ΚΕ.Π.ΚΑ

Γεώργιος Σαμούρης, Αναπληρωματικό μέλος

Δρ. Σαμούρης Γεώργιος, Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ.
 
Πτυχιούχος του Κτηνιατρικού Τμήματος της Γεωτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το έτος 1984 και Διδάκτορας του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ από το 1990. Από το 1986 έως σήμερα ασχολείται με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και έχει υπηρετήσει από 1-6-1993 έως 31-12-1998  στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη (Π.Φ.Λ.) του Α.Π.Θ. στον "Ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων της Π.Φ.Λ.", από 4-10-99 έως 30-01-2000 στον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων ως υπεύθυνος σε θέματα κτηνοτροφίας και από το 1998 έως σήμερα ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.  
Είναι μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, της Εταιρείας Υγιεινολόγων και Τεχνολόγων Τροφίμων, της Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) στη θέση του Ειδικού Γραμματέα.
Είναι συντονιστής-επιστημονικός υπεύθυνος σε 9 ερευνητικά προγράμματα και συμμετέχει σε 13 ερευνητικά προγράμματα, σχετικά με την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, ενημερωτικά έντυπα, και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες.