Χρεώσεις διεθνών κλήσεων εντός της Ε.Ε.

Το 2017 καταργήθηκαν οι χρεώσεις περιαγωγής, δηλαδή οι χρεώσεις που επέβαλαν οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για επικοινωνίες καταναλωτών με τη χώρα τους, όταν βρίσκονταν εκτός συνόρων της χώρας τους.  Όμως το πρόβλημα με τις διεθνείς κλήσεις δεν επιλύθηκε.

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών επιβάλουν χρεώσεις στις επικοινωνίες των καταναλωτών, από τη χώρα τους, με κάποιον κάτοικο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χρεώσεις αυτές ήταν τρομακτικά υψηλές και το 2019, τέθηκε ανώτατο όριο 0,19 ευρώ ανά λεπτό κλήσης, χωρίς Φ.Π.Α. Το όριο αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί μέχρι το Μάιο του 2024. Οι χρεώσεις αυτές είναι δυσανάλογες με το πραγματικό  των παρόχων και ταυτόχρονα δημιουργούν  σύγχυση στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν κατανοούν τη διαφορά ανάμεσα στις χρεώσεις περιαγωγής και της χρεώσεις διεθνών κλήσεων, με δεδομένη και την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής.

Δυστυχώς, το Δεκέμβριο του 2023, οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέφυγαν να καταργήσουν τις χρεώσεις των διεθνών κλήσεων, παρά την πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου, στην Πράξη για τις υποδομές Gigabit, να επικαιροποιηθούν οι κανόνες, μέχρι το Μάιο του 2024 και να καταργηθούν αυτές οι χρεώσεις. 

Η κ. Ursula Pachl, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της BEUC, ανέφερε:

«Οι χρεώσεις των κλήσεων από το σπίτι μας σε ένα άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. είναι πολύ ακριβές και δημιουργούν προβλήματα στους καταναλωτές. Οι κυβερνήσεις αγνόησαν το κάλεσμα του Ευρωκοινοβουλίου να τις καταργήσουν, ώστε να ενισχύσουν την έννοια της Ενιαίας Αγοράς και να δείξουν στους καταναλωτές, πριν τις Ευρωεκλογές, τι μπορεί να κάνει η Ε.Ε. για αυτούς. Το Ευρωκοινοβούλιο επιμένει στην άποψή του και θα την διεκδικήσει, στις συζητήσεις, που έρχονται, με τα άλλα Ευρωπαϊκά όργανα».

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών αγωνίστηκε, στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών – BEUC, για την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής και συνεχίζει να αγωνίζεται για την κατάργηση και των χρεώσεων διεθνών κλήσεων.

Ας γίνουμε όλοι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Ας δυναμώσουμε τη φωνή μας.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ.,

τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.