Το μέλλον της Ευρώπης

Στις 22 Ιανουαρίου 2022, το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου, για το μέλλον της Ευρώπης, που διεξήχθη, από τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 17 Οκτωβρίου 2021, στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η έρευνα αποτελεί μια γρήγορη επισκόπηση του τρόπου, που οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιλαμβάνονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της.

Σύμφωνα με τα βασικά αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου αναγράφουμε, παρακάτω, τα ποσοστά των Ευρωπαίων πολιτών, που πιστεύουν ότι:

 • Τα κύρια πλεονεκτήματα της Ε.Ε. είναι:
  • Ο σεβασμός της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κανόνα δικαίου, εκ μέρους της Ε.Ε.: Ε.Ε. (27 κράτη – μέλη): 27%, Ελλάδα: 15%.
  • Η οικονομική, βιομηχανική και εμπορική ισχύς της Ε.Ε.: Ε.Ε. (27 κράτη – μέλη): 25%, Ελλάδα: 30%.
  • Η καλή σχέση και η αλληλεγγύη, μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε.: Ε.Ε. (27 κράτη – μέλη): 22%, Ελλάδα: 26%.

Εντύπωση προκαλεί η άποψη των πολιτών για την ικανότητα της Ε.Ε. να ανταποκρίνεται σε σημαντικές ασθένειες, με παγκόσμιο αντίκτυπο, όπως η πανδημία του κορωνοϊού. Μόλις 14% των Ευρωπαίων και 7% των Ελλήνων πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί πλεονέκτημα, για την Ε.Ε.

 • Οι κύριες προκλήσεις για την Ε.Ε. είναι:
  • Οι κοινωνικές ανισότητες: Ε.Ε. (27 κράτη – μέλη): 36%, Ελλάδα: 33%.
  • Τα περιβαλλοντικά ζητήματα και η κλιματική αλλαγή: Ε.Ε. (27 κράτη – μέλη): 32%, Ελλάδα: 16%
  • Η ανεργία: Ε.Ε. (27 κράτη – μέλη): 32%, Ελλάδα: 52%
  • Το μεταναστευτικό: Ε.Ε. (27 κράτη – μέλη): 31%, Ελλάδα: 49%.

Επίσης, οι πολίτες, στην Ελλάδα, σε ποσοστό 38% θεωρούν πρόκληση, για την Ε.Ε., την ανεπαρκή οικονομική ανάπτυξη. Το αντίστοιχο ποσοστό, σε επίπεδο Ε.Ε. είναι 19%.

 • Οι κύριες παγκόσμιες προκλήσεις, για το μέλλον της Ε.Ε. είναι:
  • Η κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά ζητήματα: Ε.Ε. (27 κράτη – μέλη): 49%, Ελλάδα: 46%.
  • Οι κίνδυνοι, που σχετίζονται, με την υγεία: Ε.Ε. (27 κράτη – μέλη): 34%, Ελλάδα: 53%.
  • Η αναγκαστική μετανάστευση και ο εκτοπισμός των πληθυσμών: Ε.Ε. (27 κράτη – μέλη): 30%, Ελλάδα: 44%.
 • Χρήσιμα εργαλεία, για το μέλλον της Ευρώπης, είναι:
 • Συγκρίσιμο βιοτικό επίπεδο: Ε.Ε. (27 κράτη – μέλη): 31%, Ελλάδα: 42%.
 • Μια κοινή πολιτική, για την υγεία: Ε.Ε. (27 κράτη – μέλη): 22%, Ελλάδα: 26%.
 • Μεγαλύτερη αλληλεγγύη, μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.: Ε.Ε. (27 κράτη – μέλη): 21%, Ελλάδα: 34%.
 • Ενεργειακή αυτονομία: Ε.Ε. (27 κράτη – μέλη): 20%, Ελλάδα: 11%

Επιπλέον, το ειδικό Ευρωβαρόμετρο, έδειξε:

 • Η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Το 88% των πολιτών επιθυμεί την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών, στο ενεργειακό μίγμα και μεγαλύτερη ενεργειακή επάρκεια. Το 80% των πολιτών, επίσης, συμφωνεί, με το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της γηραιάς ηπείρου, μέχρι το 2050. Το 87% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν σημαντική την ανακαίνιση των σπιτιών τους, ώστε να γίνουν ενεργειακά επαρκή. Στην Ελλάδα, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 90%, 88% και 96%.
 • Το 68% των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι η Ε.Ε. αποτελεί ένα χώρο σταθερότητας, σε έναν ταραγμένο κόσμο. Το αντίστοιχο ποσοστό, στην Ελλάδα, είναι 76%.
 • Το 67% των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι το δημιούργημα της Ε.Ε. προσφέρει μια μελλοντική προοπτική, για τη νεολαία της Ευρώπης. Το αντίστοιχο ποσοστό, στην Ελλάδα, είναι 65%.
 • Το 62% των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια ευκαιρία, για παγκόσμια ανάπτυξη. Το αντίστοιχο ποσοστό, στην Ελλάδα, είναι 33%.
 • Το 45% των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων λαμβάνονται υπόψη, από το πολιτικό σύστημα της χώρας τους. Το αντίστοιχο ποσοστό, στην Ελλάδα είναι 31%.
 • Το 44% των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση απειλεί την ταυτότητα της χώρας τους. Το αντίστοιχο ποσοστό, στην Ελλάδα, είναι 74%.
 • Το 62% των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι η συμμετοχή της χώρας τους, στην Ε.Ε., είναι κάτι καλό. Το αντίστοιχο ποσοστό, στην Ελλάδα, είναι 39%.
 • Το 27% των Ευρωπαίων πολιτών είναι υπέρ της Ε.Ε. και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί σήμερα. Το αντίστοιχο ποσοστό, στην Ελλάδα, είναι 13%.
 • Το 21% των Ευρωπαίων πολιτών αντιμετωπίζουν, μάλλον με δυσπιστία, την Ε.Ε., αλλά ίσως αλλάξουν γνώμη, αν άλλαζε πραγματικά ο τρόπος λειτουργίας της. Το αντίστοιχο ποσοστό, στην Ελλάδα, είναι 35%.
 • Τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι Έλληνες, σε ποσοστό 46% είναι μάλλον υπέρ της Ε.Ε. αλλά όχι, με τον τρόπο που λειτουργεί, σήμερα.
 • Το 90% των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι η φωνή των πολιτών της Ε.Ε. θα πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη, για αποφάσεις, που σχετίζονται, με το μέλλον της Ευρώπης. Το αντίστοιχο ποσοστό, στην Ελλάδα, είναι 97%.
 • Το 89% των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, για την ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ε.Ε. Το αντίστοιχο ποσοστό, στην Ελλάδα, είναι 96%.
 • Το 88% των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, για την προστασία της δημοκρατίας, στην Ε.Ε. Το αντίστοιχο ποσοστό, στην Ελλάδα, είναι 98%.
 • Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι η φωνή των πολιτών ακούγεται από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, σε εθνικό επίπεδο είναι η ψήφος στις εκλογές, για το 68% των Ευρωπαίων και το 67% των Ελλήνων.
 • Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι η φωνή των πολιτών ακούγεται, από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, σε επίπεδο Ε.Ε., είναι η ψήφος στις εκλογές, για το 55% των Ευρωπαίων και το 61% των Ελλήνων.

Η γνώμη των πολιτών δείχνει ότι η Ε.Ε. πρέπει να ακούει περισσότερο τους πολίτες, από τα οικονομικά λόμπι.