Νέες απαιτήσεις για τη σήμανση των χημικών ουσιών

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008 , για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων, παίζει σημαντικό ρόλο, στην προστασία των καταναλωτών απέναντι σε χημικούς κινδύνους. Καθορίζει τον τρόπο, με τον οποίο πρέπει να λαμβάνουν οι καταναλωτές πληροφόρηση, μέσω της σήμανσης των χημικών ουσιών, για τους κινδύνους και την ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών. Επίσης, υποστηρίζει την ταξινόμηση των επικίνδυνων χημικών ουσιών, η οποία είναι απαραίτητη, για τη διαχείριση των κινδύνων, σε άλλες νομοθεσίες, που στοχεύουν στην προστασία των εργαζόμενων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Σήμερα, δυστυχώς, η επισήμανση των χημικών προϊόντων είναι πολύ συχνά δυσνόητη και έτσι, διαβάζεται δύσκολα από τους καταναλωτές και η κατανόησή της είναι ακόμα δυσκολότερη. Επίσης, οι έμποροι, στο διαδίκτυο, δε δίνουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία πληροφόρηση και επισήμανση, στην ιστοσελίδα από την οποία διαθέτουν το προϊόν. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα απαράδεκτους κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Το Δεκέμβριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση αναθεώρησης του παραπάνω Κανονισμού, την οποία υποστηρίξαμε η BEUC – Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών και το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών.

Ένα χρόνο αργότερα, τα Ευρωπαϊκά όργανα κατέληξαν σε συμφωνία, για την τελική μορφή της αναθεώρησης του Κανονισμού. Οι νέες ετικέτες θα διαβάζονται πιο εύκολα και έτσι, οι καταναλωτές θα κάνουν καλύτερα πληροφορημένες αγορές και στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου:

  • Για τις ετικέτες πάνω στα χημικά προϊόντα, που χρησιμοποιούνται στα νοικοκυριά, σε καθημερινή βάση (π.χ. απορρυπαντικά, κόλλες, αποφρακτικά αποχετεύσεων κ.λπ.), προβλέπεται ελάχιστο μέγεθος και συγκεκριμένο χρώμα γραμματοσειράς.
  • Για τα χημικά προϊόντα που πωλούνται ηλεκτρονικά, πρέπει να δίνονται οι ίδιες πληροφορίες, που δίνονται στις «φυσικές» ετικέτες.
  • Οι σημαντικές πληροφορίες, που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, θα συνεχίσουν να αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων και θεσπίζονται αυστηροί κανόνες, για την ψηφιακή σήμανση, π.χ. QR code, η οποία σύμφωνα με την άποψη των Ενώσεων Καταναλωτών μπορεί να είναι μόνο συμπληρωματική και ποτέ δεν πρέπει να αντικαταστήσει τις «φυσικές» ετικέτες.

Οι καταναλωτές αξίζουν μια ζωή ελεύθερη από τοξικές ουσίες. Περιμένουμε την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κανονισμού.

Περισσότερες πληροφορίες: