Περιαγωγή (Roaming)

te 023Η υπηρεσία περιαγωγής μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε το κινητό μας τηλέφωνο, όταν βρισκόμαστε σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για κλήσεις (εισερχόμενες-εξερχόμενες) και για μηνύματα (εισερχόμενα-εξερχόμενα) και για σύνδεση στο διαδίκτυο. Πριν, όμως, το 2012, που ψηφίστηκε ο Κανονισμός 531/2012, οι καταναλωτές δεχόμαστε μια πολύ άσχημη έκπληξη, όταν ερχόταν ο λογαριασμός του κινητού μας, με τις χρεώσεις για την περίοδο που βρισκόμαστε στο εξωτερικό.

Από την 1η Ιουλίου 2012, οι χρεώσεις άρχισαν να μειώνονται και την 15η Ιουνίου 2017, με το άρθρο 6 (6 α- 6στ ) του Κανονισμού, «οι πάροχοι περιαγωγής δε χρεώνουν στους πελάτες περιαγωγής πρόσθετο τέλος επιπλέον από τις εγχώριες τιμές λιανικής σε κανένα κράτος-μέλος, για τις ρυθμιζόμενες εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής, για τα ρυθμιζόμενα εξερχόμενα μηνύματα sms σε περιαγωγή και τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων MMS, ούτε για τα γενικά τέλη ενεργοποίησης του τερματικού εξοπλισμού ή της υπηρεσίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση της εύλογης χρήσης». Η βασική αρχή είναι να μπορούμε οι καταναλωτές, όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό, να χρησιμοποιούμε τον ίδιο χρόνο ομιλίας, τον ίδιο αριθμό sms και gigabytes δεδομένων που έχουμε στη χώρα μας. Υπάρχουν, βέβαια, κάποιες εξαιρέσεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έχουν τη δυνατότητα, όχι την υποχρέωση, να επιβάλλουν στις συμβάσεις τους την πολιτική της εύλογης χρήσης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6β του Κανονισμού 2015/2120. Η πολιτική εύλογης χρήσης στοχεύει να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές μπορούμε να χρησιμοποιούμε (να καταναλώνουμε) τα προγράμματα που έχουμε στη χώρα μας, όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό. Η πολιτική βασίζεται σε μια «λογική» αναλογία μεταξύ της χρήσης του προγράμματός μας στη χώρα μας και της χρήσης του στο εξωτερικό.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην αναφορά της το Νοέμβριο 2019, επιβεβαίωσε ότι οι κανόνες για την περιαγωγή έχουν επιτύχει και σε επίπεδο χρεώσεων χοντρικής και σε επίπεδο χρεώσεων λιανικής. Έτσι, η χρήση δεδομένων αυξήθηκε πάνω από 10 φορές, όταν ταξιδεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπερτριπλασιάστηκε ο όγκος των τηλεφωνικών κλήσεων. Η αναφορά, επίσης, επισημαίνει ότι δεν προβλέπεται κάποια τροποποίηση στο άμεσο μέλλον (τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2022, που λήγει η ισχύς του Κανονισμού που ισχύει σήμερα), γιατί η ρύθμιση της χονδρικής και λιανικής αγοράς παραμένει αναγκαία.


Ο Κανονισμός για την περιαγωγή δεν ισχύει για τη χρήση, που κάνουμε από πλοία ή αεροπλάνα. Επίσης, χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε περιοχές συνόρων με τρίτες χώρες.

 

 


 Δείτε επίσης

Ψηφιακά δικαιώματα