Χημικές ουσίες στις μπαταρίες

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) μελετάει τις χημικές ουσίες που περιέχονται, στις μπαταρίες. Η μελέτη στοχεύει να βρει τις χημικές ουσίες, που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Η μελέτη στοχεύει να προτείνει μέτρα, όπως π.χ. πιθανούς περιορισμούς χημικών ουσιών, από τον Κανονισμό REACH και προβλέπεται να δημοσιευτεί, στα τέλη του 2027.

Η μελέτη πρόκειται να υποστηρίξει την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις μπαταρίες, που ισχύει από τις 17 Ιουλίου 2023. Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό:

  • Περιορίζεται η παρουσία υδραργύρου, καδμίου και μόλυβδου στις μπαταρίες.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιβάλει περιορισμό και άλλων χημικών ουσιών στις μπαταρίες.
  • Τίθενται κριτήρια αποδοτικότητας, ανθεκτικότητας και ασφάλειας.
  • Εισάγονται απαιτήσεις σήμανσης και πληροφόρησης, για τις χημικές ενώσεις και το ανακυκλωμένο περιεχόμενο των μπαταριών.

H Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιταχύνει το βήμα της, ανάλογα με την επικινδυνότητα των χημικών ουσιών, των οποίων τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, αναγνωρίζει.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333.