ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2021

ΕΣΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ  19.720,00
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  1.000,00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 36.944,51
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1.600,00
TOKOI  0,52
ΣΥΝΟΛΟ 59.265,03
   
ΕΞΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ-ΜΙΣΘΟΙ-ΙΚΑ)  26.773,68
ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΗ Κ.ΛΠ. 8.793,90
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 1.856,30
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3.069,03
ΕΝΤΥΠΩΝ 431,30
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ  6.166,58
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.037,39
ΣΥΝΟΛΟ 48.128,18
   
ΥΠΟΛΟΙΠO 2021 11.136,85
ΥΠΟΛΟΙΠO 2020 14.143,15
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 2022  25.280,00