Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για την ακρίβεια! Η κυβέρνηση ακούει;

Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2023, η Γαλλική Κυβέρνηση κοινοποίησε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα σχέδιο διατάγματος, για την αντιμετώπιση της πρακτικής της σμίκρυνσης της ποσότητας των προϊόντων, διατηρώντας την ίδια συσκευασία και την ίδια ή μεγαλύτερη τιμή. Το σχέδιο κατατέθηκε στη βάση δεδομένων TRIS (όπου τα κράτη - μέλη κοινοποιούν τεχνικά μέτρα που σκέφτονται να λάβουν) και αναμένονται σχόλια των ενδιαφερομένων εταίρων, μέχρι την 28η Μαρτίου 2024.

Όταν πωλείται ένα συσκευασμένο προϊόν (τρόφιμο ή μη τρόφιμο), στην ίδια συσκευασία αλλά σε όγκο, ή βάρος, που έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η τιμή μονάδας του,  οι λιανοπωλητές θα είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν, πάνω στη συσκευασία, ή σε ετικέτα κολλημένη στη συσκευασία, ή τοποθετημένη κοντά στο προϊόν αυτό, με εύκολα αναγνώσιμο και κατανοητό τρόπο και με το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς, όπως αναγράφεται η τιμή μονάδας, το παρακάτω κείμενο:

«Για το προϊόν αυτό, η ποσότητα έχει αλλάξει από Χ σε Υ και η τιμή του ανά κιλό/ ανά λίτρο/ ανά μονάδα πώλησης έχει αυξηθεί κατά …….%, ή κατά …….ευρώ.»

Η υποχρέωση αυτή των λιανοπωλητών θα ισχύει για τρεις (3) μήνες από την έναρξη πώλησης του προϊόντος σε μειωμένη ποσότητα και ισχύει για καταστήματα μεγαλύτερα από 400 τετραγωνικά μέτρα.

Η Γαλλική Κυβέρνηση επιβάλει την υποχρέωση αυτή στους λιανοπωλητές και όχι στη βιομηχανία τροφίμων, γιατί θα απαιτούνταν τροποποίηση του Κανονισμού για τη σήμανση των τροφίμων και αυτό θα καθυστερούσε πολύ το μέτρο. Παρόλα αυτά, η Γαλλική Κυβέρνηση θα επιμείνει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης του «πληθωρισμού της σμίκρυνσης» στην επικείμενη αναθεώρηση αυτού του Κανονισμού.

Υπάρχουν, λοιπόν και άλλα μέτρα, εκτός από τα κουπόνια, τα καλάθια και τα pass, που χρησιμοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση και που δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο γενικός πληθωρισμός το Νοέμβριο του 2023 ήταν 3% και ο πληθωρισμός τροφίμων 9%, δηλαδή τριπλάσιος του γενικού πληθωρισμού.

Ζητάμε από την Ελληνική Κυβέρνηση:

  • Nα ενσωματώσει, στην πολιτική αντιμετώπισης της ακρίβειας, τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν τα άλλα κράτη – μέλη,
  • Nα ανακοινώνει τα ονόματα των επιχειρήσεων, στις οποίες επιβάλει πρόστιμο καθώς και προϊόντα τους, για τα οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο, ώστε οι καταναλωτές να αντιδράσουν ανάλογα.

Η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να χτυπήσει την απληστία και την αισχροκέρδεια, ακολουθώντας το δρόμο «Κατονομάζω και ντροπιάζω» μήπως και δούμε καλή μέρα οι καταναλωτές. Εκτός και αν δε θέλει, γιατί τη βολεύει η ακρίβεια…….