Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί: Τι διακυβεύεται;

Οι Γ.Τ.Ο. μπορούν να μολύνουν συμβατικές καλλιέργειες και τρόφιμα. Η Διεθνής των Καταναλωτών (C.I.) έχει ξεκινήσει μία εκστρατεία, για πιο αυστηρούς κανόνες, ώστε να διασφαλιστεί ότι και οι Καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Πολλοί Καταναλωτές δε γνωρίζουν ότι τρώνε τρόφιμα, με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Η Διεθνής των Καταναλωτών προσπαθεί να διασφαλίσει τη σήμανση όλων των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, σε όλες τις χώρες του πλανήτη.

Τι είναι η γενετική τροποποίηση;
Η γενετική τροποποίηση είναι μια μεγάλη αλλαγή, στην παραγωγή τροφίμων. Γονίδια μεταφέρονται μεταξύ ειδών, που δε σχετίζονται, για παράδειγμα, από ζώα, σε φυτά. Αυτή η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να "σπάσουν" τα όρια, που υπήρχαν, για εκατομμύρια χρόνια, μεταξύ των ειδών.

Η γενετική τροποποίηση είναι μία σημαντική αλλαγή, στις υπάρχουσες συμβατικές τεχνικές, για την ανάπτυξη φυτών.

Οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες αναπτύσσονται, από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και προωθούνται, επιθετικά, από εταιρείες βιοτεχνολογίας. Οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες δεν είναι το θαύμα, που αυτές οι εταιρείες ισχυρίζονται πως είναι. Μέχρι τώρα, Καταναλωτές και αγρότες, με μικρά τεμάχια, δεν έχουν δει οφέλη, από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Στο μέλλον, ίσως, υπάρξουν κάποια.

Συνειδητοποιημένη επιλογή:
Θέλουμε να δούμε την ετικέτα!

Οι Καταναλωτές έχουν δικαίωμα, στην ενημέρωση. Δημοσκοπήσεις, σε πολλές χώρες, έδειξαν ότι οι Γ.Τ.Ο. απασχολούν την πλειοψηφία των Καταναλωτών. Η σήμανση των Γ.Τ.Ο. παρέχει πληροφορίες, που δίνουν τη δυνατότητα, στους Καταναλωτές, να κάνουν την επιλογή τους, βασιζόμενοι, είτε στην ασφάλεια, είτε σε άλλες ανησυχίες τους.

Περισσότερες από 40 χώρες έχουν κάποιας μορφής υποχρεωτική σήμανση, για τους Γ.Τ.Ο. Παρόλα αυτά, οι 3 βασικές χώρες παραγωγής γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (οι Η.Π.Α, η Αργεντινή, ο Καναδάς) δεν έχουν σήμανση, για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Η πλειοψηφία των Αμερικανών, όπως δείχνει η έρευνα Rutgers, δε γνώριζαν ότι γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα πωλούνταν, στα δικά τους σούπερ μάρκετ.

Είναι σημαντικό όλοι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και τα προϊόντα, όπου συμμετέχουν, ως συστατικά, να έχουν κάποιου είδους σήμανση. Πρέπει, επίσης, να θεσπιστούν κανόνες, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση των Γ.Τ.Ο., σε όλη την τροφική αλυσίδα.

Είναι το δικό μας φαγητό, ας κινητοποιηθούμε!
Ως Καταναλωτές, υπάρχουν πολλά, που μπορούμε να κάνουμε, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Απαιτούμε οι κυβερνήσεις μας να διασφαλίσουν πως όλοι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί έχουν σημανθεί. Απαιτούμε, από τις κυβερνήσεις μας, να στηρίξουν μια διεθνή εκστρατεία, για τους γενετικά τροποποιημένους και τη σήμανσή τους, ώστε όλες οι χώρες να επιβάλλουν τη σήμανση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και τροφίμων.

Είναι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ασφαλή, για βρώση;
Οι Καταναλωτές έχουν δικαίωμα, στην ασφάλεια. Επειδή δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα, σχετικά, με τις επιδράσεις των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί πρέπει να υποβάλλονται, σε ελέγχους ασφαλείας, σύμφωνα με τα υψηλότερα επιστημονικά πρότυπα και να υπόκεινται, σε αυστηρές διαδικασίες έγκρισης.

Οι εταιρείες βιοτεχνολογίας πραγματοποιούν κάποιους ελέγχους ασφαλείας, σε γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, αλλά αυτό δεν είναι μια αρκετά καλή εγγύηση, για τους Καταναλωτές. Η Monsato (εταιρεία βιοτεχνολογίας), έκρυψε επιστημονικά ευρήματα, που έδειχναν πως ποντίκια, που τρέφονταν, με γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι (ΜΟΝ863), παρουσίασαν ανωμαλίες. Η Monsato έπρεπε να είχε δημοσιοποιήσει αυτά τα αποτελέσματα, ώστε να γίνουν περαιτέρω επιστημονικές και λεπτομερείς εξετάσεις.

Οι Καταναλωτές δεν πρέπει να γίνονται πειραματόζωα. Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί δεν πρέπει να πωλούνται, στην αγορά, μέχρις ότου εγκριθούν, επίσημα και έχουν εξετασθεί, από ανεξάρτητους επιστήμονες, των οποίων η ευθύνη είναι το γενικό συμφέρον και όχι το συμφέρον των εταιρειών βιοτεχνολογίας.

Είναι το φαγητό μας, ας κινητοποιηθούμε!
Ως Καταναλωτές, υπάρχουν πολλά, που μπορούμε να κάνουμε, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας.

Απαιτούμε, από τις κυβερνήσεις μας, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί να έχουν εξετασθεί, σύμφωνα με τα υψηλότερα επιστημονικά κριτήρια, πριν πωληθούν, στην αγορά.

Εάν οι κυβερνήσεις μας δεν έχουν κάποια επίσημη διαδικασία έγκρισης, απαιτούμε να δημιουργηθεί μία αυστηρή διαδικασία, για να εκτιμήσει την ασφάλεια όλων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Εάν οι κυβερνήσεις μας καλλιεργούν, πειραματικά, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, απαιτούμε να διεξάγονται τα πειράματα, σε ένα κλειστό περιβάλλον, ώστε οι σπόροι ή η γύρη, να μην μολύνουν μη γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες.

Μόλυνση μη γενετικά τροποποιημένων τροφίμων.
Οι Καταναλωτές έχουν το δικαίωμα της επιλογής και αυτό το δικαίωμα θα τεθεί, σε κίνδυνο, αν οι κυβερνήσεις δεν αναπτύξουν ισχυρά μέτρα, για να εμποδίσουν τη μόλυνση των μη γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών.

Πώς γίνεται η μόλυνση
Γενετικά τροποποιημένη γύρη μπορεί να μεταφερθεί, σε μη γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, με τα έντομα, ή τον άνεμο. Η μόλυνση των μη γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών μπορεί, επίσης, να συμβεί, κατά τη διαδικασία της σποράς ή της μεταφοράς.

Σε χώρες, όπου οι κυβερνήσεις σχεδιάζουν να επιτρέψουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, πρέπει να ληφθούν αυστηρότατα μέτρα, τα οποία θα διασφαλίζουν την ύπαρξη, ζωνών ελευθέρων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Τα τρόφιμα, χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, δεν πρέπει να μετατραπούν, σε πολυτέλεια. Στις περισσότερες χώρες, οι παραγωγοί των μη γενετικά τροποποιημένων πληρώνουν το κόστος της μόλυνσης. Αντίθετα αυτοί, που προκαλούν τη μόλυνση, με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι, για τη μόλυνση των μη γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών. Τα τρόφιμα, χωρίς Γ.Τ.Ο., δεν πρέπει να μετατραπούν σε είδος πολυτελείας, αλλά πρέπει να παραμείνουν διαθέσιμα, για όλους τους Καταναλωτές.

Είναι η δική μας τροφή, ας κινητοποιηθούμε!
Ως καταναλωτές, υπάρχουν πολλά, που μπορούμε να κάνουμε, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας.

Ας στείλουμε επιστολή, στα σούπερ-μάρκετ της γειτονιάς μας, απαιτώντας να μην πωλούν γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.

Απαιτούμε, από τις κυβερνήσεις μας, να επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες, για να εμποδίσουν τη μόλυνση των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών και να επιτρέψουν την ύπαρξη ζωνών ελεύθερων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Απαιτούμε, από τις κυβερνήσεις μας, να αναγκάσουν αυτούς, που προκαλούν τη μόλυνση να πληρώσουν το κόστος της μόλυνσης. Απαιτούμε, από τις κυβερνήσεις μας να υπογράψουν και να δράσουν, με βάση το Πρωτόκολλο Βιοασφάλειας.

Οι Καταναλωτές λέμε ΟΧΙ στους Γ.Τ.Ο.
Γιατί:
Δε θέλουμε να γίνουμε πειραματόζωα.
Δε θέλουμε να γίνουμε θύματα.
ολιγοπωλίων και μονοπωλίων.

Δε θέλουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Πηγή: CI
Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Ιανουαρίου 2006

 

 


 Δείτε επίσης

Διατροφή