Δικαιώματα ταξιδιωτών

Όταν ταξιδεύουμε έχουμε δικαιώματα που έχουν θεσμοθετηθεί με νομοθεσία. Έχουμε δηλαδή:

Επίσης, ισχύουν, για κάποιους οργανισμούς Χάρτες Υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές:

 

 


 Δείτε επίσης

Ταξιδεύοντας