Εισιτήρια- κάρτες απεριορίστων διαδρομών - κουπόνια

map 6209684 640Η αγορά των εισιτηρίων και η καταβολή του νόμιμου, κατά περίπτωση, κομίστρου μεταφοράς γίνεται από τα σημεία και με τους τρόπους που ορίζουν οι μεταφορείς ή κατά πεδίο αρμοδιότητας φορείς κατά τα προβλεπόμενα της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.

Τα εισιτήρια και τα μηνιαία κουπόνια που συνοδεύουν τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών για την εκτέλεση τακτικών αστικών γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία) και μέσα σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό και Τραμ) επέχουν θέση αξιών. Ως εκ τούτου, εάν απολεσθούν δεν αντικαθίστανται. Ως εκ τούτου, στους κατόχους καρτών απεριορίστων διαδρομών ετήσιας διάρκειας συστήνεται όπως φέρουν μαζί τους μόνον το στέλεχος της κάρτας με το κουπόνι του τρέχοντος μηνός και να φυλάσσουν ξεχωριστά όλα τα υπόλοιπα κουπόνια.


Στην περίπτωση απώλειας ή φθοράς του στελέχους κάρτας απεριορίστων διαδρομών, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει από τον οικείο συγκοινωνιακό φορέα την επανέκδοση αυτού με την προσκόμιση πρόσφατης φωτογραφίας του και την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Στην περίπτωση δικαιούχων μειωμένου κομίστρου (φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων κ.λπ.), απαιτείται η επίδειξη του αντίστοιχου δικαιολογητικού που πιστοποιεί το δικαίωμα αυτό (λ.χ. ακαδημαϊκή ταυτότητα, δελτίο μαθητικού ή ειδικού εισιτηρίου, δελτίο πολυτέκνων, αστυνομική ταυτότητα για πιστοποίηση της ηλικίας κ.λπ.) ενώ στην περίπτωση κάρτας που εκδόθηκε μαζικά για συλλογική οργάνωση ή ένωση προσώπων, απαιτείται και βεβαίωση της Ένωσης που ανήκει ο δικαιούχος. Για την επανέκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών, πλην της περίπτωσης της μηνιαίας κάρτας, απαιτείται η προσκόμιση των εναπομεινάντων κουπονιών.

 

 


 Δείτε επίσης

Ταξιδεύοντας