Κοινές αρχές για διευρυμένη προστασία καταναλωτών, στον τομέα της ενέργειας, αυτό το χειμώνα

To ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών απέστειλε προς το Ελληνικό Δίκτυο Συνεργασίας μεταξύ των εθνικών Αρχών για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, την παρακάτω επιστολή:
«Όπως γνωρίζετε, η Ευρώπη πλήττεται από δραματικές αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Για το λόγο αυτό, εκατομμύρια καταναλωτών παλεύουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και πολλοί κινδυνεύουν με διακοπή παροχής, τους επόμενους μήνες.
Στις παρακάτω αυξήσεις πρέπει να προσθέσουμε και τις αυξήσεις τιμών για βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τα τρόφιμα. Λαμβάνοντας υπόψη το ύψος αυτών των αυξήσεων, δεν είναι μόνο τα χαμηλά εισοδήματα, που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, αλλά και τα μεσαία. Επομένως, απαιτούνται άμεσα μέτρα, για να εμποδιστούν οι διακοπές θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος αυτό το χειμώνα. Διαφορετικά, οι καταναλωτές, ίσως αναγκαστούν να δανειστούν, με τα πολύ υψηλά επιτόκια, μόνο και μόνο για να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτσι, λοιπόν, δημιουργείται ένας κίνδυνος για τους καταναλωτές, να διαχυθεί το χρέος από τους λογαριασμούς ενέργειας, σε δανειακό χρέος.
Η BEUC - Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών μαζί με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις, που εκπροσωπούν τους παραγωγούς και παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, καθώς και την οργάνωση, που εκπροσωπεί τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, συμφώνησαν τέσσερις αρχές, για να προστατέψουν τους καταναλωτές, από τις υψηλές τιμές ενέργειας, αυτό το χειμώνα. Έτσι, συνέστησαν στις εθνικές αρχές και στους παρόχους ενέργειας σε εθνικό επίπεδο:

  • Να δημιουργήσουν σχέδια αποπληρωμής λογαριασμών, που θα βασίζονται σε ξεκάθαρα κριτήρια: Τα σχέδια θα αφορούν, κυρίως, τους καταναλωτές, που έχουν πληγεί, δυσανάλογα, από τις αυξήσεις των τιμών ενέργειας και αυτούς που, για πρώτη φορά, παρουσιάζουν χρέος, στον πάροχό τους.
  • Να αποφύγουν τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, αυτό το χειμώνα: Αρκετά κράτη-μέλη έχουν, ήδη, δημιουργήσει προστατευτικά νομικά πλαίσια, όσον αφορά τις διακοπές, ιδίως για ευάλωτους καταναλωτές. Αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να επεκταθούν, σε όλους τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, λόγω του «ράλι» των τιμών.
  • Να ελαχιστοποιηθούν οι μονομερείς αλλαγές συμβολαίων αυτό το χειμώνα: Αν και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, επιτρέπει, στους παρόχους, να αλλάζουν τους όρους των συμβολαίων με τους καταναλωτές, εφόσον τους ειδοποιούν έγκαιρα, αυτή η πρακτική έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις, στους ευάλωτους καταναλωτές. Οι πάροχοι, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου 2023, πρέπει να αποφύγουν τις μονομερείς αλλαγές συμβολαίων, σταθερής τιμής μέχρι την λήξη των συμβολαίων, κυρίως των ευάλωτων καταναλωτών και όσων έχουν διακανονίσει τους λογαριασμούς τους.
  • Να παρέχουν ξεκάθαρη πληροφόρηση, σε όλους τους καταναλωτές, ώστε αυτοί, να κατανοήσουν την κατάσταση και τις λύσεις, που έχουν στη διάθεσή τους. Κατανοητή, διαφανής πληροφόρηση για τις τιμές της ενέργειας, τον τρόπο που χρεώνεται η κατανάλωση τους καθώς και συμβουλές πώς να βελτιώσουν τη χρήση ενέργειας πρέπει να παρέχονται, στους καταναλωτές, μέσα από διάφορα κανάλια και όχι μόνο με τους λογαριασμούς. Επιπλέον, όταν ετοιμάζεται ένα νέο συμβόλαιο, ο καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει ξεκάθαρη πληροφόρηση, για τους όρους του συμβολαίου.

Ζητούμε από εσάς, το Ελληνικό Δίκτυο Συνεργασίας μεταξύ των εθνικών Αρχών για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών να προωθήσετε αυτές τις κοινές αρχές, τόσο προς τους παρόχους ενέργειας όσο και στη Ρυθμιστική Αρχή. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, εάν λάβετε κάποια σχετική απάντηση.»