Αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας

mo 009Με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, μας δίνεται η ευκαιρία να επιλέξουμε,απλά και ανέξοδα,την εταιρεία που θα προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο στο σπίτι μας. Η δυνατότητα επιλογής αφορά μόνο στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου και όχι στην επιλογή του δικτύου διανομής με το οποίο συνδεόμαστε..

Μεγάλη προσοχή απαιτείται στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δηλαδή στις χρεώσεις ΑΔΜΗΕ- Σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ- Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ΥΚΩ- Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας, ΕΤΜΕΑΡ- Χρεώσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ο.Τ.Σ. - Οριακή Τιμή Συστήματος, δημοτικά τέλη, χρεώσεις ΕΡΤ, ΦΠΑ κ.λπ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για μια σωστή επιλογή Προμηθευτή είναι να γνωρίζουμε, μεταξύ άλλων, ποια είναι η οικονομικά πλέον συμφέρουσα προσφορά για εμάς.

Εκπρόσωποι/Πωλητές των νέων Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας είναι πιθανόν να μας προσεγγίσουν, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω επίσκεψης στο χώρο μας, ή ακόμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ενημερώνει κατάλληλα όλους τους καταναλωτές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λάβουν την πιο συμφέρουσα για αυτούς απόφαση για πιθανή αλλαγή Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την επαφή τους με εκπρόσωπο των εταιρειών Προμήθειας, που έχουν αδειοδοτηθεί από το ΥΠΕΚΑ.

Πριν, λοιπόν, αποφασίσουμε την αλλαγή παρόχου, πρέπει να επισκεφτούμε την ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. και να διαβάσουμε με προσοχή:

 

 


 Δείτε επίσης

Ενέργεια