Πυροτεχνήματα

fireworksΕίδη πυροτεχνίας είναι τα προϊόντα, που περιέχουν εκρηκτικές ύλες, ή εκρηκτικό μείγμα ουσιών και που προορίζονται να παράγουν θερμότητα, φως, ήχο, αέρια ή καπνό, ή ένα συνδυασμό των προαναφερόμενων εφέ. Τα πυροτεχνήματα είναι είδος πυροτεχνουργίας, τα οποία έχουν σκοπό τη διασκέδαση και μόνον.

Τα πυροτεχνήματα μπορεί να θέσουν τους καταναλωτές, σε μεγάλο κίνδυνο. Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, θρηνούμε θύματα πυροτεχνουργημάτων. Πάσχα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, με τραυματισμούς, ακρωτηριασμούς ακόμα και θανάτους.

Η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, θεσπίζουν κανόνες, που αποσκοπούν, στην ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών πυροτεχνίας, στην εσωτερική αγορά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται, συγχρόνως, η προστασία της ανθρώπινης υγείας, της δημόσιας ασφάλειας και η προστασία και η ασφάλεια των καταναλωτών, σε υψηλό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, καθιερώνουν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα είδη πυροτεχνίας, προκειμένου να διατίθενται στην αγορά.

Από τη νομοθεσία, εξαιρούνται τα πυροτεχνήματα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί, προς ιδία χρήση του εγκατεστημένου, στην Ελλάδα, κατασκευαστή, παραμένουν, στην επικράτεια και έχουν εγκριθεί, για χρήση αποκλειστικά στην Ελλάδα καθώς και πυρομαχικά, είδη πυροτεχνίας που δεν προορίζονται για εμπορική χρήση, είδη πυροτεχνίας για την αεροναυπηγική βιομηχανία κ.λπ.

Τα πυροτεχνουργήματα χωρίζονται, στις παρακάτω κατηγορίες:
1. Πυροτεχνήματα:

 • κατηγορία F1: πυροτεχνήματα, που ενέχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο και αμελητέο επίπεδο θορύβου και τα οποία προορίζονται, για χρήση, σε περιορισμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των πυροτεχνημάτων, που προορίζονται, για χρήση εντός των κατοικιών.
 • κατηγορία F2: πυροτεχνήματα, που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο και χαμηλό επίπεδο θορύβου και προορίζονται, για υπαίθρια χρήση, σε σαφώς οριοθετημένες περιοχές.
 • κατηγορία F3: πυροτεχνήματα, που ενέχουν μέτριο κίνδυνο, προορίζονται, για εξωτερική χρήση, σε μεγάλες υπαίθριες εκτάσεις και το επίπεδο θορύβου τους δεν είναι επιβλαβές, για την υγεία του ανθρώπου.
 • κατηγορία F4: πυροτεχνήματα, που ενέχουν υψηλό κίνδυνο, προορίζονται, για χρήση, μόνον από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις (κοινώς γνωστά ως «πυροτεχνήματα για επαγγελματική χρήση») και το επίπεδο θορύβου τους δεν είναι επιβλαβές, για την υγεία του ανθρώπου.

2. Είδη πυροτεχνίας για το θέατρο:

 • κατηγορία Τ1: είδη πυροτεχνίας, για χρήση επί σκηνής, που ενέχουν περιορισμένο κίνδυνο.
 • κατηγορία Τ2: είδη πυροτεχνίας, για χρήση επί σκηνής, που προορίζονται, για χρήση, μόνον από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις.

3. Άλλα είδη πυροτεχνίας:

 • κατηγορία P1: είδη πυροτεχνίας, εκτός των πυροτεχνημάτων και των ειδών πυροτεχνίας, για το θέατρο, που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο.
 • κατηγορία P2: είδη πυροτεχνίας, εκτός των πυροτεχνημάτων και των ειδών πυροτεχνίας, για το θέατρο, που προορίζονται, για χειρισμό, ή χρήση μόνον από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις.

Οι ειδικοί (άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις) πρέπει να κατέχουν άδεια τεχνίτη καύσης πυροτεχνημάτων, προκειμένου να χειρίζονται, ή να χρησιμοποιούν πυροτεχνήματα κατηγοριών F4, Τ2 και Ρ2.

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι, τα είδη πυροτεχνίας, που διαθέτουν, στην αγορά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της νομοθεσίας.

Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τεχνικό φάκελο και μεριμνούν, για τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Όταν η συμμόρφωση είδους πυροτεχνίας, με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, αποδεικνύεται με την εν λόγω διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε. και θέτουν τη σήμανση CE. Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε. επί δέκα έτη, από τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας, στην αγορά.

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα είδη πυροτεχνίας φέρουν εμφανώς, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, τη σωστή επισήμανση, στην ελληνική γλώσσα. Η ανωτέρω επισήμανση είναι σαφής, κατανοητή και εύληπτη. Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας περιλαμβάνει τουλάχιστον:

 • το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία, ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά, στη συσκευασία του είδους πυροτεχνίας, ή σε έγγραφο, που το συνοδεύει. Η διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας, με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα,
 • τις πληροφορίες, σχετικά με τον κατασκευαστή και τον εισαγωγέα, εάν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος, στην Ε.Ε.
 • την ονομασία και τον τύπο του είδους πυροτεχνίας, τον αριθμό καταχώρισής του και τον αριθμό προϊόντος, παρτίδας, ή σειράς, τα ελάχιστα όρια ηλικίας, τη σχετική κατηγορία και τις οδηγίες χρήσης, το έτος παραγωγής, για τα πυροτεχνήματα των κατηγοριών F3 και F4 και, κατά περίπτωση, την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας, το καθαρό βάρος της συνολικής περιεχόμενης εκρηκτικής ύλης (NEC).

Τα πυροτεχνήματα παρέχουν, επίσης, τις εξής ελάχιστες πληροφορίες:
Κατηγορία F1: κατά περίπτωση: «μόνο για υπαίθρια χρήση» και ελάχιστη απόσταση ασφαλείας.
Κατηγορία F2: «μόνο για υπαίθρια χρήση» και, κατά περίπτωση, ελάχιστη απόσταση/ ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας.
Κατηγορία F3: «μόνο για υπαίθρια χρήση» και ελάχιστη απόσταση/ ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας.
Κατηγορία F4: «μόνο για χρήση από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις» και ελάχιστη απόσταση/ ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας.

Τέλος, τα είδη πυροτεχνίας, για το θέατρο, παρέχουν τις εξής ελάχιστες πληροφορίες :
Κατηγορία Τ1: κατά περίπτωση: «μόνον για υπαίθρια χρήση» και ελάχιστη απόσταση ασφαλείας/ ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας.
Κατηγορία Τ2: «μόνο για χρήση από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις» και ελάχιστη απόσταση/ ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας.

Οι τύποι και οι κατηγορίες των ειδών πυροτεχνίας, έχουν συνδεθεί, με συγκεκριμένα όρια ηλικίας. Όταν κάποιος καταναλωτής είναι κάτω, από τα όρια αυτά, δε μπορεί να αγοράσει το συγκεκριμένο είδος πυροτεχνίας:
1. Πυροτεχνήματα

 • Κατηγορία F1: 14 ετών υπό την εποπτεία ενηλίκου
 • Κατηγορία F2: 18 ετών
 • Κατηγορία F3: 18 ετών

2. Είδη πυροτεχνίας:

 • Κατηγορία Τ1 και Ρ1: 18 ετών

Όλες οι άλλες κατηγορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται, μόνο από ειδικούς.

Συμβουλές προς καταναλωτές

 • Αγοράζουμε, πάντοτε, τα πυροτεχνουργήματα, σύμφωνα με την ηλικία και τις γνώσεις μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι παίζουμε την υγεία και τη ζωή μας «κορώνα – γράμματα».
 • Διαβάζουμε, προσεκτικά, τις οδηγίες χρήσης.
 • Αγοράζουμε μόνον πυροτεχνουργήματα, που φέρουν το σήμα CE.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κανένα πυροτέχνημα δεν είναι παιχνίδι.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., στο γνωστό τηλέφωνα 2310 233333.