Δ.Τ. 2017

Αλήθεια, τι σημαίνει πραγματικά το σήμα CE;

Οι έλεγχοι μας δείχνουν  προϊόντα μη ασφαλή
Αν και όλα τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Αγορά πρέπει να είναι ασφαλή, οι έλεγχοί μας δείχνουν ότι συχνά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Επιπλέον πολλά από τα μη ασφαλή προϊόντα φέρουν το σήμα CE. Μια επίσκεψη στο RAPEX θα μας πείσει. 
Το σήμα CE παραπλανά και δε θα έπρεπε να υπάρχει στα προϊόντα ή στη συσκευασία τους
Με βάση τα όσα γράφουμε παραπάνω, είναι σωστό να πούμε ότι το σήμα CE είναι παραπλανητικό για τους καταναλωτές και η συμμόρφωση των προϊόντων με τα πρότυπα ασφαλείας υπήρξε μη ικανοποιητική. Για αυτό ζητάμε το σήμα CE να απομακρυνθεί από τα καταναλωτικά προϊόντα και τις συσκευασίες τους:
  • Δίνει, στους καταναλωτές, την εντύπωση ότι ένα προϊόν είναι ασφαλές ή έχει μια συγκεκριμένη ποιότητα, ότι έχει εγκριθεί ή κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκό Ένωση, ενώ, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι αυτό συμβαίνει. Για πολλά προϊόντα το σήμα CE δεν αντιπροσωπεύει τίποτε περισσότερο από τον ισχυρισμό του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για να τεκμηριώσει ο κατασκευαστής αυτόν τον ισχυρισμό, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βεβαιώσεις ανεξάρτητου φορέα. Και έτσι η εποπτεία της αγοράς αποτυγχάνει να πετύχει το στόχο της. Το σήμα CE πρέπει να προστεθεί, στο φάκελο, για την τεχνική πληροφόρηση, για το προϊόν, όπου θα ήταν ορατός στις Αρχές Εποπτείας της Αγοράς, για τις οποίες προοριζόταν αρχικά. Το σήμα CE δεν προοριζόταν, ποτέ για τους καταναλωτές, αλλά για τις Εποπτικές Αρχές. 
  • Επιπλέον, γιατί να εμφανίζεται, πάνω σε ένα προϊόν; Δεν υπάρχει λόγος να βιομηχανοποιήσουμε μια νομική επιταγή. Μοιάζει να λέμε ότι όλοι πρέπει να κολλήσουν στα αυτοκίνητά τους, ένα αυτοκόλλητο, που να γράφει "Δεν παραβιάζω το όριο ταχύτητας." τη στιγμή που όλοι πρέπει να υπακούμε στα όρια ταχύτητας που θεσπίζονται από την Πολιτεία.

Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τολμηρά μέτρα για το σήμα CE
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών - BEUC, η Ευρωπαϊκή Ένωση για το συντονισμό της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην Πιστοποίηση – A.N.E.C., η Βέλγικη Οργάνωση Καταναλωτών Test-Achats, η Ισπανική Οργάνωση Καταναλωτών OCU, η Ιταλική Οργάνωση Καταναλωτών Altroconsumo, η Πορτογαλική Οργάνωση Καταναλωτών Deco και το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απομακρύνει το σήμα CE από τα προϊόντα και τις συσκευασίες τους, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ότι όλα τα προϊόντα, στην αγορά, είναι ασφαλή. Σε κοινή επιστολή, που απέστειλαν οι Ενώσεις Καταναλωτών τόνισαν την ξεκάθαρη ανάγκη για περισσότερη και καλύτερη εποπτεία της αγοράς και απαίτησαν νομοθεσία κατάλληλη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής των συνδεδεμένων στο διαδίκτυο προϊόντων.

Όπως πληροφορούμαστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω σε μια ανάλογη πρόταση. Τους ζητούμε να λάβουν τολμηρά μέτρα.

Εκστρατεία #notsogoods
  • Για να ενημερώσουμε τους καταναλωτές, για το σήμα CE και για να πιέσουμε, για τη λήψη μέτρων, που εγγυώνται ότι όλα τα προϊόντα, στην αγορά, είναι ασφαλή η Test-Achats, η OCU, η Altroconsumo, η Deco, το ΚΕ.Π.ΚΑ., η BEUC και η ANEC ξεκινάμε την εκστρατεία #NOSOGOODS.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται ότι όλα τα προϊόντα στην αγορά είναι ασφαλή. Για το λόγο αυτό θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω στην ασφάλεια των προϊόντων και το σήμα CE. Περιμένουμε με ανυπομονησία, τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ασφάλεια των προϊόντων είναι θέμα βασικό για εμάς και δε θα αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο.