ΚΕ.Π.ΚΑ

Διοικητικός απολογισμός 2014

Η δράση μας σε αριθμούς:
 • Δεχτήκαμε 2.700 επιστολές, τις οποίες επεξεργαστήκαμε, αξιοποιήσαμε, ή σχολιάσαμε και απαντήσαμε.
 • Αποστείλαμε 1.613 επιστολές, με παρεμβάσεις, καταγγελίες, προτάσεις, για επίλυση προβλημάτων της αγοράς, σε διάφορους φορείς, όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωβουλευτές, Βουλευτές, Επιτροπές, Οργανισμούς, κ.λπ.
 • Ασχοληθήκαμε, με 126 θέματα. 
 • Εκπροσωπήσαμε τους καταναλωτές, σε 185 συνεδριάσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις επιτροπών και φορέων, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
 • Ήμασταν βασικοί ομιλητές, σε 11 ημερίδες.
 • Εκδώσαμε 91 δελτία τύπου.
 • Εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 2.500 μικρούς και ενήλικες καταναλωτές.
 • Αναλάβαμε πρωτοβουλίες και δράση, για 92 ειδικά θέματα. Πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε ειδικό θέμα απαίτησε μια σειρά επιστολών (εισερχομένων και εξερχόμενων).
 • Διενεργήσαμε 7 έρευνες.
 • Λάβαμε μέρος, σε 12 έρευνες.
 • Διαχειριστήκαμε 5.878 ερωτήματα - παράπονα – καταγγελίες καταναλωτών.
 • Με την παρέμβασή μας, τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν 362.875,56 ευρώ.
 • Πετύχαμε 1.156 συνεντεύξεις και καταχωρήσεις, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ραδιόφωνα, σε εφημερίδες και περιοδικά (71 τηλεοπτικές, 64 ραδιοφωνικές εκπομπές, 37 συνεντεύξεις, σε εφημερίδες και περιοδικά και 984 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας).
 • Δεχτήκαμε 13.600 επισκέψεις, κατά μέσο όρο, ανά μήνα, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Παρεμβάσεις
Κατά τη διάρκεια του 2014, πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις, για τη δημιουργία, αναμόρφωση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την προστασία των καταναλωτών, σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
Τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε, είναι 126
"Πράσινοι" ισχυρισμοί, Trans λιπαρά, Αγορανομικές διατάξεις, Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, Ακρίβεια, Αναλογική εκπροσώπηση των καταναλωτών στις επιτροπές του Ευρωπαίου Τραπεζικού Μεσολαβητή, Αντοχή στα αντιβιοτικά, Αξιολόγηση Ελληνικών Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΘΑΛΗΣ), Αξιολόγηση των επιπτώσεων της νομοθεσίας στην Εσωτερική Αγορά, Ασφάλεια ιατρικών συσκευών και εμφυτευμάτων, Ασφάλεια προϊόντων πλην τροφίμων, Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, Βιώσιμη κινητικότητα, Διακρατική συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών, Διακρατική συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών, Διάρκεια ζωής καταναλωτικών αγαθών, Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Σχέση (TTIP), Διατραπεζικές προμήθειες για πληρωμές με πιστωτικές κάρτες, Διατροφή, Διατροφική σήμανση, Δικαίωμα στο νερό, Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών εταιριών, Δικαιώματα επιβατών μέσων μαζικής μεταφοράς, Δικαιώματα καταναλωτών (νέα οδηγία), Δικτυακή ουδετερότητα, Εθελοντική σήμανση τροφίμων, Ελαιόλαδο με αρωματικά φυτά, Εναλλακτική επίλυση διαφορών καταναλωτών - επιχειρήσεων, Ενδομιλικές συναλλαγές, Ενέργεια στην Ε.Ε., Ενεργειακή επάρκεια, Ενεργειακή και κλιματική ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2030, Ενεργειακή σήμανση, Ενεργοποίηση ΕΣΚΑ και επιτροπής πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών, Ενημέρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι χρησιμοποιείται το όνομά του για προώθηση της Coca Cola, Ενημερωτικό σποτ για τους καταναλωτές στην κρατική τηλεόραση, Ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, Ενσωμάτωση της προστασίας των καταναλωτών στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., Έξοδα διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών, Έξυπνη νομοθεσία - Καλύτερη νομοθεσία, Επαναχρησιμοποίηση του νερού, Επιθετικές εμπορικές πρακτικές τραπεζών, Εποπτεία της αγοράς, Εποπτεία της διαδικτυακής αγοράς προϊόντων, Εργαλεία σύγκρισης αγαθών, Εργαλειοθήκη ελέγχου τροφίμων από τους καταναλωτές, Έρευνες για θέματα καταναλωτών, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση, Ευρωπαϊκή σήμανση ασφάλειας προϊόντων, Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη θαλάσσια επιτήρηση, Ευρωπαϊκό φόρουμ πυρηνικής ενέργειας, Ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή, Εφαρμογή της νομοθεσίας, Η πολιτική καταναλωτή στο πολιτικό πρόγραμμα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών καταναλωτών - επιχειρήσεων, Θεσμικό πλαίσιο για τη γεωγραφική ένδειξη σε μη γεωργικά προϊόντα, Καθαριότητα περιβάλλοντος χώρου στο κάμπινγκ του Α.Π.Θ. στο Ποσείδι, Καινοτόμα τρόφιμα, Καλλυντικά, Κανόνες διαδικασίας των δημόσιων ακροάσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, Καταγγελίες καταλωτών για το πληροφοριακό κέντρο του Ο.Α.Σ.Θ., Καταναλωτές σε χρηματοοικονομική αδυναμία, Καταναλωτική φτώχεια, Καταπολέμηση της παχυσαρκίας, Κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, Κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των καταναλωτών, Κλωνοποίηση ζώων για επισιτιστικούς σκοπούς, Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πωλήσεων, Κριτήρια πιστοποίησης και χρηματοδότησης Ενώσεων Καταναλωτών, Κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, Κώδικας κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Λειτουργία του Ε.Σ.Κ.Α., Λογαριασμοί πληρωμών, Μείωση κατανάλωσης, Μείωση όγκου σκουπιδιών από τρόφιμα, Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, Μετρήσεις κατανάλωσης καυσίμων από τα αυτοκίνητα, Νανοϋλικά σε τρόφιμα, Νόθευση ανταγωνισμού από την Google, Οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα, Οικολογικά καλλυντικά, Ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς, Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, Οργανωμένα ταξίδια, Οργάνωση λειτουργία και έλεγχος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Παραπλανητικές διαφημίσεις, Παραπλανητικό ενημερωτικό φυλλάδιο για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Παραπλανητικοί ισχυρισμοί για τις εγγυήσεις αγαθών, Περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων, Πνευματικά δικαιώματα, Προβλήματα καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, Προπληρωμένες κάρτες κινητής τηλεφωνίας, Προστασία και προώθηση του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και στην υγιεινή στους στόχους του Ο.Η.Ε. για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Προστασία προσωπικών δεδομένων, Προστασία των καταναλωτών στα χρηματοοικονομικά προϊόντα, Προτεραιότητες της Προεδρίας της Λετονίας, Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Σήμανση αλκοολούχων ποτών, Σήμανση Γ.Τ. μελιού, Σήμανση γαλακτοκομικών προϊόντων, Σήμανση εκπομπών CO2 από τα αυτοκίνητα, Σήμανση κρέατος, Σήμανση της χώρας προέλευσης του κρέατος, Σήμανση τροφίμων με βάση το "φωτεινό σηματοδότη", Στρατηγική "Ευρώπη 2020", Συλλογικές αποζημιώσεις, Συλλογική (συνεταιριστική) κατανάλωση, Συλλογική χρηματοδότηση, Σχέδιο νόμου για τις Κοινωφελείς Οργανώσεις Πολιτών, Τιμές ενέργειας, Τιμές φαρμάκων, Τουρισμός, Τουρισμός στην Ευρώπη, Υπαίθριο εμπόριο, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Υπηρεσίες πληρωμών, Φορολογικό καθεστώς για μητρικές και θυγατρικές εταιρίες, Χρεώσεις περιαγωγής, Χρήση των φαρμάκων Avastin και Lucentis, ΧΥΚ ΟΣΕ και Ψηφιακή ατζέντα.
Για τα παραπάνω θέματα, έγιναν παρεμβάσεις, σε:
Τοπικό επίπεδο, προς:
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Δήμαρχο Θεσσαλονίκης
 • Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης
 • Δήμαρχο Καλαμαριάς
 • Δήμαρχο Κορδελιού - Ευόσμου
 • Δήμαρχο Νεάπολης Συκεών
 • Δήμαρχο Παύλου Μελά
 • Δήμαρχο Πυλαίας Χορτιάτη
 • Δήμαρχο Ωραιοκάστρου 
 • Πρύτανη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Περικλή Μήτκα
 • Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
 • Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Εθνικό επίπεδο, προς:
 • τ. Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αντώνη Σαμαρά
 • τ. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
 • Υπουργείο Οικονομικών
 • Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
 • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Υπουργείο Υγείας
 • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 • Συνήγορο του Καταναλωτή 
 • Επιτροπή Ανταγωνισμού
 • Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου
 • Τράπεζα της Ελλάδος 
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 • Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
 • Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
 • Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου - ΟΣΔΕΛ
 • Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών
 • Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 • Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
 • Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
 • Γενική Γραμματεία Εμπορίου
 • Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
 • Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας - Σ.Ε.Ε.
 • Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
 • Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος 
 • ΤΡΑΙΝΟΣΕ
 • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ)
 • IFPI Ελλάδος (IFPI Greece)
 • Απόλλων
 • Grammo - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Εικόνας και Ήχου
 • GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ
 • Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ιντερνετ
 • Ερευνητική Ομάδα ΘΑΛΗΣ – Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ
Ευρωπαϊκό επίπεδο, προς:
 • Ευρωβουλευτές
 • Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωκοινοβουλίου
 • Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωκοινοβουλίου
 • Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
 • Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών
 • Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ε.Ο.Κ.Ε.
 • Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτών - ECCG
 • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών - BEUC
 • Ένωση Καταναλωτών Γερμανίας - VZBV
 • Ένωση Καταναλωτών Η.Β. - Which?
 • Ένωση Καταναλωτών Ισπανίας - CECU
 • Ένωση Καταναλωτών Σλοβενίας- ZPS
 • Μόνιμο Ελληνικό Αντιπρόσωπο στις Βρυξέλλες, κ. Άγγελο Αγγελίδη
 • Μόνιμο Ελληνικό Αντιπρόσωπο στις Βρυξέλλες, κ. Θεόδωρο Σωτηρόπουλο
Διεθνές επίπεδο, προς:
 • Διεθνή των Καταναλωτών - CI
 • Διατλαντικό Διάλογο Καταναλωτών - TACD 
 • Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου
 • Πρωτοβουλία "Δικαίωμα στο νερό"
 • ΜΚΟ - Consumers Union
2. Εκπροσώπηση Καταναλωτών
Η εκπροσώπηση των Καταναλωτών, σε διάφορα όργανα, επιτροπές και φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,  απορροφά ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπινων πόρων του ΚΕ.Π.ΚΑ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το 2014, εκπροσώπησαν τους καταναλωτές, σε όλους τους φορείς και τις επιτροπές, όπου έχουν εκλεγεί.
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.): 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Παρατηρητήριο Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ο.Κ.Ε.: 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως Αντιπρόεδρος
 • Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Καταναλωτών (Ε.Σ.Ο.Κ.) 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως τακτικό μέλος
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.): 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος 
  • κ. Ε. Κεκελέκη, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Εκτελεστική Επιτροπή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής - Ο.Κ.Ε.: 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος 
 • Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης: 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Ο.Α.Σ.Θ.:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Θεσσαλονίκης: 
  • κ. Ν. Αποστολάκης, ως τακτικό μέλος 
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Δέλτα:
  • κ. Α. Πολίτης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Α. Παρανός, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Καλαμαριάς:
  • κ. Γ. Μάνος, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Ραγιάς, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη:
  • κ. Ν. Αποστολάκης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Γ. Σαμούρης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Νεάπολης-Συκεών:
  • κ. Π. Λαζαρίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Κουμιώτης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Θέρμης:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Γ. Σαμούρης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Λαγκαδά:
  • κ. Θ. Πετρίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Α. Πολίτης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου:
  • κ. Ε. Μπεκιάρη, ως τακτικό μέλος
  • κ. Θ. Πετρίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Παύλου Μελά:
  • κ. Ε. Μπεκιάρη, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Ωραιοκάστρου:
  • κ. Α. Πολίτης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης:
  • κ. Ε. Μπεκιάρη, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Αποστολάκης, ως αναπληρωματικό μέλος
 • Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Θεσσαλονίκης:
  • κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως τακτικό μέλος
  • κ. Ν. Ραγιάς, ως αναπληρωματικό μέλος
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., επίσης, εκπροσώπησε τους καταναλωτές, σε συναντήσεις και διαβουλεύσεις, με τους παρακάτω φορείς:
 • Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
 • Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης
 • Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών - ΠΑΣΕΓΕΣ
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καταναλωτών
Ενημέρωση Καταναλωτών – Φορέων
Ευρωπαϊκή Ημέρα Καταναλωτών 2014
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Καταναλωτών 2014, διοργανώθηκε από το ΚΕ.Π.ΚΑ., σε συνεργασία με την Ε.Ο.Κ.Ε., στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύουμε ότι ήταν μια μεγάλη «στιγμή» το ΚΕ.Π.ΚΑ. να διοργανώνει την κορυφαία εκδήλωση, για τους καταναλωτές, στην Ευρώπη.
Στις 13 Μαρτίου 2014 το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου, για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων έρευνας, με θέμα: «Δικαιώματα καταναλωτών την εποχή της κρίσης». Στην έρευνα, συμμετείχαν 756 καταναλωτές, από όλη την Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το ΚΕ.Π.ΚΑ., το χρονικό διάστημα 20 Ιανουαρίου – 19 Φεβρουαρίου 2014. Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι:
 1. Περίπου ένας στους δύο καταναλωτές δε γνωρίζει όλα τα δικαιώματά του. 
 2. Μόλις το 13,36% των καταναλωτών πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις βελτίωσαν τη συμπεριφορά τους, προς τους καταναλωτές, τώρα με την κρίση.
 3. Οι καταναλωτές σε ποσοστό 46,54%, πιστεύουν ότι οι μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς λειτουργούν λιγότερο, από όσο λειτουργούσαν, πριν την κρίση. Μόνον το 17,05% των καταναλωτών πιστεύει ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.
 4. Οι καταναλωτές σε ποσοστό 52,07%, δεν πιστεύουν ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι ασφαλή, παρόλη την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία. Μόλις 5,07% πιστεύει ότι η ασφάλεια των προϊόντων βελτιώθηκε, με την κρίση.
 5. Το 65,90% των καταναλωτών πιστεύει ότι η Κυβέρνηση ακούει λιγότερο τη φωνή των καταναλωτών, τώρα με την κρίση. Μόλις 5,07% των καταναλωτών πιστεύει ότι η Κυβέρνηση αφουγκράζεται τα προβλήματά μας, περισσότερο από πριν την κρίση.
 6. Οι καταναλωτές δηλώνουν ότι, τώρα με την κρίση, τους προβληματίζουν περισσότερο από πριν, η αποπληρωμή φόρων (85,25%), η ακρίβεια αγαθών (74,65%), η πραγματοποίηση διακοπών (73,27%), η δυνατότητα διασκέδασης (70,97%), η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (70,97%), η αγορά τροφίμων (59,91%), η πληρωμή δόσεων δανείων (57,60%), η ασφάλεια αγαθών (55,76%), η αγορά ειδών ένδυσης-υπόδησης (54,38%), η αγορά επίπλων-ηλεκτρικών συσκευών (52,53%).
Στη συνέντευξη συμμετείχε ο κ. Martin Siecker, Πρόεδρος του Τμήματος Εσωτερική Αγορά της Ε.Ο.Κ.Ε., ο οποίος ενημέρωσε, για το έργο της Ε.Ο.Κ.Ε. και απεύθυνε πρόσκληση, για παρακολούθηση και συμμετοχή, στο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 8:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Καταναλωτή, η οποία συνδιοργανώθηκε, από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) και το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.), στην οποία συμμετείχαν πολιτικοί ιθύνοντες και καταναλωτές, από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., για να συζητήσουν ποιους κινδύνους εγκυμονεί η τρέχουσα κρίση για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Το ερώτημα, που τέθηκε, ήταν: «Προστασία των καταναλωτών και κοινωνική ένταξη: άθλος ακατόρθωτος σε καιρούς κρίσης;» Το μήνυμα, που προέκυψε από την Ευρωπαϊκή Ημέρα του Καταναλωτή ήταν σαφές: η κρίση δεν μπορεί να προβληθεί, ως δικαιολογία, για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την παράβαση του Νόμου. 
Σημαίνοντες ομιλητές συμμετείχαν, στην ημερίδα:
 • κ. Neven Mimica, Επίτροπος αρμόδιος για την πολιτική καταναλωτών
 • κ. Συλβάνα Ράπτη, Ευρωβουλευτής
 • κ. Δέσποινα Σπανού, Διευθύντρια Καταναλωτικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • κ. Παρασκευή Μίχου, Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • κ. Henri Malosse, Πρόεδρος της Ε.Ο.Κ.Ε.
 • κ. Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της Ομάδας Εργαζόμενων της Ε.Ο.Κ.Ε.
 • κ. Luca Javier, Πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ)
 • κ. Martin Siecker, Πρόεδρος του Τμήματος Εσωτερική Αγορά της Ε.Ο.Κ.Ε.
 • κ. Milena Angelova, Αντιπρόεδρος CEEP - Centre of Employers and Enterprises providing  Public Services
 • κ. Reine-Claude Mader, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καταναλωτών, Στέγασης και Τρόπου Ζωής και εκπρόσωπος της ομάδας «Καταναλωτές και Περιβάλλον» της Ε.Ο.Κ.Ε.
 • κ. Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.
 • κ. Γιώργος Στεργίου, Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή
 • κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ.
 • κ. Γιώργος Λεχουρίτης, Πρόεδρος του ΙΝΚΑ – Γ.Ο.Κ.Ε.
 • κ. Ελένη Αλευρίτου, Πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ.
 • κ. Κώστας Ρόσσογλου, Νομικός Σύμβουλος της BEUC
 • κ. Jerome Chauvin, Αναπληρωτής Διευθυντής του Businesseurope
 • κ. Fatma Sahin, Σύμβουλος για την Εσωτερική Αγορά και τα δικαιώματα των καταναλωτών στο EuroCommerce
 • κ. Δημήτριος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Οι συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Ημέρα του Καταναλωτή ζήτησαν να αναληφθεί δράση, ώστε η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση που έφερε τους καταναλωτές αντιμέτωπους με κοινωνικές συνθήκες που μειώνουν την αγοραστική τους δύναμη και, συνεπώς, εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη, να μην οδηγήσει τα δικαιώματα των καταναλωτών σε δεύτερη μοίρα. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες ζήτησαν:
Η προστασία των καταναλωτών κινδυνεύει
Οι πιο σημαντικοί τομείς για την ευημερία των καταναλωτών είναι συχνά και οι πιο δύσκολοι, εκείνοι όπου εντοπίζεται η αύξηση του κόστους. Η απελευθέρωση των αγορών (π.χ. στον τομέα της ενέργειας, των επικοινωνιών, ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών) συχνά οδηγεί σε ολοένα και πιο ισχυρά ολιγοπώλια και υψηλή συγκέντρωση των αγορών. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι καταναλωτές χρειάζονται επίσημη υποστήριξη, απέναντι στις ανεπάρκειες της αγοράς και στις αθέμιτες εμπορικές συμπεριφορές.
Όπως δήλωσε ο αρμόδιος για την πολιτική καταναλωτών Επίτροπος κ. Neven Mimica, «Σε εποχές σαν τη σημερινή, οι καταναλωτές πρέπει να τεθούν στο κέντρο της ανάκαμψης. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν τους εκμεταλλεύονται και ότι έχουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Βοηθώντας τους καταναλωτές, μπορούμε μάλιστα να αναγάγουμε την πολιτική για τους καταναλωτές σε πολιτική για την οικονομική ανάκαμψη» .
Τα δικαιώματα των καταναλωτών κινδυνεύουν την εποχή της κρίσης
Σε περιόδους κρίσης, οι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν δικαιώματα, τα οποία διατηρούν τη νομικά δεσμευτική ισχύ τους. Ακόμη και μια μακροχρόνια κρίση δεν μπορεί να προβληθεί, ως δικαιολογία, για τη μη τήρησή τους. Η ΕΕ διαθέτει, ήδη, εκτενή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, αλλά οι νόμοι της ΕΕ είναι αποτελεσματικοί μόνο στον βαθμό, που εφαρμόζονται, σωστά, στο εθνικό επίπεδο.
«Η οικονομική κρίση, η φτώχεια και η συνακόλουθη πτώση της κατανάλωσης, σε συνδυασμό με τα μέτρα λιτότητας, που επιβλήθηκαν, σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, διαβρώνουν τα δικαιώματα των καταναλωτών», εξήγησε η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕΠΚΑ και μέλος της ΕΟΚΕ. «Η πολιτική προστασίας των καταναλωτών είναι μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και όχι βάρος για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι πολιτικοί ιθύνοντες πρέπει να τη δουν ως έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς, για την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ».
Υπερχρέωση και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός
Πριν από την κρίση, οι αρπακτικές συμπεριφορές των δανειοδοτών, οι απαράδεκτες μέθοδοι των χρεοεισπρακτόρων, τα επικίνδυνα επενδυτικά προϊόντα και οι κρυφές ή πολύ περίπλοκες χρεώσεις αποτελούσαν κοινή πρακτική. Με την έλευση της κρίσης, οι καταναλωτές άρχισαν να έχουν σοβαρά προβλήματα, με την ορθή διαχείριση των δανείων, των αποταμιεύσεων και των συντάξεών τους. Με την περικοπή των κοινωνικών δαπανών, η κρίση διεύρυνε την ομάδα των φτωχών πολιτών με προβλήματα χρέους.
Κατά τον κ. Martin Siecker, πρόεδρο του τμήματος ΙΝΤ της ΕΟΚΕ, «Οι πολίτες πρέπει να μάθουν να ελέγχουν την κατανάλωσή τους. Η χρηματοπιστωτική παιδεία μπορεί να τους βοηθήσει να διαχειριστούν σωστά τον προϋπολογισμό τους και να αποφύγουν την υπερχρέωση. Όμως, η καταπολέμηση της υπερχρέωσης και του χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού απαιτεί υπεύθυνη συμπεριφορά και από πλευράς των επαγγελματιών, τόσο όσον αφορά τα προϊόντα τους όσο και τον τρόπο που τα διαφημίζουν, καθώς και τις συμβουλές και τις εξηγήσεις που παρέχουν στους καταναλωτές».
Δελτία Τύπου
Εκδώσαμε 91 δελτία τύπου, με σκοπό να ενημερώσουμε τους καταναλωτές, για τα ακόλουθα θέματα: Consumer Classroom - Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς, Ecogator: μια νέα εφαρμογή για smartphones, Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Π.ΚΑ., Ανταλλάζω και αλλάζω, Αντηλιακά, Αντιμετώπιση υψηλών θερμοκρασιών, Αποκριάτικα είδη, Απολογισμός δράσης του ΚΕ.Π.ΚΑ., Αποτελέσματα Συστήματος RAPEX, Ασφάλεια οπτικών ειδών, Ασφάλεια πασχαλινών ειδών, Διακοπές και διαμονή, Διακοπές και κίνδυνοι, Δικαιώματα επιβατών ακτοπλοϊκών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών συγκοινωνιών και υπεραστικών λεωφορείων, Εκπτώσεις, Ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για τα δικαιώματα των καταναλωτών, Ευρωπαϊκή Ημέρα Καταναλωτή, Ευρωπαϊκός μήνας για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, Η άποψη των επιβατών για τον Ο.Α.Σ.Θ., Ινστιτούτα αδυνατίσματος, Καλοκαίρι και διακοπές, Καλοκαίρι και τροφοδηλητηριάσεις, Καταγγελίες για τον τουρισμό, Καταναλωτές και οικονομική κρίση, Κατάργηση των αντιβιοτικών στα εκτρεφόμενα ζώα, Μανιφέστο καταναλωτών για τις Ευρωεκλογές, Οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρίες δεν μπορούν να μετέρχονται συμπεριφορές εισπρακτικών εταιρειών, Οργανωμένα ταξίδια, Παγωτά, Παιδικά παιχνίδια, Παραπλανητικοί ισχυρισμοί  για την κατανάλωση καυσίμου στα αυτοκίνητα, Παράπονα – καταγγελίες καταναλωτών, Πασχαλινό τραπέζι, Πετρέλαιο θέρμανσης, Πίνακας αποτελεσμάτων των καταναλωτικών αγορών, Προστασία από διαρρήκτες, Προστασία πρώτης κατοικίας, Προστασία των καταναλωτών και κοινωνική ένταξη, Πυροτεχνήματα, Σαρακοστιανά, Σήμανση χώρας προέλευσης στα τρόφιμα, Σολάριουμ, Συμβουλές για ταξίδι με Ι.Χ., Συμβουλές για τους φοιτητές, Σχολικά είδη, Σχολικά κυλικεία, Τατουάζ από μαύρη χέννα, Τελευταία έξοδος του καλοκαιριού, Υγιεινή διατροφή για τα παιδιά, Χριστουγεννιάτικα στολίδια, Χριστουγεννιάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικο δέντρο και Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
Διατηρούμε λογαριασμούς, στο Facebook και στο Twitter, όπου δημοσιεύουμε όλα τα δελτία τύπου μας. Στους λογαριασμούς αυτούς, δεχόμαστε ερωτήματα και καταγγελίες καταναλωτών, κυρίως, μη μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους οποίους δίνουμε βασικές συμβουλές και πληροφορίες. Επίσης, δημοσιεύουμε, συχνά, καλέσματα, για εγγραφή νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Οι φίλοι του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο Facebook και στο Twitter, στο τέλος του 2014, ανέρχονταν, σε περισσότερους, από 15.000.
Μ.Μ.Ε.
Μέσα στο 2014, τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχαν, σε 71 τηλεοπτικές και σε 64 ραδιοφωνικές εκπομπές και έδωσαν 37 συνεντεύξεις, σε εφημερίδες και περιοδικά. Το ίδιο χρονικό διάστημα, πετύχαμε 984 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας. Σύνολο: 1156 Δυστυχώς, δεν είναι δυνατό να υπάρχουν ακριβή στοιχεία, για τις ηλεκτρονικές εφημερίδες και τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, που χρησιμοποίησαν υλικό του ΚΕ.Π.ΚΑ., για την ενημέρωση των χρηστών τους.
Πολλές ιστοσελίδες ανάρτησαν σύνδεσμο, με την ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δεν είναι, όμως, δυνατό να υπάρχουν ακριβή στοιχεία, για τον αριθμό αυτών των ιστοσελίδων. Έχουμε σταθερή συνεργασία, με περισσότερα από 60 blogs, τα οποία αναδημοσιεύουν τα δελτία τύπου μας.
Ενημερωτικές εκστρατείες
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., κάθε χρόνο, υλοποιεί ενημερωτικές εκστρατείες, για να ενημερώσει τους καταναλωτές, για τα δικαιώματά μας, σε διαφορετικές περιόδους της χρονιάς και σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Έτσι, το 2014, πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω εκστρατείες: Αποκριές, Καθαρή Δευτέρα-Σαρακοστή, Πάσχα, Καλοκαίρι, Νέα σχολική χρονιά, Φθινόπωρο, Χριστούγεννα, Ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για τα δικαιώματα των καταναλωτών, Ευρωπαϊκή Ημέρα Καταναλωτή, Ευρωπαϊκός μήνας για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, Ανταλλάζω και αλλάζω, Ecogator: μια νέα εφαρμογή για smartphones, Καταναλωτές και οικονομική κρίση, Κατάργηση των αντιβιοτικών στα εκτρεφόμενα ζώα, Μανιφέστο καταναλωτών για τις Ευρωεκλογές, Παραπλανητικοί ισχυρισμοί  για την κατανάλωση καυσίμου στα αυτοκίνητα, Σήμανση χώρας προέλευσης στα τρόφιμα, Η παιδεία αξίζει όσο και αν κοστίζει «invest in education» κ.α.
Όλες οι παραπάνω εκστρατείες είχαν μεγάλη κάλυψη, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, όλα τα ενημερωτικά μας δελτία ανακοινώνονταν, στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. και στους λογαριασμούς μας, στο Facebook και στο Twitter. Έτσι, καταφέρναμε να ενημερώνουμε, πέρα από τα μέλη μας και ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών, που δεν είναι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Εκδόσεις
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εξέδιδε, σε διμηνιαία βάση, το περιοδικό «Καταναλωτικά Βήματα», ένα πραγματικό εργαλείο, για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την προστασία των καταναλωτών. Η έκδοση του περιοδικού γινόταν με ιδίους πόρους και εθελοντική δημοσιογραφία, διότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. δε δέχτηκε, ποτέ και δε δέχεται διαφημίσεις, οι οποίες δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης της Οργάνωσής μας, από τους διαφημιζόμενους. Ωστόσο κατά τη διάρκεια του 2014 δεν καταφέραμε να συνεχίσουμε την έκδοση του περιοδικού, γιατί:
 • Το προσωπικό μας μειώθηκε, από 3 επαγγελματικά στελέχη σε 2 εξαιτίας της εθελούσιας αποχώρησης της κ. Μαρίας Κουρσιούμη, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Τα οικονομικά μας δεν μας επιτρέπουν την αντικατάστασή της, με νέο επαγγελματικό στέλεχος, αλλά τις αρμοδιότητές της μοιράστηκαν τα άλλα δύο στελέχη, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί και με την ειδοποίηση των μελών, για τις συνδρομές. 
Κάνουμε καθημερινές προσπάθειες, για τη διασφάλιση των πόρων, που θα μας επιτρέψουν την επιβίωση του ΚΕ.Π.ΚΑ. και στη συνέχεια, την έκδοση του περιοδικού και πάλι.
Διάλογος με τους Φορείς
Κατά τη διάρκεια του 2014, συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε με τους:
 • κ. Συλβάνα Ράπτη, τ. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας «Σοσιαλιστές και Δημοκράτες» του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
 • κ. Κώστα Χρυσόγονο, Ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,
 • κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, τ. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
 • κ. Θεόδωρο Καράογλου, τ. Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης,
 • κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, τ. Υπουργό Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας
 • κ. Αθανάσιος Σκορδά, τ. Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας
 • κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, τ. Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
 • κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο, τ. Υφυπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας,
 • κ. Γιάννη Μπουτάρη, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης,
 • κ. Neven Mimica, τ. Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο σε θέματα Πολιτικής Καταναλωτών
 • κ. Γεώργιο Nτάση, Πρόεδρο της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ
 • κ. Luca Jahier, Πρόεδρο της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ
 • κ. Μαργαρίτη Σχοινά, τ. Επικεφαλή Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN), Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • κ. Λουκά Τσούκαλη, Καθηγητή Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Επισκέπτη Καθηγητή στο King’s College στο Λονδίνο και στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπρυζ
 • κ. Άννα Διαμαντοπούλου, τ. Επίτροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, τ. Υπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας και νυν πρόεδρο του δικτύου «Δίκτυο» για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Μέλος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ, πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Ελλάδος (ΕΣΑμεΑ), πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) και πρόεδρο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αναπηρίας (IDA)
 • κ. Francisco Caballero Sanz, επικεφαλή οικονομολόγο της ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • κ. Γιώργο Καββαθά, Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας
 • κ. Χάρη Κυριαζή, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών
 • κ. Βασίλη Κορκίδη, τ. Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου
 • κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλο, Πρόεδρο της ΟΚΕ Ελλάδος
 • κ. Ariane Rodert, Αντιπρόεδρο της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ
 • κ. Jérôme Chauvin, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της BUSINESSEUROPE,
 • κ. Fatma Sahin, Σύμβουλο για την εσωτερική αγορά και τα δικαιώματα των καταναλωτών της EuroCommerce,
 • κ. Κωνσταντίνο Ρώσσογλου, Νομικό Σύμβουλο της Ευρωπαϊκή Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών,
 • κ. Milena Angelova, Αντιπρόεδρο της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ,
 • κ. Γεώργιο Στεργίου, τ. Γενικό Γραμματέα Τμήματος Καταναλωτή και Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
 • κ. Δέσποινα Σπανού, Διευθύντρια Καταναλωτικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης  Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
 • κ. Δημήτρη Μπακατσέλο, Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
 • κ. Παρασκευή Μίχου, Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
 • κ. Henri Malosse, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
 • κ. Reine-Claude Mader, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Καταναλωτών, Στέγασης και Τρόπου Ζωής (CLCV) και εκπρόσωπος της ομάδας «Καταναλωτές και περιβάλλον» της ΕΟΚΕ,
 • κ. Martin Siecker, Πρόεδρο του ειδικευμένου τμήματος «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» της ΕΟΚΕ,
 • κ. Αθανάσιο Νικολόπουλο, Πρόεδρο Σωματείου Αδειούχων Βιοτεχνών Φανοποιών Βαφέων Αυτοκινήτων Ν. Θεσσαλονίκης.
Ιστοσελίδα
Χρήσιμο εργαλείο, για την ενημέρωση των καταναλωτών, είναι η ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. 
Κατά τη διάρκεια του 2014, συνεχίσαμε τη διαρκή αναμόρφωση της δομής της ιστοσελίδας μας και την καλύτερη κατηγοριοποίηση πληροφοριών, για πιο άμεση πρόσβαση και, φυσικά, ταχύτερη και πιο άνετη πλοήγηση των χρηστών. Σήμερα, η ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. αποτελείται, από 1.850 σελίδες, στην ελληνική γλώσσα.
Οι παραπάνω αλλαγές καθώς και το πλούσιο περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, συντέλεσαν, στην υψηλή επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, η οποία ξεπέρασε, κατά μέσο όρο, τις 13.600 επισκέψεις, μηνιαίως και με τάσεις διαρκώς αυξανόμενες. Αναλυτικά, παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα του ιστοχώρου, από τον Ιανουάριο του 2013, έως το Δεκέμβριο του 2014, στο παρακάτω διάγραμμα:
 
2014_01.png 
Έρευνες
Το 2014, συνεχίσαμε τη μηνιαία καταγραφή τιμών, για τα προϊόντα, που περιλαμβάνονται, στο καλάθι της νοικοκυράς. Συνεχίσαμε τη βάση δεδομένων, όπου καταγράφονται οι τιμές και παρακολουθείται η εξέλιξή τους. Έρευνες τιμών έγιναν και για ειδικές περιπτώσεις, όπως: Τιμές σαρακοστιανών, Κόστος πασχαλινού τραπεζιού, Αγορά σχολικών ειδών, Κόστος χριστουγεννιάτικου δέντρου, Κόστος χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, κ.λπ. Πραγματοποιήσαμε έρευνα, για τις επιπτώσεις της κρίσης στους Έλληνες καταναλωτές και για την άποψη των επιβατών, για τον Ο.Α.Σ.Θ.
Συμμετοχή μας σε έρευνες – μελέτες – ερωτηματολόγια
Στα πλαίσια των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών μας δραστηριοτήτων, λάβαμε μέρος, σε αρκετές έρευνες και μελέτες, για να καταγραφεί και να αναδειχθεί η άποψη των καταναλωτών. Η εμπειρία, που αποκομίσαμε, από αυτή μας τη δραστηριότητα, ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως, αλλά όχι μόνο, αναθέτει, σε κάποια γραφεία μελετών, ή Πανεπιστήμια, τα οποία πληρώνει, αδρά, να διερευνήσουν κάποιο θέμα, σχετικό με τους καταναλωτές και ταυτόχρονα, τους δίνει και έναν κατάλογο, με τις ενεργές και σοβαρές Ενώσεις Καταναλωτών, στην Ευρώπη. Τα γραφεία στέλνουν ένα ερωτηματολόγιο, στις Ενώσεις, το οποίο πρέπει και να απαντήσουν. Τα ερωτηματολόγια αυτά είναι τεράστια, πολύ σύνθετα και αρκετές φορές ακόμα και δυσνόητα. Λάβαμε ερωτηματολόγια ακόμα και 80 σελίδων, με τεχνικούς όρους, νομική ορολογία κ.λπ. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, λάβαμε μέρος, σε 12 έρευνες, επειδή πιστεύουμε ότι το θέμα τους ήταν πολύ σημαντικό, για τους καταναλωτές. Η συμμετοχή μας, στην παραπάνω δραστηριότητα, απορροφά ένα μεγάλο κομμάτι του χρόνου μας και των ανθρώπινων πόρων μας. Όμως, είναι πολύ σημαντικό να απαντούμε, σε τέτοια ερωτηματολόγια, για να ακούγονται οι απόψεις και προβληματισμοί των καταναλωτών.
Υποδομές
Στο δυναμικό του ΚΕ.Π.ΚΑ., ανήκουν πλέον οι δύο εθελόντριες, που μας βοηθούν, σε τακτική βάση. Η κ. Μαρία Κουρσιούμη μας βοηθάει, στην εξυπηρέτηση των καταγγελιών και η κ. Θεοδώρα Κουρσιούμη μας βοηθάει, στην ενημέρωση των μη μελών και στην αλληλογραφία.
Φέτος, συνεχίσαμε την προσπάθεια, για μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης μη μελών. Η προσπάθεια εξυπηρέτησης μη μελών, που κατεβάλλαμε, χρόνια τώρα, είχε, ως στόχο την εγγραφή τους, ώστε να διευρύνουμε την οικογένεια του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυστυχώς, δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Εκπαίδευση
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε, είτε ως ομιλητής, είτε ως συντελεστής, ανέλυσε τους προβληματισμούς, τις απόψεις και τα αιτήματα των καταναλωτών και ενημέρωσε τους καταναλωτές, που τις παρακολούθησαν, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας, σε τουλάχιστον 11 ημερίδες. Συνολικά, το 2014, εκπαιδεύσαμε πάνω από 2.500 μικρούς και ενήλικες καταναλωτές. 
Ειδικές δράσεις
Κάποια θέματα, με τα οποία ασχολήθηκε το ΚΕ.Π.ΚΑ., απαίτησαν πολύ χρόνο και επανειλημμένες γραπτές παρεμβάσεις, προς πολλούς φορείς. Τα θέματα αυτά είναι:
 • "Πράσινοι" ισχυρισμοί
 • Trans λιπαρά
 • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 • Ακρίβεια
 • Αντοχή στα αντιβιοτικά
 • Αξιολόγηση Ελληνικών Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΘΑΛΗΣ)
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων της νομοθεσίας στην Εσωτερική Αγορά
 • Ασφάλεια ιατρικών συσκευών και εμφυτευμάτων
 • Ασφάλεια προϊόντων πλην τροφίμων
 • Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή
 • Βιώσιμη κινητικότητα
 • Διακρατική συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών
 • Διάρκεια ζωής καταναλωτικών αγαθών
 • Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Σχέση (TTIP)
 • Διατραπεζικές προμήθειες για πληρωμές με πιστωτικές κάρτες
 • Διατροφή
 • Διατροφική σήμανση
 • Δικαίωμα στο νερό
 • Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών εταιριών
 • Δικαιώματα καταναλωτών (νέα οδηγία)
 • Δικτυακή ουδετερότητα
 • Εθελοντική σήμανση τροφίμων
 • Εναλλακτική επίλυση διαφορών καταναλωτών - επιχειρήσεων
 • Ενδομιλικές συναλλαγές
 • Ενέργεια στην Ε.Ε.
 • Ενεργειακή επάρκεια
 • Ενεργειακή και κλιματική ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2030
 • Ενεργειακή σήμανση
 • Ενημερωτικό σποτ για τους καταναλωτές στην κρατική τηλεόραση
 • Ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών
 • Ενσωμάτωση της προστασίας των καταναλωτών στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. 
 • Έξυπνη νομοθεσία - Καλύτερη νομοθεσία
 • Επιθετικές εμπορικές πρακτικές τραπεζών
 • Εποπτεία της αγοράς
 • Εποπτεία της διαδικτυακής αγοράς προϊόντων
 • Εργαλεία σύγκρισης αγαθών
 • Έρευνες για θέματα καταναλωτών
 • Ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση
 • Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη θαλάσσια επιτήρηση
 • Ευρωπαϊκή φόρουμ πυρηνικής ενέργειας
 • Ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή
 • Η πολιτική καταναλωτή στο πολιτικό πρόγραμμα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών καταναλωτών - επιχειρήσεων
 • Θεσμικό πλαίσιο για τη γεωγραφική ένδειξη σε μη γεωργικά προϊόντα
 • Καινοτόμα τρόφιμα
 • Καλλυντικά
 • Καταναλωτές σε χρηματοοικονομική αδυναμία
 • Καταναλωτική φτώχεια
 • Καταπολέμηση της παχυσαρκίας
 • Κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία των Καταναλωτών
 • Κλωνοποίηση ζώων για επισιτιστικούς σκοπούς
 • Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πωλήσεων
 • Κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη
 • Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών
 • Λογαριασμοί πληρωμών
 • Μείωση κατανάλωσης
 • Μείωση όγκου σκουπιδιών από τρόφιμα
 • Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
 • Μετρήσεις κατανάλωσης καυσίμων από τα αυτοκίνητα
 • Νανοϋλικά σε τρόφιμα
 • Νόθευση ανταγωνισμού από την Google
 • Οικολογικά καλλυντικά
 • Ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς
 • Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
 • Οργανωμένα ταξίδια
 • Οργάνωση λειτουργία και έλεγχος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • Παραπλανητικές διαφημίσεις
 • Παραπλανητικό ενημερωτικό φυλλάδιο για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • Παραπλανητικοί ισχυρισμοί για τις εγγυήσεις αγαθών
 • Περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί
 • Πνευματικά δικαιώματα
 • Προβλήματα καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον
 • Προπληρωμένες κάρτες κινητής τηλεφωνίας
 • Προστασία των καταναλωτών στα χρηματοοικονομικά προϊόντα
 • Προτεραιότητες της Προεδρίας της Λετονίας
 • Σήμανση Γ.Τ. μελιού
 • Σήμανση κρέατος
 • Σήμανση της χώρας προέλευσης του κρέατος
 • Στρατηγική "Ευρώπη 2020"
 • Συλλογικές αποζημιώσεις
 • Συλλογική (συνεταιριστική) κατανάλωση
 • Σχέδιο νόμου για τις Κοινωφελείς Οργανώσεις Πολιτών
 • Τιμές ενέργειας
 • Τουρισμός
 • Τουρισμός στην Ευρώπη
 • Υπαίθριο εμπόριο
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
 • Υπηρεσίες πληρωμών 
 • Φορολογικό καθεστώς για μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες
 • Χρεώσεις περιαγωγής
 • Χρήση των φαρμάκων Avastin και Lucentis
 • Ψηφιακή ατζέντα
Διευθέτηση Καταγγελιών
To 2014, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 5.878 ερωτήματα - καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Η ανάλυσή τους είναι:

Α/Α

Κατηγορία

Αριθμός

Ποσοστό

1

Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις

1328

22,59

2

Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

1162

19,77

Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

934

Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας

118

Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

42

Πάροχοι νερού

42

Φυσικό Αέριο

26

3

Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

920

15,65

4

Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

306

5,21

5

Πωλήσεις από απόσταση

288

4,90

6

Κακή παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες

258

4,39

7

Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ

250

4,25

8

Τουριστικές υπηρεσίες

248

4,22

9

Ακατάλληλα τρόφιμα

134

2,28

10

Ενοίκια - Κοινόχρηστα

112

1,91

11

Ινστιτούτα - Γυμναστήρια

110

1,87

12

Λοιπές καταγγελίες

108

1,84

13

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

84

1,43

14

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

84

1,43

15

Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών

82

1,40

16

Προκαταβολές

72

1,22

17

Νοθεία - Κλοπή καυσίμων

52

0,88

18

Αυξήσεις τιμών

48

0,82

19

Φάρμακα- υγεία

48

0,82

20

Πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

34

0,58

21

Φόρος Β' κατοικίας

28

0,48

22

Εκπτώσεις

28

0,48

23

Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων)

26

0,44

24

Σούπερμάρκετ

24

0,41

25

Εισπρακτικές εταιρίες

22

0,37

26

Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικής Ζωής

22

0,37

ΣΥΝΟΛΟ

5.878

100,00

Μέσα στο 2014, δεχτήκαμε 536 καταγγελίες, 3.986 παράπονα, 1.356 ερωτήματα καταναλωτών. 
Πρέπει να τονίσουμε ότι από το σύνολο των 5.878 ερωτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών, μόνο το 18,85% κατατέθηκε, από μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Το υπόλοιπο 81,15% κατατέθηκε, από καταναλωτές, που «ανακάλυψαν» το ΚΕ.Π.ΚΑ., όταν είχαν προσωπικό πρόβλημα, το χρησιμοποίησαν, για συμβουλές, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν να το στηρίξουν, με το να γίνουν μέλη. 
Το 84% των καταγγελιών επιλύθηκαν, υπέρ των καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους προμηθευτές. 86 καταγγελίες δεν επιλύθηκαν, λόγω ελλιπών, ή ψευδών στοιχείων, που προσκόμισαν οι καταναλωτές, ή λόγω αδράνειας των μηχανισμών ελέγχου της Πολιτείας, ή λόγω υπερβολικών απαιτήσεων των καταναλωτών. 1 καταγγελία παραπέμφθηκε, στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Καλαμαριάς. 
Πιστεύουμε ότι ο απολογισμός είναι πλούσιος. Η όλη δράση μας έφερε σημαντικά αποτελέσματα, προς όφελος των καταναλωτών. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποια παραδείγματα:
 1. Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 362.875,56 ευρώ. Αναλυτικά από:
  • Χρέη που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 253.978,44 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 33.125,20 ευρώ
  • Αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα: 21.008,58 ευρώ
  • Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 10.652,56 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 7.721,52 ευρώ
  • Αντιλογισμούς χρεώσεων Τραπεζών: 6.422,64 ευρώ
  • Επιστροφές προκαταβολών: 5.960, 00 ευρώ 
  • Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 5.501,96 ευρώ
  • Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 4.919,42 ευρώ
  • Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 4.869,20 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από κακή εξυπηρέτηση από ελεύθερους επαγγελματίες: 2.940, 00 ευρώ
  • Επιστροφές από καταβαλλόμενα ποσά, φόρου β’ κατοικίας (Χαράτσι Β΄κατοικίας στη Χαλκιδική): 2.788,80 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από ΕΥΑΘ: 1.930,00 ευρώ
  • Αποζημίωση από ΔΕΗ: 889,24 ευρώ
  • Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από εκτός εμπορικού καταστήματος: 100 ευρώ
  • Επιστροφή, από σούπερμάρκετ: 68 ευρώ
 2. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνδράμει τα μέλη του, στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων καταναλωτών. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας: 
  • Περισσότεροι, από 920 καταναλωτές ζήτησαν πληροφόρηση και συμβουλές, από το ΚΕ.Π.ΚΑ., είτε τηλεφωνικά, είτε επισκεπτόμενοι τα γραφεία μας. Ακόμη περισσότεροι βρήκαν τις πληροφορίες αυτές, στην ιστοσελίδα μας, ή στους λογαριασμούς μας, στο facebook και στο twitter. 
  • Μόνο 27 καταναλωτές γράφτηκαν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. 
  • 110 καταναλωτές συναντήθηκαν, με τους ειδικούς του ΚΕ.Π.ΚΑ. οι οποίοι τους συμβούλευσαν, για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματός τους.
 3. Απαγορεύτηκε η διαφήμιση, για το προϊόν αδυνατίσματος Rasberry Ketones, ως παραπλανητική.
 4. Επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ, στην εταιρία «ΡΑΝΝΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.», για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων καταναλωτών.
 5. Επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ, στην εταιρεία QUEST ON LINE Α.Ε., για παραπλανητική ενημέρωση καταναλωτή, για την εγγύηση προϊόντος.
 6. Επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ, στην εταιρεία Diamant Α.Ε., για την παραπλανητική ενημέρωση καταναλωτή για την εγγύηση προϊόντος.
 7. Επιβλήθηκε πρόστιμο 400 ευρώ, σε οδηγό ΤΑΧΙ, για επιλογή προορισμού.
 8. Επιβλήθηκε πρόστιμο 400 ευρώ, σε οδηγό ΤΑΧΙ, για ανάρμοστη συμπεριφορά.
 9. Επιβλήθηκε πρόστιμο 430 ευρώ, σε οδηγό ΤΑΧΙ, για επιλογή πελατείας.
 10. Διαγράφηκαν, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. τελών κυκλοφορίας, τα οποία είχαν πληρωθεί, εμπρόθεσμα.
 11. Έγιναν αποδεκτά αιτήματα καταναλωτών, για ενεργοποίηση συνδέσεων που καθυστερούσαν αδικαιολόγητα, για διακοπή συμβολαίων, για ακύρωση ενεργοποίησης σύνδεσης, για αποκατάσταση βλαβών, για διόρθωση λογαριασμών, για επιστροφή χρημάτων από υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (πενταψήφια), για παροχή εξηγήσεων στους καταναλωτές και για εφαρμογή όρων συμβολαίων από παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
 12. Αεροπορικές εταιρίες αποζημίωσαν επιβάτες, για ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, καταστροφή και απώλεια αποσκευών.
 13. Αεροπορική εταιρεία ζήτησε συγγνώμη, για επανειλημμένες καθυστερήσεις συγκεκριμένης πτήσης και διόρθωσε το πρόβλημα.
 14. Αεροπορική εταιρία διόρθωσε το σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης θέσεων (check in).
 15. Καταναλωτές αποζημιώθηκαν, με το 100% της αξίας των τιμολογίων επισκευής αυτοκινήτου, μετά από ατύχημα, ενώ οι ασφαλιστικές επέμεναν να μειώσουν τα ποσά, λόγω παλαιότητας.
 16. Επεστράφησαν, σε καταναλωτές, ή διαγράφτηκαν, από τις Δ.Ο.Υ., ποσά, που αντιστοιχούσαν, στο «χαράτσι» της Χαλκιδικής, που καταργήθηκε, με τους αγώνες του ΚΕ.Π.ΚΑ. 
 17. Τράπεζες, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, σε καταναλωτές, μισθούς και συντάξεις, που είχαν, παράνομα, παρακρατήσει, λόγω οφειλών, από δάνεια των καταναλωτών.
 18. Εταιρείες αναγκάστηκαν, μετά την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., να επιστρέψουν μεγάλα ποσά, στους καταναλωτές, λόγω ελαττωματικών προϊόντων. 
 19. Τουριστικές επιχειρήσεις (club) αποδέχτηκαν τα αιτήματα υπαναχώρησης καταναλωτών, μετά τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ. 
 20. Ο Δήμος Θέρμης απάντησε σε ερωτήματα καταναλωτή, που αφορούσαν την ασφάλεια και τους ελέγχους του νερού, που παρέχει ο Δήμος, στους δημότες.
 21. Ινστιτούτα αδυνατίσματος ακύρωσαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, με καταναλωτές, μετά την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. 
 22. Τέλος, στα χρηματικά ποσά, που κέρδισαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αποζημιώσεις, με τη μεσολάβησή μας, πρέπει να προσθέτουμε κάθε χρόνο και περίπου 3.000.000 ευρώ, που αφορούν το «χαράτσι» της Χαλκιδικής, για πάνω από 55.000 οικογένειες – κατόχους β’ κατοικίας, στο Νομό Χαλκιδικής, το οποίο καταργήθηκε, από 1/1/2008, έπειτα από αγώνες χρόνων του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Μαζικοποίηση ΚΕ.Π.ΚΑ. 
Το 2014, 1.311 μέλη ανανέωσαν τη συνδρομή τους ή έκαναν αρχική εγγραφή, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Σε σχέση με το 2013, παρουσιάζεται αύξηση, κατά 1,47%.
Το ποσό, που εισέρευσε, στο ταμείο του ΚΕ.Π.ΚΑ., ήταν 44.265 ευρώ, αυξημένο, κατά 13,04%, έναντι του 2013. 
Φυσικά, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Σε σύγκριση με το Βέλγιο, το οποίο έχει 11 εκατομμύρια κατοίκους, όπως η Ελλάδα και την αντίστοιχη Οργάνωση Καταναλωτών Test Achat, η οποία έχει πάνω από ένα εκατομμύριο μέλη, είμαστε, τρομακτικά, πίσω. Θέλουμε να διευρύνουμε τη δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ., να μπορούμε να κάνουμε συγκριτικά τεστ προϊόντων, να ελέγχουμε την ασφάλεια τροφίμων και προϊόντων, να εξυπηρετούμε περισσότερους καταναλωτές, να αρχίσουμε και πάλι να εκδίδουμε περιοδικό και πολλά άλλα.
Το 2014 είχαμε 144 εγγραφές νέων μελών, από αυτούς το 84,03% έγινε μέλος, για να λύσει το πρόβλημά του. Αντίστοιχα, μέσα στο 2014, ζήτησαν διαγραφή 845 μέλη, τα περισσότερα των οποίων είχαν λάβει υπηρεσίες, από το ΚΕ.Π.ΚΑ.
Επίσης, για τη μαζικοποίηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., χρησιμοποιήσαμε τους λογαριασμούς, στο Facebook και στο Twitter, μέσα από τους οποίους απευθύναμε καλέσματα, για εγγραφή νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. 
H μεγάλη μας ανησυχία και αγωνία είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα, για να πληρώσουμε μισθούς, ένσημα, ενοίκιο, τηλέφωνο κ.λπ. Οφείλουμε μισθούς προσωπικού, ενοίκια κ.λπ. Όμως, είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία του ΚΕ.Π.ΚΑ., από συμφέροντα. Κάθε χρόνο, πρέπει να εισπράξουμε χιλιάδες συνδρομές των 25 ευρώ, η καθεμία. Θέλουμε λίγα από πολλούς. Δε θέλουμε πολλά από λίγους. Είναι ένας δύσκολος και χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα, μέχρι σήμερα, δρόμος. 
Συνεργαζόμασταν με δύο εταιρίες, για την είσπραξη των συνδρομών. Σταματήσαμε τη συνεργασία, με την εταιρεία ειδοποίησης των μελών για πληρωμή συνδρομής, λόγω οικονομικών δυσκολιών και το έργο αυτό ανέλαβαν οι εργαζόμενες του ΚΕ.Π.ΚΑ. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας, με την εταιρία courier, που εισπράττει «κατ’ οίκον» τις συνδρομές. Όμως, κάθε επίσκεψη του εισπράκτορα, στο χώρο του καταναλωτή, κοστίζει 3,50 ευρώ. Γίνεται, αμέσως, αντιληπτό ότι, από τα 25 ευρώ της ετήσιας συνδρομής, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., απομένουν, 21,50 ευρώ, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. 
Κάνουμε έκκληση, στη φιλοτιμία των μελών, που μας στηρίζουν χρόνια. Ας διαδώσουμε τη φήμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Ας γράψουμε μέλη. Μόνον, έτσι, βοηθάμε το ΚΕ.Π.ΚΑ. 
Πανελλαδική δράση
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι πανελλαδική οργάνωση. Έχει μέλη, από όλη την Ελλάδα. Όμως, για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε, καλύτερα και τοπικά, το 1999, δημιουργήσαμε την Ο.Ε.Κ.Ε. – μια άτυπη ομοσπονδία τοπικών Ενώσεων Καταναλωτών.
Για να ενισχύσουμε τη δράση των τοπικών αυτών Ενώσεων, παρέχουμε έντυπο υλικό (αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ.). Η αλληλογραφία μας, που αφορά τις παρεμβάσεις μας καθώς και όλα τα δελτία τύπου κοινοποιούνται, στις Ενώσεις αυτές, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση των Δ.Σ. Επιπλέον παρέχουμε πληροφόρηση για προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
Επίλογος
Όσα αναφέρονται παραπάνω αποτελούν μια καταγραφή της δραστηριότητάς μας, για το έτος 2014. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και ο φετινός απολογισμός είναι πλούσιος. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έχει, πλέον, αναγνωριστεί, ως η μεγάλη, δυναμική και αξιόπιστη Ένωση Καταναλωτών, με αποκλειστικό σκοπό την προστασία των Καταναλωτών. Στο έργο μας αυτό, εκτός από μέλη του Δ.Σ., που ήταν, παρόντες, σε καθημερινή βάση, είχαμε τη βοήθεια των δύο εργαζόμενων του ΚΕ.Π.ΚΑ. και των 2 εθελοντριών, που λειτουργούν, τακτικά, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. Όλοι οι παραπάνω αγκάλιασαν, με ιδιαίτερη αγάπη, το ΚΕ.Π.ΚΑ. και δεν υπολόγισαν χρόνο και κούραση. Ήταν πάντα δίπλα μας, για να μας στηρίζουν και να μας εμπνέουν.
Η λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ. βασιζόταν και βασίζεται, σε συγκεκριμένες αρχές. Εθελοντισμός, αξιοπιστία, διαφάνεια, δημοκρατία, συλλογικότητα, ανεξαρτησία. Αυτές τις αρχές διαφυλάξαμε όλη την προηγούμενη χρονιά. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα, προς όλες τις πλευρές (κόμματα, εξουσίες, οικονομικά συμφέροντα). Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι ανεξάρτητη Ένωση Καταναλωτών. Τα εκλεγμένα, με δημοκρατικές, συλλογικές διαδικασίες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα μόνα, που αποφασίζουν τη στρατηγική και την πολιτική της οργάνωσης. Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς, που αποτελούμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά καθώς και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουμε διασφαλίσει το βιοπορισμό μας, από πηγές, εκτός ΚΕ.Π.ΚΑ. Δηλαδή, από την εργασία μας. Προσφέρουμε, εθελοντικά, σε βάρος του ελεύθερου χρόνου μας, σε βάρος των οικογενειών μας, σε βάρος της προσωπικής μας διασκέδασης. Προσφέρουμε, γιατί αυτό μας ανταποδίδει χαρά, γνώση, ικανοποίηση ότι συμμετέχουμε στην Κοινωνία των Πολιτών. Προσφέρουμε, γιατί είναι επιλογή μας και αγαπάμε αυτό, που κάνουμε. Η διασφάλιση του βιοπορισμού μας, σε συνδυασμό, με τον απαράβατο όρο του εθελοντισμού, μας κάνουν ανεξάρτητους, από οποιαδήποτε συμφέροντα, οικονομικά και κομματικά. Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν την ασκεί, σωστά, θα έχει την αναγνώρισή μας. Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν κάνει λάθη, θα του τα επισημαίνουμε. Όμως, αν εφαρμόζει, συνειδητά, πολιτικές, που βλάπτουν τα δικαιώματα των Καταναλωτών, θα μας βρει απέναντι και θα χρεωθεί το κόστος των επιλογών του.
Η διαφάνεια και η δημοκρατική λειτουργία, αποτελούν βασικές αρχές της λειτουργίας του ΚΕ.Π.ΚΑ. Για αυτό, εδώ και μία δεκαετία, αρχίσαμε να δημοσιεύουμε, στην ιστοσελίδα μας, καταρχάς, το σχέδιο και μετά την έγκριση, το τελικό κείμενο του διοικητικού και οικονομικού μας απολογισμού, δίνοντας, έτσι, τη δυνατότητα, στα μέλη μας, εκτός Θεσσαλονίκης και σε όσους δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχουν, στη Γενική μας Συνέλευση, να ενημερωθούν και να μας κρίνουν. Ήδη, πολλά μέλη μας, μας έστειλαν ηλεκτρονική αλληλογραφία, με τα σχόλια και τα συγχαρητήριά τους.
Για να κατοχυρώσουμε, ακόμη περισσότερο, τη δημοκρατική μας λειτουργία και επειδή τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., που κατοικούν, σε περιοχές, εκτός Θεσσαλονίκης, δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, στις εκλογές μας, τροποποιήσαμε το καταστατικό μας και εισάγαμε την επιστολική ψήφο. Με αυτό τον τρόπο, όσα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., δε μπορούν να έχουν αυτοπρόσωπη παρουσία, μπορούν να ψηφίσουν, χρησιμοποιώντας τη νέα διάταξη του καταστατικού μας. 
Όλα αυτά τα χρόνια, που λειτουργούμε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., ζήσαμε πολλές εμπειρίες, γευτήκαμε χαρές και λύπες. Λυπηθήκαμε, για την αρνητική στάση ανθρώπων, που ωφελήθηκαν, από το ΚΕ.Π.ΚΑ., για την αδιαφορία και απροθυμία άλλων να «σηκωθούν από τον καναπέ τους», για την προσπάθεια κάποιων να εκμεταλλευτούν το ΚΕ.Π.ΚΑ. και τα μέλη του, για την αχαριστία κάποιων άλλων.
Πρέπει, όμως, να παραδεχτούμε ότι γευτήκαμε και πολλές χαρές. Κερδίσαμε γνώση, δεξιότητες, αναγνώριση, γίναμε συμμέτοχοι και συνδιαμορφωτές αποφάσεων. Τελικά, κάναμε βήματα, για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων μας.
Προγραμματισμός δράσης έτους 2015
Εφόσον καταφέρουμε να επιβιώσουμε, οικονομικά, το 2015, θα συνεχίσουμε, με την ίδια ένταση, τη δράση μας, παρεμβαίνοντας, καθημερινά, οπουδήποτε χρειαστεί, για την προστασία του καταναλωτή, σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συγχρόνως, προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τον εθελοντισμό και τη συλλογική δράση. 
Πρώτο μέλημά μας είναι η επιβίωση του ΚΕ.Π.ΚΑ. Η εγγραφή όσο γίνεται περισσότερων νέων μελών, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., θα έχει, ως αποτέλεσμα, να γίνει το ΚΕ.Π.ΚΑ. ένα μεγάλο και ισχυρό κίνημα, που θα παίζει, ακόμα πιο αποτελεσματικά, το ρόλο του, στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Η εγγραφή στο ΚΕ.Π.ΚΑ. κάνει τον καταναλωτή να συνειδητοποιήσει τα δικαιώματα και τη δύναμή του. Μαθαίνει να αντιδρά, σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης αυτών των δικαιωμάτων, απ’ όπου και αν προέρχεται αυτή. 
Δεύτερο μέλημά μας είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη και η διασφάλιση του δικαιώματος, στην κατανάλωση. Καθημερινά, το ΚΕ.Π.ΚΑ. επισκέπτονται πολίτες, με μηδαμινό εισόδημα (άνεργοι), ή ελάχιστο εισόδημα. Αυτοί οι συμπολίτες μας, δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε τα απαραίτητα, δεν έχουν δικαίωμα, στην κατανάλωση. Προσπαθούμε να αναδείξουμε το πρόβλημα αυτό και πιέζουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να βρεθούν λύσεις. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να δίνουμε μεγάλο βάρος, στη διασφάλιση της πρόσβασης των καταναλωτών, στις καθολικές υπηρεσίες (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ταχυδρομικές υπηρεσίες, αστικές συγκοινωνίες, νερό). Η ακρίβεια και οι αυξήσεις τιμών αυτών των υπηρεσιών, σε συνδυασμό, με τη μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών, έχουν βάλει, σε κίνδυνο τη δυνατότητά μας να λαμβάνουμε και να πληρώνουμε αυτές τις υπηρεσίες. Όμως, ο αποκλεισμός μας, από τις καθολικές υπηρεσίες, οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, σε οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό. Έτσι, δίνουμε μάχες και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό, για να μπορούν όλοι οι καταναλωτές να απολαμβάνουν το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, τις αστικές μεταφορές κ.λπ. 
Τρίτο μέλημά μας είναι η παρέμβασή μας, για τα ζητήματα της υπερχρέωσης των καταναλωτών, για τη σωστή και όχι «υστερόβουλη» αξιοποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, αλλά και για την εκπαίδευση των καταναλωτών, σε θέματα, που αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών τους.
Τέταρτο μέλημά μας η καθημερινή παρουσία του ΚΕ.Π.ΚΑ. και η παρέμβασή του, σε αποφάσεις, που αφορούν τους καταναλωτές. Δε θα διστάσουμε, ποτέ, να καταγγείλουμε και να συγκρουστούμε, με οποιονδήποτε, όσο υψηλά και αν βρίσκεται, εάν πρόκειται να προστατευτούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. 
Συνεχίζουμε, δυναμικά, την παρέμβασή μας, στη δημιουργία, ή στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. 
Διεκδικούμε μια Ευρώπη, με κέντρο τον άνθρωπο και μια ισχυρή Κοινωνία των Πολιτών.
Το 2015 θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, για να γίνει πραγματικότητα το σύνθημα του ΚΕ.Π.ΚΑ.: 
Γνωρίζω
Συνειδητοποιώ
Οργανώνομαι
Προστατεύομαι.