ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2014

ΕΣΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ  44.265,00
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  41,731,50
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  1.671,09
TOKOI  2,11
ΣΥΝΟΛΟ 87.669,70
   
ΕΞΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ-ΜΙΣΘΟΙ-ΙΚΑ)  42.995,90
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΗ  Κ.ΛΠ.  3.128,51
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ  3.273,64
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  1.976,15
ΕΝΤΥΠΩΝ  1.171,28
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ  19.406,68
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  9,80
ΣΥΝΟΛΟ 71.961,96
ΥΠΟΛΟΙΠO 2014 15.707,74
ΥΠΟΛΟΙΠO 2013 -35.775,71
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 2015  -20.067,97