ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2019

ΕΣΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ  17.381,02
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  0,00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  37.058,71
TOKOI  2,29
ΣΥΝΟΛΟ 54.442,02
   
ΕΞΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ-ΜΙΣΘΟΙ-ΙΚΑ)  20.583,24
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΗ  Κ.ΛΠ. 9.049,38
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 1.917,12
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 831,57
ΕΝΤΥΠΩΝ 166,79
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ  15.413,79
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 89,06
ΣΥΝΟΛΟ 48.050,95
ΥΠΟΛΟΙΠO 2019 6.391,07
ΥΠΟΛΟΙΠO 2018 20.535,93
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 2020  26.927,00