Οι Καταναλωτές λένε ΟΧΙ στους Γ.Τ.Ο.

Η Διεθνής των Καταναλωτών, πιστεύει ότι η φωνή των Καταναλωτών δεν εισακούγεται, ενώ οι Γ.Τ. σπόροι, καλλιέργειες και τροφές εισάγονται, ταχύτατα στην αγορά, συχνά με ελάχιστους κανόνες. Τώρα είναι η στιγμή, που οι Καταναλωτές, παγκόσμια, θα πιέσουν τις Κυβερνήσεις τους να δράσουν προς όφελος των Καταναλωτών, να περιορίσουν την αύξηση των Γ.Τ. καλλιεργειών και τροφίμων, να θεσμοθετήσουν για τα Γ.Τ. προϊόντα, που, ήδη κυκλοφορούν, στην αγορά.

Οι χώρες, όπου υφίστανται Γ.Τ. καλλιέργειες είναι λίγες. Το 2003, το 63% των Γ.Τ. καλλιεργειών, παγκόσμια, βρισκόταν, στις Η.Π.Α., το 21% στην Αργεντινή, το 6% στον Καναδά, το 4% στη Βραζιλία, το 4% στην Κίνα και το 1% στη Νότιο Αφρική. Διενεργούνται συστηματικές εκστρατείες, από επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την έδρα τους στις Η.Π.Α. Αυτές οι εκστρατείες χρηματοδοτούνται, από την Κυβέρνηση των Η.Π.Α. και στοχεύουν στη διάδοση των Γ.Τ. σπόρων και καλλιεργειών, σε άλλες χώρες ή περιοχές.

Την ίδια στιγμή, υπήρξε σημαντική αντίδραση των Ευρωπαίων Καταναλωτών, για την εισαγωγή των Γ.Τ. τροφίμων, μέχρι την υπογραφή συμφωνίας, για τους όρους εισαγωγής τους. Αλλά, ακόμα και τώρα, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και πολλές αγροτικές ενώσεις αντιτίθενται, στην εισαγωγή, των Γ.Τ. σπόρων και καλλιεργειών.

Η Διεθνής των Καταναλωτών σκοπεύει να ενσωματώσει, στην εκστρατεία της, την αντίθεση, στους Γ.Τ.Ο., Κυβερνήσεων και λοιπών φορέων. Η εκστρατεία της Διεθνούς των Καταναλωτών, εκτός από τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, θα εστιαστεί, στην ασφάλεια των τροφίμων, στη θεσμοθέτηση κανόνων, που θα βασίζονται στην αρχή της πρόληψης, στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, κυρίως στους φτωχούς Καταναλωτές και τους μικροαγρότες.

Η Διεθνής των Καταναλωτών κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας:

 • Ερεύνησε, έγραψε και δημοσίευσε θέματα, για τους Γ.Τ.Ο. και τις απαιτήσεις των Καταναλωτών.
 • Μίλησε, καθαρά, για τις επιφυλάξεις της, για τις πιθανές επιπτώσεις των Γ.Τ.Ο. στην ασφάλεια των τροφίμων και απαίτησε πλήρη σήμανση, ανιχνευσιμότητα και εφαρμογή της ευθύνης των παραγωγών, κάθε φορά, που συμμετέχει σε κάποιο φορέα, υπεύθυνο για αυτές τις πολιτικές.
 • Ενήργησε, ως εκπρόσωπος των Καταναλωτών, κάνοντας, παγκοσμίως, γνωστούς τους φόβους και τους προβληματισμούς τους.
 • Συντόνισε την αντίσταση των Καταναλωτών, στην πρακτική των Η.Π.Α. να στέλνουν Γ.Τ. σοδιές, ως ανθρωπιστική βοήθεια, στη Νότια Αφρική.
 • Ένωσε τη φωνή της, με άλλες οργανώσεις, για να καταρριφθεί ο μύθος ότι η βιοτεχνολογία αποτελεί τη λύση του προβλήματος της πείνας, στην Αφρική και αλλού.
 • Μίλησε, δίκαια και καθαρά, εναντίον της κυριαρχίας των μεγάλων πολυεθνικών, όπως η Monsanto, πάνω στη βιοτεχνολογία και τον κίνδυνο του ελέγχου της τροφικής αλυσίδας, από μονοπώλια ή ολιγοπώλια.

Η Διεθνής των Καταναλωτών αναγνωρίζει την αξία της επιστημονικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης και τις βιοτεχνολογίας, για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.

Όμως, τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας, πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους, να είναι συμβατά με τους διεθνώς συμφωνημένους κανόνες και να έχουν αποδειχθεί ωφέλιμα, πριν προσφερθούν στους Καταναλωτές. Μέχρι στιγμής, τα Γ.Τ. τρόφιμα δεν έχουν "περάσει" αυτές τις εξετάσεις. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι, πάνω από όλα, θέμα, που άπτεται της δημόσιας υγείας.

Οι Καταναλωτές και η Διεθνής των Καταναλωτών απαιτούμε να:

 • Διασφαλιστεί ότι τα Γ.Τ. τρόφιμα σημαίνονται, οπωσδήποτε, όταν περιέχεται, στα συστατικά τους, ποσοστό Γ.Τ.Ο. μεγαλύτερο του 0,9%.
 • Διασφαλιστεί η βιοποικιλότητα, μέσω εθνικών νομοθεσιών.
 • Διασφαλιστεί το δικαίωμα των αγροτών να διατηρούν, να επαναχρησιμοποιούν και να πωλούν σπόρους.
 • Ενδυναμωθεί η αντίσταση των Καταναλωτών, στην εισαγωγή Γ.Τ. καλλιεργειών, σε χώρες, όπου αυτές δεν υφίστανται και στην εισαγωγή νέων Γ.Τ. ποικιλιών, όπως ρύζι, στάρι, καφές, παπάγια και καρπούζι.
 • Ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν οι Καταναλωτές, με βάση το δικαίωμά τους στη γνώση, για την τεχνολογία και τις επιπτώσεις της.

Πηγή: Consumers International

 

 


 Δείτε επίσης

Διατροφή