ΚΕ.Π.ΚΑ

Μιλτιάδης Κουμιώτης, Μέλος

Ο Μιλτιάδης Κουμιώτης γεννήθηκε στις 23/3/1952 στην Αθήνα από γονείς νησιώτες.
Μετά το πέρας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής του το 1970 και μετά τη συμμετοχή του σε δημόσιο διαγωνισμό, έγινε υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας.
Παράλληλα εισήλθε στο Οικονομικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  και εξ αυτού του λόγου από το 1972 έγινε μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης μέχρι σήμερα. 
Παντρεύτηκε και απέκτησε τρία παιδιά.
Εργαζόμενος ολοκλήρωσε τις σπουδές του λαμβάνοντας τόσο το πτυχίο των Οικονομικών Επιστημών όσο και το πτυχίο του Μεταπτυχιακού οικονομικού τμήματος του ιδίου Πανεπιστημίου.
Κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου στην Εθνική Τράπεζα εργάσθηκε σε πολλές θέσεις ευθύνης 
  1. ως εντεταλμένος προϊστάμενος καταστημάτων της τράπεζας
  2. ως διευθυντής του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της ΕΤΕ
  3. ως διευθυντής προσωπικού της ΕΤΕ για τη Βόρεια Ελλάδα
  Από το 2006 είναι συνταξιούχος.
Είχε πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή στα κοινά ιδιαίτερα σε οργανώσεις κοινωνικής προσφοράς σημαντικότερες δραστηριότητες του στον τομέα αυτό είναι:
  1. Επί εξαετία ήταν εκλεγμένο μέλος της διοίκησης του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της ΕΤΕ.
  2. Είναι πρόεδρος του συλλόγου βυζαντινής μουσικής «ΡΩΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ»
  3. Είναι παλαιό μέλος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και από το 2002 εκλέγεται συνεχώς ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από το 2006 έχει την θέση του αντιπρόεδρου.