Εγγυήσεις αγαθών

dig17Η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία επιβάλλουν ότι ο πωλητής έχει ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή, εάν του πωλήσει ελαττωματικό προϊόν :

 • Ευθύνη, μόνο, για ελαττώματα που υπάρχουν κατά την παράδοση των αγαθών.
 • Ευθύνη, μόνο, για ελαττώματα που εμφανίζονται εντός 2 ετών, από την παράδοση των αγαθών (περίοδος νομικής εγγύησης).

Ελάττωμα δε σημαίνει μόνο ότι το προϊόν δε λειτουργεί. Σημαίνει επίσης ότι το προϊόν που παραδόθηκε είναι διαφορετικό από το προϊόν που υποσχέθηκε ο έμπορος ότι θα παραδώσει στον καταναλωτή. Δηλαδή το αγαθό δε συμμορφώνεται με τη σύμβαση. Η συμμόρφωση ενός προϊόντος με τη σύμβαση θεωρείται δεδομένη, εφόσον το προϊόν :

 • Συμφωνεί με την περιγραφή του, που έδωσε ο πωλητής.
 • Εκπληρώνει κάθε ειδικό σκοπό ,για τον οποίο ο καταναλωτής το αγόρασε και τον οποίο έκανε γνωστό στον έμπορο , ο οποίος συμφώνησε ότι το προϊόν μπορεί να εκπληρώσει αυτόν τον σκοπό.
 • Εκπληρώνει τους σκοπούς ,για τους οποίους τα αγαθά ιδίου τύπου συνήθως χρησιμοποιούνται.
 • Έχει την ποιότητα και τη λειτουργία που είναι φυσιολογική για αγαθά ιδίου τύπου και τις οποίες ο καταναλωτής ,λογικά, περιμένει δεδομένης της φύσης των αγαθών και των δημοσίων ισχυρισμών που έγιναν για τα χαρακτηριστικά των αγαθών.

Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την έλλειψη συμμόρφωσης μόνο εφόσον αυτή υπήρχε τη στιγμή της παράδοσης. Εάν η έλλειψη συμμόρφωσης παρουσιάστηκε τους πρώτους 6 μήνες από την παράδοση, θεωρείται ότι η έλλειψη συμμόρφωσης υπήρχε από την πρώτη στιγμή. Το βάρος απόδειξης πέφτει στον έμπορο. Μετά από 1 χρόνο, το βάρος της απόδειξης πέφτει στον καταναλωτή.

Υπάρχουν 2 είδη εγγυήσεων:

 • Νομική εγγύηση : Δίνει υποχρεωτικά δικαιώματα που προκύπτουν από την Οδηγία της Ε.Ε . Ισχύει για όλες τις χώρες της Ε.Ε.
 • Εμπορική Εγγύηση: Δίνει επιπλέον δικαιώματα, καλύτερη προστασία. Δίνεται από τον πωλητή ή τον παραγωγό ,είτε δωρεάν ,είτε με πληρωμή. Όταν διαφημίζονται ή πωλούνται προϊόντα ,σε καταναλωτές άλλης χώρας πάντοτε γίνεται σεβαστή η προστασία του καταναλωτή που ισχύει στη χώρα του. Είναι παράνομο να προστεθεί στη σύμβαση όρος που περιορίζει ή εξαιρεί τη νομική εγγύηση.

Για τα ελαττωματικά προϊόντα ή όσα δεν έχουν τις συμφωνημένες ιδιότητες έχουμε δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης τους ,χωρίς κανένα κόστος μέσα σε δύο χρόνια από την αγορά ή την παράδοση τους. Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε τη μείωση της τιμής ή εφόσον το πρόβλημα είναι ουσιώδες την επιστροφή των χρημάτων μας.

Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις:

 • Η έλλειψη συμμόρφωσης είναι αμελητέα.
 • Η αντικατάσταση επιφέρει δυσανάλογο κόστος στον έμπορο(πχ αυτοκίνητο).
 • Κάποια ειδικά αγαθά πχ νερό, ενέργεια.

Ο έμπορος δεν επιτρέπεται να:

 • Επιβάλλει οποιοδήποτε κόστος στον καταναλωτή για την υλοποίηση των 4 επανορθώσεων.
 • Ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση από τον καταναλωτή γιατί αυτός χρησιμοποίησε τα συγκεκριμένα αγαθά.
 • Παραπέμψει το παράπονο του καταναλωτή στον εισαγωγέα ,στο διανομέα ή στον παραγωγό. Ο πωλητής μπορεί να αποζημιωθεί από οποιονδήποτε άλλο εταίρο στην εφοδιαστική αλυσίδα που είναι υπεύθυνος για την έλλειψη συμμόρφωσης.

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να παρέχει ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη για καινούρια καταναλωτικά αγαθά για τουλάχιστον δύο χρόνια από την παράδοση τους.

 

 


 Δείτε επίσης

Δικαιώματα καταναλωτών