Πάνω από το 75% των προϊόντων που ελέγχθηκαν και πωλούνται στο διαδίκτυο παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις χημικές ουσίες

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων έλεγξε σχεδόν 6.000 προϊόντα, που πωλούνται διαδικτυακά, στα κράτη-μέλη του Ε.Ο.Χ. Τα προϊόντα αυτά ελέγχθηκαν, για τη συμμόρφωσή τους με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, για την καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμούς των χημικών προϊόντων (κανονισμός REACH), για την ταξινόμηση, επισήμανση και τη συσκευασία (κανονισμός CLP), για τα βιοκτόνα (κανονισμός BPR).

Όσον αφορά τον κανονισμό REACH, ελέγχθηκαν 2.600 προϊόντα. Οι έλεγχοι εστίασαν στην ύπαρξη ουσιών, που τέθηκαν υπό περιορισμό, με βάση τον κανονισμό αυτό. 78% των προϊόντων, που ελέγχθηκαν, δε συμμορφώνονται με τον κανονισμό. Ελέγχθηκαν και επαγγελματικά και καταναλωτικά προϊόντα, όπως υφάσματα, δέρμα, προϊόντα περιποίησης παιδιών, παιχνίδια και κοσμήματα. Ανιχνεύτηκαν πάνω από 1800 ουσίες, που μπορεί να προκαλούν καρκινογένεση, μεταλλάξεις, ή προβλήματα αναπαραγωγικά (CMR), όπως μόλυβδος σε εργαλεία συγκόλλησης, ή βορικό οξύ. Τα προϊόντα, που περιέχουν χημικές ουσίες CMR υπό περιορισμό, πρέπει να πωλούνται μόνο σε επαγγελματίες. Όμως, 99% των προϊόντων, που ελέγχθηκαν και περιείχαν CMR, ήταν διαθέσιμα σε καταναλωτές, μέσω διαδικτύου. Επίσης, ανιχνεύτηκαν φθαλικές ενώσεις σε παιχνίδια και κάδμιο σε κοσμήματα.

Όσον αφορά τον κανονισμό CLP, η μη συμμόρφωση αφορά την ελλιπή πληροφόρηση, για τους κινδύνους, από τα χημικά προϊόντα, σε διαδικτυακές διαφημίσεις. Σε 75% των ελέγχων, η πληροφόρηση έλλειπε, ή όταν υπήρχε, δεν ήταν ξεκάθαρη, ή ορατή.

Όσον αφορά τον κανονισμό για τα βιοκτόνα, 77% των προϊόντων που ελέγχθηκαν, δεν πληρούσαν μια τουλάχιστον απαίτηση του κανονισμού αυτού. 79% των προϊόντων που δεν συμμορφώνονταν ήταν απωθητικά. Επίσης, τα περισσότερα από τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονταν, ήταν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. 17% των προϊόντων, που ελέγχθηκαν, παραβίαζαν τον κανονισμό BPR, γιατί έκαναν παραπλανητικούς ισχυρισμούς, στις διαφημίσεις τους. π.χ. «Βιοκτόνο χαμηλού κινδύνου», «μη τοξικό», «ακίνδυνο», «φυσικό», «φιλικό στο περιβάλλον», «φιλικό στα ζώα».

Μετά τους ελέγχους, οι εθνικές αρχές επιβολής της νομοθεσίας, ξεκίνησαν πάνω από 5.000 διορθωτικές δράσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στάλθηκαν γραπτές οδηγίες, ώστε οι εταιρίες να αποσύρουν τα προϊόντα από τις ιστοσελίδες τους, ή να διορθώσουν τις διαφημίσεις τους.

Το ποσοστό μη συμμόρφωσης, για τις πλατφόρμες, ήταν υψηλότερο από αυτό για τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων προτρέπει όλους τους εταίρους της αγοράς να βελτιώσουν την προστασία των καταναλωτών, στις διαδικτυακές αγορές.