Διαφάνεια και πολιτικές βιωσιμότητας επιχειρήσεων

Η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα, για τις Χρηματοοικονομικές Αναφορές (EFRAG), στην οποία η BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών συμμετέχει, ανακοίνωσε το πρώτο σχέδιο προτύπων, για την αναφορά βιωσιμότητας, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι υποχρεωτική, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό, για τους καταναλωτές, καθώς οι επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να δημοσιεύουν κατανοητές και συγκρίσιμες πληροφορίες, για τις πολιτικές βιωσιμότητας, που ακολουθούν, από την προστασία του περιβάλλοντος, μέχρι το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Έτσι, θα βοηθηθούν επενδυτές και καταναλωτές να επενδύσουν και να αγοράσουν, με πιο βιώσιμο τρόπο, ώστε να συνεισφέρουν, στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν και τα πρότυπα υποβαθμίστηκαν, κατά τη διαδικασία σχεδιασμού τους, εξαιτίας του lobby της βιομηχανίας, αποτελούν, ακόμα, μια μεγάλη βελτίωση της σημερινής κατάστασης, που οι επιχειρήσεις γλυτώνουν τις επιπτώσεις του πράσινου ξεπλύματος των μη βιώσιμων πολιτικών τους.

Η κ. Μονίκ Γκογιένς, Γενική Διευθύντρια της BEUC, σχολίασε: «Αυτά τα πρότυπα μπορούν να καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμιο παράδειγμα διαφάνειας των πολιτικών βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Έτσι, θα είναι ευκολότερο, για τους καταναλωτές, να διακρίνουν ποιος εφαρμόζει πραγματικά βιώσιμες πολιτικές και ποιος όχι. Αυτή η αντίληψη θα τους επιτρέψει να κάνουν πιο βιώσιμες αγορές και επενδύσεις. Ζητάμε, λοιπόν, από τα Ευρωπαϊκά Όργανα και τα κράτη-μέλη να θεσμοθετήσουν φιλόδοξα πρότυπα, χωρίς καθυστέρηση. Δεν πρέπει να μειωθούν η αυστηρότητα και η πληρότητα των προτύπων».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει και πιθανό να τροποποιήσει τα σχέδια των προτύπων, πριν τα καταθέσει, σε δημόσια διαβούλευση, την άνοιξη του 2023. Η Επιτροπή θα συμβουλευτεί αρκετά Ευρωπαϊκά Όργανα καθώς και τα κράτη-μέλη. Τα πρότυπα θα εφαρμοστούν το 2024, για τις μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις και τα επόμενα χρόνια για τις μικρότερες και/ή τις μη εισηγμένες.