Ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση – Εcolabel

Η Ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση – Εcolabel – το γνωστό μας «λουλούδι», ξεκίνησε το 1992. Φέτος, γίνεται 30 ετών. Σήμερα, αναγνωρίζεται, σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως, ως η άριστη περιβαλλοντική σήμανση. Δίνεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα, σε όλο τον κύκλο της ζωής τους: πρώτες ύλες – παραγωγή – διάθεση- χρήση και απόρριψη.

Σήμερα, 89.357 προϊόντα και υπηρεσίες, που ανήκουν σε 24 διαφορετικές κατηγορίες, φέρουν την ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση, το «ευρωπαϊκό λουλούδι». Περιλαμβάνουν από βρεφικά ρούχα και καθαριστικά προϊόντα, μέχρι τηλεοράσεις, μπογιές, σαμπουάν, ξύλινα δάπεδα, φωτοαντιγραφικό χαρτί και καταλύματα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να συμμορφώνονται, με ένα ευρύ κατάλογο περιβαλλοντικών κριτηρίων και κριτηρίων υγείας, για να μπορούν να φέρουν το λουλούδι. Δείτε εδώ το βίντεο που ετοίμασε η BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών και μετέφρασε στα ελληνικά το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Η σήμανση Εcolabel:

 • Ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να παράγουν αγαθά που διαρκούν περισσότερο χρόνο, διορθώνονται εύκολα και ανακυκλώνονται.
 • Ενθαρρύνει τους παραγωγούς- κατασκευαστές να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, νερού και πρώτων υλών.
 • Εγγυάται την υγεία των καταναλωτών.
 • Είναι η μόνη διαθέσιμη εθελοντική ετικέτα, σε ολόκληρη την Ε.Ε., που επιβραβεύει μη εδώδιμα προϊόντα και υπηρεσίες περιβαλλοντικής αριστείας, από το 1992. Αυτό το καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό, για τις διασυνοριακές αγορές.
 • Προσφέρει πολλές επιλογές: Από χαρτί, προϊόντα καθαρισμού και καλλυντικά, μέχρι ρούχα, χρώματα, ακόμη και ξενοδοχεία, πολλές κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να πιστοποιηθούν.
 • Το EU Flower απονέμεται, σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν περιβαλλοντική υπεροχή και χαμηλότερο αποτύπωμα, από τα συμβατικά προϊόντα, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Η σήμανση απονέμεται σε προϊόντα, που περιέχουν λιγότερο επικίνδυνες χημικές ουσίες, είναι σχεδιασμένα να διαρκούν περισσότερο και είναι πιο εύκολο να επισκευαστούν και που κατασκευάζονται, παράγοντας λιγότερα απόβλητα και CO2. Η ετικέτα είναι, επομένως, ένα από τα εργαλεία της Ε.Ε., για την επίτευξη της μετάβασης, στην κυκλική οικονομία.
 • Η σήμανση είναι ανεξάρτητη και διαφανής. Τα κριτήρια αναπτύσσονται, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη, σε συνεργασία με τη βιομηχανία, τις οργανώσεις καταναλωτών και περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (EEB) εκπροσωπούν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, στη φάση καθορισμού των κριτηρίων και έχουν συμμετάσχει, στο σύστημα, από τη δημιουργία του.
 • Σε αντίθεση με τους μη πιστοποιημένους πράσινους ισχυρισμούς και ετικέτες, οι εθνικές αρχές ελέγχουν, διεξοδικά, τη συμμόρφωση των παραγωγών με τις απαιτήσεις του οικολογικού σήματος της ΕΕ. Άρα είναι αξιόπιστη σήμανση.

Κριτήρια χορήγησης του οικολογικού σήματος της Ε.Ε. έχουν καθοριστεί για πολλές κατηγορίες προϊόντων:

Το οικολογικό σήμα της Ε.Ε.:

 • Αποδεικνύει στους καταναλωτές ότι ένα προϊόν πληροί αυστηρά οικολογικά κριτήρια που επικαιροποιούνται τακτικά, με αποτέλεσμα να το επιλέγουν εύκολα.
 • Επαληθεύεται, από τρίτο μέρος και αναγνωρίζεται, σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
 • Αυξάνει τη φήμη μιας επιχείρησης, διότι αποτελεί ένδειξη περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.