Ασφάλεια προϊόντων: Συντονισμένες δράσεις για την ασφάλεια των προϊόντων (ΣΔΑΠ)

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι μόνο ασφαλή προϊόντα διατίθενται στην αγορά. Για να γίνει αυτή η πρόβλεψη πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Εθνικές Αρχές, που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, συνεργάζονται μεταξύ τους, στο πλαίσιο του προγράμματος: «Συντονισμένες δράσεις για την ασφάλεια των προϊόντων – ΣΔΑΠ», για να πραγματοποιήσουν δοκιμές συγκεκριμένων προϊόντων, να διοργανώσουν ανταλλαγές ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, να αναπτύξουν κοινές προσεγγίσεις και τεχνικές εποπτείας της αγοράς. Όλες αυτές οι δραστηριότητες στοχεύουν στη γρήγορη απομάκρυνση των μη ασφαλών προϊόντων από τα καταστήματα.

Το 2020, το πρόγραμμα ΣΔΑΠ, δοκίμασε 686 δείγματα προϊόντων σε επτά κατηγορίες:

 1. παιδικά παιχνίδια,
 2. παιχνίδια εξωτερικού χώρου,
 3. βρεφικές φωλιές, λίκνα μωρού, υπνόσακοι,
 4. καλώδια,
 5. μικρές θερμαντικές ηλεκτρικές συσκευές κουζίνες,
 6. κοσμήματα που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα μέταλλα,
 7. παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν, σε διαπιστευμένα εργαστήρια, σε κράτη-μέλη, της Ε.Ε. Στο ΣΔΑΠ 2020 συμμετείχαν Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσέχικη Δημοκρατία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Ισλανδία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία. Δυστυχώς η Ελλάδα έλαμψε δια της απουσίας της.

Οι δοκιμές έδειξαν ότι μεγάλος αριθμός προϊόντων δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις, που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των προϊόντων:

 • νιτροζαμίνες σε παιδικά παιχνίδια: 80%
 • παιχνίδια εξωτερικού χώρου: 79%
 • βρεφικές φωλιές, λίκνα μωρού, υπνόσακοι: 97%
 • καλώδια: 23%
 • μικρές θερμαντικές ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας: 63%
 • κοσμήματα: 63%
 • παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου: 43%

Πρέπει να έχουμε, υπόψη μας ότι τα προϊόντα, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις δεν είναι απαραίτητα σοβαρά επικίνδυνα. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα εκδόθηκαν 26 προειδοποιήσεις από τη Safety Gate και εκκρεμούν άλλες 20.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους κινδύνους, που θέτουν τα προϊόντα, που χρησιμοποιούμε. Πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας:

 • Κρατάμε τις πλαστικές συσκευασίες, μακριά από παιδιά. Έχουμε το νου μας, για τυχόν μικρά μέρη, στα παιχνίδια που μπορούν να αποσπαστούν και να προκαλέσουν πνιγμό, σε παιδιά.
 • Επιβλέπουμε πάντα τα παιδιά όταν παίζουν.
 • Αν ένα προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για παιδιά, δεν το αφήνουμε να το χρησιμοποιούν.
 • Παιχνίδια που δεν προορίζονται για την ηλιακή ομάδα του παιδιού μπορεί να το τραυματίσουν.
 • Ένα κάθισμα αυτοκινήτου που δεν είναι σωστά τοποθετημένο μπορεί να αποβεί μοιραίο.
 • Οι ελαττωματικές συσκευές είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν ηλεκτροπληξίες για αυτό καλό είναι πάντα να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
 • Πάντα ελέγχουμε τις σημάνσεις και ακολουθούμε προσεκτικά, τις οδηγίες χρήσης για τα προϊόντα.
 • Αγοράζουμε όλα τα προϊόντα από εξειδικευμένο κατάστημα λιανικής πώλησης αν είναι δυνατό.
 • Αγοράζουμε μόνο προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE.
 • Αναφέρουμε πάντα, τυχόν ζητήματα ασφάλειας στον κατασκευαστή, ή τον πωλητή.
 • Χρησιμοποιούμε κάθε προϊόν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
 • Ελέγχουμε το προϊόν και το αγοράζουμε μόνο αν, εξωτερικά, φαίνεται να είναι καλής κατασκευής.
 • Ο ηλεκτρισμός είναι επικίνδυνος. Πρέπει να ελέγχουμε πάντα ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για τη διαθέσιμη ισχύ.
 • Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
 • Αν οι πληροφορίες που συνοδεύουν ένα προϊόν δεν είναι πλήρεις, δε γνωρίζουμε όλα όσα χρειαζόμαστε.
 • Επισκεπτόμαστε, συχνά, τη Safety Gate και ενημερωνόμαστε, για τα μη ασφαλή προϊόντα.

Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω των Ενώσεων Καταναλωτών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην ειδική σελίδα της Ε.Ε.