Περιαγωγή (Roaming)

te 023Η υπηρεσία περιαγωγής μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε το κινητό μας τηλέφωνο, όταν βρισκόμαστε σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για κλήσεις (εισερχόμενες-εξερχόμενες) και για μηνύματα (εισερχόμενα-εξερχόμενα) και για σύνδεση στο διαδίκτυο. Πριν, όμως, το 2012, που ψηφίστηκε ο Κανονισμός 531/2012, οι καταναλωτές δεχόμαστε μια πολύ άσχημη έκπληξη, όταν ερχόταν ο λογαριασμός του κινητού μας, με τις χρεώσεις για την περίοδο που βρισκόμαστε στο εξωτερικό.

Από την 1η Ιουλίου 2012, οι χρεώσεις άρχισαν να μειώνονται και την 15η Ιουνίου 2017, με το άρθρο 6 (6 α- 6στ ) του Κανονισμού, «οι πάροχοι περιαγωγής δε χρεώνουν στους πελάτες περιαγωγής πρόσθετο τέλος επιπλέον από τις εγχώριες τιμές λιανικής σε κανένα κράτος-μέλος, για τις ρυθμιζόμενες εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής, για τα ρυθμιζόμενα εξερχόμενα μηνύματα sms σε περιαγωγή και τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων MMS, ούτε για τα γενικά τέλη ενεργοποίησης του τερματικού εξοπλισμού ή της υπηρεσίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση της εύλογης χρήσης». Η βασική αρχή είναι να μπορούμε οι καταναλωτές, όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό, να χρησιμοποιούμε τον ίδιο χρόνο ομιλίας, τον ίδιο αριθμό sms και gigabytes δεδομένων που έχουμε στη χώρα μας. Υπάρχουν, βέβαια, κάποιες εξαιρέσεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έχουν τη δυνατότητα, όχι την υποχρέωση, να επιβάλλουν στις συμβάσεις τους την πολιτική της εύλογης χρήσης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6β του Κανονισμού 2015/2120. Η πολιτική εύλογης χρήσης στοχεύει να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές μπορούμε να χρησιμοποιούμε (να καταναλώνουμε) τα προγράμματα που έχουμε στη χώρα μας, όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό. Η πολιτική βασίζεται σε μια «λογική» αναλογία μεταξύ της χρήσης του προγράμματός μας στη χώρα μας και της χρήσης του στο εξωτερικό.

Ο Κανονισμός για την περιαγωγή δεν ισχύει για τη χρήση, που κάνουμε από πλοία ή αεροπλάνα. Επίσης, χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε περιοχές συνόρων με τρίτες χώρες.

Το 2022, έληξε η ισχύς του Κανονισμού 2015/2020, που έθεσε τους κανόνες για τις χρεώσεις περιαγωγής. Στις 24 Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρότασή της, για την παράταση ισχύος των σημερινών κανόνων για την περιαγωγή, για μετά τον Ιούνιο του 2022. Από τον Ιούλιο 2021, ξεκίνησε η συζήτηση, για νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η διατήρηση των σημερινών κανόνων δεν τέθηκε σε αμφισβήτηση, όμως έπρεπε να υπάρξουν βελτιώσεις, όσον αφορά τη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών, τη λειτουργία της αγοράς χονδρικής, τις τιμές χοντρικής κ.λπ. Τις βελτιώσεις αυτές ζητήσαμε η BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών και το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο κατέληξαν, σε συμφωνία, για τη νέα νομοθεσία για την περιαγωγή. Στη συμφωνία αυτή, επιβεβαιώθηκε ότι η απαγόρευση επιβολής χρεώσεων περιαγωγής θα συνεχιστεί και μετά το 2022. Οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν την ίδια ποιότητα υπηρεσιών, στο εξωτερικό, όπως και στη χώρα τους. Οι καταναλωτές θα προστατεύονται από αυθαίρετες συνδέσεις, σε δίκτυα τρίτων χωρών, καθώς και από συνδέσεις σε μη επίγεια δίκτυα.

Δυστυχώς, όμως, η συμφωνία δεν προέβλεπε κάποιους όρους, για τις κλήσεις και τα μηνύματα, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τις ισχύουσες ανώτατες τιμές, για τις κλήσεις αυτές (διεθνείς), οι καταναλωτές συνεχίζουν να πληρώνουν υπέρογκα ποσά, όταν καλούν από τη χώρα τους, σε μια άλλη χώρα της Ε.Ε. Αυτό είναι άδικο, αφού ζούμε σε μια Ενωμένη-Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. Επίσης, είναι λυπηρό ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει κάποια απαγόρευση των πολιτικών «καλής χρήσης», που επιτρέπουν στις εταιρίες να επιβάλλουν χρεώσεις περιαγωγής, όταν η χρήση του κινητού, στο εξωτερικό, ξεπερνά κάποιο όριο, που έχουν θέσει οι εταιρίες.

Η τελική συμφωνία, ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο επιτεύχθηκε τον Ιανουάριο του 2022.

Στις 4 Απριλίου 2022, τα κράτη-μέλη ενέκριναν τη συνέχιση της απαγόρευσης των χρεώσεων περιαγωγής, μέχρι το 2032. Η νέα αυτή πράξη άρχισε να ισχύει, την 1η Ιουλίου 2022.
Μέχρι την 1η Ιουλίου 2022, ήταν σύνηθες το φαινόμενο οι εταιρείες τηλεφωνίας να παρέχουν, στους καταναλωτές, μικρότερες ταχύτητες δικτύου, όταν αυτοί χρησιμοποιούσαν την περιαγωγή, από τις ταχύτητες δικτύου, που είχαν στη χώρα τους. Από 1 Ιουλίου 2022, αυτό δε είναι πλέον δυνατό, εκτός αν είναι τεχνικά αδύνατο, για τους παρόχους, να παρέχουν, την ίδια ποιότητα υπηρεσιών.

Επίσης, η νέα πράξη προστατεύει τους καταναλωτές, από υπέρογκες χρεώσεις, που προκαλούνται, από την ακούσια σύνδεσή τους, σε μη ευρωπαϊκό τηλεφωνικό δίκτυο, όπως όταν ταξιδεύουν με πλοία και αεροπλάνα, ή κοντά στα σύνορα, με μια χώρα, που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όμως, υπάρχει ένα εκκρεμές στοιχείο, που έμεινε ανέγγιχτο, σε αυτή την νομοθετική αναθεώρηση, το οποίο χρειάζεται να επιλυθεί άμεσα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση: το κόστος των “ενδο-ευρωπαϊκών κλήσεων”. Οι καταναλωτές, ακόμη, έρχονται αντιμέτωποι, με δυσανάλογες επιβαρύνσεις, όταν αυτοί καλούν, ή στέλνουν μήνυμα, σε κάποιον, που κατοικεί, σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρότι έχει επιβληθεί ανώτατο πλαφόν, στις χρεώσεις αυτές, εξακολουθούν να είναι υψηλότατες.

Συνεχίζουμε να πιέζουμε, για αντιμετώπιση και αυτού του προβλήματος.

 

 

 


 Δείτε επίσης

Ψηφιακά δικαιώματα