Ισχυρισμοί (διατροφικοί και υγείας) στα τρόφιμα

 • 003«Υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες»
 • «Χωρίς λιπαρά»
 • «Light»
 • «Χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρα»

Τις παραπάνω εκφράσεις διαβάζουμε στις συσκευασίες των τροφίμων, σε διαφημίσεις κλπ. και είναι διατροφικοί ισχυρισμοί. «Διατροφικός ισχυρισμός» ή «Ισχυρισμός διατροφής» είναι κάθε ισχυρισμός που δηλώνει, υπονοεί. ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένα τρόφιμο διαθέτει ιδιαίτερες ευεργετικές θρεπτικές ιδιότητες, λόγω:

 1. της ενέργειας (θερμιδικής αξίας) που
  • παρέχει,
  • παρέχει σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό, ή
  • δεν παρέχει, ή /και
 2. των θρεπτικών και άλλων ουσιών που
  • περιέχει
  • παρέχει σε μειωμένη αυξημένο ποσοστό
  • δεν παρέχει
 • «Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της υγείας των οστών».
 • «Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική ανάπτυξη των οστών των παιδιών»

Τις παραπάνω εκφράσεις διαβάζουμε στις συσκευασίες των τροφίμων, σε διαφημίσεις, κλπ. και είναι ισχυρισμοί υγείας. «Ισχυρισμοί υγείας»: Κάθε ισχυρισμός που δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ μιας κατηγορίας τροφίμων, ενός τροφίμου ή ενός συστατικού του και της υγείας.


Οι ισχυρισμοί διατροφής που επιτρέπονται να περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του Κανονισμού 1924/2006 και πρέπει να πληρούν τους όρους που θέτει αυτός ο Κανονισμός. Οι ισχυρισμοί υγείας που μπορούν να χρησιμοποιούνται περιλαμβάνονται στο Ενωσιακό Μητρώο και στο παράρτημα του Κανονισμού 432/2012. Οι Ενώσεις Καταναλωτών παλεύουμε χρόνια για την απαγόρευση ισχυρισμών, που δεν ήταν τεκμηριωμένοι και παραπλανούσαν τους καταναλωτές. Έτσι όταν εκδόθηκε ο Κανονισμός 1924/2006 πανηγυρίσαμε. Όμως ήταν πραγματική η νίκη μας; Ας διαβάσουμε εδώ και εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Ε.Τ. - Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.