Ποιοι κρύβονται πίσω από το λόμπι εναντίον της σήμανσης Nutri – Score;

Η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών κατέθεσε, την 1η Ιουλίου 2022, καταγγελία στο Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταγγελία αφορά προβληματισμούς, για παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαφάνεια, από τη Συμμαχία κατά της σήμανσης Nutri – Score (No – Nutriscore Alliance) και από τη συμβουλευτική εταιρεία Must & Partners, που έχει έδρα στις Βρυξέλλες. Το Μητρώο Διαφάνειας είναι μια βάση δεδομένων, για τους «εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων» (οργανώσεις, ενώσεις, ομάδες και αυτοαπασχολούμενα άτομα), δηλαδή όσους ασκούν δραστηριότητες, με στόχο να επηρεάσουν τη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής και λήψης αποφάσεων της Ε.Ε.. Το Μητρώο Διαφάνειας εξασφαλίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργούν, με τρόπο ανοιχτό και διαφανή, στο διάλογο με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και την κοινωνία των πολιτών.

Η BEUC υποστηρίζει ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμορφώνει την πρότασή της, για μια Πανευρωπαϊκή διατροφική σήμανση, στο εμπρός μέρος της συσκευασίας των τροφίμων, κάποιοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι (Must & Partners) μπορεί να πλησιάζουν τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους ενημερώνουν, για τους προβληματισμούς μιας οντότητας, την οποία εκπροσωπούν, κρυφά. (No – Nutriscore Alliance).

Η BEUC έχει σοβαρούς προβληματισμούς ότι η εταιρεία Must & Partners και η Συμμαχία κατά της σήμανσης Nutri – Score παρέχουν παραπλανητικές και ελλιπείς πληροφορίες, για τη σχέση μεταξύ τους, τα συμφέροντα, που εκπροσωπούν και τις πηγές της χρηματοδότησής τους:

  • Και στις 2 καταχωρήσεις, στο Μητρώο Διαφάνειας, για την εταιρεία Must & Partners και τη Συμμαχία κατά της σήμανσης Nutri – Score, παρουσιάζονται ο ίδιος αριθμός του μητρώου, η ίδια διεύθυνση και το ίδιο άτομο υπεύθυνο επικοινωνίας. Η σχέση ανάμεσα στους δύο οργανισμούς δεν είναι ξεκάθαρη.
  • Η Συμμαχία κατά της σήμανσης Nutri – Score δεν παρέχει καμία πληροφορία για τους χορηγούς και τους συνεργάτες της. Περιγράφει τον εαυτό της ως «έναν ανεπίσημο σύλλογο, που δημιουργήθηκε, από μια ομάδα επαγγελματιών και πολιτών» ο οποίος «δε λαμβάνει καμία δημόσια ή ιδιωτική οικονομική βοήθεια». Και, όμως, καταχωρεί στο Μητρώο Διαφάνειας τρεις λομπίστες πλήρους απασχόλησης, χωρίς καμία διαπίστευση.
  • Ενώ η εταιρεία Must & Partners περιλαμβάνει τον τομέα «Τρόφιμα και Υγεία», στις δραστηριότητές της, δεν αναφέρει κανένα πελάτη, από αυτόν τον τομέα.

Η κ. Monique Goyens, Γενική Διευθύντρια της BEUC, σχολίασε: «Τη στιγμή, που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει ποια διατροφική σήμανση θα εφαρμοστεί στα τρόφιμα, είναι άδικο να κρύβονται συμφέροντα, πίσω από ένα δυσδιάκριτο αγγελιοφόρο και να προωθούν, στους λαμβάνοντες τις αποφάσεις, την αντίρρησή τ5ους, για τη σήμανση Nutri – Score. Έχουμε αρκετούς λόγους να πιστεύουμε ότι η Συμμαχία κατά της σήμανσης Nutri – Score δεν είναι τίποτε άλλο, από μια οντότητα βιτρίνα και η εταιρεία Must & Partners υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πελατών της, στα κρυφά.

Η καταγγελία, που καταθέσαμε δεν αφορά τα υπέρ και τα κατά αυτής της σήμανσης, αλλά ότι η σημαντική συζήτηση για τη μελλοντική πανευρωπαϊκή διατροφική σήμανση, στο εμπρός μέρος της συσκευασίας των τροφίμων, πρέπει να λαμβάνει χώρα, εντός δίκαιου πλαισίου. Η BEUC, εδώ και χρόνια, υποστηρίζει τη σήμανση Nutri – Score, που βασίζεται σε αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα. Θέλουμε το διάλογο, για το θέμα αυτό, εφόσον βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και διέπaεται από διαφάνεια, όσον αφορά τα διάφορα συμφέροντα. Δυστυχώς, υπάρχουν σκιές, γύρω από τη Συμμαχία κατά της σήμανσης Nutri – Score. Περιμένουμε το Μητρώο Διαφάνειας της Ε.Ε. να αποκαλύψει την πραγματική σχέση των δύο αυτών οντοτήτων».

Η Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας θα αξιολογήσει εάν η καταγγελία θα γίνει αποδεκτή, εντός 15 εργάσιμων ημερών.