Ασφάλεια τροφίμων

001Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και ιδίως από το τέλος της δεκαετίας του 1980, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει εκτεταμένη συλλογή νομοθεσίας για την υποστήριξη της δημιουργίας ενιαίας αγοράς για τα τρόφιμα εντός της Ένωσης. Η νομοθεσία αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση ελάχιστων κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, την καλή μεταχείριση των ζώων και την υγεία των ζώων και των φυτών σε ολόκληρη την Ένωση.Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ενσωματώνεται μέσα στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών-μελών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Στην Ελλάδα, ισχύει όλη η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων. Φορέας υπεύθυνος για την ασφάλεια των τροφίμων, ειναι ο Εθνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Τα θέματα της  ασφάλειας τροφίμων είναι ανεξάντλητα. Υπάρχουν συμβουλές, οδηγίες, συνθήκες ασφάλειας που πρέπει να τηρούμε όταν μαγειρεύουμε και τρώμε στο σπίτι, όταν διοργανώνουμε πικ- νικ ή δεξίωση, όταν τρώμε έξω από το σπίτι, όταν ψωνίζουμε τρόφιμα, όταν ακολουθούμε μία γιορτινή διατροφή (π.χ Χριστούγεννα) κ.λπ.