Οι τελευταίες εξελίξεις για την Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια

fo_107.jpgΤην Τετάρτη 21 Μαρτίου 2001, αποκαλύφθηκε ότι πέντε άνθρωποι στην αγγλική πόλη Leicester πέθαναν, τρώγοντας κρέας προερχόμενο από ζώα με Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια.

Οι Αρχές Υγιεινής της πόλης μελέτησαν τις διατροφικές και αγοραστικές συνήθειες των θυμάτων. Ανακάλυψαν ότι κατανάλωναν βοδινό κρέας από δύο κρεοπωλεία, που διέθεταν μικρά σφαγεία, στα οποία ακολουθούσαν τον παραδοσιακό τρόπο αφαίρεσης του μυαλού των ζώων: χρησιμοποιούσαν τα ίδια εργαλεία και για την αφαίρεση του μυαλού και για τον διαχωρισμό του κρέατος από το σκελετό του ζώου.
Μετά από αυτό, την Τρίτη 24 Απριλίου 2001, το Συμβούλιο της Ε.Ε. για την Αγροτική Πολιτική συζήτησε αν θα πρέπει να παραταθεί η απαγόρευση της χρήσης ζωικών πρωτεϊνών στην διατροφή ζώων. Σημειωτέον ότι η απα-γόρευση αυτή ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2001. Το Συμβούλιο φάνηκε να επικροτεί την πρόταση για παράτασή της. Αναμένουμε την απόφαση.

Περισσότερες από 60 ήταν οι αποφάσεις που πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αφορούν την αντιμετώπιση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας. Την Πέμπτη 3 Μαϊου 2001 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκριναν, με την διαδικασία της συναπόφασης, έναν ενιαίο Κανονισμό για την πρό-ληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη των μεταδιδόμενων σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών. Πρόκειται για μια συνολική πρόταση για την κτηνοτροφία, που προστατεύει την δημόσια υγεία και συγκεντρώνει, για πρώτη φορά, σε έναν ενιαίο Κανονισμό, όλα τα μέτρα, που έχουν κατά καιρούς υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι αποφάσεις, πριν ενσωματωθούν στον Νέο κανονισμό, ανανεώθηκαν σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές επιταγές και τα διεθνή πρότυπα.

πηγή: ΒEUC

 

 


 Δείτε επίσης

Διατροφή