ΚΕ.Π.ΚΑ

Μποϋκοτάζ ΚΕ.Π.ΚΑ. για την ακρίβεια

bank note 209104 640Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είχε επισημάνει από τις αρχές τις δεκαετίας του 2000 ότι, στην Ελλάδα, επειδή δε λειτουργούσε ο ανταγωνισμός και η αγορά ρυθμίζονταν από μονοπώλια και ολιγοπώλια, οι τιμές βασικών ειδών ήταν υψηλότερες από τις τιμές ίδιων ειδών σε χώρες με πολύ υψηλότερο εισόδημα των καταναλωτών. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. προχώρησε σε μποϋκοτάζ εναντίων διαφόρων εταιρειών.

Περισσότερες πληροφορίες:
- Πρωτοβουλίες ΚΕ.Π.ΚΑ. για την ακρίβεια
- Μποϋκοτάζ κατά Ατλάντα, Nestle, Γιώτης
- Μποϋκοτάζ κατά ΦΑΓΕ.