Εκπαίδευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί από το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, διαδικτυακό σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση επιχειρήσεων για το Δίκαιο του Καταναλωτή. Θα εκπαιδευτούν στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη φιλική επίλυση τυχόν διαφορών τους με τους καταναλωτές. Αναλυτικά:

  • Δευτέρα 13/9/2021 – 17:00 - 20:00: Προσυμβατική ενημέρωση, Δικαίωμα υπαναχώρησης, Εγγυήσεις
  • Τετάρτη 15/9/2021 – 17:00 – 19:30: Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών.

Το σεμινάριο αυτό είναι μια πρωτοβουλία του ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών στο πλαίσιο της κοινοπραξίας ConsumerLaw Ready (BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών, SME United - Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, EuroChambers - Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας) με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εκπαίδευση επιχειρήσεων για τα δικαιώματα των καταναλωτών ήταν εδώ και χρόνια αίτημα του ΚΕ.Π.ΚΑ., προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα από την προσπάθειά μας και τις παρεμβάσεις μας προς τις επιχειρήσεις για την επίλυση διαφορών επιχειρήσεων και καταναλωτών καθώς και μέσα από τη συμμετοχή μας στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, είχαμε εντοπίσει το έλλειμμα γνώσης του Δίκαιου Καταναλωτή από τις επιχειρήσεις. Επειδή λοιπόν, αυτό το έλλειμμα οδηγούσε συχνά σε διαφορές, παράπονα και καταγγελίες θεωρήσαμε απαραίτητη την εκπαίδευση των επιχειρήσεων, γιατί στο ΚΕ.Π.ΚΑ. πιστεύουμε ότι είμαστε εταίροι και σύμμαχοι, στη σωστή λειτουργία της αγοράς, που ωφελεί όλους και όχι αντίπαλοι και εχθροί.

Για να υποβάλετε αίτηση σε αυτό το σεμινάριο, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση μέχρι τις 31/8/2021. Υποβάλετε αίτηση τώρα.