Μανιφέστο για τους Γ.Τ.Ο.

200 εκπρόσωποι, από ελεύθερες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών περιοχές και 30 Ευρωπαϊκές χώρες ζήτησαν, από τις Ευρωπαϊκές Αρχές, να προστατεύσουν τους συμβατικούς και οργανικούς σπόρους, από τη μόλυνση των Γ.Τ.Ο., να θεμελιώσουν το δικαίωμα των περιοχών να παραμένουν ελεύθερες Γ.Τ.Ο., και να επιτραπεί η συμμετοχή τους, στη διαδικασία έγκρισης των Γ.Τ.Ο. την οποία θεωρούν επιστημονικώς αμφιλεγόμενη και ότι δε βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης.

Ο Benedikt Haerlin, ο οργανωτής της διάσκεψης, από την GENET και το Γερμανικό Ίδρυμα Μελλοντικής Γεωργίας, δήλωσε: "Υπάρχει γρήγορα αναπτυσσόμενη και ασταμάτητη αντίδραση, για την καλλιέργεια των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, σε όλη την Ευρώπη. Μια νέα συμμαχία τοπικών αρχών, οργανώσεων για την προστασία της φύσης, αγροτικών ενώσεων, περιβαλλοντικών οργανισμών και οργανισμών καταναλωτών, εμφανίστηκε για να υπερασπιστεί την ελευθερία επιλογής και την αυτοδιάθεση των περιοχών".

Οι αντιπρόσωποι της Τοσκάνης ανακοίνωσαν ότι οι Υπουργοί Γεωργίας, δημιουργώντας ένα δίκτυο κυβερνήσεων περιοχών ελεύθερων Γ.Τ.Ο., θα συναντηθούν, στη Φλωρεντία της Ιταλίας, στις 4 Φεβρουαρίου, με σκοπό να δραστηριοποιηθούν, περαιτέρω, για την προστασία των πολιτών και των δικαιωμάτων τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

190 συμμετέχοντες στη Διάσκεψη προσυπέγραψαν τη "Διακήρυξη του Βερολίνου, για τις ελεύθερες Γ.Τ.Ο. περιφέρειες και τη Βιοποικιλότητα στην Ευρώπη".

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δημοσιεύει τη διακήρυξη και καλεί όλους όσους συμμετέχουν, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, να υποστηρίξουν αυτή τη διακήρυξη.

Η Γη μας, το Μέλλον μας, η Ευρώπη μας
Οι περιφέρειες της Ευρώπης έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν, από μόνες τους, τους τρόπους καλλιέργειας, διατροφής, παραγωγής και πώλησης τροφίμων καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, των γαιών τους, του πολιτισμού τους, της κληρονομιάς τους, των σπόρων τους, της αγροτικής τους ανάπτυξης, του οικονομικού μέλλοντός τους. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα να αποφασίζουν, για τη χρήση ή μη των γενετικά τροποποιημένων φυτών και ζώων, στη γεωργία και τα οικοσυστήματά τους.

Η επιλογή μας
Όλοι έχουμε το θεμελιώδες δικαίωμα να επιλέγουμε τι τρώμε. Επιλογές, που αφορούν τη χρήση του αναπαραγωγικού υλικού, δεν μπορούν να γίνουν ατομικά, εφόσον επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους, που "μοιράζονται" το περιβάλλον. Αποφάσεις, σχετικά με τη χρήση των Γ.Τ.Ο. και τη χρήση της γης μας, πρέπει να λαμβάνονται, δημοκρατικά, στις διάφορες περιφέρειες και όχι να επιβάλλονται, από μεμονωμένους αγρότες, γραφειοκράτες ή εταιρίες. Οι αποφάσεις μπορεί να είναι λανθασμένες, γι' αυτό και πρέπει να είναι ανοιχτές, σε αλλαγές και ανατροπές.

Ο σπόρος μας
Οι τοπικές ποικιλίες σπόρων, μαζί με τις παραδοσιακές ποικιλίες και την άγρια συγγενή πανίδα τους, αποτελούν θεμέλιο, για τη σύνθεση των μοναδικών γεύσεων μιας περιοχής. Αποτελεί, παράλληλα, τη βάση για περαιτέρω καινοτομίες και ανάπτυξη των σπόρων. Μια σημαντική υποχρέωση και ταυτόχρονα ένα σημαντικό δικαίωμα της χάραξης πολιτικής, σε περιφερειακό επίπεδο, είναι η προστασία και η διασφάλιση των εγχώριων και τοπικών ποικιλιών, η συνέχιση της καλλιέργειας σπόρων, που καλλιεργούνται, στο αγρόκτημα καθώς και η ενίσχυση του διαλόγου. Η αναπαραγωγή των σπόρων αποκλείει την τυχαία επιμόλυνση, από Γ.Τ.Ο. των συμβατικών, οργανικών και παραδοσιακών ποικιλιών.

Η γεωργική μας ποικιλία
Η γεωργία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του τρόπου ζωής, στις αγροτικές περιοχές. Όταν εισάγονται τεχνολογίες, όπως οι Γ.Τ.Ο., πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο κοινωνικοοικονομικός και ο πολιτιστικός αντίκτυπος. Οι περισσότερες Ευρωπαϊκές περιοχές έχουν προωθήσει την αειφόρο και οργανική καλλιέργεια και την προτεραιότητα της τοπικής εγχώριας παραγωγής, για την αγροτική τους ανάπτυξη. Όπου το δικαίωμα για καλλιέργειες ελεύθερες Γ.Τ.Ο. δεν είναι εγγυημένο, η εισαγωγή των Γ.Τ.Ο. πρέπει να αποτραπεί.

Η φυσική μας βιοποικιλότητα
Το σχήμα της Ευρώπης και της γης της, συμπεριλαμβανομένων και των "περιοχών υπό προστασία", είναι αποτέλεσμα καλλιέργειας χιλιάδων χρόνων. Ο τεράστιος πλούτος των διαφορετικών τοπίων, τα οικοσυστήματα και τα είδη πρέπει να προστατεύονται, από αυτούς, που μοιράζονται αυτή την κοινή κληρονομιά. Η διαφύλαξη της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας, από την εξάπλωση των Γ.Τ.Ο. και τη συνύπαρξή τους, με τις συμβατικές καλλιέργειες, αποτελεί βασικό στόχο.

Η ασφάλεια και η προφύλαξή μας
Η επιστήμη μπορεί να κάνει λάθος, αλλά οι Γ.Τ.Ο. δεν μπορούν να ανακληθούν, εάν "απελευθερωθούν". Από δω και πέρα, οι περιφέρειες, έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν μέτρα προφύλαξης, για τη κυκλοφορία των Γ.Τ.Ο.

Τρόφιμα και σήμανση
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δε θέλουν τα Γ.Τ. τρόφιμα. Οι τοπικές αρχές πρέπει να είναι ικανές να προστατεύσουν τη σήμανση, την ασφαλή παραγωγή τροφίμων, την οργανική παραγωγή και την ονομασία προέλευσης, σε ανταγωνιστικές τιμές. Αυτό περιλαμβάνει και την πρόσβαση, σε ελεύθερες Γ.Τ.Ο. ζωοτροφές.

Η συνύπαρξή μας
Στις περισσότερες περιπτώσεις και για τα περισσότερα είδη, δεν υπάρχει καμία ρεαλιστική περίπτωση συνύπαρξης καλλιέργειας Γ.Τ.Ο. με μη Γ.Τ. καλλιέργεια. Τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας απαιτούνται, για τις τοπικές ποικιλίες και τις άγριες συγγενικές τους ποικιλίες. Ο βαθμός προστασίας ή η τυχόν συνύπαρξή τους, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους τους, πρέπει να εκτιμηθούν και να αποφασιστούν τοπικά. Αυτό, που πρέπει να διέπει τις σχέσεις των γειτόνων και των οικονομικών εταίρων, είναι η δίκαιη και αειφόρος συνύπαρξη. Δεν πρέπει να επιβαρύνουν τις παραδοσιακές πρακτικές, ούτε τη μελλοντική ανάπτυξή τους.

Η Ευρώπη μας
Η διαφορετικότητα των περιοχών χαρακτηρίζει την ταυτότητα της Ευρώπης. Σε μια παγκόσμια οικονομία, ασφαλώς, χρειαζόμαστε κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές, στην ασφάλεια των τροφίμων, στη διαφάνεια, στην ευθύνη, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόσβαση στην αγορά. Οι πολιτικές πρέπει να σχεδιάζονται, με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν και όχι να εμποδίζουν το τοπικό και εγχώριο αυτοπροσδιορισμό των κατοίκων της Ευρώπης. Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα, τα καθήκοντα, τις ομορφιές και τις χαρές των περιφερειών μας, στην Ευρώπη.

Βερολίνο, 23 Ιανουαρίου 2005.

Πηγή: CI - Consumers' International
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη, Βερολίνο 22-23 Ιανουαρίου 2005:
(ελεύθερες από Γ.Τ.Ο. περιφέρειες, βιοποικιλία και αγροτική ανάπτυξη
Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και καλλιέργειες:
Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη απαιτεί περιφερειακή διακυβέρνηση.

Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2005

 

 


 Δείτε επίσης

Διατροφή