Και το 2021, βρέθηκαν μη ασφαλή προϊόντα στην αγορά της Ε.Ε.

Στις 25 Απριλίου 2022, η Ε.Ε. δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της, για το σύστημα Safety Gate, το οποίο είναι σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα, πλην τροφίμων και το οποίο συμβάλλει, στην απόσυρση των επικίνδυνων προϊόντων, από την αγορά. Στο σύστημα συμμετέχουν οι αρχές 31 χωρών (κράτη-μέλη της Ε.Ε., Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ηνωμένο Βασίλειο – Βόρεια Ιρλανδία).

Το 2021, έγιναν 2142 προειδοποιήσεις, για προϊόντα πλην τροφίμων, μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης (Safety Gate), γιατί τα προϊόντα αυτά δε συμμορφώνονται, με τις απαιτήσεις ασφαλείας της Ε.Ε. Κάθε ειδοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει πολλά επικίνδυνα προϊόντα. Τα αυτοκίνητα, τα παιχνίδια και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός ήταν τα προϊόντα, που προκάλεσαν τις περισσότερες ειδοποιήσεις:

 • 26% τα αυτοκίνητα,
 • 20% τα παιχνίδια,
 • 9% οι ηλεκτρικές συσκευές,
 • 9% τα κοσμήματα,
 • 8% ο προστατευτικός εξοπλισμός.

Το 6% όλων των προειδοποιήσεων, που καταγράφηκαν, αφορούσε προϊόντα σχετικά με την πανδημία.

Στην Ελλάδα, τα χημικά προϊόντα προκάλεσαν 50% των ειδοποιήσεων. Δυστυχώς, η χώρα μας κατέθεσε μόλις 2 ειδοποιήσεις.

Τα προϊόντα αυτά, λοιπόν, έθεσαν τους καταναλωτές, στους παρακάτω κινδύνους:

 • 32% τραυματισμούς, κατάγματα, διασείσεις,
 • 25% χημικούς,
 • 11% πυρκαγιάς,
 • 10% πνιγμούς σε παιδιά,
 • 10% ηλεκτροπληξίας.

Στην Ελλάδα, το 100% των κινδύνων προέρχονταν, από χημικά προϊόντα.

Ως αποτέλεσμα των προειδοποιήσεων, υπήρξαν 4.965 επακόλουθες ενέργειες. Στην Ελλάδα, οι επακόλουθες ενέργειες ήταν 220.

Τα μη ασφαλή αυτά προϊόντα προέρχονταν, από:

 • Κίνα: 48%
 • Ευρωπαϊκή Ένωση: 27%
 • Τρίτες χώρες: 16%
 • Άγνωστη προέλευση: 9%.

Η κ. Monique Goyens, Διευθύντρια της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών, σχολίασε: «Κάθε χρόνο, βλέπουμε αυτά τα αποκαρδιωτικά αποτελέσματα. Είναι απαράδεκτο οι Ευρωπαίοι Καταναλωτές να κινδυνεύουν να αγοράσουν προϊόντα, που μπορεί να βλάψουν αυτούς και τις οικογένειές τους. Αυτοί οι αριθμοί μη ασφαλών προϊόντων (επομένως, επικίνδυνων προϊόντων) πρέπει να ξυπνήσουν τους Ευρωπαίους νομοθέτες, για να συμφωνήσουν, τους επόμενους μήνες, μια αναθεώρηση του Κανονισμού για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων, που θα εξασφαλίζει, στην πραγματικότητα και όχι στα χαρτιά, την ασφάλεια των καταναλωτών».

Ο κ. Stephen Russel, Γενικός Γραμματέας της ANEC - Ευρωπαϊκή Ένωση για το συντονισμό της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην Πιστοποίηση, σχολίασε: «Θα ήταν τέλειο να μπορούν οι καταναλωτές να εμπιστευτούν ότι οι επιχειρήσεις δεν πωλούν μη ασφαλή προϊόντα. Δυστυχώς, όμως, οι αποκαλύψεις του Safety Gate καθιστούν ξεκάθαρο ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι Εθνικές Αρχές πρέπει να αφιερώσουν τους απαραίτητους πόρους, για να παρέμβουν και να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία κρατά τους καταναλωτές ασφαλείς».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέλος, στις 25 Απριλίου 2022, εγκαινίασε ένα νέο εργαλείο ηλεκτρονικής επιτήρησης, με την ονομασία «web crawler», το οποίο βοηθά τις εθνικές αρχές να εντοπίζουν τις διαδικτυακές προσφορές μη ασφαλών προϊόντων, που επισημαίνονται στο Safety Gate. Το εργαλείο αυτό ήταν απαραίτητο, εξαιτίας της αύξησης των αγορών, από διαδικτυακές πλατφόρμες καθώς και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι Ενώσεις Καταναλωτών, στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., συνεχίζουν να ανακαλύπτουν επικίνδυνα προϊόντα, που πωλούνται, από τις διάφορες πλατφόρμες. Επίσης, μέχρι στιγμής, οι ευρωπαίοι νομοθέτες διστάζουν να θεσμοθετήσουν την ευθύνη των διαδικτυακών αγορών, για τα μη ασφαλή προϊόντα, που πωλούνται, σε αυτές.

Περιμένουμε να δούμε τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του νέου αυτού εργαλείου.