Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών

con15Οι καταναλωτές έχουμε δικαιώματα. Δικαιώματα που έχουν θεσμοθετηθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Συνήθως, μιλάμε για το κεκτημένο των καταναλωτών , δηλαδή για τα κατοχυρωμένα δικαιώματα μας μέσω νομοθεσίας. Όταν λοιπόν μιλάμε για την νομοθετική κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας εννοούμε το Δίκαιο Καταναλωτή.

Το Δίκαιο Καταναλωτή αποτελείται από πολλούς και διαφορετικούς κανόνες. Αυτοί οι κανόνες βοηθούν τους καταναλωτές να κάνουν σωστές και καλά πληροφορημένες επιλογές. Επιτρέπουν να αυξάνεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ,στην αγορά και να αποφεύγονται διαφωνίες και διαφορές ανάμεσα στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις ή ακόμη και κυρώσεις.

Η εφαρμογή του Δικαίου του Καταναλωτή δε μπορεί να περιοριστεί ,ούτε να εξαιρεθεί οποιαδήποτε επιχείρηση από την εφαρμογή του.Σύμφωνα με το δίκαιο Καταναλωτή, Καταναλωτής είναι το φυσικό πρόσωπο που αγοράζει ένα προϊόν, που δε θα το χρησιμοποιήσει ,για επαγγελματικό σκοπό, αλλά μόνο για προσωπικό σκοπό. Το Δίκαιο του Καταναλωτή προβλέπει:

 

 


 Δείτε επίσης

Δικαιώματα καταναλωτών