Σήμανση τροφίμων

018Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει θεσπίσει με τον Κανονισμό 1169/2011, κανόνες σήμανσης, για τα τρόφιμα, με σκοπό να βοηθήσει όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές να γνωρίζουν τι αγοράζουν. Οι κανόνες αποσκοπούν, στη διασφάλιση ολοκληρωμένης ενημέρωσης των καταναλωτών, για τα προϊόντα διατροφής, που αγοράζουν.

Τους κανόνες σήμανσης των τροφίμων μπορούμε να βρούμε εδώ και εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - B-1049 Βρυξέλλες