Αντιπαράθεση Ε.Ε. και Η.Π.Α. για τους Γ.Τ.Ο.

Στην πρώτη περίπτωση, τροποποιημένο καλαμπόκι, μόλυνε ένα σιλό με σόγια, αξίας 2.7 εκατομμυρίων δολαρίων. Στη δεύτερη περίπτωση, γουρούνια, στα οποία είχε χορηγηθεί, πειραματικά, μεγάλη δόση αυξητικής ορμόνης, πωλήθηκαν, χωρίς η κυβέρνηση να λάβει γνώση ή να δώσει την έγκρισή της.

Είναι, επομένως, επείγον και η Ευρώπη και οι Η.Π.Α. να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν υποχρεωτικούς ελέγχους, πριν εισαχθεί ο κάθε Γενετικά Τροποποιημένος Οργανισμός στην αγορά.

Επίσης, στη σήμανση πρέπει, υποχρεωτικά, να αναγράφονται όλα τα συστατικά ενός προϊόντος.

Αυτό πρέπει να ισχύει και για τη σήμανση των παραγώγων και των ζωικών τροφών. Η ακριβής και αυστηρή σήμανση απαιτεί πλήρη ανιχνευσιμότητα των Γ.Τ.Ο., σε ολόκληρη την αλυσίδα, από την παραγωγή, στην προώθηση και στη διάθεση ενός προϊόντος.

Η Ευρώπη έχει, ήδη, υιοθετήσει ένα μεγάλο μέρος του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου για τους Γ.Τ.Ο., αλλά οι Η.Π.Α. έχουν προσφύγει, εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Καλούμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να μη δικαιώσει τις Η.Π.Α., όσον αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης ή τη σήμανση και ανιχνευσιμότητα των Γ.Τ.Ο. Οι Καταναλωτές, ανά την υφήλιο, έχουν το δικαίωμα να αποδέχονται ή να απορρίπτουν νέες τεχνολογίες, σχετικές με τη διατροφή τους, βασιζόμενοι στην ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Πηγή: TACD
Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2003

 

 


 Δείτε επίσης

Διατροφή