Μόνωση

kepka monosiΌταν χτίζεται το σπίτι μας, απαιτούμε να μονωθούν οι τοίχοι. Ακόμα και σε πολυκατοικίες, ζητάμε, από τον εργολάβο, να μας πληροφορήσει, για τη μόνωση και ζητάμε να χρησιμοποιηθούν, είτε ειδικά υλικά, είτε ειδικές κατασκευές.

  • Οι εξωτερικοί τοίχοι πρέπει να είναι "διπλοί", να έχουν κενό, με μονωτικό υλικό, ανάμεσα. Αυτό διασφαλίζεται, είτε με διπλό τοίχο, είτε με ειδικά τούβλα.
  • Χρησιμοποιούμε διπλά τζάμια, στις εξωτερικές πόρτες.
  • Μονώνουμε τις δεξαμενές ζεστού νερού.
  • Τοποθετούμε αυτοκόλλητες ταινίες, γύρω από τα εξωτερικά παράθυρα και τις πόρτες μας. Υπάρχουν ειδικές ταινίες, που εμποδίζουν τον κρύο αέρα να εισβάλλει, στο σπίτι μας.
  • Τυλίγουμε τους σωλήνες παροχής νερού, με μονωτικά υλικά.
  • Εάν έχουμε κελάρι, στο σπίτι μας, πρέπει να μονώσουμε το πάτωμά μας.
  • Εάν έχουμε σοφίτα, μονώνουμε το πάτωμά της.
  • Μονώνουμε τις στέγες μας.
  • Στις πολυκατοικίες, φροντίζουμε και ελέγχουμε τη μόνωση στη σκεπή, την πιλοτή, το λέβητα και τις εξωτερικές σωληνώσεις της κεντρικής θέρμανσης.