Μετακίνηση με μικρά παιδιά

bus 2566741 640

  • Παιδιά ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών συνοδεύονται υποχρεωτικώς από άτομο το οποίο επιμελείται την ασφαλή μετακίνησή τους.
  • Για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών με τη χρήση βρεφικού/ παιδικού καροτσιού στην περίπτωση των αστικών τακτικών γραμμών με οδικά μέσα (Λεωφορεία), συνίσταται όπως ο συνοδός:
    • Επιβιβαστεί / αποβιβαστεί από τη μεσαία (−ες) θύρα (−ες).
    • Μεταφέρει το βρεφικό/ παιδικό καρότσι διπλωμένο. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό ή ο συνοδός του παιδιού προτιμά να μεταφέρει το παιδί μέσα σε αυτό, επιτρέπεται η μεταφορά ενός ανοικτού παιδικού καροτσιού ανά όχημα ή δύο (2) για αρθρωτά λεωφορεία και ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλεϊ) και μόνον εφόσον ο οδηγός κρίνει ότι η πληρότητα του οχήματος το επιτρέπει.

Σε κάθε περίπτωση, ο συνοδός οφείλει όπως:

  • Τοποθετεί το βρεφικό/ παιδικό καρότσι με τρόπο τέτοιο που δεν παρεμποδίζει τη διέλευση και κίνηση των υπόλοιπων επιβατών εντός του οχήματος/ συρμού.
  • Βρίσκεται πλησίον του βρεφικού/ παιδικού καροτσιού, να το κρατά και γενικά να μεριμνά για την μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.
  • Το παιδί εντός του καροτσιού να είναι δεμένο με ζώνη ασφαλείας και το καρότσι να έχει φρένο.
  • Τοποθετεί το βρεφικό/ παιδικό καρότσι, κατά την εκτέλεση υπεραστικών και ενδοκοινοτικών τακτικών και έκτακτων μεταφορών στο χώρο των αποσκευών σύμφωνα με τον κανονισμό για τη μεταφορά αποσκευών και λοιπών αντικειμένων.

 

 


 Δείτε επίσης

Ταξιδεύοντας