θέματα, όπως χορηγήσεις, εργασίες εξωτερικού, εγγυητικές επιστολές, κ.λπ.

Από το 1977 έως το 1981, εργάστηκε, ως καθηγήτρια Αγγλικών, σε διάφορα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, στη Θεσσαλονίκη. Από το 1981 έως το 2000, εργάστηκε, ως λογιστικός υπάλληλος, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και από το 2000 έως το 2004, ήταν Προϊσταμένη Προσωπικού στην Περιφερειακή Διοίκηση Βόρειας Ελλάδος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Για αρκετά χρόνια, εργάστηκε, παράλληλα, σε Δημόσια Ι.Ε.Κ., ως καθηγήτρια αγγλικής ορολογίας. Σήμερα, είναι συνταξιούχος και ασχολείται, εθελοντικά (χωρίς καμιά αμοιβή), με το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Εκτός της αγγλικής, γνωρίζει καλά και τη γαλλική γλώσσα.

Συνδικαλιστική Δράση

Το 1990 εκλέχτηκε μέλος του Νομαρχιακού Παραρτήματος Θεσσαλονίκης του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Από το 1992 έως το 2000, εκλεγόταν, ανά διετία, Α’ Γραμματέας του Νομαρχιακού Παραρτήματος Θεσσαλονίκης του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Από το 1996 έως το 1999, διετέλεσε Γενική Γραμματέας της Πολιτιστικής Λέσχης Τραπεζοϋπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης. Επίσης, από το 1999 έως το 2004, ήταν Οργανωτική Γραμματέας του Νομαρχιακού Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.). Για αρκετά χρόνια, εκπροσωπούσε τους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας, στα συνέδρια της Ο.Τ.Ο.Ε. και του Ε.Κ.Θ. – Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Κοινωνική Δράση

Από το 2000 έως το 2002, διετέλεσε Ειδική Γραμματέας, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Από το 2002 έως και σήμερα, είναι εκλεγμένη Γενική Γραμματέας, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Π.ΚΑ. Από το 2000 έως σήμερα, είναι Αρχισυντάκτρια και Υπεύθυνη Ύλης του περιοδικού «Καταναλωτικά Βήματα». Επίσης, από το 2000, εκπροσωπεί το ΚΕ.Π.ΚΑ. στη BEUC – Ευρωπαϊκή Οργάνωση των Καταναλωτών, στη CI – Διεθνή των Καταναλωτών, στο Διατλαντικό Διάλογο Καταναλωτών καθώς και σε συνέδρια, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Ελληνική Κυβέρνηση και διάφοροι φορείς σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και στα οποία συζητούνται και αποφασίζονται θέματα, που αφορούν τους Καταναλωτές. Από το 2001 έως σήμερα είναι αναπληρωματικό μέλος της Ο.Κ.Ε. – Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος και από το 2008 έως το 2012 ήταν Αναπληρωματικό μέλος στην Εκτελεστική Επιτροπή Ο.Κ.Ε. Από το 2005 έως το 2008 ήταν Αναπληρωματικό μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.). Από το 2009 έως το 2012 ήταν μέλος Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.). Από το Φεβρουάριο του 2010, έως τον Ιούλιο του 2016 διετέλεσε τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Καταναλωτών – ECCG, εκπροσωπώντας όλες τις Ενώσεις Καταναλωτών της χώρας μας. Από το Σεπτέμβριο του 2010, έως το Σεπτέμβριο του 2020, ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.) εκπροσωπώντας τους καταναλωτές της Ευρώπης. Από το Νοέμβριο του 2010, έως το Απρίλιο του 2018, διετέλεσε Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ο.Κ.Ε. Από τον Απρίλιο 2018, έως το Σεπτέμβριο 2020, διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Τμήματος Μεταφορές, Ενέργεια, Κοινωνία της Πληροφορίας της Ε.Ο.Κ.Ε. Στη διάρκεια της 10ετούς θητείας της, στην Ε.Ο.Κ.Ε. συμμετείχε σε 536 συνεδριάσεις Ολομέλειας, Τμημάτωνν, Παρατηρητηρίων, Μόνιμων Ομάδων μελέτης της Ε.Ο.Κ.Ε., σε 133 επιτροπές προετοιμασίας γνωμοδοτήσεων, ήταν ομιλήτρια σε 52 ημερίδες - εκδηλώσεις ως εκπρόσωπος της Ε.Ο.Κ.Ε., ήταν εισηγήτρια σε γνωμοδοτήσεις, κατέθεσε 176 τροπολογίες. Πάντοτε προέβαλλε τα δικαιώματα των καταναλωτών και αγωνιζόταν για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών.  Από το 1996 έως και το 2000, διετέλεσε μέλος της διακομματικής Επιτροπής Γυναικών Νομού Θεσσαλονίκης.

Ενδιαφέροντα

Πολιτική, Κοινωνιολογία, Λογοτεχνία, Ιστορία, Κοινωνικά Κινήματα.