Πρόσθετα τροφίμων

010Τα πρόσθετα είναι ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους, όπως είναι η συντήρηση, ο χρωματισμός, η γλύκανση κ.λπ., κατά την παρασκευή των τροφίμων. Τα πρόσθετα μπορεί να χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους. Η νομοθεσία της ΕΕ προσδιορίζει 26 «τεχνολογικούς σκοπούς»:

  • Χρωστικές
  • Συντηρητικά
  • Αντιοξειδωτικά
  • Βελτιωτικά αλεύρων, γλυκαντικά, σταθεροποιητές κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Ε.Τ. - Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων

 

 


 Δείτε επίσης

Διατροφή