Δικαίωμα στη σωστή ενημέρωση και επιλογή

ns 015Το Δίκαιο Καταναλωή προβλέπει οτι ο καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει πλήρη  και κατανοητή ενημέρωση και πληροφόρηση, πριν αγοράσει ενα αγαθό. Η σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση βοηθάει τον καταναλωτή να επιλέξει το σωστό για εκείνον προϊόν ή την σωστή υπηρεσία. 

Δυστυχώς, αρκετές έρευνες, μελέτες, αλλά και αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων καθώς και του ευρωπαϊκού δικαστηρίου δείχνουν ότι πολλές επιχειρήσεις, πολλοί πωλητές, πολλοί προμηθευτές, δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους να παρέχουν συγκεκριμένη, ξεκάθαρη, κατανοητή πληροφόρηση στους καταναλωτές, πριν την υπογραφή μιας σύμβασης. Επίσης, οι καταναλωτές αγοράζουμε όλο και περισσότερο υπηρεσίες και προϊόντα, μέσω διαδικτύου και ειδικά μέσω πλατφορμών. Πλατφόρμα είναι η «επιγραμμική αγορά δηλαδή η υπηρεσία η οποία χρησιμοποιεί λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου ιστότοπου, μέρους ιστότοπου, ή εφαρμογής, το οποίο χειρίζεται έμπορος, ή άλλος εξ ονόματος του εμπόρου και η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις, με άλλους εμπόρους ή καταναλωτές».

Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις πληροφόρησης, καθώς και κυρώσεις σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται οι παραγωγοί, πωλητές, οι έμποροι κτλ. με τις απαιτήσεις πληροφόρησης προς τους καταναλωτές.

Στο Ν.2251/1994  στα άρθρα 3-4 περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης των καταναλωτών. 

 

 


 Δείτε επίσης

Δικαιώματα καταναλωτών