s016Στο σπίτι μας, υπάρχουν παρασκευάσματα, που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και εξασφαλίζουν συνθήκες υγιεινής. Όμως, απαιτούν να είμαστε προσεκτικοί και επιμελείς, όταν τα χρησιμοποιούμε.
 • Αυτά είναι είδη περιποίησης και συντήρησης αυτοκινήτου (λάδια, αντιπηκτικά, υγρά φρένων και μπαταρίας, γυαλιστικά), καθαριστικές ουσίες (αμμωνία, άκουα φόρτε, οξέα, κ.λπ.), είδη συντήρησης-διακόσμησης σπιτιού (χρώματα, βερνίκια, διαλυτικά, λάδια κ.λπ.), προϊόντα φροντίδας εξωτερικών χώρων (λιπάσματα, παρασκευάσματα φυτοπροστασίας, συντήρησης πισίνας), μελάνια εκτυπωτών, φωτιστικό οινόπνευμα, έλαια λυχνιών, βενζίνη καθαρισμού, νέφτι και άλλα προϊόντα. Ο Κανονισμός της Ευρωπαικής Ένωσης REACH στοχεύει στην καλύτερη προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, από τους κινδύνους που ενέχουν τα χημικά προιοντα. 
 • Ο παραγωγός, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας ενός παρασκευάσματος είναι υποχρεωμένος να επισημαίνει τους κινδύνους καθώς και τα μέτρα προφύλαξης, σε κάθε συσκευασία. Ειδικά σύμβολα και φράσεις μας προειδοποιούν, για τους κινδύνους, στην υγεία, σε περίπτωση κατάποσης, εισπνοής ή επαφής, με το δέρμα και τα μάτια. Έτσι, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι χρησιμοποιούμε το προϊόν, με απόλυτη ασφάλεια, δε βλάπτουμε το περιβάλλον και δεν εκθέτουμε, σε κίνδυνο, άτομα, όπως τα παιδιά, που δεν έχουν την απαραίτητη γνώση.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε όταν επιλέγουμε ένα προϊόν:
Στην ετικέτα, πρέπει να αναγράφονται, στην ελληνική γλώσσα και με εξαίρεση περιορισμένες κατηγορίες προϊόντων, τα εξής:

 • η προέλευσή του - το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή, του διανομέα ή του εισαγωγέα
 • το είδος και η ποσότητα του περιεχομένου
 • τα σύμβολα των κινδύνων
 • οι κίνδυνοι, για την υγεία και το περιβάλλον
 • τα μέτρα προφύλαξης
 • οι οδηγίες χρήσης.

Η συσκευασία του προϊόντος πρέπει να είναι ανθεκτική και να εμποδίζει τη διαρροή του περιεχομένου. Μία καλοσχεδιασμένη συσκευασία δεν πρέπει να μοιάζει με αυτές των τροφίμων, των παιχνιδιών ή των άλλων προϊόντων κοινής χρήσης.


Τι να προσέχουμε

 • Πριν χρησιμοποιήσουμε ένα προϊόν, διαβάζουμε, προσεκτικά, την ετικέτα.
 • Xρησιμοποιούμε, κατά τη χρήση, κατάλληλα μέσα προστασίας, δηλαδή γάντια, προστατευτικά γυαλιά, ρούχα εργασίας, μάσκα προσώπου, για να αποφεύγουμε τη στιγμιαία αλλά και την παρατεταμένη επαφή.
 • Αερίζουμε, καλά, τους χώρους εργασίας, όταν χρησιμοποιούμε παρασκευάσματα, που εξατμίζονται, εύκολα, όπως χρώματα, διαλύτες, κόλλες, κ.λπ. Μετά τη χρήση, πλένουμε, καλά, τα χέρια μας, με άφθονο νερό και σαπούνι.
 • Όταν αναλωθεί το περιεχόμενο, ακολουθούμε τις οδηγίες του παραγωγού, για το πώς θα πετάξουμε, στα σκουπίδια, την άδεια συσκευασία. Η κενή συσκευασία, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να κλείνεται, καλά, πριν την απόρριψη.
 • Δε χρησιμοποιούμε προϊόν, για το οποίο δεν έχουμε πληροφορίες (κατεστραμμένη ετικέτα, άγνωστη συσκευασία κ.λπ.) ή προϊόν, που δείχνει αλλοιωμένο.
 • Δεν επιχειρούμε να μυρίσουμε ένα χημικό, για να καταλάβουμε τι είναι.
 • Δεν τρώμε και δεν καπνίζουμε, κατά τη χρήση.
 • Δε χρησιμοποιούμε φλόγα, όταν εκτελούμε εργασίες, με προϊόντα, που περιέχουν διαλύτες. Δε στεκόμαστε, αντίθετα, στον άνεμο, κατά την εκτέλεση μίας εργασίας.
 • Δεν αναμειγνύουμε δύο διαφορετικά προϊόντα, εκτός και αν το συστήνει ο παραγωγός.
 • Από τη μείξη δύο ασφαλών προϊόντων, μπορεί να προκύψει ένα "τρίτο", με απρόβλεπτους κινδύνους αναθυμιάσεων, ανάφλεξης κ.λπ. Δεν ψεκάζουμε και δε ρίχνουμε, στη φωτιά, φιάλες αεροζόλ.
 • Δεν πετάμε το περιεχόμενο ή και τη συσκευασία ενός τέτοιου προϊόντος, σε ποτάμια, αρδευτικά κανάλια, λίμνες ή θάλασσα.
 • Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται, σε χώρους μη προσβάσιμους, από τα παιδιά κι, αν είναι δυνατόν, κλειδωμένους. Οι σωστές συνθήκες αποθήκευσης αναγράφονται, στην ετικέτα (μακριά από τον ήλιο, δροσερό ή ξηρό μέρος κ.λπ..).
 • Μετά από κάθε χρήση, κλείνουμε τις συσκευασίες, πολύ καλά.
 • Δεν επαναχρησιμοποιούμε κενές συσκευασίες, για να αποθηκεύσουμε προϊόντα, όπως τρόφιμα ακόμη και αν τις καθαρίσουμε, καλά, καθώς υπάρχει περίπτωση το υλικό, από το οποίο είναι κατασκευασμένες, να μην είναι κατάλληλο, για τη νέα χρήση.
 • Εναποθέτουμε τις χρησιμοποιημένες άδειες συσκευασίες, καλά κλεισμένες, στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, εφόσον υπάρχουν, αλλιώς στους κάδους απορριμμάτων. Μια καλοσχεδιασμένη συσκευασία, με το τέλος της ζωής του προϊόντος, πρέπει να επιβαρύνει, όσο γίνεται, λιγότερο το περιβάλλον.
 • Οι παραγωγοί ή οι εισαγωγείς υποχρεούνται να συμμετέχουν, σε αδειοδοτημένο σύστημα ανάκτησης και ανακύκλωσης των συσκευασιών, για να μην καταλήγουν όλες οι κενές συσκευασίες στα σκουπίδια. Αυτή η ενέργεια των προμηθειών αναγνωρίζεται, από ειδικό σήμα, που βλέπουμε, στις συσκευασίες.
 • Αν βραχούν τα ρούχα, με το παρασκεύασμα, τα αφαιρούμε, αμέσως και πλενόμαστε, με άφθονο νερό. Αν υπάρξει επαφή, με το δέρμα, το πλένουμε, με νερό και σαπούνι.
 • Αν πιτσιλισθούν τα μάτια, τα ξεπλένουμε, με άφθονο τρεχούμενο νερό.
 • Αν κάποιος αναπνεύσει αναθυμιάσεις ενός παρασκευάσματος ή καπνούς ή αισθάνεται αδιαθεσία και ζάλη, το μεταφέρουμε, αμέσως, σε καθαρό αέρα.
 • Πάντα, ζητούμε ιατρική βοήθεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τα χημικά στη ζωή μας

Κατανόηση ετικετών χημικών

 

 


 Δείτε επίσης

Ασφάλεια