Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Πραγματοποιήθηκε, στις 30 Μαρτίου 2023, η Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ. Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του ΚΕ.Π.ΚΑ., για το 2022, εγκρίθηκαν, ομόφωνα.

Την ίδια μέρα και την επομένη, διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε, στις 10 Απριλίου 2023, σε σώμα, ως εξής:

Νικόλαος Τσεμπερλίδης

Πρόεδρος

Νικόλαος Αποστολάκης

Αντιπρόεδρος

Ευαγγελία Κεκελέκη

Γενική Γραμματέας

Νικόλαος Ραγιάς

Ταμίας

Μιλτιάδης Κουμιώτης

Ειδικός Γραμματέας

Αχιλλέας Αρσλάνογλου

Μέλος

Γεράσιμος Αυγουστάτος

Μέλος

Χρήστος Ιωαννίδης

Μέλος

Θεοχάρης Πετρίδης

Μέλος

Γαβριήλ Κοροξενίδης

Αναπληρωματικό Μέλος

Το 2023 το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών θα συνεχίσει να παλεύει, για να γίνει πραγματικότητα το σύνθημα μας:

Γνωρίζω
  Συνειδητοποιώ
    Οργανώνομαι
       Προστατεύομαι.