Ασφάλεια προϊόντων: Συντονισμένες δράσεις για την ασφάλεια των προϊόντων (ΣΔΑΠ)

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι μόνο ασφαλή προϊόντα διατίθενται στην αγορά. Για να γίνει αυτή η πρόβλεψη πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις Εθνικές Αρχές, που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, να συνεργαστούν μεταξύ τους, στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής συμμετοχής στις δοκιμές ασφάλειας προϊόντων, μέσω μιας πρωτοβουλίας που ονομάζεται «Συντονισμένες δράσεις για την ασφάλεια των προϊόντων – ΣΔΑΠ», για να πραγματοποιήσουν δοκιμές συγκεκριμένων προϊόντων, σε αυστηρές συνθήκες σε διαπιστευμένα εργαστήρια της Ε.Ε. Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στη γρήγορη απομάκρυνση των μη ασφαλών προϊόντων από τα καταστήματα.

Το 2021, το πρόγραμμα ΣΔΑΠ, δοκίμασε 627 δείγματα προϊόντων σε πέντε (5) κατηγορίες:

 1. παιδικά παιχνίδια (από ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός Ε.Ε.),
 2. ηλεκτρικά παιχνίδια (laser, παιδικά αυτοκίνητα),
 3. βρεφικά ρηλάξ και κούνιες για μωρά,
 4. ηλεκτρονικά τσιγάρα και υγρά,
 5. μέσα ατομικής προστασίας.

Στο ΣΔΑΠ 2021, συμμετείχαν, συνολικά, 38 αρχές από: Ισλανδία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Δανία, Τσεχία, Αυστρία, Κροατία, Κύπρος, Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία, Μάλτα. Η Ελλάδα, δυστυχώς και πάλι, έλαμψε δια της απουσίας της.

Οι δοκιμές έδειξαν ότι από τα 627 προϊόντα, που ελέγχθηκαν, 233 δεν πληρούσαν, τις απαιτήσεις της Ε.Ε., για την ασφάλεια των προϊόντων:

 • Από τα 130 ηλεκτρικά παιχνίδια, που ελέγχθηκαν, τα 33 δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές.
 • Από τα 105 βρεφικά ρηλάξ και τις κούνιες για μωρά, που ελέγχθηκαν, τα 51 δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές.
 • Από τα 169 ηλεκτρονικά τσιγάρα και υγρά, που ελέγχθηκαν, τα 32 δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές.
 • Από τα 131 Μέσα Ατομικής Προστασίας - Μ.Α.Π., που ελέγχθηκαν, τα 40 δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές.

Πρέπει να έχουμε, υπόψη μας ότι τα προϊόντα, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις δεν είναι απαραίτητα σοβαρά επικίνδυνα. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα εκδόθηκαν προειδοποιήσεις από τη Safety Gate, για 99 προϊόντα. Εκκρεμούν άλλες 14 προειδοποιήσεις.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους κινδύνους, που θέτουν τα προϊόντα, που χρησιμοποιούμε. Πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας:

 • Διαβάζουμε, πάντα την επισήμανση και τις προειδοποιήσεις για τα παιχνίδια. Αυτές πρέπει να εμφανίζονται, με ευκρίνεια στον ιστότοπο, στις εθνικές γλώσσες της χώρας, στην οποία πωλείται το παιχνίδι.
 • Ελέγχουμε την ειδική σήμανση, με την οποία, συχνά, δίνεται καθοδήγηση, σχετικά με την ηλικία, που μπορούν τα παιδιά να παίξουν, με ασφάλεια με ένα παιχνίδι.
 • Ελέγχουμε κατά πόσο η συσκευασία ενός παιχνιδιού πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας.
 • Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές προειδοποιήσεις των πλαστικών παιχνιδιών (θαλάσσης, με βλήματα, κούκλες)
 • Εποπτεύουμε τα παιδιά, ανά πάσα στιγμή! Ένας ενήλικας οφείλει να είναι παρών κάθε φορά, που τα παιδιά παίζουν.
 • Κρατάμε μακριά από τα παιδιά, προϊόντα που μοιάζουν με παιχνίδια.
 • Διαβάζουμε τις προειδοποιήσεις, πριν δώσουμε, στα παιδιά, πρόσβαση, στα παιχνίδια και κρατούμε όλες τις ετικέτες, για αναφορά.
 • Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ειδοποιήσεις και στις σημάνσεις, που συνοδεύουν ηλεκτρικά παιχνίδια. Πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία τόσο του κατασκευαστή και του εισαγωγέα, όσο και του υπεύθυνου στην Ε.Ε. Όλες οι πληροφορίες πρέπει να υπάρχουν στην εθνική γλώσσα της χώρας πώλησης.
 • Εποπτεύουμε το παιδί, όταν παίζει γιατί μπορεί εύκολα να τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, εάν δεν υπάρχει γονική επίβλεψη.
 • Ελέγχουμε την κατάσταση των επίπεδων μπαταριών του προϊόντος.
 • Προτιμούμε αξιόπιστους διαύλους λιανικής πώλησης, για να μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση σφαλμάτων.
 • Κρατάμε τα ηλεκτρικά παιχνίδια, υπό παρακολούθηση. Ο τακτικός έλεγχος μπορεί να μειώσει τους κινδύνους για εμάς και τα παιδιά μας.
 • Ελέγχουμε την ταυτότητα των πωλητών και τις κριτικές των προϊόντων.
 • Πετάμε τη συσκευασία, προσεκτικά και δεν αφήνουμε σκόρπια κομμάτια πλαστικού.
 • Διαβάζουμε, προσεκτικά, τις οδηγίες, για την ασφαλή χρήση του βρεφικού ρηλάξ, ή της κούνιας, δίνοντας έμφαση, σε εκείνες, που αφορούν το σύστημα συγκράτησης, τους ιμάντες ώμου και το μηχανισμό ασφάλισης.
 • Δεν αφήνουμε ποτέ, χωρίς επίβλεψη, το παιδί, σε βρεφικό ρηλάξ ή κούνια.
 • Αποφεύγουμε υπερυψωμένες επιφάνειες (π.χ. τραπέζι), για την πρόληψη ατυχημάτων.
 • Διατηρούμε μακριά, από τα παιδιά τις πλαστικές συσκευασίες, για αποφυγή ατυχημάτων (π.χ. ασφυξίας).
 • Δε χρησιμοποιούμε τα βρεφικά ρηλάξ και τις κούνιες ως κρεβάτια, καθώς δεν είναι κατασκευασμένα για αυτό το σκοπό.
 • Βεβαιωνόμαστε ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο συνοδεύεται, από πληροφορίες ασφαλείας, που θα πρέπει, πάντα, να εμφανίζονται με σαφήνεια.
 • Ελέγχουμε πάντα, τη συσκευασία και τις σημάνσεις, σε ένα καπνικό προϊόν και βεβαιωνόμαστε ότι έχει σχεδιαστεί, για αυτό για το οποίο θέλετε να το χρησιμοποιήσουμε.
 • Διαβάζουμε προσεκτικά τις οδηγίες και τις ειδικές σημάνσεις και προειδοποιήσεις, για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Αυτές οφείλουν να είναι γραμμένες στην εθνική γλώσσα της χώρας πώλησης.
 • Δεν αλλάζουμε τις ρυθμίσεις της συσκευής, ή τη δόση των ηλεκτρονικών τσιγάρων.
 • Κρατάμε τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μακριά από παιδιά.
 • Αποφεύγουμε την υπερθέρμανση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Αυξάνει τον κίνδυνο παραγωγής επικίνδυνων, για την υγεία, ενώσεων.
 • Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες και στις προειδοποιήσεις των Μ.Α.Π. Περιορίζουν τον κίνδυνο ατυχήματος, αλλά δεν τον αποτρέπουν.
 • Τα Μ.Α.Π. συνοδεύονται από λεπτομερείς πληροφορίες, σχετικά με τον κατασκευαστή.
 • Ελέγχουμε ότι τα Μ.Α.Π. σας δεν είναι παραποιημένα και πληρούν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφαλείας.
 • Τα Μ.Α.Π. δεν είναι παιχνίδια. Τα κρατάμε μακριά από παιδιά.
 • Ακολουθούμε, προσεκτικά τις καμπάνιες ανάκλησης Μ.Α.Π. Εάν έχουμε στην κατοχή μας ένα προϊόν, που ανακαλείται, σταματάμε να το χρησιμοποιούμε αμέσως, και ακολουθούμε τις οδηγίες ειδοποίησης ανάκλησης.

Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω των Ενώσεων Καταναλωτών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.