Προβλήματα με το AdBlue

Το Νοέμβριο του 2022, η Ένωση Καταναλωτών της Γαλλίας UFC-Que Choisir δημοσίευσε ένα άρθρο, για τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι κάτοχοι αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν AdBlue.

Το AdBlue είναι υγρό διάλυμα, που αποτελείται από 32,5% ουρία και 67,5% απιονισμένο νερό. Το AdBlue χρησιμοποιείται σε αυτοκίνητα, με κινητήρες Diesel, που διαθέτουν φίλτρο σωματιδίων, με τεχνολογία SCR. Το AdBlue απαιτεί το δικό του σύστημα και το δικό του ρεζερβουάρ.

Η UFC-Que Choisir καθώς και η Ιταλική Οργάνωση Altroconsumo δέχτηκαν παράπονα καταναλωτών για συχνές βλάβες του δείκτη του ρεζερβουάρ AdBlue, η διόρθωση του οποίου σημαίνει αλλαγή του συγκεκριμένου ρεζερβουάρ, με κόστος γύρω στα 1.000 ευρώ. Επίσης, δέχτηκαν συχνά παράπονα, για κρυσταλλοποίηση του AdBlue, η οποία προκαλούσε παραμόρφωση του ρεζερβουάρ του Adblue.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ.- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή για να βοηθήσει τη συλλογή στοιχείων, για το πρόβλημα αυτό, καλεί τους καταναλωτές, που αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο: https://forms.gle/SspHet3We2aZuFaG9

Τα στοιχεία που θα συλλέξουμε, θα σταλούν στη BEUC- Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτή, η οποία συντονίζει όλες τις οργανώσεις της Ευρώπης, μέλη της.